Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk

: Kajian Tempatan : 5 Jujur : 12.15 tengahari hingga 1.15 tengahari (60 minit) : 28 Ogos 2013 : Tema : Unit 3 Sejarah Negara Kita Kesultanan Melayu Melaka

: Aktiviti C :Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu, Pusat penyebaran agama Islam

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: i. Melengkapkan 2 daripada 3 jadual cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dengan betul ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan istana Melaka dengan betul iii. Melakar peta minda tentang Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat kegiatan ilmu.

Isi Pelajaran

Cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

Penerapan Nilai Murni

Bekerjasama, semangat bermasyarakat, keberanian, kesyukuran, menghargai, berbangga, berani, yakin

Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada

: :

Berbangga dengan sejarah negara kita, Malaysia Murid mengetahui sejarah kegemilangan Melaka

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik

Kemahiran bernilai tambah :

i.

Kecerdasan pelbagai : Visual ruang ,kinestatik, verbal linguistik , interpersonal, intrapersonal,

ii. Kemahiran Generik : berpusatkan murid dan kolaboratif,


koperatif, berpusatkan bahan

iii. Kemahiran Berfikir

: Mendengar, memproses maklumat,

menganalisis maklumat, mereka cipta

iv. KBKK: Menghubungkait, merangsang pemikiran, menjana idea,


menganalisis, membuat kesimpulan

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BBM) :

BAHAN 1. Gambar rumah ibadat 2. Kertas sebak 3. Pen marker 4. lembaran kerja 5. jadual penyebaran Islam 6. Soalan kuiz

KUANTITI 1 set 5 helai 5 helai 31 set 1 set 1 set

Langkah / masa

Isi Pelajaran

Prosedur Pelaksanaan

Catatan

1. Rumah ibadat

1. Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar rumah ibadat. 2. Guru dan murid bersoal jawab mengenai gambar. Soalan guru: Apakah yang kamu

KBKK

- Menghubungkait
Kemahiran Generik

- Berpusatkan guru

dapat Kecerdasan Pelbagai

rumuskan dalam gamba? Set Induksi (5 minit) 3. Guru mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pengajaran iaitu Pusat Penyebaran Agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu. Apakah agama rasmi negara kita?

- Visual spatial - Interpersonal - Verbal linguistik


Kemahiran Berfikir:

- Mendengar - Memproses maklumat


Memberikan pendapat

Nilai Murni

Menghormati

BBM: Gambar rumah ibadat

1. Cara kedatangan 1. Murid ditayangkan dengan penyebaran di Melaka Islam sebuah klip video menggambarkan perniagaan

KBKK

- Merangsang pemikiran - Menghubungkait


Kemahiran Generik

di zaman Melaka. Langkah 1 -peranan pedagang dari Sumatera 2. Murid diminta untuk memberi (15 minit) -pedagang Islam -peranan ulama -perkahwinan pendapat tentang video yang ditonton.

- Berpusatkan bahan - Berpusatkan murid

3. Murid mendengar

penerangan guru dan guru mengaitkn tentang cara kedatangan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh.

Kecerdasan Pelbagai

- Interpersonal - Kinestetik - Intrapersonal


Kemahiran Berfikir:

4. Murid diedarkan dengan


lembaran kerja.

- Mendengar - Memproses maklumat - Menganalisis


maklumat

5. Beberapa orang murid dipilih


secara rawak untuk ke hadapan kelas dan melengkapkan jadual tentang cara penyebaran Islam di papan putih.

STRATEGI: Mediatif

Direktif,

6. Murid diminta untuk


melengkapkan lembaran kerja yang diberi. Nilai Murni

- Yakin - Menghargai
BBM: Video, Lembaran kerja, jadual kedatangan Islam

Melaka

sebagai 1. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan sampul surat mengandungi kertas gambar yang perlu dicantum.

KBKK: -Menjana idea

pusat kegiatan ilmu dan peranan istana.

- pertemuan
Langkah 2 (10 minit) ulama

Kemahiran Generik: -Berpusatkan bahan -Berpusatkan murid

- kegiatan
dakwah

2. Murid diminta melengkapkan


gambar puzzle tersebut dan berbincang tentang gambar tersebut. Kecerdasan pelbagai: -kinestetik -linguistik

- penyaduran
buku

- penyimpanan
buku

3. Murid menerangkan gambar


yang dicantum sambil dibantu guru.

Kemahiran Berfikir:

- Memproses
maklumat

4. Setelah selesai berbincang


dengan guru, murid diminta untuk menjawab lembara kerja.

Nilai Murni

- Berusaha - bekerjasama
BBM: puzzle, lembaran kerja

Melaka sebagai Pusat Penyebaran Islam dan Pusat Kegiatan Ilmu

1. Semua murid dibiarkan kekal KBKK


dalam kumpulan yang sama.

- Menjana idea - Menganalisis


Kemahiran Generik

2. Setiap kumpulan
dibekalkan dengan kertas sebak dan juga pen marker.

3. Setiap kumpulan diminta


untuk melaka sebuah peta minda merangkumi cara kedatangan dan penyebaran Langkah 3 (25 minit) agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

- Koperatif - Berpusatkan bahan - Berpusatkan


dan kolaboratif murid

Kecerdasan Pelbagai

4. Wakil setiap kumpulan


diminta untuk menerangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas.

Kinestatik Interpersonal Verbal linguistik Visual-ruang

5. Kumpulan yang dapat


melakar peta yang paling kemas dan cantik diberikan ganjaran.

Kemahiran Berfikir

- Mereka cipta

Nilai Murni

- Bekerjasama
BBM: -Kertas sebak dan pen marker

1. Rumusan

2. Guru mengimbas semula


secara ringkas isi pelajaran yang telah dipelajari dengan menguji murid melalui soalan kuiz.

KBKK -Membuat kesimpulan

Kemahiran Generik: -Berpusatkan murid

3. Guru dan murid bersoal


jawab berkaitan dengan isi Penutup (5 minit) pelajaran yang telah dipelajari . Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik

4. Guru membuat rumusan


tentang isi pelajaran dan menerapkan nilai. Soalan guru: Nilai Murni

- Berani - Menghargai - Berbangga


BBM:

1. Sebutkan cara penyebaran


Islam di Melaka

2. Apakah peranan istana di


Melaka?

- Soalan kuiz