Anda di halaman 1dari 3

Aspek pemerhatian

Respondan

Bil
.
1

Adakah respodan
memberi perhatian
semasa sesi
pengajaran dan
pembelajaran
berlansung

Pemerhatian (YA Pemerhatian


)
(TIDAK )
P1
/
/
/
/
/
/
/

P2
/
/
/
/
/.
/
/

/
/

/
/

P3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

P1

P2

P3

2
Adakah respondan
menunjukkan
minat dengan
teknik bercerita
menggunakan
tanyangan slaid.

3
Adakah respondan
memberi maklum
balas terhadap
soalan yang
diberikan.

Adakah respondan
boleh boleh
melakukan
simulasi perkataan
yang dinyatakan
guru.

100

100

100

100

100

100

100

100
100
98
96
94
92
90

90

90

90

P1 (Ya)
P2 (Ya)

90

P3 (Ya)

88
86
84

Soalan 1
90

P1 (Ya)

Soalan 2
90

Soalan 3
100

Soalan 4
100

P2 (Ya)

90

90

100

100

P3 (Ya)

100

100

100

100

Bil

Respondan

Ujian Pra

Ujian Pos

Peningkatan

R1

3/ 16

19

14/16

88

11 69

R2

2/16

13

12/16

75

10 62

R3

7/16

44

13/16

81

6 37

R4

5/16

31

11/16

69

38

R5

10/16

63

14/16

89

26

R6

4/16

25

15/16

94

11 69

R7

6/16

38

10/16

63

4 25

R8

8/16

50

11/16

69

4 19

R9

2/16

13

14/16

89

12 76

10

R10

3/16

19

14/16

88

11

69