Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

Mata Pelajaran Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid Tema Tajuk Sub Tajuk

: Kajian Tempatan : 26 Ogos 2013 : 10.45 - 11.15 pagi : 5 Zamrud : 27 orang : Sejarah Negara Kita : Kesultanan Melayu Melaka : Kemerosotan Kesultanan Melaka

Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi pembelajaran, murid-murid dapat :1. Menyatakan faktor kemerosotan kesultanan Melaka. 2. Menerangkan keadaan pentadbiran Melaka sewaktu zaman kemerosotan. 3. Berbangga dengan pemerintahan kerajaan sekarang.

Penerapan Nilai-Nilai Murni : 1. Yakin 2. Berani. 3. Menghargai. 4. Berbangga.

Unsur Patriotisme : Menyedari perlunya taat setia kepada pemimpin. Menghargai kepentingan kestabilan negara.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah membaca mengenai buku-buku sejarah zaman kemerosotan Melaka.

Kemahiran Generik : 1. Visual-ruang. 2. Interpersonal. 3. Verbal-linguistik. 4. Kemahiran berfikir. 5. Kinestetik.

Bahan Sumber P&P : 1. Video 2. LCD 3. Laptop 4. Tayangan slaid

Prosedur Pelaksanaan

Elemen Pengurusan, Pembelajaran Bestari dan Kemahiran Generik

Catatan, Penerapan Nilai Murni, Nilai AlamSekitar, Unsur Patriotisme dan Sumber P&P

Set Induksi (5 Minit)

Kemahiran Generik

Sumber P&P

1. Guru menayangkan video tentang peperangan antara Portugis dan Melaka. 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai video tersebut. 3. Guru mengaitkan video tersebut dengan tajuk pelajaran hari ini.

Visual-ruang Interpersonal Verbal-linguistik

Video LCD Laptop

Langkah 1 (10 Minit)

Kemahiran Generik

Sumber P&P

1. Guru menunjukkan carta pengurusan grafik tentang faktor kemerosotan Melaka. 2. Guru menyediakan perkataan yang mempunyai lapan jawapan supaya dapat menguji murid. 3. Murid dipilih secara rawak untuk memilih jawapan yang betul berdasarkan carta yang disediakan. 4. Murid diminta menyemak jawapan berdasarkan maklumat dalam Buku Teks halaman 71. 5. Guru menerangkan kepada murid mengenai faktor kemerosotan Melaka.

Inkuiri penemuan Kemahiran belajar Kinestetik

Buku Teks LCD Laptop

Nilai Murni

Yakin Berani

Langkah 2 (10 Minit)

Kemahiran Generik

Sumber P&P

1. Guru menayangkan slaid mengenai kemerosotan Melaka kepada kelas. 2. Guru menayangkan lembaran kerja tentang kemerosotan Melaka kepada murid. 3. Murid dipilih secara rawak dan diminta untuk menjawab latihan yang ditayangkan. 4. Guru dan murid berbincang mengenai jawapan yang betul. 5. Guru menegaskan kepada murid mengenai faktor kemerosotan Melaka.

Kemahiran berfikir Visual-ruang Kinestetik

Tayangan slaid LCD Laptop

Nilai Murni

Yakin Berani Menghargai Berbangga

Penutup (5 Minit)

Kemahiran Generik

Nilai Murni

1. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.

Kemahiran berfikir

Menghargai Berbangga