Anda di halaman 1dari 1

Hanya PadaMu Tuhan

PS : 651

Lagu Masa Adven

1 = D, 4/4 Tenang & Lembut (M.M 52 -26)

__ __
__
__ ========
SA 0 6< 7< 1
3
. 4 6< 7< 197< 1 4
3
1. Ke- ti-ka ba- dai mener jang hi-dupku
2. Engkaulah Tu -han penerang ja-lan ku

__ __
__
_____ ========
SA 0 6< 7< 1 3 . 4
6<
7< 197< 1 4
3
1.
Ke-ti-ka ombak menghempas jiwa ku
2.
Engkau penghibur hati - ku
yg remuk
TB 3
1. Mu
2. ku

T
B

__
2 . 2
Hanya
__
6< . 6<
Hanya
__
4 . 4
Hanya
__
2 . 2
Hanya

6
han

3
.
han
__ __
1>97 693
Mu Tu__
3 . 7<
han

T
B

__
__
0 3 4 6
7
Berlindung aEngkau ca- ha-

__
__
__
__ ========
0 6< 7< 1
3
. 4 6< 7< 197< 1 4
3
Ke- ti-ka ba- dai mener jang
hi-dupku
Engkaulah Tu
-han penerang ja-lan ku

TB
1.
2.

__
__
. 6< 7< 1
harapan
__
__
. 6< 6< 6<
harapan
__
__
. 4 4 2
harapan
__
__
. 2 2 1
harapan

__
__
__
. 2 3 4
3
. 4
kumenye -rah
kan
__
__
__
. 6< 7< 1
6<
. 7<
kumenye -rah
kan
___===
__
4
.
1 1 1 1 1
han
kumenyerahkan
___===
__
2
.
6< 6< 6< 6< 6<
kumenyerahkan

__
3 .4 6
ku per-ca__
1 .4 4
ku per-ca__ __
6 . 1> 1>97
ku per-ca__
6< . 6< 4<
ku per-ca__
193
hi __
196<
hi __
0 1
hi
__
0 3<
hi

__
197<
dup
__
6<94<
dup
__
497
- dup
__
4<96<
- dup

__
__
0 3 4 6 7
Berlindung aEngkau ca- ha-

__
__
__
0 3 4 6 7 . 1>
Bersandar aku
Ke-ti-ka ji-wa

__
__
__
_____ ========
0 6< 7< 1 3 . 4
6<
7< 197< 1 4
3
Ke-ti-ka ombak menghempas jiwa ku
Engkau penghibur
hati - ku
yg re- muk
__
__
2 3 4 3 2 .
pada-MuTu-han
__
__
7</ 1 7</ 1 6< .
pada-MuTu-han
__
__
4 3 2 3 4 .
pada-MuTu-han
__
__
2 1 2 1 2 .
pada-MuTu-han

__
. 4
ya
__
. 2
ya
__
697
ya
__
. 4<
ya

6<
ku
6<
ku
3
ku
6<
ku

__
__
__
. 1> 796 394 3
ku pa- da Mu
ya ja- lan ku

__
796
ke
ku

__
__
__
. 1> 796 394
ku pa- da
ya ja- lan

____
3 4
tangan
me - re

__
__
0 3 4 6 7
Bersandar a Ke-ti-ka ji -

6
.
Mu
-dup

__
__
. 1> 394
ku ke
wa
ku

____
1> 7
tangan
me - re

6 .
Mu
-dup

__
__
__
__
0 6 7 1> 7
. 1>
3
. 4
Kepada Mu
ya Tu__==
___==
__
__===
__
3 2 12 3 0
3 . 3
3 3 0 7< 7<
7< 1
kan
Ke-pa- daMu pa da Mu Tu
__
__
__
6
.
.
0 0 6
791> 7
. 6
kan
Ke
pa- da__==
___
____
6< 7< 6< 7< 1
2
3
. 5 5
5 4
kan
ke- pa
- da Mu
ya Tu
3 .
kan

Arransemen diambil dari Madah


Bakti, Syair disesuaikan dengan
Puji Syukur.
Selamat bernyanyi.
Salam Ignatius