Anda di halaman 1dari 2

SUKSES USAHA TOMAT RASA KURMA

Sri Ngeswatiwati nyeritaake menawa dheweke gawe toraktur awale mung iseng. Nyobo ngolah woh tomat didadekake manisan seng rasane kurma. Amarga petani tomat rugi regane tomat suwi suwi nyelot murah, Sri gawe uji coba lan hasile dadi tomat rasa kurma. Nggawe toraktur ( tomat rasa kurma )ora angel. Pertamane tomat dicubles cubles nggawe garpu, banjur dighodog karo campuran gula lan bahan liyane. Yen wes lembek tomat dicithaki lonjong persis kaya kurma banjur dipepe nganti garing. Saka 5 kg tomat bakal nyusut dadi sawungkus cilik. Sri ngaku, nalika ngerintid usaha iki deweke ngedhol dewe asil produksine ing sakupenge bendungan, kliling nawaake toraktur dibantu garwane. Dibandingake karo kurma asli, regane luweh murah Toraktur. Toraktur akeh dipesen ing wulan Ramadhan bisa mundhak nganti 30 persen. Nganti Sri kewalahan. Saking akehe seng pesen , Sri mbutuhake pegawai. Pegawaine rata- ratane saka tanggane dhewe . Usahane iki iso dadi penghasilan tangga tanggane seng nganggur. Akhir akhir iki jalaran cuaca kurang becik, sri kangelan golek bahan baku tomat seger. Saka usaha toraktur iki, Sri bola bali entuk penghargaan saka pemerintah . Antarane : Juara 1 lomba inovasi citra produk pertanian berdaya saing tingkat nasional, lan liyane. Jalaran papan usahane Sri dadi jujugane mahasiswa lan kelompok masyarakat saka saindhenging Nuswantara sing pengin belajar gawe toraktur , Omah e Sri kerep dadi papan sinau mahasiswa lan kelompok masyarakat. Ujare Sri.

TUGAS BAHASA JAWA :

NGERINGKES WACANAN SAKA MAJALAH JAYABAYA


Sukses Usaha Tomat Rasa Kurma

Oleh :

KELOMPOK 3
Anggota : Aina Jefelina Nuur ( 01 )

Dyah Eka Andarbeni ( 09 ) Erica Tita Iriyanto Rezky Delsa K ( 11 ) ( 21 )

Vira Helmi Wijayanti ( 23 ) Wira Tama Putra P ( 24 )