Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

MINGG U 1 02-04 JAN 1.0 1.1 TAJUK / BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR BULAT Nombor Bulat Hingga Tujuh Digit

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

1.1.1 i. ii. iii.

Menamakan sebarang nombor hingga tujuh digit. Menama dan menulis nombor hingga tujuh digit. Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga tujuh digit. Menyatakan nombor bulat bagi a) perpuluhan b) pecahan dalam sebutan juta dan sebaliknya. Membanding nilai nombor hingga tujuh digit. Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta terdekat.

iv. v.

2 07-11 JAN

1.2

Operasi Asas Nombor Hingga Tujuh Digit

1.2.1 i. ii.

Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan nombor hingga tujuh digit. Menambah sebarang dua hingga lima nombor hingga 9 999 999. Menolak a) satu nombor daripada satu nombor yang lebih besar dan kurang daripada 10 000 000. b) secara berturut-turut daripada satu nombor yang lebih besar dan kurang daripada 10 000 000. Mendarab nombor hingga enam digit dengan: a) nombor satu digit b) nombor dua digit c) 10, 100, 1000 Membahagi nombor hingga tujuh digit dengan: a) nombor satu digit b) 10, 100, 1000 c) nombor dua digit Selesaikan masalah a) tambah b) tolak c) darab d) bahagi yang melibatkan nombor hingga tujuh digit.

iii.

iv.

v.

1.3

Operasi Bergabung

1.3.1 i. ii. iii. iv.

Melaksanakan operasi bergabung nombor bulat. Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penambahan dan pendaraban. Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penolakan dan pembahagian. Mengira masalah operasi bergabung yang melibatkan tanda kurung. Menyelesaikan masalah operasi bergabung nombor hingga 7 digit.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6


MINGG U 3 14-18 JAN 2 2.1 TAJUK / BIDANG PEMBELAJARAN PECAHAN Tambah Pecahan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

2.1.1 i. ii. iii.

Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10. Menambah tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya hingga 10. Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama hingga 10. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor bercampur.

2.2

Tolak Pecahan

2.2.1 i. ii. iii.

Menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10. Menolak tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya sehingga 10. Menolak tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama sehingga 10. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan nombor bercampur.

4 21-25 JAN

2.3

Darab Pecahan

2.3.1 i.

Mendarab sebarang nombor bercampur dengan nombor bulat sehingga 1000. Mendarab nombor bercampur dengan nombor bulat.

2.4

Bahagi Pecahan

2.4.1 i.

ii.

Membahagi pecahan dengan nombor bulat dan pecahan Bahagi pecahan dengan a) nombor bulat b) pecahan Bahagi nombor bercampur dengan a) nombor bulat b) pecahan

5 28 JAN 01 FEB

3.0 3.1

PERPULUHAN 3.1.1 Operasi Bergabung Melibatkan Perpuluhan i.

Melaksanakan operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan Menambah dan menolak 3 hingga 4 nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan melibatkan: a) nombor perpuluhan sahaja b) nombor bulat dan nombor perpuluhan

6 04-08 FEB

4.0 4.1

PERATUS Hubungan Antara Peratus, Pecahan dan Perpuluhan.

4.1.1 i. ii. iii. iv.

Perkaitan antara pecahan dan perpuluhan kepada peratus. Menukar nombor bercampur kepada peratus. Menukar sebarang nombor perpuluhan yang lebih daripada 1 kepada peratus. Mencari nilai daripada peratus diberi. Menyelesaikan masalah harian melibatkan hubungan di antara peratus, pecahan dan perpuluhan.

11-15 FEBRUARI

CUTI TAHUN BARU CINA / CUTI PERISTIWA / CUTI BERGANTI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6


MINGG U 8 18-22 FEB 5.0 5.1 TAJUK / BIDANG PEMBELAJARAN WANG Wang Hingga RM10 Juta

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

5.1.1 i. ii.

Mengguna dan mengaplikasi sebarang nombor dalam kehidupan seharian melibatkan wang. Melakukan operasi bergabung melibatkan nilai wang hingga RM10 juta. Menyelesaikan masalah harian melibatkan pengiraan wang.

9 25 FEB 01 MAC

6.0 6.1

MASA Tempoh Masa

6.1.1 i.

Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa. Hitung tempoh masa sesuatu peristiwa di antara a) bulan b) tahun c) tarikh

10 04-08 MAC

ii. iii.

Kira tempoh masa dari situasi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan masa. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar yang melibatkan pengiraan tempoh masa.

11 11-15 MAC

7.0 7.1

UKURAN PANJANG Pengiraan Ukuran Panjang

7.1.1 i. ii.

Guna dan aplikasikan hitungan pecahan kepada masalah yang melibatkan ukuran panjang. Mengira ukuran panjang dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan ukuran panjang.

12

18-22 MAC

UJIAN SETARA / UJIAN 1

13 01-05 APRIL

8.0 8.1

JISIM Pengiraan Jisim

8.1.1 i. ii.

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah yang melibatkan jisim. Mengira jisim daripada situasi yang dinyatakan dalam pecahan. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan jisim.

14 08-12 APRIL

9.0 9.1

ISIPADU CECAIR Pengiraan Isipadu Cecair

9.1.1 i. ii.

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah melibatkan isipadu cecair. Kira isipadu cecair dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan isipadu cecair.

15 15-19 APRIL

10.0 BENTUK DAN RUANG 10.1 Bentuk Dua Dimensi 10.1.1 i. ii. iii.

Cari perimeter dan luas bentuk gabungan 2D. Cari perimeter bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih bentuk segi empat dan segi tiga. Kira luas bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih bentuk segi empat dan segi tiga. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pengiraan perimeter dan luas bentuk 2D.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6


MINGG U 16 22-26 APRIL TAJUK / BIDANG PEMBELAJARAN 10.2 Bentuk Tiga Dimensi 10.2.1 i. ii. iii.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

Cari luas permukaan dan isipadu bentuk gabungan 3D. Cari luas permukaan bentuk gabungan 3D yang melibatkan dua atau lebih kubus dan kuboid. Cari isipadu bentuk gabungan 3D melibatkan dua atau lebih kubus dan kuboid. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pengiraan luas permukaan dan isipadu bentuk 3D.

11.0 PERWAKILAN DATA 17 11.1 Purata 11.1.1 29 i. APRIL ii. 03 MEI 11.2 Mentafsir Data 11.2.1 i. ii.

Memahami dan mengira purata Mengira purata hingga lima nombor. Menyelesaikan masalah harian berkaitan purata. Mentafsir data daripada jadual dan carta. Bina sebuah carta pai daripada data yang diberi. Mengenalpasti kekerapan, mod, julat, min, nilai maksimum dan minimum daripada carta pai.

18-19

06-10 MEI / 13-17 MEI

MINGGU ULANG KAJI

20

20-23 MEI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21 10-14 JUN

1.0 1.1

NOMBOR BULAT Nombor Bulat Hingga Tujuh Digit

1.1.1 iii.

Menamakan sebarang nombor hingga tujuh digit. Menyatakan nombor bulat bagi a) perpuluhan b) pecahan dalam sebutan juta dan sebaliknya.

22 17-21 JUN

2.0 2.2

PECAHAN Tolak Pecahan

2.2.1 i. ii.

Menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10. Menolak tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya sehingga 10. Menolak tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama sehingga 10. Mendarab sebarang nombor bercampur dengan nombor bulat sehingga 1000. Mendarab nombor bercampur dengan nombor bulat. Membahagi pecahan dengan nombor bulat dan pecahan Bahagi pecahan dengan a) nombor bulat b) pecahan Bahagi nombor bercampur dengan a) nombor bulat b) pecahan

2.3

Darab Pecahan

2.3.1 i.

2.4

Bahagi Pecahan

2.4.1 i.

ii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6


MINGG U 23 24-28 JUN 3.0 3.1 TAJUK / BIDANG PEMBELAJARAN PERPULUHAN 3.1.1 Operasi Bergabung Melibatkan Perpuluhan i.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

Melaksanakan operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan Menambah dan menolak 3 hingga 4 nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan melibatkan: a) nombor perpuluhan sahaja b) nombor bulat dan nombor perpuluhan

24 01-05 JULAI

4.0 4.1

PERATUS Hubungan Antara Peratus, Pecahan dan Perpuluhan.

4.1.1 i. ii. iii. iv.

Perkaitan antara pecahan dan perpuluhan kepada peratus. Menukar nombor bercampur kepada peratus. Menukar sebarang nombor perpuluhan yang lebih daripada 1 kepada peratus. Mencari nilai daripada peratus diberi. Menyelesaikan masalah harian melibatkan hubungan di antara peratus, pecahan dan perpuluhan.

25 08-12 JULAI

5.0 5.1

WANG Wang Hingga RM10 Juta

5.1.1 i. ii.

Mengguna dan mengaplikasi sebarang nombor dalam kehidupan seharian melibatkan wang. Melakukan operasi bergabung melibatkan nilai wang hingga RM10 juta. Menyelesaikan masalah harian melibatkan pengiraan wang.

26 15-19 JULAI

6.0 6.1

MASA Tempoh Masa

6.1.1 i.

Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa. Hitung tempoh masa sesuatu peristiwa di antara a) bulan b) tahun c) tarikh

27 22-26 JULAI

6.0 6.1

MASA Tempoh Masa

6.1.1 ii. iii.

Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa. Kira tempoh masa dari situasi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan masa. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar yang melibatkan pengiraan tempoh masa.

28

29 JULAI - 02 OGOS

UJIAN SETARA / UJIAN 2

29 05-06 OGOS

7.0 7.1

UKURAN PANJANG Pengiraan Ukuran Panjang

7.1.1 i. ii.

Guna dan aplikasikan hitungan pecahan kepada masalah yang melibatkan ukuran panjang. Mengira ukuran panjang dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan ukuran panjang.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6


MINGG U 30 19-23 OGOS 8.0 8.1 TAJUK / BIDANG PEMBELAJARAN JISIM Pengiraan Jisim

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

8.1.1 i. ii.

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah yang melibatkan jisim. Mengira jisim daripada situasi yang dinyatakan dalam pecahan. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan jisim.

31 26-30 OGOS

9.0 9.1

ISIPADU CECAIR Pengiraan Isipadu Cecair

9.1.1 i. ii.

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah melibatkan isipadu cecair. Kira isipadu cecair dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan isipadu cecair.

32

02-06 SEPT

PERSIAPAN UPSR

33

09-13 SEPT

UJIAN UPSR

34-42

17 SEPT - 15 NOV

PROGRAM SELEPAS UPSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

CAT.

Ulangkaji

Ulangkaji

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

CAT.

Ulangkaji

Ulangkaji

Ulangkaji

Ulangkaji

Ulangkaji

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6

CAT.

Ulangkaji

Ulangkaji