Anda di halaman 1dari 6

Madrasah Tsanawiyah / MTs

DELAPAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MADRASAH TSANAWIYAH / MTs PROGRAM TAHUNAN

MATA PELAJARAN : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM ( SKI ) KELAS VII, SEMESTER 1-2

Promes-Prota SKI MTs / CV. AZZAHRA

96

Madrasah Tsanawiyah / MTs PROGRAM TAHUNAN Sekolah Mata Pelajaran Tahun Pelajaran Kelas : MTs .................................. : Sejarah Kebudayaan Islam : 20... / 20... : VII

smt No 1 1 2. 3

Standar Kopetensi/Materi pokok Memahami sejarah kebudayaan Islam Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Makkah Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah JUMLAH

Alokasi waktu

Keterangan

4 5

Memahami sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaurrasyidin Memahami perkembangan Islam pada masa Bani Umaiyah JUMLAH ...... jp .............., .................. Guru Mapel SKI

Mengetahui, Kepala Madrasah ___________________ NIP.

______________________ NIP.

Promes-Prota SKI MTs / CV. AZZAHRA

97

Madrasah Tsanawiyah / MTs

DELAPAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MADRASAH TSANAWIYAH / MTs PROGRAM TAHUNAN

MATA PELAJARAN : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM ( SKI ) KELAS VII, SEMESTER 1-2

Promes-Prota SKI MTs / CV. AZZAHRA

98

Madrasah Tsanawiyah / MTs PROGRAM TAHUNAN Sekolah Mata Pelajaran Tahun Pelajaran Kelas : : : : MTs .................................. Sejarah Kebudayaan Islam 20... / 20... VIII

smt No Standar Kopetensi/Materi pokok 1 1 Memahami perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah JUMLAH

Alokasi waktu

Keterangan

Memahami perkembangan Islam pada masa Dinasti Al Ayyubiyah JUMLAH

Mengetahui, Kepala Madrasah ___________________ NIP.

.............., .................. Guru Mata Pelajaran

______________________ NIP.

Promes-Prota SKI MTs / CV. AZZAHRA

99

Madrasah Tsanawiyah / MTs

DELAPAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MADRASAH TSANAWIYAH / MTs PROGRAM TAHUNAN

MATA PELAJARAN : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM ( SKI ) KELAS IX SEMESTER 1-2

Promes-Prota SKI MTs / CV. AZZAHRA

100

Madrasah Tsanawiyah / MTs PROGRAM TAHUNAN Sekolah Mata Pelajaran Tahun Pelajaran Kelas : MTs .................................. : Sejarah Kebudayaan Islam : 20... / 20... : IX

smt No Standar Kopetensi/Materi pokok 1 1 Memahami perkembangan Islam di Indonesia JUMLAH

Alokasi waktu

Keterangan

Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara JUMLAH

Mengetahui, Kepala Madrasah ___________________ NIP.

.............., .................. Guru Mata Pelajaran

______________________ NIP.

Promes-Prota SKI MTs / CV. AZZAHRA

101