Anda di halaman 1dari 7

TUGAS METODE NUMERIK TEKNIK KIMIA

Nama : HAIKA RAHMAH RAMADHONA


NIM

: 03121303008

ELIMINASI GAUSS
-->//Input matriks
-->A = [3 1 4;2 -1 0;-1 2 2]

//Penulisan komponen dalam satu baris cukup diberi spasi,

A =
3.

1.

4.

2. - 1.

0.

- 1.

2.

-->

2.
//untuk menulis komponen baris berikutnya diberi tanda titik koma (;)

-->B = [12;-5;3]
B =
12.
- 5.
3.
-->//Penyelesaian persamaan linier dengan eliminasi Gauss
-->x = [linalg_gaussnaive(A,B,%f)]
x =
- 21.
- 37.
28.
ELIMINASI GAUSS WITH PIVOTING
-->A = [1 2 0 1;2 4 3 2;4 -2 0 1;4 1 -6 -5]
A =
1.

2.

0.

1.

2.

4.

3.

2.

4. - 2.

0.

1.

4.

1. - 6. - 5.

-->b = [0; -1; -4; 6]


b =
0.
- 1.
- 4.
6.
-->x = linalg_gausspivotalnaive(A,b,%f)
x =
- 0.4057971
0.6956522
- 0.3333333
- 0.9855072
GMRES
-->A = [6 1 -1;2 3 7;1 -5 2 ]
A =
6.

1. - 1.

2.

3.

7.

1. - 5.

2.

-->b = [6;12;-4]
b =
6.
12.
- 4.
-->x0 = [0;0;0]

//Tebakan awal nilai x

x0 =
0.
0.
0.
-->max_it =200;

//Maximum iterasi 500 kali

-->tol=1000*%eps;
-->x = imsls_gmres(A,b,x0)

//Nilai toleransi 1000 x (2.22x10-16)

x =
0.9236641
1.3358779
0.8778626
LU DOOLITTLE
-->//Dekomposisi matriks A menjadi matriks LU dengan metode Doolittle
-->//Input matriks A
-->A = [2 -2 -4;0 -3 4;4 -3 1]
A =
2. - 2. - 4.
0. - 3.

4.

4. - 3.

1.

-->//Perintah pembentukan matriks LU


-->[L,U]=linalg_factorlu(A,%f)
U =
2. - 2. - 4.
0. - 3.

4.

0.

10.333333

0.

L =
1.

0.

0.

0.

1.

0.

2. - 0.3333333

.
LU DOOLITTLE WITH PIVOTING
-->//Penyelesaian matriks dengan metode Doolittle (pivoting)
-->//Input matriks A
-->A = [0 4 0 1;2 3 3 2;4 -3 1 1;5 1 -4 -3]
A =
0.

4.

0.

1.

2.

3.

3.

2.

4. - 3.
5.

1.

1.

1. - 4. - 3.

-->//Perintah dekomposisi LU dengan pivoting


-->[L, U, P] = linalg_factorlupivot (A,%f)
P =
0.

0.

0.

1.

1.

0.

0.

0.

0.

1.

0.

0.

0.

0.

1.

0.

U =
5.

1. - 4. - 3.

0.

4.

0.

1.

0.

0.

4.6

2.55

0.

0.

0.

2.0217391

L =
1.

0.

0.

0.

0.

1.

0.

0.

0.4

0.65

1.

0.

0.9130435

1.

0.8 - 0.95

PENYELESAIAN PERSAMAAN DENGAN LU


-->//Penyelesaian persamaan linier dengan metode Doolittle
-->//Input matriks A
-->A = [3 -2 -1;0 -2 2;4 -3 1]
A =
3. - 2. - 1.
0. - 2.

2.

4. - 3.

1.

-->//Input b
-->b = [3;4;-3]
b =
3.

4.
- 3.
-->//Perintah pembentukan matriks LU
-->[L,U]=linalg_factorlu(A,%f)
U =
3. - 2. - 1.
0. - 2.

2.

0.

2.

0.

L =
1.

0.

0.

0.

1.

0.

1.3333333

0.1666667

1.

-->//Perintah penyelesaian persamaan


-->x = linalg_solvelu ( L , U , b , %f )
x =
- 4.1666667
- 5.8333333
- 3.8333333
PENYELESAIAN PERSAMAAN DENGAN LU DAN PIVOTING
-->//Penyelesaian persamaan linier dgn Doolittle dan pivoting
-->//Input matriks
-->A = [0 3 1 1;2 1 3 2;4 -3 0 1;6 1 -6 -5]
A =
0.

3.

1.

1.

2.

1.

3.

2.

4. - 3.

0.

1.

6.

1. - 6. - 5.

-->b = [0; -2; -4; 5]


b =
0.
- 2.

- 4.
5.
-->//Perintah dekomposisi dengan pivoting
-->[L, U, P] = linalg_factorlupivot (A,%f)
P =
0.

0.

0.

1.

0.

0.

1.

0.

0.

1.

0.

0.

1.

0.

0.

0.

U =
6.

1.

- 6.

0. - 3.6666667

- 5.

4.

4.3333333

0.

0.

5.7272727

4.4545455

0.

0.

0.

1.2222222

L =
1.

0.

0.

0.

0.6666667

1.

0.

0.

0.3333333 - 0.1818182

1.

0.

0.

0.7460317

1.

- 0.8181818

-->//Perintah penyelesaian persamaan linier


-->x = linalg_solvelu ( L , U , b , %f )
x =
- 0.7142857
1.5194805
- 4.974026
5.4155844
SOR
-->A = [5 2 -1;2 1 7;1 -4 2 ];
-->b = [5;9;-2];
-->x0 = zeros(3:1);

//Tebakan awal nilai x

-->// Increase max_it: convergence

-->// Use default x0


-->w=0.1;
-->max_it=300;
-->tol=1000*%eps;
-->x= imsls_sor(A,b,x0,w,max_it,tol)
x =
0.7272727
1.1393939
0.9151515