BIDANG KEAHLIAN PROGRAM KEAHLIAN PAKET KEAHLIAN

: TEKNOLOGI DAN REKAYASA : TEKNIK OTOMOTIF : TEKNIK ALAT BERAT (023)

Memperbaiki motor starter Indikator Materi Pokok 1.3 2.2 3.1 Mengidentifikasi kerja sistem charging Alternator sesuai buku literatur 2.3 • Komponen charging alternator • Pelepasan dan pemasangan charging alternator Mendiagnosa gangguan sistem • Diagnosa penentuan charging Alternator kerusakan sistem charging komponenkomponennya alternator Memperbaiki sistem starter • Perbaikan charging charging Alternator dan alternator komponen-komponennya sesuai • Pengetesan dan pengujian SOP hasil perbaikan Mengidentifikasi kerja sistem • Prinsip kerja sistim penerangan alat berat sesuai penerangan SOP Membaca wiring diagram sistem • Membaca diagram sistim penerangan alat berat sesuai penerangan dan simboldengan buku literatur simbol • Diagnosa penentuan kerusakan sistem penerangan Memperbaiki kerusakan ringan . Memperbaiki charging alternator 2. Memperbaiki sistem penerangan alat berat 3.3 Mendiagnosa gangguan sistem kerusakan sistem motor starter dan komponenstarter komponennya sesuai SOP 1.2 Mengidentifikasi komponen• Komponen Motor starter komponen sistem starter sesuai • Pelepasan dan buku literature pemasangan motor starter • Diagnosa penentuan 1.2 Mengidentifikasi komponenkomponen sistim charging sesuai buku literatur • Perbaikan motor starter • Pengetesan dan pengujian hasil perbaikan • Prinsip kerja dan jenis alternator 2.No 1 Mata Pelajaran KELISTRIKAN ALAT BERAT Kompetensi Dasar 1.1 3.1 Mengidentifikasi prinsip kerja • Prinsip kerja dan jenis sistem starter sesuai buku motor starter literatur 1.4 Memperbaiki sistem starter dan komponen-komponennya sesuai SOP 2.4 3.