Anda di halaman 1dari 15

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober

r 2010 (Sesi Kedua)

KERTAS KERJA PROGRAM JEJAK CEMERLANG ANAK DESA (JECAD) SESI 2009/2010 PERSATUAN MAHASISWA NEGERI SEMBILAN (PERMANIS) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1.0 TUJUAN

Sukacitanya kertas kerja ini dikemukakan adalah bertujuan untuk memohon pertimbangan dan kelulusan serta bantuan kewangan daripada Pusat Perkembangan Pelajar untuk mengadakan program Jejak Cemerlang Anak Desa sesi 2009/2010.

2.0

PENDAHULUAN

Dalam memperkasakan pembangunan modal insan secara menyeluruh, kerajaan Malaysia telah memperuntukkan bajet yang besar ketika belanjawan Malaysia dibentangkan. Sektor pendidikan telah diberi keutamaan oleh kerajaan untuk merealisasikan hasrat kerajaan bagi melahirkan modal insan yang berkualiti. Justeru, pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan terutamanya dalam aspek pembangunan seperti membina lebih banyak sekolah terutamanya di kawasan luar bandar selain menyalurkan bantuan kewangan seperti bantuan buku teks, pemberian biasiswa kepada pelajar cemerlang atau kepada pelajar dari keluarga yang berpendapatan rendah serta memastikan setiap prasarana pendidikan dilengkapi dengan kemudahan makmal komputer.
PERMANIS UPM

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

Atas sebab inilah, Persatuan Mahasiswa Negeri Sembilan (PERMANIS), Universiti Putra Malaysia (UPM), mengambil inisiatif dengan menganjurkan Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) 2010 dengan harapan agar dapat meningkatkan prestasi pelajaran dalam kalangan pelajar dari desa dan sekaligus dapat melahirkan lebih ramai pelajar yang memperoleh keputusan yang cemerlang dalam kalangan pelajar desa amnya dan sekolah yang disasarkan khususnya. Diharap, dengan adanya sokongan dan kerjasama daripada pelbagai pihak sama ada daripada Yayasan Pelajaran Negeri Sembilan, Universiti Putra Malaysia, pihak pengurusan SMK Rantau mahupun orang perseorangan, program ini akan dapat mencapai matlamatnya untuk meningkatkan prestasi pelajar dari sekolah yang disasarkan dalam bidang akademik kelak.

3.0

OBJEKTIF

Program ini diadakan bertujuan untuk :

i.

Memberi peluang kepada pelajar desa yang kurang berkemampuan untuk mengikuti program tutorial secara percuma.

ii.

Meningkatkan keyakinan para pelajar khususnya pelajar sasaran yang lemah dalam pencapaian akademik untuk memperoleh pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan.

PERMANIS UPM

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

iii.

Memberi pendedahan kepada para pelajar Universiti Putra Malaysia (UPM) sebagai seorang tenaga pengajar sekaligus dapat memberi pengalaman baru kepada mereka.

iv.

Memupuk hubungan yang erat antara pelajar Universiti Putra Malaysia dengan pelajar sekolah.

4.0

TARIKH

Tarikh program ini adalah pada 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) dan 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua).

5.0

TEMPAT

Lokasi program ini adalah di Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau, Rantau Negeri Sembilan.

6.0

SASARAN

PERMANIS UPM

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

Para pelajar Tahun 4 - 6 dan Tingkatan 3.

7.0

ANJURAN

Persatuan Kebajikan Mahasiswa Negeri Sembilan (PERMANIS), Universiti Putra Malaysia.

8.0

STRUKTUR ORGANISASI

Rujuk Lampiran A

9.0

TENTATIF PROGRAM

Rujuk Lampiran B

PERMANIS UPM

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

10.0

ANGGARAN BELANJAWAN

Rujuk Lampiran C

11.0

PENUTUP

Semoga dengan kelulusan program ini akan dapat membantu para pelajar yang disasarkan untuk berjaya dalam bidang akademik masing masing seterusnya mencapai objektif yang telah dilandaskan dalam merealisasikan program ini.

Disediakan oleh,

PERMANIS UPM

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

(MOHD DIN AL HAFIZ BIN AWALUDDIN) Pengarah, Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) 2010, Persatuan Kebajikan Mahasiswa Negeri Sembilan (PERMANIS), Universiti Putra Malaysia.

Disemak oleh,

(INTAN ZAHARIAH BINTI HJ. GAISUN) Yang Dipertua , Persatuan Kebajikan Mahasiswa Negeri Sembilan (PERMANIS) Universiti Putra Malaysia.

LAMPIRAN A ( STRUKTUR ORGANISASI)


PERMANIS UPM

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

JAWATANKUASA KERJA PROGRAM Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) 2010 PENAUNG KEHORMAT : Yang Amat Berhormat Dato Seri Utama Haji Mohamad bin Hj. Hasan, Menteri Besar Negeri Sembilan PENAUNG : YBhg. Prof. Datuk Dr. Nik Mustapha R. Abdullah Naib Canselor, UPM PENGERUSI : YBhg. Prof. Dr. Azali Mohamed Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), UPM PENYELARAS : En. Fahmi Azar Mistar Penolong Pendaftar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar, UPM

PENASIHAT 1

YBhg. Dr. Abu Sofian b Yaakob

PERMANIS UPM

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

PENASIHAT 2

En. Pauzi b Abd Karim Penolong Pendaftar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar,UPM

PENGARAH

Mohd Din Al Hafiz b Awaluddin 014-2298173

TIMB PENGARAH

Abdul Rahim bin Mohamad Rawi 017-8714147

SETIAUSAHA

Raja Nurul Hidayah bt Raja Norazli 017-6146924

BENDAHARI

Tey Ming Luan 012-7817520

SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT MAKANAN: Ketua


PERMANIS UPM

Azeema bt Marzuki

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

013 3604890

Timbalan Ketua

Siti Aisyah bt Ali 013 4659610

SEKRETARIAT PUBLISTI & TUGAS - TUGAS KHAS: Ketua : Salehuddin Khamis 012 9399456 Timbalan Ketua : Ayappan A/L Palaniaandy 012 - 2540021

SEKRETARIAT URUSETIA & PENDAFTARAN: Ketua : Intan Noryana bt Ahmad 013 7559055 Timbalan Ketua
PERMANIS UPM

Nurfatra bt Arif

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

017 6850153

SEKRETARIAT LOGISTIK & PERALATAN: Ketua : Mohd Izmir b Nasharuddin 019 2501815 Timbalan Ketua : Abdul Azizul Rahim b Badarussham 013 9705312

SEKRETARIAT CENDERAHATI & SIJIL: Ketua : Aifaa Syaza bt Mohd Shahar 019 4767443 Timbalan Ketua : Hasanah bt Mohamad Muhsin 013 2977429

LAMPIRAN B ( TENTATIF PROGRAM)

PERMANIS UPM

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

TENTATIF SEPANJANG P&P PROGRAM JEJAK CEMERLANG ANAK DESA (JECAD) 2010

7.30 pagi 10.00 pagi 1.00 petang 2.30 petang 4.30 petang 5.00 petang

: Para tutor bertolak dari UPM : P&P setiap subjek bermula : Rehat dan solat Zuhur : P&P bersambung : Kelas tamat : Para tutor bertolak ke UPM

PERMANIS UPM

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

LAMPIRAN C (ANGGARAN BELANJAWAN) PENDAPATAN 1. Sumbangan Bahagian Hal Ehwal Pelajar UPM RM 300.00

2. Sumbanan Yayasan Negeri Sembilan

RM 16530.00

___________________________ JUMLAH RM 16830.00

____________________________ PERBELANJAAN 1. Makanan tutor

(RM 15 x10 orang x 22 hari) JUMLAH

RM 3300.00 RM 3300.00

PERMANIS UPM

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

2. Elaun Tutor

(RM 30.00 x 18subjek x 22 hari)

RM 11 880.00

JUMLAH

RM11880.00

3. Publisiti

*Kain banting ( 15 helai x RM 10.00) *Pamplet / brochure ( 360 helai x RM 1.00) *Tag nama tutor ( 10 orang x RM 2.00) *Cetakan poster ( 30 helai x RM 2.00 ) JUMLAH

RM RM RM RM RM

150.00 360.00 20.00 60.00 590.00

4.

Peralatan

*Kertas A4 (40 rim x RM 9.00)


PERMANIS UPM

RM

360.00

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

*Marker pen ( 40 batang x RM 4.00) *Selofan tape ( 10 unit x RM 3.00) *Gam ( 2 botol x RM 5.00) JUMLAH

RM RM RM RM

160.00 30.00 10.00 560.00

5. Bayaran tol

UPM Serdang Seremban ( RM 17.00( pergi balik) x 22 hari ) JUMLAH

RM

374.00

RM

374.00

6. Buku Latihan

(RM 7.00 x 18)


PERMANIS UPM

RM 126.00

Program Jejak Cemerlang Anak Desa (JECAD) SESI 2009/2010 6 Mac - 10 April 2010 (Sesi Pertama) 10 Julai 23 Oktober 2010 (Sesi Kedua)

JUMLAH

RM 126.00

________________________ JUMLAH RM 16830.00 ________________________

PERMANIS UPM