Anda di halaman 1dari 41

GRAF GABUNGAN

Oleh,

FAUZAN BIN AHMAD PENGAJIAN AM 900

PENGAJIAN AM 900

Pengenalan
Graf yang digabungkan dalam satu graf untuk membentuk satu media. Graf bar yang dibina boleh terdiri dalam bentuk graf bar kompaun, komponen atau memesong.

Graf

gabungan boleh menunjukkan pelbagai pembolehubah melalui dua paksi tegak yang mewakili dua skala yang berbeza unitnya. Lazimnya paksi menegak pada bahagian kiri mewakili satu set pembolehubah yang digunakan untuk melukis graf bar, manakala paksi menegak pada bahagian kanan media mewakili pembolehubah lain untuk set melukis graf garis.

Kaedah mengenal pasti media

1. Menunjukkan nilai perbandingan dan

jumlah aliran. - Gabungan Bar Kompaun dan Graf Garis.

Berdasarkan

maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti eksport setiap komoditi dan gambarkan juga aliran jumlah pendapatannya bagi tempoh tersebut.

2. Menunjukkan jumlah perbandingan dan aliran. Gabungan Bar Komponen dan Graf Garis. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkkan jumlah tenaga buruh, orang bekerja dan kadar pengangguran bagi tempoh 2000 hingga 2004. Lukiskan graf garis untuk menunjukkan kadar pengangguran bagi tempoh masa berkenaan dalam graf yang sama.

3. Menunjukkan jumlah perbandingan

dan aliran. - Gabungan Bar Memesong dan Graf Garis.


Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf gabungan yang sesuai untuk menunjukkan perubahan guna tenaga dan buruh serta kadar pengangguran bagi tahun-tahun yang dinyatakan.

Perkara yang wajib pelajar beri perhatian

Tajuk media mengandungi negara, isu dan


tahun

Tajuk harus BERHURUF BESAR atau


awalan berhuruf besar dan ditulis di tengah bahagian atas.

Pelajar tidak perlu melukis bingkai bagi


media yang dipilih.

2 paksi menegak perlu dilukis. Label dan unit harus berada di atas paksi sebelah kiri dan kanan 2 skala perlu ditulis. Skala paksi kanan dan paksi kiri. .

Pelajar perlu tuliskan titik asas (0) Pastikan kedudukan media dalam keadaan di tengah-tengah kertas graf. Tulis persamaan skala di bawah media. 2 skala perlu ditulis. Skala paksi kanan dan paksi kiri Petunjuk perlu dibuat di bawah skala persamaan yang ditulis.

Sumber mesti ditulis di bawah petunjuk dan diletakkan di bawah bahagian kanan. Jangan lupa untuk membuat jadual secara lengkap untuk dihantar bersama-sama media yang dilukis.

Kaedah Melukis dan Ciri-ciri jawapan yang cemerlang

Graf gabungan
Baca petikan dengan teliti dan tentukan
bentuk graf bar yang dikehendaki atau graf bar yang sesuai.
Langkah-langkah yang harus diambil ialah:

Sediakan jadual persediaan yang dapat


menunjukkan jenis-jenis pemboleh ubah dan nilai atau kuantitinya berdasarkan maklumat dalam petikan.

Graf bar yang dilukis dalam graf gabungan


tidak dirapatkan atau dilekatkan pada keduadua paksi menegak.

Sekumpulan bar yang dilukis hendaklah


diberi ruang kosong dengan sekumpulan bar yang berikutnya pada jarak yang sama.

Bar-bar ini hendaklah diwarnakan dengan


warna yang sesuai supaya dapat menunjukkan perbezaan yang jelas.

Pelajar perlu menggunakan titik sebagai


penandaan titik-titik bagi graf garis.

Penandaan ini dilakukan pada kedudukan


bahagian tengah sekumpulan bar yang dibina.

Ini bermakna graf garis tidak akan


menyentuh pada paksi menegak sama ada pada paksi kiri mahupun pada paksi di bahagian kanan graf gabungan.

Satu garis yang halus dan tajam


menghubungkan semua titik berkenaan.

Kedudukan tajuk di bahagian atas media


ditulis dengan Semua Huruf BESAR atau awalannya sahaja besar, mengandungi tempat perkara dan tempoh masa.

Kedudukan petunjuk dan skala di bahagian


bawah sebelah kiri, manakala kedudukan sumber di bahagian bawah kanan media.

Tajuk: HURUF BESAR, ada negara, isu dan tahun

Label

Label

Punca Paksi 0 Tahun Skala Petunjuk.

Punca Paksi 0

Sumber di bawah sebelah kanan

GRAF GABUNGAN (KELUAR TAHUN-TAHUN LEPAS)

2010

9.Berdasarkan maklumat yang diberikan


dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan prospek ekonomi di Malaysia mengikut jenis petunjuk bagi tahun 2002 hingga tahun 2006

2009

8.Berdasarkan petikan di bawah, sediakan


graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport dan nilai import Malaysia dengan Amerika Syarikat serta aliran imbangan dagangan antara dua buah negara tersebut bagi tempoh yang dinyatakan.

2008

8.Berdasarkan makluamt dalam


petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pengeluaran dan jumlah perolehan eksport barangan utama terpilih bagi tahun 2002 hingga 2005

2007

8.Berdasarkan maklumat yang


diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti import dan jumlah import barangan makanan terpilih di Malaysia dari tahun 1997 hingga tahun 2000

4 TAHUN BERTURUTTURUR GRAF GABUNGAN DALAM STPM

LATIHAN GRAF GABUNGAN


Lat. 2, 15, 20, 24,

STPM 100% 2012 Sekolah Tinggi Kluang

Anda mungkin juga menyukai