Anda di halaman 1dari 6

SAJAK PASAR PERASAAN

T. Alias Taib SAJAK MAKSUD

ini pasar perasaan pada gerainya duduk penjual sentimental yang sering dikunjungi pembeli emosional. ini pasar perasaan mereka memperdagangkan kata-kata yang terbit daripada kalbu bukan terbit daripada akal. mereka memperdagangkan hujah yang rapuh dan lapuk bagai kayu buruk; yang mudah dipatahkan bagai ranting kering. ini pasar perasaan di dalamnya mengalir sungai manusia yang menghilirkan suara kosong. ini pasar perasaan yang memperdagangkan akal cetek dan tawar-menawar yang dangkal. kumasuki pasar ini kususuri sungai sibuk ini di tengah-tengah penjual dan pembeli yang kaya dengan perasaan tetapi miskin dengan kebijaksanaan ini pasar tidak berakal yang diriuhkan kekosongan

Penyajak mendapati warung atau kedai kopi menjadi gelanggang untuk pengunjung melontarkan pendapat dan berdebat tentang pelbagai isu. Perdebatan yang berlangsung kadang-kadang penuh dengan emosi yang sukar untuk dikawal. Di warung-warung, perdebatan yang berlangsung penuh dengan perasaan. Kata-kata yang dilontarkan lebih kepada luahan perasaan yang terbuku dalam kalbu bukannya lahir daripada pemikiran yang bernas. Mereka melontarkan pelbagai hujah yang longgar dan basi serta tidak berdasarkan fakta sehingga tidak memberi apa-apa makna. Hujah-hujah yang dilontarkan begitu rapuh sehingga mudah untuk dipatahkan oleh pihak lawan Warung-warung telah menjadi tumpuan ramai dan para pengunjung datang silih berganti. Mereka berbual-bual kosong di situ tanpa ada kata putus. Di warung-warung jugalah, para pengunjung memperlihatkan kelemahan mereka yang kurang ilmu pengetahuan. Perdebatan kosong menjadi agenda walaupun tidak membawa kebaikan. Penyajak cuba memasuki warung tersebut dan melibatkan diri dalam perdebatan dengan pengunjung lain. Penyajak cuba menyelami intipati perdebatan tersebut. Beliau mendapati para pendebat lebih dikuasai oleh emosi ketika berbicara dan tidak bersandarkan pada fakta dan ilmu pengetahuan. Penyajak membuat kesimpulan bahawa warungwarung merupakan tempat yang hanya sesuai untuk mereka berbual-bual kosong sahaja. Walaupun perdebatan nampak menarik tetapi keriuhannya tidak membawa apa-apa makna.

ASPEK-ASPEK KOMSAS ITEM Tema PERNYATAAN HURAIAN Kerenah segolongan masyarakatPenyajak menegur sikap masyarakat kini yang yang begitu lantang bersuara dimenyuarakan pendapat mengikut perasaan tanpa warung-warung menggunakan akal fikiran. Hasilnya perdebatan mereka mudah dipatahkan, tidak membawa makna dan berakhir dengan emosi.

Persoalan perdebatan harusPerdebatan tanpa ilmu pengetahuan tidak akan bersandarkan ilmu membawa apa-apa faedah Persoalan perdebatan Perdebatan bersandarkan perasaan akan berakhir bersandarkan perasaan menjadi dengan pelbagai emosi sia-sia Persoalan perdebatan tanpa Hujah yang dilontarkan tanpa fakta yang kukuh Persoalan ilmu mudah untuk dipatahkan mudah untuk disangkal Persoalan kepentingan ilmu Hujah yang dilontarkan tanpa ilmu pengetahuan pengetahuan dalam tidak akan membawa apa-apa makna menyampaikan hujah Persoalan perbincangan Kata-kata yang dilontarkan tanpa hujah yang bernas kosong dan tidak ilmiah akan akan berakhir dengan perbalahan yang tidak berakhir dengan emosi menguntungkan mana-mana pihak Rasional Sifat rasional penting apabila melontar idea ketika berhujah dengan pihak lawan Kebijaksanaan Penyajak mahu masyarakat berdebat dengan Nilai bijaksana bersandarkan ilmu pengetahuan Kesabaran Sifat sabar penting ketika berdebat untuk mengelakkan perbalahan Kerajinan Masyarakt perlu rajin membuat rujukan untuk menambahkan maklumat bagi menguatkan hujah Keprihatinan Penyajak prihatin dengan sesetengah masyarakat yang suka berbual kosong di warung tanpa memiliki ilmu sehingga berakhir dengan pelbagai emosi Kita hendaklah rasional ketikaPerdebatan yang berlaku di warung-warung berakhir menyampaikan hujah agar emosidengan pelbagai emosi kerana masing-masing dapat dijaga kurang bersifat rasional dan ingin menonjolkan kelebihan diri sahaja Kita hendaklah bijak ketika Kebijaksanaan penting ketika berdebat kerana pihak berdebat supaya hujah tidak lawan akan mengambil kesempatan mematahkan mudah dipatahkan hujah dengan mudah Pengajaran Kita hendaklah sabar ketika Pendebat yang hilang sabar mudah berbalah apabila berdebat agar perbalahan dapat hujah mereka mudah dipatahkan dielakkan Kita jangan beremosi ketika Sifat emosi akan menonjolkan kelemahan diri dan berdebat kerana pihak lawan keadaan ini memudahkan pihak lawan untuk mudah mengambil kesempatan mengambil kesempatan mematahkan hujah Kita jangan menduga Jangan sesekali kita berhujah dnegan orang lain jika kebijaksanaan orang lain jika kita tidak mempunyai ilmu yang cukup tiada ilmu Diksi mudah difahami Contoh : bagai ranting kering Ayat pendek-pendek Contoh : ini pasar perasaan Personifikasi Contoh : ini pasar tidak berakal Gaya Simile Contoh : bagai kayu buruk, bagai ranting kering bahasa Metafora Contoh : sungai manusia, pasar perasaan Epifora Contoh : kumasuki pasar ini kususuri sungai sibuk ini

Soalan Latihan Sajak Pasar Perasaan 1. Apakah yang dimaksudkan dengan akal cetek dalam sajak tersebut? ________________________________________________________________________ 2. Berdasarkan sindiran penyajak, kemukakan pendapat anda tentang ciri-ciri positif yang perlu dimiliki oleh masyarakat. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3. Pada pendapat anda, mengapakah segelintir masyarakat gemar duduk-duduk dan berbual di warung? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 4. Nyatakan teguran penyajak terhadap pengunjung warung? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 5. Pada pendapat anda, apakah kesan buruk jika seseorang itu memberikan pendapat mengikut emosi? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 6. Gambarkan keadaan di pasar perasaan. ________________________________________________________________________ 7. Berikan maksud rangkai kata terbit daripada kalbu. ________________________________________________________________________ 8. Bagaimanakah penyajak menggambarkan hujah-hujah yang diperdagangkan di pasar perasaan? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 9. Pada pendapat anda, apakah perkara yang sepatutnya dilakukan oleh orang ramai yang suka menghabiskan masa di warung kopi? i._______________________________________________________________________ ii.______________________________________________________________________ iii._____________________________________________________________________ 10. Apakah gaya bahasa bagi baris berikut? Bagai ranting kering _______________________________________________________________________ _

Contoh Jawapan: 1. 2. fikiran yang dangkal. berfikir sebelum bercakap; berpengetahuan dalam sebelum berhujah; rasional dalam sesuatu tindakan. telah bersara;

3.

dijadikan tempat untuk bertemu kawan terutamanya bagi golongan yang berasa bosan tinggal di rumah; dapat berbincang dan mendengar pelbagai isu semasa.

4.

menegur sikap pengunjung yang bercakap tanpa berfikir panjang tentang perkara; menegur sikap pengunjung yang sering berhujah tanpa bukti / fakta; menegur sikap pengunjung yang banyak menghabiskan masa dengan kosong. 5. dirinya tidak disenangi oleh orang lain; merenggangkan hubungan persahabatan; berlakunya pergaduhan. penjual sentimental duduk di gerai; pasar tersebut dikunjungi pembeli emosional; berlaku perbahasan antara pengunjung. lahir daripada hati. kukuh.

sesuatu berbual

6.

7. 8. 9.

luahan rasa hati yang dianggap rapuh / longgar; kata-kata yang mudah dipatahkan kerana tidak mempunyai fakta yang

bekerja mencari rezeki; melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan; menghadiri majlis ilmu. 10. Jawapan: simile

SAJAK PASAR PERASAAN

T. Alias Taib ini pasar perasaan pada gerainya duduk penjual sentimental yang sering dikunjungi pembeli emosional. ini pasar perasaan mereka memperdagangkan kata-kata yang terbit daripada kalbu bukan terbit daripada akal. mereka memperdagangkan hujah yang rapuh dan lapuk _____________ bagai kayu buruk; ________ yang mudah dipatahkan bagai ranting kering. Unsur bunyi: _____________________ Contoh konsonan: _____________________ ini pasar perasaan di dalamnya mengalir sungai manusia yang menghilirkan suara kosong. ini pasar perasaan yang memperdagangkan akal cetek dan tawar-menawar yang dangkal. kumasuki pasar ini kususuri sungai sibuk ini di tengah-tengah penjual dan pembeli yang kaya dengan perasaan tetapi miskin dengan kebijaksanaan ini pasar tidak berakal yang diriuhkan kekosongan

Unsur bunyi: _____________________ Contoh vokal: _____________________

Unsur bunyi: _____________________ Contoh konsonan: _____________________

Unsur bunyi: _____________________ Contoh vokal: _____________________

SAJAK PASAR PERASAAN

T. Alias Taib ini pasar perasaan pada gerainya duduk penjual sentimental yang sering dikunjungi pembeli emosional. ini pasar perasaan mereka memperdagangkan kata-kata yang terbit daripada kalbu bukan terbit daripada akal. mereka memperdagangkan hujah yang rapuh dan lapuk bagai kayu buruk; yang mudah dipatahkan bagai ranting kering. ini pasar perasaan di dalamnya mengalir sungai manusia yang menghilirkan suara kosong. ini pasar perasaan yang memperdagangkan akal cetek dan tawar-menawar yang dangkal. kumasuki pasar ini kususuri sungai sibuk ini di tengah-tengah penjual dan pembeli yang kaya dengan perasaan tetapi miskin dengan kebijaksanaan ini pasar tidak berakal yang diriuhkan kekosongan

Unsur bunyi: ______Asonansi________ Contoh vokal: __________i___________

metafora

responsi

simile

Unsur bunyi: ______Aliterasi________ Contoh konsonan: _________n___________

metafora

sinkope

Unsur bunyi: ______Aliterasi________ Contoh konsonan: _________u___________ _

Unsur bunyi: _____Asonansi_________ Contoh vokal: __________e__________ _

epifora

personifikasi