Anda di halaman 1dari 1

KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL (MAPP 2231) PENULISAN REFLEKSI ARAHAN KEPADA PELATIH: Sediakan satu

(1) penulisan refleksi daripada mana-mana bidang seperti di bawah: 1. Akta/Peraturan/Etika Pembantu Perubatan dan aspek perundangan berkenaan dengan profesion Penolong Pegawai Perubatan/Penolong Pengamal Perubatan. 2. Medico-legal dan Akta Perubatan 3. Medico-legal dalam bidang psikiatrik dan Akta Kesihatan Mental 4. Etika Perubatan dan isu-isu etika dalam bidang perubatan 5. Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia 6. Pengurusan Wad & Penjagaan Keselamatan Pesakit 7. Pengurusan kualiti dan nilai-nilai murni semasa kerja Objektif Am: Membolehkan pelatih mendalami pemahaman mengenai mana-mana tajuk yang dipilih serta menghayati kepentingan isu-isu tersebut dengan tugas dan tanggungjawab seseorang Penolong Pegawai Perubatan. Garis Panduan Penulisan: a. Jenis tugasan : Tugasan individu b. Bilangan perkataan : 1000 ( 10%) c. Bilangan sumber rujukan : 3 (Minima) d. Tarikh Penghantaran : Minggu ke-11 sesi akademik e. Kandungan Tugasan : 1. Tajuk 2. Pengenalan 3. Pencarian literatur 4. Perbincangan/Hujah 5. Rumusan 6. Senarai Rujukan 7. Lampiran (Jika ada) 8. Mana-mana tajuk kecil yang relevan f. Format Penulisan: - Kertas - Putih 80gm - Saiz kertas - A4 - Font - Times New Roman/Arial - Saiz font - 12 - Spacing - 1.5 - Margin - Kiri 1 - Kanan, atas dan bawah - 1 - Penjilidan - Simple staple binding g. Penilaian adalah berasaskan kualiti hasil tugasan serta pematuhan kepada semua garis panduan yang ditetapkan.