Anda di halaman 1dari 1

Sesiapa yang berkenaan, Kod Sebut Harga : Rujukan Tarikh : 21-05-2012 SEBUT HARGA KEDAI BUKU SEKOLAH 1. 2.

Pihak tuan dipelawa untuk mengemukakan sebut harga untuk mengendalikan Kedai Buku Sekolah ini bagi tempoh dua tahun, mulai dari 1-11-2013 hingga 30-10-2015. Setiap Sebut Harga hendaklah disertakan dengan Wang Pertaruhan sebanyak RM 1000.00 (Ringgit Malaysia Satu ribu sahaja) dalam bentuk Wang Kiriman Pos / Bank Draft / Bankers Cheque atas nama . Permohonan tanpa Wang Pertaruhan tidak akan dilayan dan tidak akan dipertimbangkan. Wang Pertaruhan akan dikembalikan semula kepada pemohonpemohon yang tidak berjaya. Borang-borang serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan boleh didapati di pejabat sekolah dari 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat. Jumlah anggaran murid untuk tahun 2013 adalah 1200 orang. Sesi persekolahan adalah pagi sahaja. Sebut Harga hendaklah dihantar di dalam sampul surat dan bertanda SEBUT HARGA KEDAI BUKU SEKOLAH di bahagian atas sudut kiri. Borang permohonan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan, hendaklah sampai ke pejabat sekolah pada atau sebelum 30-09-2013 Jam 12.00 tengah hari. Jawatankuasa Pemilihan Sebut Harga tidak terikat untuk memilih mana-mana tawaran Sebut Harga yang tertinggi atau sebarang Sebut Harga. Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga adalah muktamad. Sebarang bantahan tidak akan dilayan. :

3. 4.

5.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,