Anda di halaman 1dari 6

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN


Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian
1
3
PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar
BCN3109
Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________

Mg/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

:
a.

b.

1.

c.

d.

1.

a.


2.

1.

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

:
a.

b.
(3 jam)

(2 jam)

c.

(1 jam)

(2 jam)

Amali
(jam)

1.

2.

M1

M2

1.

2.

ISL
(1 jam)

(1 jam)

3 (2 + 1)
Kredit: ____________

Catatan


i.

27-38
ii.

iii.

iv.

( )
v.

vi.


2000.01

i.

28-42
ii.

iii.

iv.

( )
v.

SKEMA TLO
Mg/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah
(jam)

Hasil Pembelajaran

M3

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
(1 jam)

Catatan

(1 jam)

(2 jam)

1.

2.

(3 jam)

2.

M4

M5

2.

2.

a.

b.

1.

2.

a.

1.

1.

a.

(1 jam)

(5 jam)

(2 jam)


i.
4448
ii.

iii.

( )

SKEMA TLO
Mg/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

M6

a.

b.

c.

d.

a.

M7

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
(1 jam)

b.
(1 jam)

1.

1.

a.

(1jam)

a.
b.

(3 jam)

1.

1.

1.

a.
(2 jam)

(2 jam)


i.

ii.


i.

(3 jam)

b.

M8

Catatan

2.

2.

(5 jam)

SKEMA TLO
Mg/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah
(jam)

Hasil Pembelajaran

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
(1 jam)

Catatan

M9

M10

2.

2.

a.

b.

1.

a.

b.

1.

a.

b.
M11

1.

1.

a.

b.
(1 jam)

a.


i.

( )

(4 jam)

(1 jam)

b.
(2 jam)

Praktikum 1

(2 jam)


i.

( )
ii.

2001.04

SKEMA TLO
Mg/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

M12

ISL
(1 jam)

Praktikum 1

c.

3.
3.

3.

a.
.

b.

(2 jam)

/

(3 jam)

3./

3.

a.

b.

3.

(5 jam)

3./

M17

Amali
(jam)

Praktikum 1

M14

M16

Tutorial
(jam)

Praktikum 1

M13

M15

Kuliah
(jam)

Ulangkaji

Catatan

SKEMA TLO
Mg/
Tarikh
M18

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)
Peperiksaan

Amali
(jam)

ISL
(1 jam)

Catatan