Anda di halaman 1dari 3

Amali Literasi Bahasa. Bil 1.

Tajuk Melaksanakan Aktiviti Prabacaan Melaksankan Aktiviti Pengamatan Penglihatan Melaksanakan Aktiviti Pengamatan Pendengaran Melaksanakan Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata Bengkel Asas Membaca; Kaedah Fonetik Latihan Menyembunyikan Huruf dan Asosiasi Benda dengan Bunyi Huruf Latihan membatang suku kata dan Perkataan Latihan Membaca Frasa dan Ayat Latihan Menggunakan Bahan Bantu Belajar untuk Melaksanakan Kaedah Fonik Bengkel Asas membaca: Kaedah Abjad Menyebut nama huruf abjad a hingga z; huruf besar dan huruf kecil Latihan menyebut suku kata v dan kv Latihan mengeja suku kata, perkataan dan frasa Latihan membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai Bengkel Asas Membaca; Kaedah Pandang dan Sebut Latihan Menyebut Perkataan Latihan Mencerakinkan Perkataan Menjadi Suku Kata Latihan Membina dan Membaca Ayat Menggunakan Bahan Bantu Belajar yang sesuai Tugasan/ amali Tulis esei bagaimana untuk melaksanakan Aktiviti Pengamatan Penglihatan Aktiviti Pengamatan Pendengaran Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata Bahan

2.

1. Tuliskan abjad a-z di atas kertas lukisan. (guna huruf kecil huruf blok). 2. Tampal gambar di atas kertas lukisan dan tulis perkataan di bawahnya (10 gambar) 3. Tulis 10 perkataan di atas kertas lukisan yang terdiri daripada 2 suku kata (10), 3 suku kata (10) dan 4 suku kata (10). 4. Bina 10 frasa dan 10 ayat untuk mengajar membaca kaedah fonik.

1. 2. 3. 4.

Kertas lukisan Pensil warna Kad manila Dan lain-lain yang sesuai mengikut kreativiti anda

3.

4.

5.

Bengkel Aktiviti Pratulisan Melaksanakan Aktiviti Pergerakan Jari, Tangan dan Mata

1. Tulis huruf Aa-Zz yang terdiri daripada huruf besar dan huruf kecil di atas kertas lukisan. 2. Tulis 10 perkataan yang bersuku kata V + KV (vokal + konsonan dan vokal. Contoh a + pi 3. Daripada bahan yang telah disediakan tunjukkan cara mengajar dengan menggunakan kaedah abjad. 4. Ini bola saya. Kembangkan ayat ini menjadi 10 ayat. 1. Tulis perkataan yang mempunyai dua suku kata di atas kad imbasan berserta gambar (buat 10 kad imbasan). 2. Tulis 1 suku kata di atas kad supaya murid boleh mencerakinkan suku kata menjadi perkataan. 3. Bina ayat daripada perkataan yang telah dicerakin. 4. Latihan mengajar kaedah pandang dan sebut dengan menggunakan bahan bantu yang telah dibina. 1. Mewarna gambar 2. Melukis secara bebas di atas kertas lukisan.

Kertas lukisan Pensil warna/ bahan berwarna dan lain-lain yang sesuai mengikut kreativiti anda

Kad imbasan Kad bergambar dan lain-lain yang sesuai mengikut kreativiti anda

Kertas lukisan atau buku untuk mewarna. Atau lain-lain yang

Melaksanakan AktivitiMembuat Corak, Menyambung Titik, Memadamkan Bentuk, dan lain-lain Melaksanakan Aktiviti Membentuk Huruf

3. Membuat corak di atas kertas lukisan. 4. Menyambung titik-titik menjadi bentuk. 5. Melukis/ menampal bentuk di atas kertas lukisan dan memadankannya 6. Melaksanakan aktiviti membentuk huruf dengan menggunakan tanah liat.

sesuai mengikut kreativiti anda

6.

Bengkel Aktiviti Penulisan Mekanis Menulis Huruf Kecil dan Huruf Besar dari a hingga z di Atas Kertas Berkotak, Bergaris Empat, Bergaris Tiga, dan bergaris Satu Melaksanakan Aktiviti Susulan seperti Memadankan Huruf Kecil dengan Huruf Besar, Menyesuaikan Nama Huruf dengan Huruf, memadankan Nama Huruf dengan Bunyi Huruf Melaksanakan Aktiviti Menulis Huruf Mengikut Urutan, Mengisi tempat Kosong dengan huruf yang Tertinggal dan Lain-lain Latihan Menulis Suku Kata, Perkataan dan Ayat Tunggal Bengkel Penyerapan Pemulihan dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Muzik Menyebut Nama Huruf Mengikut Melodi Mengeja Perkataan Satu dan Dua Kata-kata Mengikut Melodi Membuat aktiviti pergerakan badan

Buku bergaris empat, Anda dikehendaki menulis huruf kecil tiga dan satu. dan huruf besar (Aa, Bb) dari a hingga z di Atas Kertas Berkotak, Bergaris Empat, Kertas lukisan Bergaris Tiga, dan bergaris Satu Memadankan Huruf Kecil dengan Huruf Besar, Menyesuaikan Nama Huruf dengan Huruf, memadankan Nama Huruf dengan Bunyi Huruf Menulis Huruf Mengikut Urutan, Mengisi tempat Kosong dengan huruf yang Tertinggal dan Lain-lain Latihan Menulis Suku Kata, Perkataan dan Ayat Tunggal

7.

- Membuat rakaman lagu A-Z dengan menggunakan melodi anda sendiri (ulang 2X). - Menyayikan lagu dalam suku kata (2 minit) - Membuat bentuk huruf dengan badan manusia (ambil gambar@ rakam)

Rakaman. Tubuh badan

8.

9.

Aktiviti Penyerapan Pemulihan 1. Lukis satu gambar di atas kertas lukisan Membaca dan Menulis Mata Pelajaran dan tulis perkataan di bawahnya Pendidikan Seni Visual (cth a pi, ba ju, po kok ) 5 gambar V+KV, 5 gambar KV+KV, 5 gambar KV+KVK Mengeja dan Menyebut Perkataan 2. Bina perkataan dan pisahkan mengikut Berdasarkan gambar yang Dilukis, suku kata dalam bentuk kraf (5 kraf cth; Kraf, Kolaj dan Ukiran yang Dihasilkan sulaman, anyaman, tekat dll) kolaj (5 kolaj) ukiran (5 ukiran; kayu, sabun dll) Aktiviti Penyerapan Pemulihan - Anda dikehendaki merancang aktiviti Membaca dan Menulis dalam Mata untuk bermain dengan huruf dan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan perkataan secara. Kesihatan - Rancang satu permainan untuk aktiviti mengeja dan satu permainan untuk Aktiviti Bermain dengan Huruf dan aktiviti membentuk/membina ayat Perkataan Secara Lokomotor

- Kertas lukisan - Kain sulaman, manik, jarum, benang dll. - Kolaj daripada butang, kapas, dll - Gam - dll -Sediakan bahan seperti kotak beracun, roda impian dan lainlain yang sesuai dengan aktiviti. -Anda dikehendaki

Pemainan Mengeja Permainan Membentuk Ayat 10. Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bukan Elektronik Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran untuk Permainan Bahasa, Pemintal Lidah, Pasangan Minimal Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran untuk Lakonan Bengkel pembelajaran Secara Individu, Berpasangan dan Berkumpulan Simulasi Pembelajaran Secara Individu Simulasi Pembelajaran Secara Berpasangan Simulasi Pembelajaran Secara Berkumpulan -Bina pemintal lidah dan pasangan minimal di atas kad dan tunjukkan bagaimana aktiviti tersebut dilaksanakan. -Daripada bahan pemintal lidah dan pasangan minimal tersebut buat satu skrip lakonan.

menerangkan aktiviti dalam bentuk esei. A4 Kad A4

11.

-Buat rakaman pembelajaran secara Kamera video individu, berpasangan dan berkumpulan CD (hantar dalam bentuk cd kepada pensyarah) Mikrofon -Di dalam cd yang sama terangkan dalam bentuk esei tentang pembelajaran secara individu, berpasangan dan berkumpulan.

12.

Bengkel Pembinaan bahan Pemulihan dengan Power Point Membina Bahan Pemulihan dengan Penekanan Terhadap Aspek Persembahan dengan Kelas Pemulihan Bengkel Membuat Rakaman Bunyibunyian dengan Menggunakan Alat Perakan Digital Membuat Rakaman Bunyi Alam Membuat Rakaman Bunyi Mekanikal Membuat Rakaman Bunyi dengan Abjad

13.

14.

Seminar dan pameran bahan Pemulihan bahasa Melayu Mengadakan seminar Mengadakan pameran

- Dengan power point anda dikehendaki menulis huruf a z berserta dengan suara. Satu huruf di dalam satu slide. - Dengan power point tulis 20 perkataan yang mempunyai dua suku kata. Cth bo la, ba ju dll Perkataan tersebut mesti ada audio/suara -Anda dikehendaki membuat rakaman bunyi alam (10 rakaman), bunyi mekanikal (10 rakaman) dan bunyi haiwan (10 rakaman). -Daripada rakaman di atas pilih secara rawak 10 rakaman dan buat asosiasi bunyi dan abjad (tulis perkataannya). Cth; perdengarkan bunyi kereta selepas itu tulis ke re ta. Tugasan ini dibuat dalam power point. - Anda dikehendaki mengadakan seminar berdasarkan tajuk yang akan diberi kemudian. - Semua bahan yang telah dibuat akan dipamerkan di dewan.

komputer

Alat perakam. Rakaman dalam folders.

Pastikan semua tugasan telah disiapkan sebelum pameran diadakan.

Anda mungkin juga menyukai