Anda di halaman 1dari 18

MGA TEORYANG PAMPANITIKAN

(Mga Dulog sa Panitikan) Sistematikong pag-aaral o pagsusuri ng mga akdang pampanitikan

FORMALISMO
Tinutukoy ang nilalaman ng kaanyuan o kayarian at paraan ng pagkakasulat ng akda May mga elemento ang isang akdang pampanitikan at ang bawat isa ay kaugnay ng iba pang elemento

HUMANISMO
Nagbibigay halaga sa tao dahil ang tao ang sentro ng daigdig Pokus nito ang tao at ang kanyang saloobin at damdamin Pinahahalagahan ang kalayaan ng isipan, ang mga natatanging talino (intelligence), kakayahan (talent) at kalikasan ng tao (human nature).

EKSISTENSYALISMO

Nagbibigay diin sa kalayaang pantao (human freedom) at kanyang pananagutan (responsibility) Malaya ang tao - siya lamang ang maaring magdesisyon kung paano niya gugugulin ang panahon niya habang siya ay buhay. Responsable ang tao siya lamang ang responsable sa kanyang buhay kahit pa ang desisyon niya ay para sa kanyang kabutihan o kasamaan. Indibidwal ang tao walang isang tao na kaparehas niya. Ang kanyang pag-iisip, damdamin, kaalaman at kamatayan ay kanya lamang.

FEMINISMO
Ang pananaw na ito ay naglalayong labanan ang sistemang patriarchal sa kababaihan. Naglalayon itong mawala ang dekahong imahe ng isang babae. Tumutukoy sa kalakasan at sa kakayahan ng tauhang babae sa isang kuwento o akda.

MARKISMO
Inuunawa ang akda batay sa kalagayan ng mga tauhan. Hinahanapan ang akda ng patunay ng mga naglalabasang lakas sa pagitan ng mahina at malakas, matalino at mangmang, duwag at matapang, mahirap at mayaman. Sa teoryang ito, di padadaig ang naaping tauhan, babalikwas ito upang matalo ang nang-aaping lakas.

REALISMO
Naglalarawan ng makatotohanang pangyayari sa buhay ng tao Ang mga tauhan sa kuwento ay nagtataglay ng ordinaryong suliranin sa buhay at ang usapan ay parang natural Pinaniniwalaan nito na higit mahalaga ang katotohanan kaysa kagandahan

SOSYOLOHIKAL
Binibigyang diin dito ang pagtalakay sa suliraning panlipunan (problem in society). Nagbibigay diin sa usapin tungkol sa kahalagahan at pananagutang panlipunan (social relevance & commitment)

SIKOLOHIKAL

Makikita rito ang antas ng kanyang buhay, ano ang kanyang paninindigan (principles), paniniwala (belief) at kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan at kamalayan (consciousness)

ROMANTISISMO

Higit na pinahahalagahan dito ang damdamin kaysa sa paghamon sa pag-iisip ng mambabasa.

MORALISTIKO
Sinusuri ang panitikan batay sa pagpahalaga/kaasalan (values). Dapat na pinahahalagahan ang disiplina, moralidad, at kaayusang nakapaloob sa akda. Pinapahalagahan sa akda ang aral o leksyon

IMAHISMO
Ang tuon nito at sa imahe (image) na pinaniniwalaang nagsasabi ng kahulugan. Naglalayon itong magpahayag nang malinaw gamit ang tiyak na larawang biswal. Karaniwang ginagamit sa pagsusuri ng tula

DEKONSTRUKSYON
Habang isinusulat ang teksto, ang kahulugan nitoy nasa kamalayan ng manunulat, ngunit sa oras na nasa kamay na ito ng mambabasa, ang kahulugan ng teksto ay nasa mambabasa na. Ito ay teoryang pampanitikan na maaari mong baguhin ang katapusan o magdagdag ng mga tauhan.

Bakit mahalagang malaman ang ibat ibang pagdulog sa pagsusuri ng panitikan?

TOA: Pagsusuri sa Takipsilim sa Djakarta


O Pumili ng isang pagdulog sa

panitikan na maaari mong gamitin upang suriin ang Takipsilim sa Djakarta. O Bumuo ng talata sa pagsusuri. O PAMAGAT: Ang Takipsilim sa Djakarta sa Pananaw na _________________

Inaasahang Pagganap
(Performance Task)
O Layunin

- Makasulat ng isang pagsusuri ng kuwentong nabasa na gamit ang ilang dulog sa panitikan O Papel na Ginagampanan - Ikaw ay naatasang magbigay ng isang sulatin sa inyong SEEDS (school publication) ukol sa isang pagsusuri batay sa nabasang kuwento na ginagamitan ng isang dulog ng panitikan. O Sitwasyon - Ang Kagawaran ng Hayskul Filipino ng SHS-AdC ay nagnanais na malinang ang kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral kaya nakipag-ugnayan sila sa staff ng SEEDS na hikayatin ang mga mag-aaral na magsulat ng isang pagsusuri ng isang kuwentong nabasa. Hiniling din sa kanila na gamitan ito ng isang pagdulog sa panitikan. O Produkto- Isang pagsusuri ng isang kuwentong napili gamit ang isang pagdulog sa panitikan o teorya.

TOA: PT #2- Pagsusuring Pampanitikan


O Pumili ng isang kuwento sa aklat na Pluma III. Basahin ito O O

O O

at suriin Pumili ng isang teorya na maaari mong gamitin sa pagsusuri ng kuwento. Bumuo ng talata na kinapapalooban ng: I 5/6 pangungusap, B- 10 o higit pang pangungusap, C 5-6 pangungusap. Pamagat: Ang (pamagat ng kuwentong napili) sa Pananaw na (ang napiling teorya) Gawing malinis at maayos ang inyong gawain. Panatilihin ang katahimikan sapagkat ito ay indibidwal na gawain. Iwasan ang makipag-usap kahit kanino.

KRAYTERYA: Kaangkupan sa Paksa Wastong Organisasyon Wastong Gramatika Kaayusan at Kalinisan KABUUAN

15 15 10 10 =

50