Anda di halaman 1dari 1

1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Malaysia untuk dalam menjaga khazanah negara.

menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran yang wajib bagi setiap pelajar untuk menyedarkan masyarakat Malaysia terutamanya dari kalangan pelajar tentang kepentingan khazanah untuk terus dihargai oleh semua lapisan masyarakat pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan yang bersejarah(seperti Fort Cornwalis di Pulau Pinang, A Famosa dan Dutch Square di Melaka. Bangunan tersebut merupakan bangunan peninggalan bagi penjajahan Inggeris, Portugis dan Belanda di Malaysia yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun) menggalakkan penyelidikan tentang cara terbaik untuk menjaga dan memulihara khazanah bersejarah negara dengan mengadakan peruntukan khas(Contohnya negeri Kelantan telah menerima anugerah The Best Tourism City daripada Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan pada tahun 1990-an. Anugerah seperti ini mampu menggalakkan masyarakat yang agak bersifat materialistik untuk terus memelihara dan memulihara harta bersejarah negara) 2. Hasil yang boleh diperoleh jika kita menjaga khazanah lama bahan pengajaran untuk generasi akan datang bangunan-bangunan bersejarah membezakan negara kita dengan negara lain kerana bangunan-bangunan tersebut boleh membekalkan ciri-ciri fizikal yang berbeza daripada negara-negara lain pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan-bangunan bersejarah juga mampu meningkatkan bilangan pelancong yang datang ke negara kita (memajukan negara dalam bidang pelancongan) generasi akan datang akan mengenali asal usul negara, memahami pengajaran tentang sejarah negara dan lebih mengetahui kepentingan-kepentingan sejarah Bangunan-bangunan bersejarah dapat memberikan bukti visual tentang sejarah silam negara 3. Bagaimana menjaga khazanah negara daripada dirosakkan pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan yang bersejarah menguatkuasakan undang-undang untuk memastikan pihak yang merosakkan khazanah negara akan diberi hukuman