Anda di halaman 1dari 1

JPN.

LMOs

18-14-

KERAJAAN MALAYSIA

SIJIL KELAHIRAN
Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian, 1957 [Seksyen 14; Kaedah 7]

Kawasan Pendaftaran SELANGOR DAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Pusat Pendaftaran
JPN W.P (KUALA LUITTPUR)

KANAK-KANAK
Nama

DHARUSNAN
Tarikh dan Waktu Kelahiran
18 JANUAR!

Jantina

2006

08:48

AM

LELAKI Taraf Kewarganegaraan WARGANEGARA

Tempat Kelahiran
HOSPITAL BERSALIN KUA!.A LUIIIPUR

BAPA
Nama KANAGARATNAM A/L M.MUNIANDY No. Kad Pengenalan Umur

Jenis dan No. Dokumen Lain -Tidat BerkenaanKeturunan IND!A IBU

750627-08-5339
Taraf Pemastautin WARGANEGARA

30

TAHUN

Agama
HINDU

Nama SIVASANGARIA/P BALAN No. Kad Pengenalan Umur Jenis dan No. Dokumen Lain
TAHUN -Tidak Berkenaan-

800315-08-5690
Taraf Pemastautin WARGANEGARA Tempat Tinggal

25

Keturunan IND!A

Agama
HINDU

NO 9 JAIAN GAPI 1D/16 TAMAN KENANGA SEJATI AI{TARAGAPI 48200 SERENDAH SELANGOR

No.

Daftar

:
'

BQ 88723
06 FEBRUART 2006

Disahkan bahawa maklumat di atas adalah seperti

Tarikh Pendaftaran

KELAHIRAN & KEMATIAN MALAYSIA


Percetakan Keselamatan Nasional