Program Peningkatan LINUS Bahasa Inggeris Tahun 1 2013 Nama program Tempoh program Sasaran Rasional : English LINUS

Corner : Jun – Oktober 2013 : 11 orang murid tahun 1 yang tidak berjaya melepasi saringan 1 : Membantu 11 orang murid yang masih belum menguasai konstrukkonstruk yang diukur. : i. ii. iii. Modul LINUS Bahasa Inggeris 2.0 Sekolah Internet :

Sumber

Objektif

: Di akhir program ini, murid-murid berupaya i. Mengenal huruf ii. Membunyikan huruf iii. Memahami perkataan iv. Membaca perkataan dan ayat mudah :

Strategi

i. Kad-kad bacaan ditampal pada papan kenyataan di antara laluan kelas Tahun 1 ke kantin. ii. Bahan bacaan disediakan oleh guru. iii. Bahan diganti setiap minggu mengikut kemahiran semasa pengajaran dan pembelajaran dan kesesuaian masa. Pembimbing Pelaksanaan : Guru-guru Bahasa Inggeris dan guru Bahasa Inggeris Tahun 1 : Mingguan

Senarai nama murid : Rujuk lampiran Sumber Kewangan Sumber tenaga Lokasi : SK Ladang Welch : Guru Bahasa Inggeris Tahun 1 : Laluan di antara Kelas Tahun 1 dan Kantin

ii. Bahan yang disediakan berdasarkan p dan p dan bersesuaian dengan kemahiran murid. Memahami perkataan iv. : i. Membaca perkataan dan ayat mudah v. Bahan bacaan disediakan oleh guru. Bahan bacaan dan penulisan disediakan oleh guru.0 Sekolah Internet : Objektif : Di akhir program ini.Program Peningkatan LINUS Bahasa Inggeris Tahun 1 2013 Nama program Tempoh program Sasaran Rasional : Read Me Aloud : Jun – Oktober 2013 : 11 orang murid tahun 1 yang tidak berjaya melepasi saringan 1 : Membantu 11 orang murid yang masih belum menguasai konstrukkonstruk yang diukur. murid-murid berupaya i. Membunyikan huruf iii. Sumber Modul LINUS Bahasa Inggeris 2. Perkenalkan perkataan baru setiap lima minit pertama p dan p. iv. ii. Mengenal huruf ii. Menulis perkataan dengan betul dan tepat Strategi : i. iii. Pembimbing Pelaksanaan Senarai nama murid : Rujuk lampiran Sumber Kewangan Sumber tenaga Lokasi : SK Ladang Welch : Guru Bahasa Inggeris Tahun 1 : Kelas Tahun 1 (Waktu p dan p) . iii. : Guru Bahasa Inggeris Tahun 1 : Waktu p dan p.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.