Anda di halaman 1dari 3

REFLEKSI Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan taufik dan hidayahNya dapat saya menyiapkan tugasan ini

dalam tempoh masa yang ditetapkan. Sepanjang menyiapkan tugasan ini saya telah banyak menerima banyak pengalaman baru sama ada secara lansung ataupun tidak lansung.

Untuk mendapatkan maklumat yang lebih banyak , saya perlu meluangkan masa untuk melayari internet. Berbagai laman web yang berkaitan perlu saya layari demi mencari maklumat yang lebih baik. Walaubagamana pun banyak masalah yang saya hadapi dengan penggunaan internet. Kadang-kadang kelajuan talian internet sangat memberi masalah pada saya. Oleh itu saya terpaksa memhabiskan masa yang banyak masa hanya untuk mendapatkan maklumat yang sedikit. Kawan saya banyak memberi pertolongan dengan memberi buku buku rujukan yang sesuai untuk saya. Perbincangan dengan kawan-kawan juga dapat membantu memberi idea yang baik kepada saya bagaimana mahu menyiapkan tugasan dengan baik. Saya rasa amat bersyukur kerana suami dan keluarga banyak memberi semangat dan dorongan pada saya agar saya tidak mudah berputus asa apabila mengalami apa kesulitan dan kesukaran untuk menyiapkan tugasan ini.

Walau pun sukar untuk saya melakukan tugasan ini tetapi berkat kesabaran dan ketekunan akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan ini. Ilmu pengetahuan yang dapat diperolehi amat bernilai kepada saya. Terima kasih kepada semua yang terlibat secara lansung mahupun tidak dalam proses menyiapkan kerja kursus saya ini. Semuga kita semua diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa. Sekian terima kasih.

BIBLIOGRAFI

Khatijah Zakaria . . . [et al]. (2002). Kimia Tak Organik Lanjutan Edisi Ke Lima. Johor: Universiti Teknologi Malaysia

Chau Kok Yew. (2011). Referens Ekspres SPM Kimia Selangor: PenerbitanPelangi Sdn. Bhd.

Tan Pek Soo. (2008). Complete Text & Guide Bilingual Chemistry Form 4. Selangor: Arah Pendidikan Sdn. Bhd.

Loh Yew Lee & N. Sivaneson (2011) Pre-U, STPM & Matriculation Chemistry Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Kamus Kimia KBSM (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Hong, E. N. (1992).

KBSM Kimia tingkatan 5. Ponyian: Mustamam Entreprise

Wikipedia. (2011, Ogos 22). Diakses pada Ogos 24, 2011, daripada http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel

Wikipedia. (2011, Ogos 17). Diakses pada Ogos 24, 2011, daripada http://ms.wikipedia.org/wiki/Etanol.