Anda di halaman 1dari 14

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 1)

1 3 000 puluh + 45 + 300 ratus + 6 007 =


(ID:1222541786608 )

A B C D

30 000 + 45 + 300 000 + 6 007 = 336 052 30 000 + 45 + 30 000 + 6 007 = 66 052 3 000 + 45 + 3 000 + 6 007 = 12 052 3 000 + 45 + 300 + 6 007 = 9 352

Huraian 1. Tukar kepada angka. 3 000 puluh = 30 000 300 ratus = 30 000 2. 3. Selesaikan. 30 000 + 45 + 30 000 + 6 007 = 66 052
[Atas]

2 88 ratus + 15 070 + 30 puluh =


(ID:1222542400639 )

A B C D

88 + 15 070 + 30 = 15 188 880 + 15 070 + 30 = 15 980 880 + 15 070 + 300 = 16 250 8 800 + 15 070 + 300 = 24 170

Huraian 1. Tukar kepada angka. 88 ratus = 8 800 30 puluh = 300 2. 3. Selesaikan. 8 800 + 15 070 + 300 = 24 170
[Atas]

3 Pekan Indah mempunyai seramai 8 240 orang Melayu. 1 480 orang Cina dan 980 orang India. Cari jumlah penduduk di pekan itu
(ID:1222543011023 )

A B C D

8 240 + 980 = 9 220 8 240 + 1 480 = 9 720 8 240 + 1 480 + 980 = 10 700 8 240 + 1 480 + 980 = 19 520

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 2)

Huraian Untuk mencari jumlah penduduk. 1. Selesaikan 8 240 + 1 480 + 980 = 10 700
[Atas]

4 Cari hasil tambah 892 dan 28 796.


(ID:1222537122199 )

Huraian Susun dalam bentuk lazim dan nilai tempat sa hendaklah jadikan panduan. 1. Selesaikan.

[Atas]

5 606 + 50 puluh + 9 sa + 470 ratus =


(ID:1222542127650 )

A B C D

606 + 50 + 9 + 470 = 1 135 606 + 500 + 9 + 4 700 = 5 815 606 + 500 + 9 + 47 000 = 48 115 606 + 5 000 + 9 + 47 000 = 52 615

Huraian 1. Tukar kepada angka. 50 puluh = 500 9 sa =9 470 ratus = 47 000

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 3)

2. 3. Selesaikan. 6006 + 500 + 9 + 47 000 = 48 115


[Atas]

Ladang ternakan Pak Samad terdapat 7 789 ekor itik, 123 589 ekor ayam, 24 ekor kerbau dan18 ekor lembu. Pada bulan Mei, Pak Samad membeli 5 998 ekor itik lagi. Berapakah jumlah ternakan yang ada dalam ladang ternakan Pak Samad sekarang?
(ID:1222544178829 )

A B C D

7 789 + 123 589 + 24 + 18 + 5 998 = 137 418 7 789 + 123 589 + 24 + 18 = 131 420 7 789 + 123 589 + 24 = 131 402 7 789 + 123 589 + 24 + 18 - 5 998 = 125 422

Huraian Untuk mencari jumlah ternakan Pak Samad. Jumlahkan semua jenis ternakannya 1. Selesaikan. 7 789 + 123 589 + 24 + 18 + 5 998 = 137 418
[Atas]

7 26 puluh + 13 ratus + 120 ribu + 82 sa =


(ID:1222541287690 )

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 4)

Huraian 1. Tukar kepada angka. 120 ribu = 120 000 26 puluh = 260 13 ratus = 1 300 82 sa = 82 2. 3. Selesaikan. 260 + 1 300 + 120 000 + 82 = 121 642
[Atas]

8 783 204 + 29 786 =


(ID:1222536965041 )

Huraian Susun dalam bentuk lazim dan nilai tempat sa hendaklah jadikan panduan. 1. Selesaikan.

[Atas]

9 2 000 puluh + 300 ratus =


(ID:1222540377957 )

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 5)

A B C D

20 000 + 300 000 = 320 000 20 000 + 30 000 = 50 000 2 000 + 30 000 = 32 000 2 000 + 3 000 = 5 000

Huraian 1. Tukar kepada angka. 2 000 puluh = 20 000 300 ratus = 30 000 2. 3. Selesaikan. 20 000 + 30 000 = 50 000
[Atas]

10 796 + 37 868 =
(ID:1222536683991 )

D Huraian Susun dalam bentuk lazim dan nilai tempat sa hendaklah jadikan panduan. 1. Selesaikan.

[Atas]

11 Rajah 1 ialah sebuah graf palang menunjukkan bilangan murid Tahun 6 mengikut bangsa
di sebuah sekolah.

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 6)

Rajah 1 Cari jumlah murid tahun 6 di sekolah tersebut.


(ID:1223389315724 )

120 + 90 + 60 + 10 = 280 orang 120 + 85 + 60 + 10 = 275 orang 120 x 4 = 480 orang 280 4 = 70 orang

Huraian Bagi mencari jumlah murid tahun 6 Bilangan murid Melayu + murid Cina + murid India + lain-lain bangsa 1. Murid Melayu 120 orang 2. Murid Cina 90 orang 3. Murid India 60 orang 4. Lain-lain bangsa 10 orang 5. Selesaikan 120 + 90 + 60 + 10 = 280 orang
[Atas]

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 7)

12 Carta palang 1 menunjukkan jualan ayam dalam masa 4 minggu.

Carta palang 1 Berapakah purata jualan ayam dalam seminggu?


(ID:1109413798531 )

A B C D

300 + 500 + 400 + 500 = 1 700 1 700 4 = 425 300 + 500 + 400 + 500 = 1 700 1 700 4 = 415 300 + 500 + 400 + 500 = 1 200 1 200 4 = 300 300 + 500 + 400 + 500 = 1 700 1 705 4 = 452

Huraian Untuk mencari purata jualan ayam Jumlah ayam bilangan minggu 1. Jumlah pendapatan 300 ekor + 500 ekor + 400 ekor + 500 ekor = 1 700 ekor 2. Bilangan minggu 4 minggu 3. Selesaikan 1 700 ekor 4 minggu = 425 ekor
[Atas]

13 Carta palang 2 menunjukkan markah yang didapati oleh kumpulan J, K, L, M dalam dua
pertandingan.

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 8)

Carta palang 2 Kumpulan yang mendapat jumlah markah yang paling tinggi ialah
(ID:1119776024480 )

A B C D

80 + 20 = 100 markah - Kumpulan K 40 + 70 = 110 markah - Kumpulan J 90 + 30 = 120 markah - Kumpulan L 60 + 70 = 130 markah - Kumpulan M

Huraian Untuk mencari jumlah markah yang tertinggi Jumlahkan pertandingan bagi setiap kumpulan Kumpulan J : 40 + 70 = 110 Kumpulan K : 80 + 20 = 100 Kumpulan L : 90 + 30 = 120 Kumpulan M : 60 + 70 = 130 Kumpulan yang mendapat markah tertinggi ialah M
[Atas]

14 mewakili 320 biji limau, berapa biji limaukah yang diwakili 12 simbol?
(ID:1119777750157 )

A B C D

320 - 12 = 308 biji 320 + 12 = 332 biji 320 x 12 = 3 840 biji 320 x 12 = 32 012 biji

Huraian Untuk mencari jumlah buah durian 320 biji x 12 = 3 840 biji
[Atas]

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 9)

15 Rajah 2 ialah carta palang yang tidak lengkap menunjukkan bilangan murid di empat buah
sekolah tertentu.

Rajah 2 Purata ramai murid di empat buah sekolah itu ialah 626 orang. Kirakan jumlah murid di sekolah R.
(ID:1223375656391 )

700 + 500 + 800 - 626 = 1 374 orang 626 x 4 - 2 000 = 504 orang 626 x 4 = 2 504 orang 2 000 - 626 x 3 = 4 122 orang

Huraian Bagi mencari bilangan murid di sekolah R Jumlah murid empat buah sekolah - jumlah murid sekolah P, Q dan S 1. Jumlah murid empat buah sekolah 626 x 4 = 2 504 orang 2. Jumlah murid sekolah P, Q dan S 700 + 500 + 800 = 2 000 orang 3. Selesaikan 2 504 - 2 000 = 504 orang
[Atas]

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 10)

16 Piktograf 1 menunjukkan jualan tembikai dalam masa 4 minggu.

Piktograf 1 Berapakah purata jualan tembikai seminggu?


(ID:1109415155081 )

A B C D

20 4 = 5 biji 20 x 50 = 100 100 4 = 25 biji 20 4 = 5 5 x 50 = 250 biji 20 x 50 = 1 000 1 000 4 = 250

Huraian Untuk mencari purata jualan tembikai Jumlah tembikai bilangan hari 1. Jumlah tembikai 50 biji x 20 = 1 000 biji 2. Bilangan hari 4 hari 3. Selesaikan 1 000 biji 4 hari = 250 biji
[Atas]

17 Rajah 3 menunjukkan bilangan bungkusan nasi lemak yang dijual oleh Pak Azhar dalam
empat hari tertentu.

Rajah 3 Pak Azhar telah menjual 900 bungkusan nasi lemak dalam empat hari itu.

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 11)

Hitung bilangan bungkusan nasi lemak yang dijual pada hari Selasa.
(ID:1223309172589 )

A B C D

900 45 = 20 bungkus 900 x 12 = 10 800 bungkus 900 45 x 12 = 240 bungkus 900 12 x 45 = 3 375 bungkus

Huraian Bagi mencari bilangan bungkus nasi lemak yang dijual pada hari Selasa Nilai satu simbol x bilangan simbol hari Selasa. 1. Nilai satu simbol. 900 45 = 20 bungkus 2. Bilangan simbol hari Selasa. 12 3. Selesaikan 20 bungkus x 12 = 240 bungkus.
[Atas]

18 Rajah 4 menunjukkan bilangan setem yang dimiliki oleh empat orang murid tertentu.

Rajah 4 Jumlah setem mereka ialah 1 170 keping semuanya. Hitung jumlah bilangan setem Zakiah dan Zubir.
(ID:1223310112045 )

26 x (9 + 12) 26 x 21 = 546 keping setem 9 + 12 = 21 keping setem 1 170 45 = 26 keping setem

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 12)

45 4 = 11.25 keping setem

Huraian Bagi mencari jumlah bilangan setem Zakiah dan Zubir, pastikan nilai satu simbol. Bilangan setem Zakiah + bilangan setem Zubir. 1. Nilai satu simbol. 1 170 45 = 26 keping setem 2. Bilangan setem Zakiah 9 x 26 = 234 keping 3. Bilangan setem Zubir 12 x 26 = 312 keping setem 4. Selesaikan. 234 keping setem + 312 keping setem = 546 keping setem
[Atas]

19 Rajah 5 menunjukkan lima keping kad nombor.

5 8

6 4

6 0

Rajah 5 Purata bagi tiga nombor yang pertama ialah 66. Purata bagi lima nombor itu ialah 65. Hitung beza antara W dengan Z.
(ID:1223383919592 )

A B C D

76 - 65 = 11 66 - 65 = 1 76 - 67 = 9 64 - 60 = 4

Huraian Bagi mencari beza Nilai W - nilai X 1. Nilai W (66 x 3) - (58 + 64) = 198 - 122

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 13)

= 76 2. Nilai X (65 x 5) - (58 + 64 + 76 + 60) = 325 - 258 = 67 3. Selesaikan 76 - 67 =9


[Atas]

20 Rajah 6 menunjukkan lima keping kad nombor.

5 8

6 4

6 0

Rajah 6 Purata bagi tiga nombor yang pertama ialah 66. Purata bagi lima nombor itu ialah 65. Cari nilai X?
(ID:1223384265253 )

325 - 182 = 143 66 x 3 = 198 258 - (65 x 3) 258 - 195 = 63

325 - 258 = 67

Huraian Bagi mencari nilai X Jumlah 5 nombor - jumlah 4 nombor 1. Jumlah 5 nombor 65 x 5 = 325 2. Jumlah empat nombor

MM-K2-02-01-Susah-(ms: 14)

58 + 64 + 76 + 60 = 258 3. Selesaikan 325 - 258 = 67