Anda di halaman 1dari 30

PEMBINAAN DAN PENILAIAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)

Copyright 2012

Janis Item

Klasifikasi Item

Konstruk

Konteks

Aras Kesukaran

Pembinaan Instrumen
1 2 3 Guru menilai instrumen dari aspek sistem 9-poin 4
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Guru merujuk kandungan fakta dalam dokumen kurikulum Guru merujuk evidens dalam DSP Guru bina instrumen pentaksiran mengikut evidens

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

Klasifikasi Item

Konstruk

Konteks

Aras Kesukaran

APA ITU INSTRUMEN?


Merujuk kepada alat untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan

Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

Klasifikasi Item

Konstruk

Konteks

Aras Kesukaran

APA ITU INSTRUMEN?


* Maklumat Evidens tentang prestasi pelajar

* Penghakiman Proses pertimbangan


* Produk Kompetensi yang diperoleh pelajar
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

Klasifikasi Item

Konstruk

Konteks

Aras Kesukaran

Jenis Instrumen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pemerhatian Soal jawab Pensel dan kertas / Ujian Bertulis Persembahan Projek Produk Amali 9. Kuiz Lembaran kerja 10. Tugasan bertulis 11. Senarai semak 12. Tugasan rumah
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

PANDUAN MEMBINA INSTRUMEN


Konstruk Konteks

Klasifikasi Item

Aras Kesukaran

Kenal pasti KONSTRUK


APA (perkara) yang ditaksir dimensi manusia yang berbentuk konkrit atau abstrak perkara yang cuba dibangun atau diperkembang dengan mengajarkan sesuatu mata pelajaran dikenalpasti daripada sukatan pelajaran Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan Kesesu Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran aian Penting Copyright

Keadilan

2012

Janis Item

PANDUAN MEMBINA INSTRUMEN

Klasifikasi Item

Konstruk

Konteks

Aras Kesukaran

Tepat Konstruk
Dapatkah item itu menghadirkan evidens yang boleh digunakan untuk mentaksir konstruk yang diharapkan?.
Sekiranya tugasan dalam item itu gagal menyebabkan calon mempersembahkan evidens yang relevan dengan perkara yang ditaksir, maka item itu dianggap tidak sah.
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan Ketepatan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

PANDUAN MEMBINA INSTRUMEN

Klasifikasi Item

Konstruk

Konteks

Aras Kesukaran

Kenal pasti KONTEKS/TAJUK


merupakan tempat di mana pentaksiran sesuatu konstruk itu dilaksanakan

dikenal pasti daripada Sukatan Pelajaran


lazimnya dinyatakan mengikut kawasan tertentu dalam sesuatu bidang
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepatan & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian

Copyright

Penting

Keadilan

2012

Janis Item

PANDUAN MEMBINA INSTRUMEN


Konstruk Konstruk

Klasifikasi Item

Aras Kesukaran

Tepat Konteks/Tajuk
Adalah amat penting untuk mempastikan yang calon familiar dengan perkara/idea yang diketengahkan. Jika tidak mereka mungkin tidak dapat memberikan respons yang memuaskan bukan kerana konstruk tetapi kerana konteks yang asing bagi mereka.
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

Klasifikasi Item

Konstruk

Konstruk

Aras Kesukaran

Jelas (Tepat Bahasa)


Bolehkah susunan perkataan dan ayat atau gambar/rajah memberi isyarat yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh calon serta bagaimana harus perlakuan itu dipersembahkan. Adakah item yang ditulis itu mempunyai darjah komunikabiliti yang tinggi dari segi: kebolehbacaannya kejelasan ekspresi ketekalan stail
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

Klasifikasi Item

Konstruk

Konteks

Aras Kesukaran

Akur Kurikulum
Perkara yang ditaksir (konstruk) dan dimana pentaksiran itu dilakukan (tajuk/konteks) mestilah merupakan sebahagian daripada kurikulum.
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

Klasifikasi Item

Konstruk

Konteks

Aras Kesukaran

Akur Kurikulum
Aspek ini sangat penting dan genting. Sekiranya perkara yang ditaksir itu diluar kurikulum maka kesahan kurikular (curricular validity) bagi item itu boleh dipertikaikan
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

Klasifikasi Item

Konstruk

Konteks

Aras Kesukaran

Akur Peluang
Pelajar/calon mestilah diberi peluang yang mencukupi dalam mempelajari perkara yang ditaksir. Peluang boleh dirujukkan kepada kelengkapan (fasiliti), kehadiran pengajar, kepakaran pengajar dalam menyampaikan ilmu yang ditaksir kepada calon/ pelajar
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

Klasifikasi Item

Konstruk

Konteks

Aras Kesukaran

Akur Spesifikasi
Spesifikasi diwujudkan untuk mengawal ujian dari segi idea dan kandungan.
Adalah amat penting untuk seseorang atau sekumpulan mengawal kandungan instrumen pentaksiran supaya terdapat tingkatan pencapaian yang sama.
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

Klasifikasi Item

Konstruk

Konstruk

Aras Kesukaran

Sesuai Penting
Pentaksiran - perkara yang penting dan genting.

Pastikan bahawa idea, isi, kandungan atau hal-hal yang diketengahkan dalam instrumen pentaksiran merupakan perkara yang penting dalam pembelajaran calon.
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

Klasifikasi Item

Konstruk

Konstruk

Aras Kesukaran

Sesuai Penting
Perkara-perkara yang remeh temeh atau yang asing kepada mereka tidak harus dilibatkan sebab itu boleh menyebabkan penghakiman yang kurang adil.
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

Klasifikasi Item

Konstruk

Konstruk

Aras Kesukaran

Sesuai Adil
Pastikan yang instrumen yang dibina itu tidak memberi faedah (advantage) secara sistematik/automatik kepada golongan/ kelompok/kaum tertentu dalam masyarakat sama ada mengikut ras, jantina, tempat tinggal, atau SES
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

PENILAIAN INSTRUMEN
Klasifikasi Item Konstruk Konteks

Aras Kesukaran

APA itu penilaian instrumen? Apakah HASIL dari proses penilaian instrumen?

SIAPA yang akan menilai instrumen?


BILA menilai instrumen? BAGAIMANA kita menilai instrumen? MENGAPA kita menilai instrumen? BAGAIMANA KITA MEMBUAT KEPUTUSAN terhadap instrumen yang dinilai?
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

PENILAIAN INSTRUMEN
Klasifikasi Item Konstruk Konteks

Aras Kesukaran

APA itu penilaian instrumen? Proses membuat pengadilan/

pertimbangan terhadap kualiti


instrumen yang dibina, berdasarkan

prinsip pembinaan instrumen dan


ciri-ciri instrumen yang baik
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

PENILAIAN INSTRUMEN
Klasifikasi Item Konstruk Konteks

Aras Kesukaran

Apakah HASIL dari proses penilaian instrumen?

Buat keputusan: Instrumen DITERIMA Instrumen DITOLAK

? Instrumen DALAM PERHATIAN (KIV)


Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

PENILAIAN INSTRUMEN
Klasifikasi Item Konstruk Konteks

Aras Kesukaran

SIAPA yang akan menilai item? Pembina, Penggubal, Pengetua, Guru, Rakan-rakan dll

Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

Klasifikasi Item

PENILAIAN INSTRUMEN
Konstruk Konteks

Aras Kesukaran

BILA menilai instrumen? Sebelum pentaksiran

Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

PENILAIAN INSTRUMEN
Klasifikasi Item Konstruk Konteks

Aras Kesukaran

BAGAIMANA kita menilai Instrumen? Sistem Sembilan Poin / Nine Point System

Berdasarkan 9 ciri item yang baik

Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

PENILAIAN INSTRUMEN MENGAPA kita menilai instrumen?


Janis Item Klasifikasi Item Konstruk Konteks Aras Kesukaran

Untuk menghasilkan instrumen yang berkualiti dengan ciri berikut:

Keakuran

Ketepatan & Kejelasan


Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi Konstruk Tajuk

Kesesuaian
Kesesuaian
Kesukaran Penting Copyright Keadilan

Ketepaten & Kejelasan


Jelas

2012

Janis Item

PENILAIAN INSTRUMEN
Klasifikasi Item Konstruk Konstruk

Aras Kesukaran

Keakuran Tiga aspek:

1. Akur kurikulum 2. Akur spesifikasi 3. Akur peluang


Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

PENILAIAN INSTRUMEN
Klasifikasi Item Konstruk Konstruk

Aras Kesukaran

Ketepatan & Kejelasan


Tiga aspek:

4. Tepat dengan konstruk 5. Tepat dengan tajuk/konteks 6. Jelas (tepat bahasa)


Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

PENILAIAN INSTRUMEN
Klasifikasi Item Konstruk Konstruk

Aras Kesukaran

Kesesuaian

Tiga aspek: 7. Sesuai dengan aras kesukaran 8. Sesuai dengan kepentingan 9. Sesuai dengan keadilan (tidak bias)
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas Kesukaran

Kesesuaian
Penting Copyright Keadilan

2012

Janis Item

PENILAIAN INSTRUMEN
Klasifikasi Item Konstruk Konstruk

Aras Kesukaran

Penilaian item ialah proses membuat pengadilan terhadap mutu instrumen dengan mengambil kira setiap ciri instrumen yang baik. Proses ini harus berakhir dengan ketetapan sama ada instrumen itu DITERIMA, DITOLAK atau **Akur Sesuai * Kurikulum DALAM PERHATIAN (KIV) Adil

** Akur

Peluang

*Sesuai
Penting

**Akur
Spesifikasi

*Sesuai
Kesukaran

**Tepat
Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Konstruk

**Tepat

Tajuk

*Jelas
Kesesuaian
Kesukaran Penting Copyright Keadilan

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas

2012

Janis Item

PENILAIAN INSTRUMEN
Klasifikasi Item Konstruk Konstruk

Aras Kesukaran

BAGAIMANA KITA MEMBUAT KEPUTUSAN terhadap instrumen yang dinilai?


**Akur
Kurikulum

** Satu atau lebih negatif = Item Ditolak * Satu atau lebih negatif = Instrumen Dalam Perhatian ? Semua positif = Instrumen Diterima

* Sesuai
Adil

** Akur

Peluang

*Sesuai
Penting

**Akur
Spesifikasi

**Tepat
Konstruk

*Sesuai
Kesukaran

**Tepat

Tajuk

*Jelas
Kesesuaian
Kesukaran Penting Copyright Keadilan

Keakuran
Kurikulum Peluang Spesifikasi

Ketepaten & Kejelasan


Konstruk Tajuk Jelas

2012

Copyright

2012