Anda di halaman 1dari 9

RPH PENDIDIKAN MORAL KSSR TAHUN 2

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral Tahun : 2 Cemerlang Kehadiran : 10 / 10 Tema : Saya dan keluarga Topik / Tajuk : Keadilan dalam keluarga Masa : 60 minit 1. Standard Pembelajaran : 8.11 & 8.13 2. Objektif Pembelajaran : Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran, murid dapat ; i ) Menyenaraikan contoh keadilan dalam keluarga ii) Menyatakan perasaan bersikap adil sesama ahli keluarga 3. a) Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi : 1. Guru memberikan gula-gula secara rawak kepada murid. 2. Guru bersoal jawab tentang perasaan murid yang dapat dan yang tidak dapat gula gula. 3. Guru menerangkan kepada murid tentang kepentingan bersikap adil dalam kehidupan seharian. 4. Guru kemudian memberi gula gula kepada murid yang tidak dapat. Langkah 1 : 1. Guru menerangkan maksud keadilan dalam situasi sesebuah keluarga. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang cara mengamalkan sikap keadilan dalam sesebuah keluarga. 3. Guru memberikan beberapa contoh seperti mendapat duit belanja yang sama rata dikalangan adik beradik, melakukan kerja rumah bersama sama dan lain-lain.

Langkah 2 : 1. Guru mempamerkan gambar kerjasama dalam sebuah keluarga. 2. Guru meminta murid menceritakan tentang apa yang mereka lihat di dalam gambar tersebut. Langkah 3 : 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. 2. Murid melengkapkan aktiviti tersebut sambil dibimbing oleh guru. Penutup : 1. Guru membuat kesimpulan tentang pengajaran dan pembelajaran yang telah diberikan kepada murid pada hari ini. b) EMK / Elemen Nilai Tambah : Kreatif dan Inovatif c) Bahan / Sumber P&P : LCD Projektor, Komputer Riba, Gula-gula, Lembaran Kerja. 4. a) Pentaksiran : 1. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid. Akitiviti Pemulihan : 1. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid. Aktiviti Pengayaan : 1. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid. b) Refleksi : 1. 2.

Aktiviti 1. NAMA :________________ :________ Sila baca pernyataan di bawah dan tandakan BETUL atau SALAH pada ruangan yang telah disediakan. 1. Abu mengambil kesemua alat tulis yang telah dibelikan oleh ayahnya tanpa membahagi sama rata kepada adiknya. 2. Norziha membantu adiknya menyapu lantai rumah pada hujung minggu. 3. Vishal telah memarahi adiknya yang tidak bersalah kerana bajunya telah koyak akibat terjatuh dari basikalnya. 4. Fei Hong telah membahagikan wang saku sama rata kepada dua orang adiknya yang masih bersekolah. KELAS

5. Clara telah bersama sama tiga orang adiknya membantu ayahnya membersihkan halaman mereka.

PENDIDIKAN MORAL (KSSR) TAHUN 2 UNIT 8 : KEADILAN NAMA : __________________ TARIKH : ____________ KELAS : __________________

10

Kepentingan Bersikap Adil Situasi (Keterangan murid berdasarkan jawapan) Emak membelikan empat biji gula-gula kepada kamu. Emak meminta kamu berkongsi dengan seorang adik. Bagaimana kamu membahagikan gulagula itu secara adil? Saya dan adik mendapat dua biji gula-gula. Saya mendapat 3 biji gula-gula dan adik mendapat 1 biji gula-gula

Aktiviti 2. Perhatikan gambar di bawah dan nyatakan apa yang kamu lihat di dalam gambar tersebut. Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4 Warnakan gambar tersebut