Anda di halaman 1dari 18

PENGANTAR PENDIDIKAN GURU SEBAGAI SATU PROFESION (CIRI-CIRI DAN KUALITI GURU YANG PROFESIONAL)

DISEDIAKAN OLEH: WAN MOHAMMAD HAFIZU BIN WAN ABDULLAH NUR AFIQAH BINTI ZAHARI PPISMP F3N (SN/BI/BM)

PENDAHULUAN
DEFINISI CIRI-CIRI DAN KUALITI:

Ciri dalam Kamus Dewan 2007 didefinisikan sebagai sifat (unsur/tanda) yang khusus pada sesuatu atau membezakannya daripada yang lain.
John Macdovalo (1993) menyatakan kualiti sebagai memenuhi keperluan atau kehendak pelanggan.

Jemaah Nazir Sekolah pula mendefinisikan kualiti sebagai ciri-ciri atau sifat kecemerlangan yang dikehendaki oleh sesuatu barang, alat perkakas, dan perkhidmatan (ISO8402).
Maka, dapatlah dikatakan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia, ciri-ciri guru yang berkualiti ialah guru yang memenuhi keperluan pelajar dalam pelbagai aspek sama ada dari segi P&P, sahsiah, kemahiran, kepakaran dan pengurusan.

CIRI-CIRI DAN KUALITI GURU YANG PROFESIONAL


Intelek
Menanamkan sifat ingin tahu Kebolehan intelek akan kekal di dalam diri sekiranya setiap guru menanamkan sikap ingin tahu. Sifat ingin tahu akan mendorong guru mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah, baik dari segi sukatan kurikulum, mahupun kaedah mengajar.

Berkualiti dari Segi Jasmani


Mempunyai penampilan dan imej diri yang baik, iaitu cara

berpakaian, tingkah laku dan tutur kata.


Memiliki kesihatan tubuh badan yang baik agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan. Kemahiran fizikal seperti mahir dalam sesuatu aktiviti sukan dan mana-mana unit beruniform bertujuan untuk

melatih pelajar melibatkan diri dalam kokurikulum yang


penting untuk pembentukan jati diri pelajar.

Berkualiti dari Segi Emosi


Aspek yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional: Sentiasa menghayati nilai-nilai murni , norma dan Etika Perkhidmatan. Mempunyai pemikiran yang positif dalam menjalankan tugasnya iaitu menganggap pergi ke sekolah sebagai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar sebagai suatu ibadah tanpa sebarang alasan.

Minat Suka Membaca


Kegemaran membaca membolehkan guru sentiasa menambah pelbagai ilmu pengetahuan. Pembacaan yang meluas dalam pelbagai bidang memberi keyakinan kepada guru untuk menyampaikan pengajaran dengan berkesan. Sikap suka membaca pula dapat membezakan di antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil.

Mempertingkatkan Penguasaan Bahasa Inggeris


Kini, penggunaan Bahasa Inggeris semakin meluas memerlukan guru untuk sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa ini.
Penggubalan semula KBSR dan KBSM untuk pelaksanaan pelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris juga merupakan faktor utama penguasaan Bahasa Inggeris adalah penting.

SAMBUNGAN
Oleh itu, untuk sentiasa mengekalkan penguasaan Bahasa Inggeris, guru perlu selalu menggunakan Bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja dan para pelajar.

Mempertingkatkan Kebolehan Menggunakan ICT.


Perkembangan sains dan teknologi menyebabkan teknologi maklumat mengalami perubahan dari masa ke semasa. Oleh itu, setiap guru hendaklah berusaha untuk sentiasa menggunakan aplikasi IT dalam pengajaran dan pembelajaran. Kebolehan ini membolehkan kita mengajar menggunakan teknologi terkini dan akan mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

Bertindak Sebagai Penyebar Ilmu


Menurut Ragbir Kaur (2007), fungsi guru ialah mendidik murid dalam pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai disiplin dalam kurikulum sekolah. Oleh itu, guru harus mendalami ilmu sebanyak mungkin supaya dapat menyebarkan ilmu kepada para pelajar bagi melahirkan insan dan warganegara yang berilmu.

Bertindak sebagai Pembentukan Nilai / Role Model


Guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi, profesional, dan sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Sebagai ibu bapa kedua kepada muridmurid, segala nilai dan tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada para pelajar.

SAMBUNGAN
Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung akan diterapkan dalam jiwa pelajar. Menurut Ee Ah Meng (2003), guru yang beriltizam akan menjadi role model kepada para pelajarnya. Secara tidak langsung, guru berkenaan akan dapat memupuk beberapa ciri peribadi yang positif melalui amalan-amalannya di dalam bilik darjah.

CIRI-CIRI DAN KUALITI LAIN GURU YANG PROFESIONAL


Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan etika profesion keguruan.

Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal .


mampu berkomunikasi dengan baik iaitu semasa berhubung dengan pelajar, ibu bapa , masyarakat dan pihak pengurusan sekolah.

Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa.


Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti.

Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan dengan secara aktif. Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna

SALAM KATA
Ciri-ciri dan potensi diri guru profesional adalah penting dalam merealisasikan pendidikan cemerlang.

"If they aren't learning...then you aren't teaching."

SEKIAN, TERIMA KASIH