Anda di halaman 1dari 6

TAJUK 3 : TERBITAN

- Kecerunan tangen pada titik atas lengkungan


Soalan 1
Cari kecerunan lengkung ) 2 )( 1 (
2
+ = x x y pada titik diatas lengkung dengan . 1 = x
Penyelesaian,
2 2 3
2 2
) 2 )( 1 (
2
2 3
2
+ =
=
=
x x
dx
dy
x x x y
x x y

Apabila 3 2 ) 1 ( 2 ) 1 ( 3 , 1
2
= + = =
dx
dy
x
Oleh itu, kecerunan ) 2 )( 1 (
2
+ = x x y pada titik 1 = x ialah 3.

- Terbitan Pertama
Soalan 2
Cari terbitan bagi fungsi 1 3 4
2
+ = x x y
Penyelesaian,
3 8
0 3 ) 4 ( 2
1 3 4
1 1 1 2
2
+ =
+ =
+ =

x
dx
dy
x x
dx
dy
x x ySoalan 3
Bezakan fungsi
5 2
) 3 ( = x x y

Penyelesaian,
Katakan
5 2
) 3 ( = x x y
) 6 7 ( ) 3 (
] 5 ) 3 ( 2 [ ) 3 (
) 3 ( 5 ) 2 ( ) 3 (
) ( ) (
4
4
4 2 5
=
+ =
+ =
+ =
x x x
x x x x
x x x x
dx
dv
u
dx
du
v
dx
dy

Soalan 4
Bezakan fungsi
x
e
y
x
sin
= .
Penyelesaian,
x
kosx x e
x
kosx e e x
dx
dy
v
dx
dv
u
dx
du
v
dx
dy
x
x x
2
2
2
sin
) (sin
sin
) ( ) ( sin

=

Soalan 5
Bezakan ) 4 3 ln( x +
Penyelesaian,
x
x
dx
d
x dx
dy
4 3
4
) 4 3 (
4 3
1
+
=
+
+
=

Soalan 6
Bezakan
4 2
) 1 ( + x
Penyelesaian,
Katakanlah,
3 2
3 2
3
3
4 2
) 1 ( 8
) 2 ( ) 1 ( 4
) 2 )( 4 (
4 , 2
1
+ =
+ =
=
=
=
= + =
x x
x x
x u
dx
dy
dx
du
du
dy
dx
dy
u
du
dy
x
dx
du
u y x u

- Prinsip Pertama (the first principle)
Soalan 7
Bezakan fungsi
2
x y = dengan menggunakan prinsip pertama.
x
dx
dy
x x
x
y
x x
x
y
x
x x x y
i ii
ii x x x x y y
x x y y
i x y
x x
2
) 2 ( lim lim
2
) (
2
) ( ) (
) ( .......... 2
) (
) ( ..........
0 0
2
2 2
2
2
=
=
+ =

+ =

+ + = +
+ = +
=

o
o
o
o
o
o
o
o o o
o o o
o o
o o

- Terbitan Kedua
Soalan 8
Dapatkan terbitan kedua bagi fungsi x x x x y 12 6 3
2 3 4
+ + + =
Penyelesaian,
2 36 36
0 2 ) 18 ( 2 ) 12 ( 3
12 2 18 12
12 ) ( 2 ) 6 ( 3 ) 3 ( 4
12 6 3
2
2
2
1 1 1 2 1 3
2
2
2 3
1 1 1 2 1 3 1 4
2 3 4
+ + =
+ + + =
+ + + =
+ + + =
+ + + =


x x
dx
y d
x x x
dx
y d
x x x
dx
dy
x x x x
dx
dy
x x x x y


- Aplikasi Terbitan
Soalan 9
Cari titik maksimum setempat dan titik minimum setempat bagi lengkung
1
1
2


=
x
x x
y .
Penyelesaian,
2
2
2
2
) 1 (
) 2 (
) 1 (
) 1 ( 1 ) 1 )( 1 2 (
1
1

+
=


=
x
x x
dx
dy
x
x x x x
dx
dy
x
x x
y

Untuk titik maksimum ataupun minimum, 0 =
dx
dy

0 0 ) 2 ( = = x x x atau 2
0 = x memberikan titik maksimum setempat dan 2 = x memberikan titik minimum
setempat.
Apabila 1 , 0 = = y x dan apabila 3 , 2 = = y x
Titik maksimum setempat ialah (0,-1) dan titik minimum ialah (2,3).

Soalan 10
Cari koordinat-koordinat bagi titik-titik pusingan pada lengkung
3 2
2 3 12 4 x x x y + =
dan bezakan di antara maksimum setempat dan yang minimum setempat.
Penyelesaian,
2
3 2
6 6 12
2 3 12 4
x x
dx
dy
x x x y
=
+ =

Untuk titik-titik pusingan, 0 =
dx
dy

12 - 6 - 6

= 0
2 -

= 0
(1- ) (2 + ) = 0
= 1 atau -2
Apabila =1, =11
Apabila =-2, =-16
Titik pusingan ialah (1,11) dan (-2,-16)
x
dx
y d
12 6
2
2
=
Apabila =1, ) 1 ( 12 6
2
2
=
dx
y d
= -18 (negatif)
Titik (1,11) ialah titik maksimum setempat
Apabila =-2, ) 2 ( 12 6
2
2
=
dx
y d
= 18 (positif)
Titik (-2,-16) ialah titik minimum setempat