Anda di halaman 1dari 7

PJM3110

BAHAGIAN A OBJEKTIF

1. Pendidikan Jasmanidi Malaysia pada zaman colonial sebelum merdeka banyak menitikberatkan kepada aspek-aspek berikut kecuali a. aktiviti berkebun b. latihan fizikal riadah c. sukan riadah mengisi masa lapang d. perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor

2. kanak-kanak yang berumur 6 tahun dikehendaki oeh masyarakatnya melakukan aktiviti jasmani untuk memenuhi objektif ketenteraan. Perkara ini berlaku di salah sebuah negara di bawah iaitu a. mesir b. china c. parsi d. india

3. Pendidikan Jasmani ditakrifkan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk tingkatkan prestasi manusia melalui aktiviti-aktiviti fizikal terpilih. Apakah matlamat pendidikan jasmani? a. bantu seseorang untuk bersenam dengan betul. b. supaya setiap individu mempunyai kemahiran motor. c. supaya setiap individu cergas dari segi fizikal dan mental d. bantu seseorang untuk capai pembangunan yang optimum

4. melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani, seseorang individu adalah diharapkan untuk memperolehi faedah dari segi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Pilih pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan faedah diperolehi dari aspek psikomotor.

a. pemahaman berkaitan dengan komponen kesihatan. b. perkembangan saingan dalam pelbagai kemahiran fizikal untuk lebih berfungsi dengan berkesan. c. penguasaan kemahiran khusus dalam sukan aktiviti lasak dan rekreasi, peralatan serta aktiviti manipulasi khusus.

5. pendidikan jasmani yang berkesan adalah melalui penglibatan murid yang aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran. Pengalaman yang diperolehi melalui penyertaan yang aktif dalam proses pembelajaran berikut?

i. kembang proses mental ii. bentuk perhubungan yang sihat iii. peluang untuk luahkan emosi secara bebas iv. melakukan aktiviti fizikal dalam keadaan yang selamat v. mewujudkan interaksi yang tidak terbatas antara ahli kumpulan.

a. I, ii, iv b. iii, iv, v c. I, ii, iii, v d. ii, iii, iv, v

6. konsep dan proses pendidikan jasmani dilaksanakan dalam KBSR melalui 3 tunjang utama iaitu kecergasan, permainan dan kesukanan. Yang mana antara berikut bukan aktviti dalam tunjang kecergasan? a. nyatakan 3 jenis aktiviti lompatan b. berlari ulang-alik pada jarak 5meter c. melambung bola melepasi kepala sambil tepuk tangan 2 kali. d. melakukan dirian bangau di atas bangku gimnastik selama 2 saat.

7. sukatan perjalanan pendidikan jasmani disusun ikut 3 tunjang.

Setiap tunjang mengandungi tajuk / topic pembelajaran yang membolehkan murid berpeluang untuk a. teroka alam sekeliling mereka b. libatkan diri dalam pelajaran secara aktif dan selamat c. sesuai diri dengan bahan, alat dan rakan secara terhad. d. menekankan kepada kecergasan sesuai dengan keperluan sekolah.

8.proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu permainan memberi penekanan kepada langkah-langkah keselamatan. Antara langkah keselamatan yang boleh diamalkan oleh guru ialah a. pembahagian kepada kumpulan kecil b. kawasan yang luas supaya risiko perlanggaran menjadi minimum c. peralatan yang baru dan menepati piawaian Kebangsaan d. kumpulan pelajar diketahui oleh pelajar yang berkemahiran tinggi note: pastikan keselamatan pelajar, peralatan, tempat dan persekitaran

9. variasi merupakan pelbagai aktiviti yang dirancang untuk mengajar sesuatu kemahiran dalam kelas pendidikan jasmani. Antara ciri-ciri variasi adalah: a. murid melakukan penguasaan kemahiran yang diajar b. penglibatan murid-murid ditentukan mengikut minat dan kebolehan c. guru pelbagaikan aktiviti yang diajar tetapi kemahiran tetap sama. d. murid didedahkan kepada pengajaran yang mungkin dilakukan atau dilalui dalam situasi permainan sebenar.

10. pemilihan aktiviti untuk matapelajaran pendidikan jasmani adalah berdasarkan kepada beberapa faktor. Kemudahan merupakan antara faktor yang mempengaruhi pemilihan aktiviti pendidikan jasmani di sekolah. Berikut adalah faktor kemudahan kecuali: a. tenaga pengajar

b. budaya setempat c. kedudukan sekolah d. kemampaun kewangan sekolah.

11. pernyataan objektif dalam bentuk tingkah laku murid amat penting untuk memastikan samada tercapai atau tidak. Objektif manakah berbentuk objektif tingkah laku dalam domain kognitif? a. b. c. murid. d.

12. lakaran kedudukan pelajar dalam kelas pendidikan jasmani. a. b. c. d.

13. seorang guru bercadang untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Aktiviti dicadangkan ialah melambung, menyambut, membaling, menampar, dan menggolek. Objektif yang difikirkan sesuai adalah :

i. lakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan ii. kenalpasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti manipulasi alatan iii. menggayakan aktiviti pergerakan manipulasi alatan dengan gaya yang betul dan selamat iv. menjelaskan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan

v. menggalakkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktviti gerakan manipulasi alatan

kenyataan berikut menyatakan objektif kognitif. Soalan (xsempat salin)

14. xda

15. pendekatan digunakan

Mula dari mudah kepada sukar Mula dari dekat kepada jauh Mula dari tahap rendah kepada tinggi

Soalan (xsempat salin)

16. prinsip mana yang harus diamalkan untuk menjayakan kemahiran menyoal? a. soalan direka secara spontan b. menyoal murid mengikut susunan c. soalan dikemukakan setelah menyebut nama murid yang perlu menjawab soalan d. soalan hendakah sesuai

17. berikut adalah penilaian pendidikan jasmani kecuali a. penilaian untuk penguasaan b. penilaian untuk mengesan kemajuan pelajar c. penilaian untuk mengesan pencapaian pelajar d. penilaian untuk menentukan kematangan pelajar

18. xda 19. xda 20. xda

BAHAGIAN B SUBJEKTIF

1. a) nyatakan 5 objektif pendidikan jasmani yang telah ditetapkan

1. b) nyatakan 5 kepentingan pendidikan jasmani

2. a) nyatakan 3 contoh mata pelajaran beserta aktiviti yang bersesuaian. (dalam bentuk table) Mata pelajaran a. b. c. aktiviti bersesuaian

2. b) xsempat salin

3. a) nyatakan 5 kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan jasmani..

3. b) nyatakan 5 faktor yang perlu diambil kira untuk mengajar subjek pendidikan jasmani.

4. a) nyatakan 5 tujuan penilaian dalam pendidikan jasmani

4. b) nyatakan 5 ciri-ciri penilaian formatif.

BAHAGIAN C ESEI

1. nyatakan 6 pertimbangan yang akan anda ambil semasa penggubalan kurikulum pendidikan jasmani.. (20m)

2. huraikan faktor infrastruktur dan tenaga pengajar yang mempengaruhi aktiviti pendidikan jasmani. (20m)

3. buat rancangan pengajaran harian (RPH).

(20m)

Anda mungkin juga menyukai