Anda di halaman 1dari 6

Semua Mimpi Kita, Dapat Menjadi Kenyataan, Bila Kita Mempunyai Keberanian Untuk Mengejarnya

Bank Soal Matematika SMP/MTs Kelas 8

BLOG ILMU MATEMATIKA


http://ilmu-matematika.blogspot.com matematika.blogspot.com

BANK SOAL MATEMATIKA SMP/MTs FAKTORISASI SUKU ALJABAR KELAS 8

Oleh:

YOYO APRIYANTO, S.Pd

Nama Kelas Sekolah

: : :

Bank Soal Oleh: Yoyo Apriyanto, S.Pd. (+6287864437541) Kunjungi: http://ilmu-matematika.blogspot.com matematika.blogspot.com

Page 1

Semua Mimpi Kita, Dapat Menjadi Kenyataan, Bila Kita Mempunyai Keberanian Untuk Mengejarnya BLOG ILMU MATEMATIKA
http://ilmu-matematika.blogspot.com

Bank Soal Matematika SMP/MTs Kelas 8

BANK SOAL FAKTORISASI SUKU ALJABAR

A. Pilihan Ganda 1. Bentuk x2 + 2x 48 jika difaktorkan adalah A. (x 6)(x 8) C. (x 4)(x 12) B. (x + 8)(x 6) D. (x + 24)(x 2) Kunci Jawaban: B x2 + 2x 48 = (x + 8)(x 6) 2. Faktor dari y2 4y 12 adalah A. (y 6) (y + 2) C. (y 3) (y + 4) B. (y + 6) (y 2) D. (y + 3) (y 4) Kunci Jawaban: A y2 4y 12 = (y 6) (y + 2) 3. Faktor dari 3x2 + 7x 6 adalah A. (3x 2) (x + 3) C. (x + 6) (2x 1) B. (3x + 3) (x 2) D. (x 1) (2x + 6) Kunci Jawaban: A 3x2 + 7x 6 = (3x 2)(x + 3) 4. Salah satu faktor dari 6x2 + 11x 10 adalah A. (3x + 5) C. (2x + 5) B. (2x + 2) D. (3x + 2) Kunci Jawaban: C 6x2 11x 10 = (2x + 5)(3x 2) 5. Bentuk faktor dari 9x2 1 adalah A. (3x + 1)(3x1) B. 3(3x + 1)(3x 1) C. 3(x +1)(x 1) D. 9(x + 1)(x 1) Kunci Jawaban: A 9x2 1 = (3x)2 12 = (3x + 1)(3x 1) 6. Bentuk dar 4x2 1 adalah A. (4x + 1)(4x 1) B. 2(2x + 1)(2x 1) C. 4(x + 1)(x 1) D. (2x + 1)(2x 1) Kunci Jawaban: D 4x2 1 = (2x)2 12 = (2x + 1)(2x 1) 7. Pemfaktoran dari 9a2 16b2 adalah A. (3a 4b)(3a 4b) B. (3a + 4b)(3a + 4b) C. (9a 16b)(9a + 16b) D. (3a 4b)(3a + 4b) Kunci Jawaban: D 9a2 16b2 = (3a)2 (4b)2 = (3a 4b) (3a + 4b) 8. Pemfaktoran dari 25x 49y adalah A. (5a b) (5a + 49b) B. (5a + 7b) (5a 7b) C. (5a 7b) (5a + 7b) D. (25a 7b) (a + 7b) Kunci Jawaban: C 25x 49y = (5x)2 (7x)2 = (5a 7b) (5a + 7b)

Bank Soal Oleh: Yoyo Apriyanto, S.Pd. (+6287864437541) Kunjungi: http://ilmu-matematika.blogspot.com

Page 2

Semua Mimpi Kita, Dapat Menjadi Kenyataan, Bila Kita Mempunyai Keberanian Untuk Mengejarnya

Bank Soal Matematika SMP/MTs Kelas 8


Kunci Jawaban: A

9. Bentuk faktor dari 4x2 36y2 adalah A. (2x + 6y)(2x 6y) B. (2x 6y)(2x 6y) C. (4x 6y)(x + 6y) D. (4x + 6y)(x + 6y) Kunci Jawaban: A 4x2 36y2 = (2x)2 (6y)2 = (2x + 6y)(2x 6y) 10. Faktor dari 81a2 16b2 adalah A. (3a 4b)(27a + 4q) B. (3a + 4b)(27a - 4b) C. (9a - 4b)(9a + 4b) D. (9a - 4b)(9a - 4b) Kunci Jawaban: C 81a2 16b2 = (9a)2 (4b)2 = (9a - 4b)(9a + 4b) 11. Faktor dari 16x2 9y2 adalah A. (2x + 3y)(8x 3y) B. (4x 9y)(4x + y) C. (4x + 3y)(4x 3y) D. (2x + 9y)(8x y) Kunci Jawaban: C 16x2 9y2 = (4x)2 (3y)2 = (4x + 3y)(4x 3y) 12. Pemfaktoran dari 4x + 6x adalah A. (3x + 3) B. 2x (3x 3) C. 2x (3x + 3) D. 2x (3x + 3) Kunci Jawaban: D 4x2 + 6x = 2x (3x + 3)
2

( xy 3 ) 1 x 1 y 3 = ( x 1 y 2 ) 3 x 3 y 6
= x1 (3). y3 6 = x1 + 3. y9 = x2y9 14. Bentuk sederhana dari adalah A. B.

2a 2 a 3a + 2
2

1 a 1 a 1

C.

2 a2 2 D. a 1

Kunci Jawaban: C
2

2a 2 2.(a 1) 2 = = a 3a + 2 (a 1)(a 2) (a 2 )
2 x 2 5x 3 6x 2 x 2

15. Bentuk sederhana dari adalah A.

x+3 3x 2 x3 B. 3x 2

C.

x3 3x + 2 x+3 D. 3x + 2

Kunci Jawaban: B

2 x 2 5x 3 6x 2 x 2

= =

(2 x + 1)(x 3) (3x 2)(2 x + 1) (x 3) (3x 2)


2 x 2 5 x 12 4x 2 9

16. Bentuk paling sederhana adalah A.

( xy 3 ) 1 13. Nilai dari = ( x 1 y 2 ) 3


A. x2y-9 B. x-4y-9 C. D. x-4y3 x2y3

x+4 2x 3 x4 B. 2x 3

C.

x+4 2x + 9 x4 D. 2x 9

Bank Soal Oleh: Yoyo Apriyanto, S.Pd. (+6287864437541) Kunjungi: http://ilmu-matematika.blogspot.com

Page 3

Semua Mimpi Kita, Dapat Menjadi Kenyataan, Bila Kita Mempunyai Keberanian Untuk Mengejarnya

Bank Soal Matematika SMP/MTs Kelas 8

Kunci Jawaban: B

2 x 5 x 12 4x 2 9
2

= = =

(2 x + 3)(x 4) (2 x)2 32 (2 x + 3)(x 4) (2 x 3)(2 x + 3) ( x 4) (2 x 3)


p 2 6 p 16 p 2 64

5.x. y.z 2. z 5 xyz = 2z


= 19. Hasil dari

17. Bentuk

sederhana dari

adalah ( p 2) A. ( p + 8) ( p + 2) B. ( p + 8)

3 x+3 2 B. x+3
A.

x 2 x 6 2x 6 adalah : 6x 3 4x 2 x+2 C. 3 x+3 D. 2

C. D.

( p + 2) ( p 8) ( p 2) ( p 8)

Kunci Jawaban: B

Kunci Jawaban: B p 2 6 p 16 = p 2 64

( p + 2)( p 8)

p 2 82 ( p + 2)( p 8) = ( p 8)( p + 8) ( p + 2) = ( p + 8)

x 2 x 6 2x 6 : 6x 3 4x 2 2 x x 6 4x 2 = 6x 3 2x 6 ( x + 2 )( x 3) 2(2 x 1) = 3(2 x 1) 2( x 3) (x + 2) = 3
20. Bentuk adalah A. sederhana dari

3 x 2 12 x x 2 16

5x 2 x 18. Bentuk sederhana dari : 2 8 yz 4y2z


adalah . A.

5xy 2z 5x B. 2 yz

C.

5y 2zz 5xyz D. z

x 4 9x B. 16

C.

3x x+4 3 D. x+4

Kunci Jawaban: C

Kunci Jawaban: B

5x 2 x : 2 8 yz 4y2z

5x 2 4y2z 8 yz 2 x 5.4.x.x. y. y.z = 8.x. y.z.z


=

3 x 2 12 x 3x( x 4) = 2 x 2 16 x 42 3x( x 4) = (x 4 )(x + 4) 3x = (x + 4 )

Bank Soal Oleh: Yoyo Apriyanto, S.Pd. (+6287864437541) Kunjungi: http://ilmu-matematika.blogspot.com

Page 4

Semua Mimpi Kita, Dapat Menjadi Kenyataan, Bila Kita Mempunyai Keberanian Untuk Mengejarnya

Bank Soal Matematika SMP/MTs Kelas 8

B. Uraian 1. Sederhanakan bentuk aljabar berikut: a. 2a + 3b 5b + a = b. 2(2m 2) (5(2m 1) = c. 2x2 + 3xy 5xy + y2 x2 5y2 = Penyelesaian: a. 2a + 3b 5b + a = 2a + a + 3b 5b = (2 + 1)a + (3 5)b = 3a 2b b. 2(2m 2) (5(2m 1) = 4m 4 (10m + 5) = 4m 4 + 10m 5 = 4m + 10m 4 5 = (4 + 10)m 9 = 14m 9 c. 2x2 + 3xy 5xy + y2 x2 5y2 = 2x2 x2 + 3xy 5xy + y2 5y2 = (2 1)x2 + (3 5) xy + (1 5) y2 = x2 2xy 4y2 2. Faktorkan bentuk aljabar berikut! a. x2 + 4x + 3 = b. x2 13x + 12 = c. x2 + 4x 12 = d. d. x2 15x 16 = Penyelesaian: a. x2 + 4x + 3 = (x + 1)(x + 3) b. x2 13x + 12 = (x 1)(x 12) c. x2 + 4x 12 = (x 2)(x + 6) d. d. x2 15x 16 = (x + 1)(x 16) 3. Faktor dari 49p 64q adalah Penyelesaian: 49p2 64q2 = (7p)2 (8q)2 = (7p + 8q)(7p 8q)
2 2

4. Bentuk sederhana dari adalah Penyelesaian:

x2 1 x 2 2x + 1

x2 1 x 2 12 = x 2 2x + 1 x 2 2 x + 1 (x 1)(x + 1) = (x 1)(x 1) (x + 1) = (x 1)
5. Bentuk sederhana dari: adalah Penyelesaian:

6x 2 + x 2 4x 2 1

6x 2 + x 2 6x 2 + x 2 = 4x 2 1 (2 x)2 12 (3x + 2)(2 x 1) = (2 x 1)(2 x + 1) (3x + 2) = (2 x 1)


6. Bentuk adalah Penyelesaian: sederhana dari
p 2 25 2 p 2 + 10 p

p 2 25 2 p 2 + 10 p

= = =

( p 5)( p + 5) 2 p ( p + 5) ( p 5)
2p

2 p( p + 5)

p 2 52

Bank Soal Oleh: Yoyo Apriyanto, S.Pd. (+6287864437541) Kunjungi: http://ilmu-matematika.blogspot.com

Page 5

Semua Mimpi Kita, Dapat Menjadi Kenyataan, Bila Kita Mempunyai Keberanian Untuk Mengejarnya

Bank Soal Matematika SMP/MTs Kelas 8

Tentang Penulis
YOYO APRIYANTO, S.Pd
Lahir di Kediri,

Pada Tanggal 17 April 1985. Menamatkan Pendidikan pada SDN 1 Kediri tahun 1998, SMPN 1 Kediri tahun 2001, SMAN 1 Kuripan tahun 2004, S1 diperoleh dari IKIP Mataram dengan mengambil Jurusan Pendidikan Matematika tahun 2009. Mengawali karir menjadi guru semenjak kuliah, mengajar di MTs. Najmul Huda Batu Bokah, , Lombok Barat, Mataram, NTB hingga sekarang, mengajar les privat, sebagai seorang Internet Marketer, Marketer Web Desainer dan Blogger. Blog pribadiku yaitu: http://ilmu-matematika.blogspot.com matematika.blogspot.com

* SALAM SUKSES * Semua Mimpi Kita, Dapat Menjadi Kenyataan, Bila Kita Mempunyai Keberanian Untuk Mengejarnya

Bank Soal Oleh: Yoyo Apriyanto, S.Pd. (+6287864437541) Kunjungi: http://ilmu-matematika.blogspot.com matematika.blogspot.com

Page 6