Sekolah Bhinneka – PPI Nagoya (Jepang

)

Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia
Kerajaan Samudera Pasai
Pasai didirikan pada abad ke-11 oleh Meurah Khair. Kerajaan ini terletak dipesisir Timur Laut Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Meurah Khair. Ia bergelar Maharaja Mahmud Syah (10421078). Pengganti Meurah Khair adalah Maharaja Mansyur Syah dari tahun 1078-1133. Pengganti Maharaja Mansyur Syah adalah Maharaja Ghiyasyuddin Syah dari tahun 1133-1155.

Peta Lokasi Kerajaan Samudera Pasai Raja Kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah Meurah Noe yang bergelar Maharaja Nuruddin berkuasa dari tahun1155-1210. Raja ini dikenal juga dengan sebutan Tengku Samudra atau Sulthan Nazimuddin Al-Kamil. Sultan ini sebenarnya berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Raja ini tidak memiliki keturunan sehingga pada saat wafat, kerajaan Samudra Pasai dilanda kekacauan karena perebutan kekuasaan. Meurah Silu bergelar Sultan Malik-al Saleh (1285-1297). Meurah Silu adalah keturunan Raja Perlak (sekarang Malaysia) yang mendirikan dinasti kedua kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahannya, system pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut dan darat sudah terstruktur rapi. Kerajaan mengalami kemakmuran, terutama setelah Pelabuhan Pasai dibuka. Hubungan Kerajaan Samudra Pasai dan Perlak berjalan harmonis. Meurah Silu memperkokoh hubungan ini dengan menikahi putri Ganggang Sari, anak Raja Perlak. Meurah Silu berhasil memperkuat pengaruh Kerajaan Samudra Pasai di pantai timur Aceh dan berkembang menjadi kerajaan perdagangan yang kuat di Selat Malaka. Raja-raja Samudra Pasai selanjutnya adalah Sultan Muhammad Malik Zahir (12971326), Sultan Mahmud Malik Zahir (1326-1345), Sultan Manshur Malik Zahir (1345-1346), dan Sultan Ahmad Malik Zahir (1346-1383). Raja selanjutnya adalah Sultan Zainal Abidin (1383-1405). Pada masa pemerintahannya, kekuasaan kerajaan meliputi daerah Kedah di Semenanjung Malaya. Sultan Zainal Abidin sangat aktif menyebarkan pengaruh Islam kepulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirimkan ahli-ahli dakwah, seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak.

Kelas Flores: Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia

1

Samudera Pasai ditaklukkan oleh Majaphit. kerajaan Pasai terus mengalami kemudunduran. menjelang berakhirnya abad ke-14 14 M. 1 Jumadil Awal 913 H (1511 M). kerajaan Aceh Darussalam telah berdiri dengan penguasa pertama Sultan Ali Mughayat Syah ah yang dinobatkan pada Ahad. Sebagaimana tercatat dalam sejarah. Diperkirakan. dan sejak saat itu. Peta Lokasi Kerajaan Aceh Kelas Flores: Kerajaan-Kerajaan Kerajaan Islam di Indonesia 2 .Sekolah Bhinneka – PPI Nagoya (Jepang) Peninggalan Sejarah Kerajaan Samudera Pasai Kerajaan Aceh Kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan Samudera Pasai. pada tahun 1360 M.

Mughayat juga menggempur Pidie. Inggris dan Belanda. ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya. Mughayat Syah dikenal sangat anti pada Portugis. . Sejak saat itu. Portugis yang berada di daerah Daya ia gempur dan berhasil ia kalahkan. Secara berurutan. sehingga Portugis mundur ke Aru. karena memang tidak sempat mereka bawa dalam gerak mundur pasukan. kerajaan Aceh lebih dikenal dengan nama Aceh Darussalam dengan wilayah yang luas. Pada masa itu. Dengan jatuhnya Pasai pada tahun 1524 M.Sekolah Bhinneka – PPI Nagoya (Jepang) Pada awalnya. Portugis yang kewalahan menghadapi serangan Aceh banyak meninggalkan persenjataan. sekitar tahun 1511 M. Ketika benteng di Pasai telah dikuasai Aceh. Pada masa Iskandar Muda. Pedir (di Pidie). hasil dari penaklukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Aru juga berhasil direbut oleh Aceh hingga akhirnya Portugis mundur ke Malaka. usaha Mughayat Syah untuk mengusir Portugis dari seluruh bumi Aceh dengan menaklukkan kerajaan kerajaan kecil yang sudah berada di bawah Portugis berjalan lancar. karena itu. Daya (Aceh Barat Daya) dan Aru (di Sumatera Utara) sudah berada di bawah pengaruh kolonial Portugis. Aceh pernah mengirim utusan ke Turki Usmani dengan membawa hadiah. Ketika Mughayat Syah naih tahta menggantikan ayahnya. Wilayah kekuasaan Aceh mencapi Pariaman wilayah pesisir Sumatra Barat. sehingga Portugis terpaksa mundur ke Pasai. pasukan Aceh tidak memberikan kesempatan sama sekali pada Portugis. Mughayat kemudian melanjutkan gempurannya dan berhasil merebut benteng Portugis di Pasai. Portugis mundur ke Peurelak. untuk menghambat pengaruh Portugis. terutama dari aspek persenjataan. Kemenangan yang berturut-turut ini membawa keuntungan yang luar biasa. Saat itu. Sejarah mencatat bahwa. Perak diMalaka yang secara efektif bisa direbut dari portugis tahun 1575. Tak berapa lama. Ketika Portugis mundur ke Pidie. kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Aceh dan pesisir timur Sumatera seperti Peurelak (di Aceh Timur). Aceh merupakan salah satu pusat perdagangan yang sangat ramai di Asia Tenggara. Aceh Darussalam menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki pengaruh besar di kawasan tersebut. Namun. Senjata-senjata inilah yang digunakan kembali oleh pasukan Mughayat untuk menggempur Portugis. Aceh Darussalam mencapai masa kejayaan di masa Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1590 1636). Sultan Iskandar Muda Dalam sejarahnya. Kerajaan Aceh pada masa itu juga memiliki hubungan diplomatik dengan dinasti Usmani di Turki. kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian ia taklukkan dan masukkan ke dalam wilayah kerajaannya. Kelas Flores: Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 3 . wilayah kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Mughayat Syah. Kunjungan ini diterima oleh Khalifah Turki Usmani dan ia mengirim hadiah balasan berupa sebuah meriam dan penasehat militer untuk membantu memperkuat angkatan perang Aceh. Peurelak kemudian juga diserang. termasuk menaklukkan kerajaan Pasai.

Peta Lokasi Kerajaan Demak Kelas Flores: Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 4 .Sekolah Bhinneka – PPI Nagoya (Jepang) Peninggalan Sejarah Kerajaan Aceh Kerajaan Demak Berdirinya Kerajaan Demak dilatarbelakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit atas daerah-daerah pesisir utara Jawa. Dukungan daerah-daerah yang juga merupakan jalur perdagangan yang kuat ini sangat berpengaruh bagi pendirian Demak sebagai kerajaan Islam yang merdeka dari Majapahit. Daerah-daerah pesisir seperti Tuban dan Cirebon sudah mendapat pengaruh Islam.

Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran karena terjadinya perebutan kekuasaan. Pada masa pemerintahan agama Islam mengalami perkembangan pesat. Kelas Flores: Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 5 . yaitu Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi. Ia memerintah dari tahun 15001518. Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Pati Unus hanya memerintah tidak lebih dari tiga tahun. Palembang. Ia memerintah Demak dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Untuk itu. Ia wafat tahun 1521 dalam usahanya mengusir Portugis dari kerajaan Malaka. Pada masa pemerintahannya juga dibangun Masjid Agung Demak yang dibantu oleh para wali dan sunan sahabat Demak. Fatahillah kemudian dapat menaklukan Banten dan Pajajaran. yaitu Pangeran Hadiri. Ia kemudian memindahan pusat kerajaan Demak ke daerah Pajang. Jaka Tingkir menjadi raja Kerajaan Demak dengan gelar Sultan Hadiwijya. Ki Gede Pemanahan kemudian menjadi penguasa Mataram dan di sebut Ki Gede Mataram. dan beberapa daerah di Kalimantan. Tuban. Sultan Trenggono berkuasa di kerajaan Demak dari tahun 1521-1546. kerajaan Pajang masih mengklaim diri sebagai penerus Kerajaan Demak. Sedayu. Jaka Tingkir mendapat dukungan dari para tetua Demak. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518. Raden Patah merasa berkewajiban untuk membantu. Pada masa pemerintahannya. Raden Patah bergelar Senopati Jimbun Ngabdurahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama. Bersama-sama dengan pasukan Kesultanan Cirebon.Sekolah Bhinneka – PPI Nagoya (Jepang) Raden Patah Raden Patah adalah raja pertama Kerajaan Demak. Sebagai tanda terima kasih kepada Ki Gede Pemanahan yang telah mendukungnya. ia digantikan oleh putranya Pati Unus. Fatahillah singgah di Cirebon untuk menemui Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Arya Penagsang terbunuh sehingga tahta Kerajaan Demak jatuh ke tangan Jaka Tingkir. Setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546. Sultan Trenggono.Walaupun sebenarnya sudah menjadi kerajaan baru. Arya Penangsang juga membunuh adik Sunan Prawoto. Sultan Hadiwijaya memberikan sebuah daerah Perdikan (otonom) yang disebut Mataram. Namun. ia mengirimkan putrannya. Sultan Trenggono mengirim Fatahilallah ke Banten. Jatuhnya kerajaan Malaka berarti putusnya jalur perdagangan nasional. menantu Sultan Trenggono. Saudaranya. Sultan Trenggono dilantik menjadi raja Demak oleh Sultan Gunung Jati. akhirnya menjadi raja Demak ketiga dan merupakan raja Demak terbesar. Pada masa Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Dalam perjalanannya ke Banten. Dalam pertempuran ini. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya dan agama Islam berkembang lebih luas lagi. usaha itu tidak berhasil. Arya Penangsang adalah Bupati Jipang (sekarang Bojonegoro) yang merasa lebih berhak atas tahta Kerajaan Demak. Konflik berdarah ini akhirnya berkembang menjadi Perang Saudara. Jambi. Usaha Arya Penangsang menjadi Sultan Demak di halangi oleh Jaka Tingkir. Perebutan kekuasaan ini berkembang menjadi konflik berdarah dengan terbunuhnya Sunan Prawoto oleh Arya Penangsang. wilayah kerajaan Demak meliputi daerah Jepara. Perebutan tahta Kerajaan Demak ini terjadi antara Sunan Prawoto dengan Arya Penangsang. Pengangkatan Raden Patah sebagai Raja Demak dipimpin oleh anggota wali lainnya.

Peta Lokasi Kerajaan Banten Kelas Flores: Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 6 . Pada tahun 1588. Aria Pangiri. Kemudian. pemerintahan Aria Pangiri di Pajang juga dikelilingi oleh para bekas pejabat Kerajaan Demak. melainkan putra Sunan Prawoto. Apalagi. Menurut sumber Portugis.Sekolah Bhinneka – PPI Nagoya (Jepang) Sultan Hadiwijaya bukanlah digantikan oleh putranya. Pangeran Benawan kurang puas dengan keputusan ini. Pangeran Benawa kemudian minta bantuan kepada Sutawijaya. Sutawijaya dan Pangeran Benawan berhasil merebut kembali tahta Kerajaan Pajang. yakni Pangeran Benawa. Pada tahun 1524/1525. Peninggalan Sejarah Kerajaan Demak Kerajaan Banten Kesultanan Banten berawal ketika Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke daerah barat. sebelumnya Banten merupakan salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda selain pelabuhan Pontang. Sunda Kalapa dan Cimanuk. Benawa menyerahkan hak kuasanya pada Sutawijaya secara simbolis melalui penyerahan pusaka Pajang pada Sutawijaya. Pangeran Benawa sendiri diangkat sebagai penguasa daerah Jipang. Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari kerajaan Sunda. untuk merebut kembali tahta Kerajaan Pajang. Pajang menjadi bagian kekuasaan Kerajaan Mataram. Cigede. dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Dengan demikian. putra Ki Ageng Mataram. Tamgara (Tangerang).

Piagam Bojong menunjukkan bahwa tahun 1500 hingga 1800 Masehi Lampung dikuasai oleh kesultanan Banten. dengan nama lengkap Sultan Muhammad Nazaruddin "Alamsyah" dikawal oleh empat Pengawal Kesultanan masing-masing bernama Ananta Kusuma. Pangeran Jepara merasa berkuasa atas Kerajaan Banten daripada anak Maulana Yusuf yang bernama Maulana Muhammad karena Maulana Muhammad masih terlalu muda.. Perang ini dimenangkan oleh Kerajaan Banten karena dibantu oleh para ulama (inilah Sejarah Bikinan Belanda). Pada tahun itu. Maluku Utara. Kesultanan Banten dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. pelurusan sejarah bahwa Anak Kedua Ratu Siti Rodiah kawin dengan Sultan Mahmud Badaruddin II Kesultanan Palembang Darussalam sedang anak ketiga Muhammad Nazaruddin (Sultan Maulana Muhammad Nazaruddin bergelar Alamsyah) Terjadi perebutan kekuasaan setelah Maulana Yusuf wafat (1570). Saat itu Pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Tragedi ini menjadi klimaks dari penghancuran Surasowan oleh GubernurJenderal Belanda. Akhirnya Kerajaan Jepara menyerang Kerajaan Banten. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Kelas Flores: Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 7 . Daeng. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abu Fatah Abdulfatah atau lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. wilayah Lampung diserahkan kepada VOC. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya terkenal di dunia Internasional dengan sebutan Spice Island. Pada zaman pemerintahan Sultan Haji.bukan untuk memerangi palembang tetapi menyambangi keluarga (Saudaranya yang bernama Ratu Siti Rodiah yang nikah dengan Sultan Mahmud Badaruddin II). Pelurusan Sejarah bahwa Sultan Muhammad bukan anak dari Maulana Yusuf tetapi anak ketiga dari Sultan Hasanuddin. Herman William Daendels tahun 1808. Admiral kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Nata Kusuma dan Jalaluddin pada saat itu Sultan Muhammad Nazaruddin yang bergelar Alamsyah berusia 19 tahun. tepatnya pada 12 Maret 1682. Sultan Muhamad Syafiuddin dilucuti dan dipaksa turun takhta oleh Thomas Stamford Raffles.Sekolah Bhinneka – PPI Nagoya (Jepang) Anak dari Sunan Gunung Jati (Hasanudin) menikah dengan seorang putri dari Sultan Trenggono dan melahirkan dua orang anak. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung. seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Issac de Saint Martin.melakukan perjalanan ke Palembang pada masa Inggeris masuk ke Palembang. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut kesultanan Mataram dan serta wilayah yang sekarang menjadi provinsi Lampung. Peninggalan Sejarah Kerajaan Banten Kerajaan Ternate dan Tidore Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera.. Pelurusan Sejarahbahwa Pangeran Sabakingkin atau Sultan Maulana Hasanuddin nikah dengan Putri Kintamani mempunyai Anak yang pertama bernama Yusuf Akbar (Maulana Yusuf).

Wafatnya Sultan Hairun menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin besar. bangsa Portugis datang ke Ternate. Kelas Flores: Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 8 . benteng tersebut berguna untuk melindungi Ternate dari Kerajaan Tidore. sebaliknya Sultan Haitun bersedia berunding dengan Portugis di Benteng Sao Paolo. Sulawesi. Pada tahun 1512. Bangsa Portugis bergerak ke Selatan dan Menaklukan Timor pada tahun 1578. Yaitu persekutuan antara lima saudara yang dipimpin oleh Ternate (yang meliputi Obi. Papua. Ternyata niat baik Sultan Hairun dimanfaatkan Portugis untuk menahannya di benteng tersebut. Usaha ini menampakkan hasil pada tahun 1575. Pembangunan Benteng Soa Paolo mendapat perlawanan dan salah seorang yang menantang kehadiran kekuasaan militer Portugis tersebut yaitu Sultan Hairun. Hal ini menyebabkan dibukannya perkebunan di daerah Pulau Buru. Bacan. Setelah 10 tahun berada di Kerajaan Ternate. Beliau berkuasa di kerajaan Ternate sejak tahun 1559. Dengan adanya kepentingan atas penguasa perdagangan terjadilah persekutuan daerah antara kerajaan. Persekutuan-persekutuan tersebut adalah Uli Lima (Persekutuan Lima). Makyan. setelah Portugis berhasil dipukul mundur dan pergi meninggalkan bentengnya di Ternate. Permintaan akan cengkeh dan Pala dari negara Eropa meningkat pesat. Sultan Baabullah yang menjadi Raja Ternate berikutnya dan memimpin perang melawan Portugis. serta Uli Siwa (persekutuan Sembilan) yaitu persekutuan antara sembilan bersaudara yang wilayahnya meliputi Pulau Tidore. Hal ini terjadi setelah para pedagang Eropa datang ke Maluku. bangsa Portugis mendirikan Benteng yang diberi nama Sao Paolo. Menurut Portugis. Keberhasilan pemerintahannya membuat Sultan Baabullah mendapat julukan Tuan dari Tujuh Pulau Dua Pulau. sedangkan tahun 1521 bansa Spanyol datang ke Tidore. Keesokan harinya Sultan Hairun telah terbunuh hal ini terjadi pada tahun 1570.Sekolah Bhinneka – PPI Nagoya (Jepang) Peta Lokasi Kerajaan Ternate dan Tidore Pada abad ke 12 M. Sultan tidak ingin perekonomian dan pemerintahan kerajaan di kuasai oleh bangsa lain dan pendirian benteng tersebut dianggap menunjukkan niat buruk Portugis atas Ternate. Antara kedua persekutuan tersebut telah terjadi persaingan yang sangat tajam. Jahilolo atau Halmahera dan pulau-pulau di daerah itu sampai Papua. Ketidaksetujuan Sultan Hairun terhadap Portugis tidak berbentuk kekerasan. Sultan Baabullah kemudian memperluas kekuasaannya hingga Maluku. Namun hal tersebut hanyalah taktik Portugis agar mereka dapat tetap berdagang dan menguasai Ternate. Mindano dan Bima. Seram dan Ambon. Seram dan Ambon.

Sekolah Bhinneka – PPI Nagoya (Jepang) Peninggalan Sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore Kelas Flores: Kerajaan-Kerajaan Kerajaan Islam di Indonesia 9 .

Sebelum Seb abad ke16. Wajo.Sekolah Bhinneka – PPI Nagoya (Jepang) Kerajaan Gowa dan Tallo Kerajaan Gowa dan Tallo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Sultan Hasanuddin Kelas Flores: Kerajaan-Kerajaan Kerajaan Islam di Indonesia 10 . Beliau berkuasa sejak tahun 1653. seorang penyiar islam dari Sumatra. raja-raja raja Makassar belum memeluk agama Islam. Banyak orang mengetahuinya sebagai Kerajaan Makassar. Oleh karena itu Sultan Hasanuddin harus menghadapi kekuatan armada VOC Belanda sebelum dapat menguasai Maluku. beliau kemudian digantikan oleh Sultan Hasanuddin. Peta Lokasi Kerajaan Gowa dan Tallo Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. 1639 3. 1591 1638. Sultan Alauddin bernama asli Karaeng Ma ‘towaya Tumamenanga Ri Agamanna. Ia memimpin Makassar dari tahun 1591-1638. Kerajaan Makassar dipimpin oleh Muhammad Said 1639-1653. Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Setelah Sultan Alauddin wafat. Kerajaan Makassar berhasil menguasai mengua kerajaan-kerajaan kerajaan kecil di Sulawesi Selatan. Sebelumnya. Setelah Muhammad Said wafat. Baru setelah datangnya Dato Ri Bandang. Dibawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. dan Bone. yaitu Ruwu. Sultan Hasanuddin juga berniat menjadikan Kerajaan Makassar sebagai penguasa tunggal di jalur perdagangan Indonesia bagian timur. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Gowa yang juga disebut sebagai Ujungpandang. Soppeng. Masa pemerintahannya merupakan masa gemilang kerajaan Makassar.

yaitu Arub(Tuan) Palaka. Aru Palaka bersedia membantu Belanda dengan syarat akan diberikan kemerdekan. Mapasomba putranya berusaha menggantikan kepemimpinan ayahnya dan meneruskan perjuangan perjuangan ayahnya melewan Belanda. Perjanjian ini berisi tiga buah kesepakatan yaitu VOC mendapat hak monopoli dagang di Makassar. Untuk itu Belanda bersekutu dengan Raja Bone. Pada tahun 1667. Pasukan Kerajaan Makassar akhirnya bisa dipukul mundur oleh Belanda dan jalur perdagangan di kuasai oleh Belanda. Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar. Makassar harus melepas daerah yang dikuasainya seta mengakui Aru Palaka sebagai Raja Bone.Sekolah Bhinneka – PPI Nagoya (Jepang) Belanda berusaha keras menghentikan serangan-serangan Kerajaan Makasar. Setelah Sultan Hasanuddin turun tahta pada tahun 1669. Peninggalan Sejarah Kerajaan Gowa dan Tallo Kelas Flores: Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 11 . dengan bantuan Kerajaan Bone berhasil menekan Makassar untuk menyetujui perjanjian Bongaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful