Anda di halaman 1dari 29

1.0 PENGENALAN : Sukan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan individu.

Melalui kegiatan sukan, pelajar-pelajar kita bukan sahaja dapat mencapai kecemerlangan di bidang sukan, malahan juga dalam pengalaman lain seperti sosial, kepimpinan serta disiplin diri.

Memandangkan hakikat tersebut yang mengharapkan kegiatan sukan di peringkat sekolahsekolah perlu dipertingkatkan dengan menggalakkan penglibatan secara menyeluruh di kalangan pelajarnya. Pihak pengurusan sekolah perlu meningkatkan corak pengurusan sukan di sekolah dengan mengadakan kegiatan sukan sepanjang tahun yang bertemakan Majulah Sukan Untuk Semua. Jika dirancang dengan teliti dan menyeluruh, kegiatan ini akan dapat membendung sebahagian daripada usaha kita dalam mengatasi masalah sosial pelajar.

Atas kesedaran inilah, maka Sekolah Kebangsaan Taman Sri Muda sentiasa memberi perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan pembangunan sukan yang melibatkan pelajar. Pengalaman bersukan penting sebagai asas pembinaan insan yang menyeluruh di masa akan datang. Olahraga merupakan teras kepada aktiviti sukan di sekolah yang secara tradisinya akan dianjurkan setiap tahun. Sebagai acara penting yang sepatutnya menjadi tunjang kepada aktiviti sukan di sekolah, maka olahraga perlulah dikelolakan dengan terancang dan sempurna serta pada masa yang sesuai.

Kejohanan olahraga sekolah merupakan suatu wahana untuk mencapai wawasan negara dalam pembudayaan sukan dalam kalangan murid sekolah. Budaya sukan dalam kalangan semua murid adalah untuk memperlengkap kecemerlangan sistem pendidikan bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia.

Aktiviti sukan telah pun dijadikan sebagai fokus dalam sistem pendidikan pada hari ini. Aktiviti sukan juga akan menjadi aktiviti yang wajib dijalankan sepanjang tahun. Pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan di sekolah seharusnya merancang, mengurus dan melaksanakan kegiatan ini secara sistematik, cekap dan berkesan berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan.

Olahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan. Nama olahraga berasal daripada perkataan Greek athlos yang bermaksud bertanding. Olahraga boleh dibahagikan kepada acara balapan dan acara padang. Acara balapan terdiri dari acara pecut (100 meter (m), 200 m, dan 400 m) acara jarak sederhana (800 m, 1500 m, 3,000 m, dan 3,000 m berhalangan), acara jarak jauh (5000 m dan 10000 m), lari berpagar wanita (100 m), lari berpagar lelaki (110 m), lari berpagar lelaki dan perempuan (400 m), dan lari bergantiganti (4 x 100 m, 4 x 200 m, dan 4 x 400 m). Acara padang terdiri daripada acara lompatan (lompat jauh, lompat tinggi, lompat bergalah dan lompat kijang) dan acara balingan (melontar peluru, merejam lembing, melempar cakera dan membaling tukul besi). Acaraacara lain pula ialah berjalan kaki (5 kilometer, 10 kilometer, 20 kilometer dan sebagainya), acara separa maraton (21.0975 kilometer), maraton (42.195 kilometer), acara heptatlon (7 acara untuk wanita) dan dekatlon (10 acara untuk lelaki).

Kejohanan olahraga sekolah adalah satu aktiviti sukan yang penting dalam kalendar sekolah dan melibatkan penyertaan murid secara menyeluruh. Setiap sekolah perlu berusaha membangunkan dan membudayakan aktiviti sukan dalam kalangan warga sekolah agar institusi sekolah dapat berfungsi untuk mengembangkan potensi murid secara seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Penglibatan murid dalam sukan dapat memupuk semangat kerjasama, patriotik dan bersatu padu di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1989 (Lampiran 1) menegaskan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan sukan diwajibkan. Setiap murid perlu mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satu jenis permainan atau olahraga. Oleh yang demikian, pihak sekolah perlu memperkemas perancangan dan pengurusan sukan di sekolah agar minat dan penyertaan murid dalam kegiatan sukan dapat ditingkatkan.

2.0 PENDAHULUAN : Temasya Sukan Tahunan adalah satu program rasmi sekolah yang dirancang dan dilaksanakan pada setiap tahun. Temasya ini dijalankan khusus untuk memberi pendedahan asas tentang teknik serta kemahiran yang perlu dikuasai dalam bidang olahraga bagi setiap murid. Temasya sukan olahraga sekolah telah dimulakan pada tahun pertama pembukaan sekolah iaitu pada tahun 1986. Oleh yang demikian, ini adalah merupakan temasya sukan olahraga tahunan sekolah kali ke-27. Secara amnya sukan tahunan ini diuruskan sepenuhnya oleh pihak Sekolah Kebangsaan Taman Sri Muda.

Kejohanan Temasya Sukan Tahunan sekolah ini kebiasaannya melibatkan penglibatan semua murid iaitu Pra Sekolah, Tahap 1 dan Tahap 2. Acara yang dipertandingkan bagi murid Pra Sekolah adalah sukaneka dan 4 x 50 meter. Acara bagi murid tahun 2 dan tahun 3 pula adalah sukaneka dan lari 75 meter. Acara bagi murid tahun 3 adalah sukaneka dan lari 100 meter. Acara bagi murid tahun 4, 5 dan 6 terbahagi kepada acara padang dan acara balapan. Acara padang untuk murid tahun 4, 4 dan 6 adalah lompat jauh, lompat tinggi dan lontar peluru. Acara trek bagi murid tahun 4, 5 dan 6 pula adalah 100 meter, 200 meter, 4x100 meter dan 4x200 meter. Temasya Sukan Tahunan ini akan menjadi satu platform pencarian bakat baru untuk sekolah melahirkan atlit pelapis bagi negara kita bagi jangka masa akan datang.

3.0 MATLAMAT i) ii)

Menyahut seruan kerajaan dalam menjalankan dasar 1 Murid 1 Sukan. Menjana minat dan azam bagi memajukan sukan untuk mengimbangi objektif Falsafah Pendidikan Negara .

iii)

Melahirkan insan yang berketerampilan, berkualiti dan mempunyai nilai-nilai murni selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

iv)

Mempertingkatkan tahap kesedaran murid-murid dalam usaha menjadikan sukan sebagai suatu Budaya Hidup Sihat .

v)

Mengeratkan hubungan sesama warga sekolah terutama dalan usaha menjana kesefahaman antara pihak sekolah dan ibu bapa melalui temasya sukan tahunan.

vi)

Mendidik serta melahirkan murid-murid yang kompetitif, aktif serta mempunyai ketahanan diri yang tinggi baik dari segi mental mahupun fizikal dalam semua bidang khususnya bidang sukan.

4.0 OBJEKTIF i. ii. iii.

Melahirkan insan yang cergas dan cerdas dari segi mental dan fizikal. Pendedahan peringkat awal dan dasar kepada murid mengenai sukan olahraga. Persiapan unit Kokurikulum dalam mencari atlit pelapis sekolah bagi menghadapi Kejohanan Balapan dan Padang MSSD 2014.

iv. v.

Meningkatkan kerjasama dan semangat kekitaan dikalangan murid dan guru. Sebagai pendedahan awal murid-murid tentang potensi dan bakat diri mereka sendiri dari aspek Kokurikulum dan seterusnya menjana industri sukan di Malaysia ke arah yang lebih Cemerlang, Gemilang dan Terbilang.

vi.

Memenuhi aktiviti Ko-kurikulum di sekolah.

5.0 TEMA

Kecemerlangan Sukan Menjana Kecemerlangan Sekolah

6.0 HARI / TARIKH / MASA / TEMPAT :

Acara 1. Padang

Hari Selasa, Rabu

Tarikh 25, 26, 27 Jun 2013

Masa 4.00 pm - 5.00 pm

Tempat Tempat mengikut jenis acara

2. Sukaneka

Jumaat

5 Julai 2013

8.00 am - 12.00 pm

Padang SK Taman Sri Muda

3. Perasmaian & Balapan

Ahad

7 Julai 2013

8.00 am - 1.00 pm

Padang SK Taman Sri Muda

7.0 KUMPULAN SASARAN : Semua murid SK Taman Sri Muda

8.0 PERBELANJAAN :

Bil. 1.

Perkara Hadiah / Cenderahati Murid Acara Murid Tahun 1 : - Sukaneka - 75m Murid Tahun 2 : - Sukaneka - 75m Murid Tahun 3 : - Sukaneka - 100m Murid Tahun 4 : - 100m - 200m - 4 x 100m - 4 x 200m - Acara Padang Murid Tahun 5 : - 100m - 200m - 4 x 100m - 4 x 200m - Acara Padang Murid Tahun 6 : - 100m - 200m - 4 x 100m - 4 x 200m - Acara Padang Terbuka Murid : - Tarik tali Terbuka Ibu Bapa & Pegawai : - Tarik Bola Dalam Gelung Jantina P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L 114 x RM 3.50 (3 x RM 3.50) x 2 117 x RM 3.50 (3 x RM 3.50) x 2 147 x RM 3.50 (3 x RM 3.50) x 2 (3 x RM 3.50) x 2 (3 x RM 3.50) x 2 (12 x RM 3.50) x 2 (12 x RM 3.50) x 2 (9 x RM 3.50) x 2 (3 x RM 3.50) x 2 (3 x RM 3.50) x 2 (12 x RM 3.50) x 2 (12 x RM 3.50) x 2 (9 x RM 3.50) x 2 (3 x RM 3.50) x 2 (3 x RM 3.50) x 2 (12 x RM 3.50) x 2 (12 x RM 3.50) x 2 (9 x RM 3.50) x 2 (10 x RM 3.50) x 2 RM 399.00 RM 21.00 RM 409.50 RM 21.00 RM 514.50 RM 21.00 RM 21 RM 21 RM 84 RM 84 RM 63 RM 21 RM 21 RM 84 RM 84 RM 63 RM 21 RM 21 RM 84 RM 84 RM 63 RM 70 2295.00 Kuantiti Jumlah (RM)

(3 x RM 3.50) x 2

RM 21

Bil. 2. 3. 4. 5.

Perkara Makanan & Air Mineral Murid Banner Pasir Halus (Lompat Jauh) Khemah

Kuantiti 963 x RM 1.50 1 x RM 60

Jumlah ( RM ) 1444.50 60.00 120.00

6 x RM 250 Jumlah

1500.00 5419.50

Jumlah perbelanjaan temasya sukan sebanyak RM 5088 akan dipohon melalui peruntukan kokurikulum sekolah.

Peruntukan sebanyak RM 331.50 bersama unit-unit di bawah akan dipohon melalui sumbangan PIBG : Bil. 1. 2. 3. Minyak Hitam Cenderamata Pegawai Sewa PA Sistem Perkara Kuantiti 2 tong x RM 50 17 x RM 5 2 hari x RM 250 Jumlah Jumlah ( RM ) 100.00 85.00 500.00 685.00

Wang peruntukan kokurikulum sekolah yang digunakan : RM 5088.00 Wang sumbangan PIBG yang dipohon : RM 1016.50

Jumlah Besar Perbelanjaan Temasya Sukan 2013 : RM 6104.50 (RINGGIT MALAYSIA ENAM RIBU SERATUS EMPAT DAN LIMA PULUH SEN SAHAJA)

9.0 ACARA : 9.1 Sukaneka Bil 1 2 3 4 ACARA Acara Pra (Acara Pasukan) Acara Tahun 1 (Acara Pasukan) Acara Tahun 2 (Acara Pasukan) Acara Tahun 3 (Acara Pasukan) 9.2 Acara Balapan Bil 5 ACARA 50m (Acara Individu) JANTINA Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki TAHUN Pra 5 tahun Pra 5 tahun Pra 6 tahun Pra 6 tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 6 KATEGORI P5 PRA L5 PRA P6 PRA L6 PRA P1 L1 P2 L2 P3 P4 P4 L4 P5 L5 P6 L6 P4 L4 P5 L5 P6 L6 P4 L4 P5 L5 P6 L6 NO ACARA 301 JANTINA Perempuan Lelaki Campur Campur Campur TAHUN Pra Pra Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 KATEGORI (P) PRA (L) PRA T1 T2 T3 NO ACARA 201 202 203 204

75m (Acara Individu)

302

100 m (Acara Individu)

303

200m (Acara Individu)

304

4 x 100 m (Acara Pasukan)

305

4 x 200 m (Acara Pasukan)

Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki

Tahun 4 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 6

P4 L4 P5 L5 P6 L6

306

9.3 Acara Padang 10 Lompat Tinggi (Acara Individu) Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Tahun 4 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 6 P4 L4 P5 L5 P6 L6 P4 L4 P5 L5 P6 L6 P4 L4 P5 L5 P6 L6 401

11

Lompat Jauh (Acara Individu)

402

12

Lontar Peluru (Acara Individu)

403

9.4 Acara Terbuka 13 14 Tarik Tali (10 sebelah) Tarik Tali (10 sebelah) Lelaki Perempuan Terbuka Terbuka 501 502

9.5 Acara Pegawai dan Ibu Bapa 15 16 Tarik Bola Dalam Gelung Tarik Bola Dalam Gelung Lelaki Perempuan Terbuka Terbuka 601 602

10.0 UNDANG-UNDANG KEJOHANAN o Undang-undang kejohanan adalah berdasarkan peraturan sebenar Buku Peraturan Olahraga Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) 2012-2013 dan juga peraturan Am MSSS dan MSSM yang difikirkan sesuai. o Ketika menyertai acara, semua peserta diberi kelonggaran untuk memakai ataupun tidak memakai sebarang pelapik kaki. o Bagi peserta yang berkasut, tidak dibenarkan mengenakan sebarang alatan tambahan kepada kasut yang sehingga boleh menebalkan permukaan kasut seterusnya memberi kelebihan kepada peserta. o Kesemua peserta yang menyertai acara DIWAJIBKAN memaparkan nombor bib di bahagian hadapan badan pada paras dada. o Setiap rumah sukan hanya DIBENARKAN menghantar 2 orang wakil bagi setiap acara individu bagi setiap kategori. o Setiap rumah sukan juga DIBENARKAN menghantar 2 wakil berkumpulan bagi acara berkumpulan bagi setiap kategori. o Semua acara HANYA terbuka kepada pelajar-pelajar SK Taman Sri Muda sahaja. o Setiap peserta hanya dibenarkan menyertai secara maksimum 2 acara individu dan 2 acara berpasukan. Jika terdapat peserta yang menyertai lebih daripada itu, penyertaannya akan DIBATALKAN serta-merta. o Bagi peserta yang gagal berada di kawasan panggilan 10 minit sebelum acara bermula, penyertaan akan dibatalkan serta-merta. o Setiap pertukaran peserta hanya boleh dibuat 2 hari SEBELUM hari kejohanan bermula. o Sebarang bantahan hendaklah dikemukakan melalui borang bantahan dan sebarang bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM200. Acara Balapan i) Acara 301 (4 x 50 m) Semasa berada di garisan permulaan, pelari tidak dibenarkan menyentuh garisan permulaan dengan tangan atau kaki. Jika berlaku fault start, semua pelari akan diberikan amaran. Apabila berlaku fault start kali kedua, perserta yang melakukan fault start tersebut terpaksa dikecualikan WALAUPUN dia baru sekali melakukan fault start. Pelari hendaklah berlari dalam lorong sendiri hingga tamat larian. Pelari yang mengganggu larian pelari lain akan dibatalkan lariannya.

ii) Acara 302 (75 m) Semasa berada di garisan permulaan, pelari tidak dibenarkan menyentuh garisan permulaan dengan tangan atau kaki. Jika berlaku fault start, semua pelari akan diberikan amaran. Apabila berlaku fault start kali kedua, perserta yang melakukan fault start tersebut terpaksa dikecualikan WALAUPUN dia baru sekali melakukan fault start. Pelari hendaklah berlari dalam lorong sendiri hingga tamat larian. Pelari yang mengganggu larian pelari lain akan dibatalkan lariannya.

iii) Acara 303 (100 m) Semasa berada di garisan permulaan, pelari tidak dibenarkan menyentuh garisan permulaan dengan tangan atau kaki. Jika berlaku fault start, semua pelari akan diberikan amaran. Apabila berlaku fault start kali kedua, perserta yang melakukan fault start tersebut terpaksa dikecualikan WALAUPUN dia baru sekali melakukan fault start. Pelari hendaklah berlari dalam lorong sendiri hingga tamat larian. Pelari yang mengganggu larian pelari lain akan dibatalkan lariannya.

iv) Acara 304 (200 m) Semasa berada di garisan permulaan, pelari tidak dibenarkan menyentuh garisan permulaan dengan tangan atau kaki. Pelari hendaklah berlari dalam lorong sendiri hingga tamat larian. Jika berlaku fault start, semua pelari akan diberikan amaran. Apabila berlaku fault start kali kedua, perserta yang melakukan fault start tersebut terpaksa dikecualikan WALAUPUN dia baru sekali melakukan fault start. v) Acara 305 (4 x 100 m) Berlari dalam lorong masing-masing walaupun selepas membuat pertukaran baton. Membuat pertukaran baton dalam zon pertukaran baton. Jika baton terjatuh, peserta boleh mengambil baton dengan syarat tidak mengganggu peserta di lorong yang lain. Pelari yang menjatuhkan baton DIWAJIBKAN mengambil baton yang dijatuhkan. Jika berlaku fault start, semua pelari akan diberikan amaran. Apabila berlaku fault start kali kedua, perserta yang melakukan fault start tersebut terpaksa dikecualikan WALAUPUN dia baru sekali melakukan fault start.

10

vi) Acara 306 (4 x 200 m) Pelari pertama dan kedua akan berlari dalam lorong sendiri, manakala pelari ketiga akan memasuki cutting zone iaitu masuk ke dalam lorong pertama apabila tiba selekoh pertama. Membuat pertukaran baton dalam zon pertukaran baton. Jika baton terjatuh, peserta boleh mengambil baton dengan syarat tidak mengganggu peserta di lorong yang lain. Pelari yang menjatuhkan baton DIWAJIBKAN mengambil baton yang dijatuhkan. Jika berlaku fault start, semua pelari akan diberikan amaran. Apabila berlaku fault start kali kedua, perserta yang melakukan fault start tersebut terpaksa dikecualikan WALAUPUN dia baru sekali melakukan fault start. Acara Padang i) Acara 401 (Lompat Tinggi) Lonjakan hanya dilakukan sebelah kaki sahaja. Ketinggian akan dinaikkan sebanyak 3cm bagi satu kenaikan Lompatan tidak akan diambil kira apabila: palang terjatuh apabila lompatan disempurnakan melalui di kawasan bawah palang sebelum pelompat melepasi palang, semua kawasan sebelah hadapan tiang disentuh gagal melepasi palang tiga kali percubaan berturut-turut. ukuran permulaan lompat tinggi : Bil 1 2 3 Tahun EMPAT LIMA ENAM Lelaki 0.95 meter 1.00 meter 1.05 meter Perempuan 0.90 meter 0.95 meter 1.00 meter

ii) Acara 402 (Lompat Jauh) Lompatan akan dikira batal apabila: mana-mana bahagian tapak kaki melebihi papan lonjak melonjak dengan menggunakan kedua-dua belah kaki

iii) Acara 403 (Lontar Peluru) Peluru dilontar dari aras bahu dengan sebelah tangan sahaja. Peluru juga perlu berada di bawah aras dagu dan melekap pada leher serta sudut lengan dibuka Lontaran akan dikira batal apabila : 11

Peluru yang dilontar mendarat di luar sektor lontaran Pelontar keluar di bahagian hadapan bulatan selepas melakukan lontaran. Mana-mana bahagian tubuh badan menyentuh permukaan bumi di hadapan pengadang sektor selepas melakukan lontaran. Peluru dibaling ataupun dilempar dan bukan di lontar

Bil 1 2 3

Tahun EMPAT LIMA ENAM

Lelaki 2.72 kg 2.72 kg 2.72 kg

Perempuan 2.72 kg 2.72 kg 2.72 kg

10.1 Pungutan Pingat Semua acara yang dipertandingkan menawarkan pingat EMAS bagi tempat pertama, pingat PERAK bagi tempat kedua dan pingat GANGSA bagi tempat ketiga. Bagi acara berkumpulan, ahli yang mendapat tempat dalam acara tersebut. Semua ahlinya akan turut menerima pingat. Jumlah mata yang disumbangkan kepada rumah sukan masing-masing berdasarkan pingat yang dimenangi peserta : Tempat 1 2 3 4 5 6 7 8 Pingat EMAS PERAK GANGSA Jumlah Mata 10 7 5 3 2 1 0 0

11. 0 ACARA LAIN YANG DIPERTANDINGKAN : Hiasan Khemah Johan Perbarisan Kontinjen Rumah Sukan Johan Johan Keseluruhan Olahragawan dan olahragawati. Acara terbuka pegawai kejohanan dan ibu bapa. Acara Terbuka Tarik Tali 1) Lelaki Johan dan Naib Johan 2) Perempuan Johan dan Naib Johan

12

12.0 JADUAL

12.1 Latihan Acara Padang & Balapan : Bil Acara Rumah 1 2 Acara Padang Acara Balapan Merah Hijau Merah Hijau Biru Kuning Biru Kuning

Hari Rabu Khamis Isnin Selasa

Tarikh 12 Jun 2013 13 Jun 2013 17 Jun 2013 18 Jun 2013

Masa 4.00 pm 6.00 pm 4.00 pm 6.00 pm

12.1 Sukantara Bil Acara 1 2 100 m Lompat Jauh

: Hari Rabu Khamis Tarikh 19 Jun 2013 20 Jun 2013 Masa 4.00 pm 6.00 pm 4.00 pm 6.00 pm

12.2 Acara Awal (Acara Padang) : Bil Acara Tahun 1 Lompat Jauh Lompat Tinggi Lontar Peluru Lompat Jauh Lompat Tinggi Lontar Peluru Lompat Jauh Lompat Tinggi Lontar Peluru Tahun 4 (P), (L) Tahun 5 (P), (L) Tahun 6 (P), (L) Tahun 6 (P), (L) Tahun 4 (P), (L) Tahun 5 (P), (L) Tahun 5 (P), (L) Tahun 6 (P), (L) Tahun 4 (P), (L)

Hari Selasa

Tarikh 25 Jun 2013

Masa 4.00 pm 6.00 pm 4.00 pm 6.00 pm 4.00 pm 6.00 pm

Rabu

26 Jun 2013

Khamis

27 Jun 2013

12.3 Latihan Sukaneka : Tahun Acara Pra 1 2 3 Acara mengikut kelas Acara mengikut kelas Acara mengikut kelas Acara mengikut kelas

Tarikh

Masa Latihan dijalankan waktu kelas Pendidikan Jasmani

17 Jun 2013 28 Jun 2013

13

12.4 Raptai Bil 1

: Raptai Murid Pagi Hari Rabu Rabu Khamis Tarikh 3 Julai 2013 3 Julai 2013 4 Julai 2013 Masa 8.00 am 12.00 pm 3.00 pm 6.00 pm 8.00 am 11.00 pm

Raptai Sukaneka 2

Murid Petang

Raptai Hari Sukan

12.5 Kejohanan Bil Raptai 1 2 Sukaneka

: Hari Jumaat Ahad Tarikh 5 Julai 2013 7 Julai 2013 Masa 8.00 am 12.00 pm 8.00 am 1.00 pm

Temasya Hari Sukan

13.0

AJK PELAKSANA : (Rujuk Lampiran 1)

12.0

SENARAI PEGAWAI OLAHRAGA : (Rujuk Lampiran 2)

13.0

AJK DAN PEGAWAI SUKANEKA : (Rujuk Lampiran 3)

14.0

AJK DAN PEGAWAI ACARA PADANG : (Rujuk Lampiran 4)

15.0

ATUR CARA PROGRAM : (Rujuk Lampiran 5)

14

16.0 PENUTUP : Oleh yang demikian, diharapkan agar segala perancangan dan perangkaan yang telah dibuat ini dapat berjalan lancar sepenuhnya pada hari kejohanan kelak. Sokongan padu daripada semua warga SK Taman Sri Muda serta PIBG SK Taman Sri Muda adalah amat ditagih dalam memastikan kelancaran perjalanan Temasya Sukan Tahunan kali ke-27 SK Taman Sri Muda. Selain daripada itu, diharapkan juga agar lebih ramai murid yang menyertai acara yang dipertandingkan. Ini adalah bertujuan untuk memastikan unit kokurikulum SK Taman Sri Muda sentiasa mempunyai pelapis atlit olahraga untuk masa akan datang selain daripada menyahut seruan kerajaan iaitu meneruskan dasar 1 Murid 1 Sukan. Apabila semakin ramai murid yang menyertai pertandingan, lebih ramai bakat baru yang akan dapat dikenal pasti. Dan juga tidak lupa agar semua ibu bapa dan penjaga hadir pada hari kejohanan untuk memberikan sokongan yang padu terhadap anak-anak mereka. Sokongan dan dorongan yang kuat daripada ibu bapa adalah amat berkesan bagi murid-murid. Selain itu, kehadiran ibu bapa dan penjaga juga dapat mengeratkan lagi hubungan silaturrahim bersama semua warga SK Taman Sri Muda.

Disediakan Oleh:

Disemak Oleh:

. (Mohd Firdaus bin Ibrahim) Setiausaha Sukan SKTSM

Disahkan Oleh:

..

15

Lampiran 1 AJK Pelaksana Temasya Sukan Tahunan SK Taman Sri Muda Kali Ke-27 Tahun 2013 Penasihat : Puan Hajah Fuziah bt. M. Amin ( Guru Besar SK Taman Sri Muda ) Pengerusi Naib Pengerusi : En. Mohd Jazid bin Iman ( GPK Kokurikulum ) : Puan Raja Rokiah bt. Raja Ismail ( GPK I ) Puan Jaharah bt. Arsad ( GPK HEM ) Cik Zainab bt. Ahmad Sisman ( GPK Petang ) Pengurus Kejohanan : En. Hanim Azahari bin Tajudin Setiausaha Bendahari AJK Penyambut Tetamu NAMA Pn. Hajah Fuziah bt. M. Amin Pn. Raja Rokiah bt. Raja Ismail Pn. Jaharah bt. Arsad En. Mohd Jazid bin Iman Cik Zainab bt. Ahmad Sisman : En. Mohd Firdaus bin Ibrahim : Pn. Wan Hanipah bt. Wan Deraman : : TUGAS Menyambut ketibaan semua tetamu jemputan yang hadir.

Persiapan Padang NAMA En. Mohd Firdaus bin Ibrahim (K) En. Hanim Azahari bin Tajudin

: TUGAS Mendapatkan bekalan minyak hitam. Mengukur garisan trek. Membuat garisan trek. Menghias padang dengan bendera segi tiga dengan meminta bantuan daripada pekerja am sekolah.

En. Wan Azimi bin Wan Abd. Rahim En. Mohd Fazlee bin Abdul Wahab En. Aizal Arman bin Mohamad En. Norhasrudy bin Ruslan En. Shahril Azrin bin Azizan

16

Siaraya & PA Sistem NAMA

: TUGAS Membuat tempahan banner. Penyediaan PA sistem.

En. Ahmad Rafedy bin Ahmad Raidin (K) En. Mohd Azwan bin Mohd Basri En. Roduan bin Pin En. Ramli bin Mat Saad

Jurugambar & Dokumentasi : NAMA Pn. Omeearnita bt. Wahid (K) En. Jesffri bin Zakaria TUGAS Mengambil gambar sepanjang kejohanan dan membuat dokumentasi.

Pembaca Doa NAMA

: TUGAS Mengetuai bacaan doa.

En. Mohd Azwan bin Mohd Basri

Keselamatan & Kecemasan : NAMA Pn. Jarina bt. Sulaiman (K) Pn. Azren bt. Che Othman Pn. Nazihah bt. Ahmad Sofi TUGAS Penyediaan first aid kit. Melantik murid PBSM sebagai pembantu. Membantu murid yang mengalami kecederaan.

Makanan & Minuman NAMA

: TUGAS Menempah makanan serta minuman murid dan pegawai.

Pn. Roslida bt. Abd. Ghani ( K ) Pn. Hasliah bt. Husin Pn. Hayani bt. Md Ishak

17

Juruacara NAMA

: TUGAS Mempengerusikan majlis. Membuat pengumuman berkaitan kejohanan.

Pn. Nuurul Izzah bt. Mohamed ( K ) Pn. Puziah bt. Abd. Rahman

Buku Program NAMA

: TUGAS Menyediakan buku program.

Cik Rubini Devi a/p Raman ( K ) Pn. Dermawati bt. Deraman

Hadiah NAMA - Penyelia Penerima Hadiah

: TUGAS Membawa murid yang menerima hadiah ke tempat penyampaian hadiah.

Pn. Rozita bt. Abu Bakar Pn. Sathiya Bharathi a/p Murti Pn. Woo Lai Chun

- Pembantu Penyampai Hadiah Pn. Thaarani a/p Perialathan

Mengira bilangan hadiah agar mencukupi. Menyusun hadiah. Membantu penyampai hadiah.

Disiplin Murid NAMA En. John Thomas ( K ) En. Sures a/l Supamaniam Semua guru rumah sukan Peralatan NAMA

: TUGAS Menjaga dan mengawal disiplin murid.

: TUGAS Menyediakan alatan yang bersesuaian. Melantik murid Tunas KRS sebagai pembantu.

En. Mohd Zairi bin Drahman ( K ) En. Ahmad Rafedy bin Ahmad Raidin

18

Kebersihan NAMA Ketua setiap rumah sukan

: TUGAS Memastikan padang dalam keadaan bersih dari sampah semasa dan selepas kejohanan. Melantik murid Pengakap sebagai pembantu.

Persembahan NAMA

: TUGAS Melatih murid acara persembahan.

Pn. Thaarani a/p Perialathan ( K ) Pn. Hasliah bt. Husin Ikrar & Lintas Masuk NAMA En. Roduan bin Pin ( K ) En. Ramli bin Mat Saad En. Jesffri bin Zakaria :

TUGAS Menguruskan acara ikrar dan lintas masuk.

Sumbangan (Sponsor) NAMA Mohd Firdaus bin Ibrahim

: TUGAS Menyediakan surat sumbangan (sponsor) untuk disampaikan kepada syarikat yang berkenaan bagi mendapatkan sumbangan wang / hamper.

19

Lampiran 2 Senarai Pegawai-pegawai Kejohanan Temasya Sukan Tahunan SK Taman Sri Muda Kali Ke-27 Tahun 2013 Juri Rayuan NAMA Pn. Raja Rokiah bt. Raja Ismail En. Mohd Jazid bin Iman Cik Zainab bt. Ahmad Sisman : TUGAS Menyelesaikan bantahan-bantahan yang dibuat mengikut Peraturan 146 undang-undang kejohanan olahraga KOAM.

Teknikal & Borang Kejohanan : NAMA En. Hanim Azahari bin Tajudin TUGAS Menyediakan borang kejohanan dan borang statistik mengikut acara.

Teknikal & Borang Kejohanan : NAMA En. Hanim Azahari bin Tajudin TUGAS Menyediakan borang kejohanan dan borang statistik mengikut acara.

Ketua Kepegawaian : NAMA En. Norhasrudy bin Ruslan TUGAS Memberikan taklimat kepada para pegawai mengenai tugas dan peranan masing-masing.

Pelepas NAMA

: TUGAS Melepaskan peserta mengikut acara. Membantu pelepas.

En. Wan Azimi bin Wan Abd. Rahim (K) En. Sures a/l Supamaniam

20

Penyelia Peserta NAMA

: TUGAS Memanggil nama peserta untuk berkumpul di tempat yang disediakan. Mengumpulkan peserta dari setiap rumah sukan untuk dihantar masuk ke tempat permulaan larian. Menyusun peserta mengikut lorong yang telah diundi.

En. Airulnizam bin Abd. Rasid

Pengurus Peserta : NAMA Pn. Zuraidah bt. Hj. Saad (Merah) Pn. Salwahalhana bt. Ahmad Tajuddin (Biru) Pn. Maznah bt. Mat (Hijau) Pn. Adibatul Anniah bt. Abd. Hamid (Kuning) TUGAS Mengumpulkan peserta rumah masing-masing di tempat yang disediakan sebelum dibawa kepada hakim balapan.

Pengadil Balapan NAMA

: TUGAS Membawa peserta ke garisan permulaan (acara individu).

En. Mohd Firdaus bin Ibrahim (K) En. Norhasrudy bin Ruslan En. Mohd Fazlee bin Abd. Wahab En. Rosman bin Sapiai

Membawa peserta ke garisan permulaan dan tempat menunggu bagi pelari kedua, ketiga dan keempat (acara pasukan). Memastikan tidak berlaku kesalahan waktu sebelum dan semasa permulaan larian.

21

Hakim Penamat NAMA

: TUGAS Mengenal pasti peserta yang mendapat tempat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam (peserta mendapat tempat ketujuh dan kelapan tiada markah untuk rumah).

Pn. Rohizat bt. Baharudin (Tempat Pertama) Pn. Hafiza bt. Kassim (Tempat ke-2) Pn. Annam a/p Muthusamy (Tempat ke-3) Pn. Nordiana Azni bt. Alias (Tempat ke-4) Pn. Hayani bt. Md Ishak (Tempat ke-5) En. Mohd Haron bin Abdullah Umar (Tempat ke-6)

Penjaga Masa NAMA

: TUGAS Merekodkan catatan masa yang dilakukan oleh peserta yang berlari dalam lorong yang diperhatikan.

Pn. Normashila Hayati bt. Ismail ( 1 & 2 ) Pn. Yasmin bt. Aliar ( 3 & 4) Pn. Fauziah bt. Zainon Abidin ( 5 & 6 )

Statistik NAMA

: TUGAS Merekodkan semua keputusan akhir yang rasmi. Menyerahkan keputusan kepada juruacara. Menyerahkan keputusan kepada jawatankuasa hadiah.

Pn. Nurul Husna bt. Shafie ( K )

Pn. Raihan bt. Ismail

Memaparkan keputusan kejohanan di tempat yang disediakan. Mengemas kini jumlah kutipan mata setiap rumah di papan markah.

22

Lampiran 3 AJK Acara Sukaneka Tahap 1 dan Pra Sekolah SK Taman Sri Muda Tahun 2013 Pengurus & Penyelia Peserta (Pra Sekolah) : NAMA Pn. Siti Khadijah bt. Mohamad Pn. Wan Suhana bt. Wan Salam Pn. Effa Anak Gonew Menguruskan peserta Membawa peserta ke tempat acara. Menyusun peserta. TUGAS

Pengurus & Penyelia Peserta (Tahun 1) : NAMA En Mohd Fazlee bin Abdul Wahab Pn Yasmin bt. Aliar Pn Azlen bt. Tuah Pn Adibatul Anniah bt. Abd. Hamid Menguruskan peserta Membawa peserta ke tempat acara. Menyusun peserta. TUGAS

Pengurus & Penyelia Peserta (Tahun 2) : NAMA Pn Tharani a/p Perialathan Pn Rozita bt. Abu Bakar Pn Saemas bt. Samsudin En. Ahmad Rafedy bin Raidin Menguruskan peserta Membawa peserta ke tempat acara. Menyusun peserta. TUGAS

Pengurus & Penyelia Peserta (Tahun 3) : NAMA Pn Nordiana Azni bt. Alias Pn Sathiya Barathi a/p Murti Pn Raihan bt Ismail Pn Dermawati bt. Deraman Menguruskan peserta Membawa peserta ke tempat acara. Menyusun peserta. TUGAS

23

Pelan Acara Sukaneka (Pra Sekolah) : NAMA Pn. Wan Suhana bt. Wan Salam TUGAS Mendapatkan pelan acara sukaneka mengikut kelas daripada guru Pendidikan Jasmani kelas-kelas pra sekolah. Menyampaikan pelan yang diperoleh kepada AJK peralatan sukaneka pra sekolah.

Pelan Acara Sukaneka (Tahun1, 2 dan 3) : NAMA En. Aizal Arman bin Mohamad (K) TUGAS Mendapatkan pelan acara sukaneka mengikut kelas daripada guru Pendidikan Jasmani kelas tahun 1, 2 En. Norhasrudy bin Ruslan dan 3. Menyampaikan pelan yang diperoleh kepada AJK peralatan sukaneka tahun 1, 2 dan 3.

Peralatan (Pra Sekolah) : NAMA Pn. Siti Khadijah bt. Mohamad (K) Pn. Wan Suhana bt. Wan Salam TUGAS Menyediakan dan mengatur alatan mengikut perancangan kelas-kelas pra sekolah.

Peralatan (Tahun 1) : NAMA Pn. Nurul Husna bt. Shafie (K) En. Mohd Zairi bin Drahman TUGAS Menyediakan dan mengatur alatan mengikut perancangan kelas-kelas tahun 1.

Peralatan (Tahun 2) : NAMA En. Mohd Haron bin Abdullah Umar (K) Pn. Raanah bt. Sidek TUGAS Menyediakan dan mengatur alatan mengikut perancangan kelas-kelas tahun 2.

24

Peralatan (Tahun 3) : NAMA En. Rosman bin Sapiai (K) Pn. Saemas bt. Samsudin TUGAS Menyediakan dan mengatur alatan mengikut perancangan kelas-kelas tahun 3.

Makanan & Minuman Murid NAMA Pn. Woo Lai Chun (K) Pn. Jarina bt. Sulaiman

: TUGAS Menyediakan makanan serta minuman murid.

Disiplin Murid NAMA En. John Thomas

: TUGAS Menjaga dan mengawal disiplin murid.

25

Pegawai Sukaneka :

Jawatan

Nama Guru

Tugas

Penyelaras

En. Shahril Azrin bin Azizan

Memastikan persiapan pertandingan berjalan lancar pada hari sebelum, semasa dan selepas.

Penyelia Peserta

Guru Pengurus Peserta

Membawa peserta ke tempat acara dan menyusun peserta.

Pelepas

En. Mohd Firdaus bin Ibrahim

Melepaskan peserta mengikut acara.

Hakim Penamat

En. John Thomas (K) Pn. Raihan bt. Ismail AJK PIBG

Menentukan peserta yang mendapat tempat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Mencatat keputusan pertandingan.

Penyelia Penerima Hadiah

Pn. Nuurul Izzah bt. Mohamed (K) Pn. Fauziah bt. Zainon Abidin Pn. Zuraidah bt. Hj. Saad

Membawa murid yang menerima hadiah ke tempat penyampaian hadiah. Membantu penyampai hadiah.

26

Lampiran 4 AJK dan Pegawai-pegawai Acara Padang SK Taman Sri Muda Tahun 2013

Disiplin Murid NAMA Semua guru rumah sukan

: TUGAS Menjaga dan mengawal disiplin murid rumah sukan masing-masing.

Peralatan NAMA

: TUGAS Menyediakan alatan yang bersesuaian. Melantik murid Tunas KRS dan Pengakap sebagai

En. Mohd Zairi bin Drahman ( K ) En. Ahmad Rafedy bin Ahmad Raidin

pembantu.

Keselamatan & Kecemasan : NAMA Pn. Azren bt. Che Othman (K) Pn. Nazihah bt. Ahmad Sofi TUGAS Penyediaan first aid kit. Melantik murid PBSM sebagai pembantu.

27

Pegawai Acara Padang :

Lompat Tinggi PERANAN Hakim Pencatat

: NAMA En. Wan Azimi bin Wan Abd. Rahim Pn. Normasyila Hayati bt. Ismail TUGAS Mengadili pertandingan. Mencatat keputusan pertandingan.

Lompat Jauh PERANAN Hakim Pencatat

: NAMA En. Hanim Azahari bin Tajudin Pn. Hafiza bt. Kassim TUGAS Mengadili pertandingan. Mencatat keputusan pertandingan.

Lontar Peluru PERANAN Hakim Pencatat

: NAMA En. Mohd Firdaus bin Ibrahim En. Mohd Fazlee bin Abd. Wahab TUGAS Mengadili pertandingan. Mencatat keputusan pertandingan.

28

Lampiran 5 Atur Cara Program Temasya Sukan Tahunan Kali Ke-27 SK Taman Sri Muda Tahun 2013 Tarikh : 7 Julai 2013 (Ahad) 7.40 pagi 8.00 pagi 8.30 pagi 8.45 pagi 9.00 pagi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - Pendaftaran. - Ketibaan tetamu kehormat. - Perasmian Temasya Sukan Tahunan SK Taman Sri Muda kali ke-27. - Ikrar dan lintas masuk kontinjen-kontinjen rumah sukan. - Persembahan senamrobik. - Markah hiasan khemah rumah-rumah sukan mula diambil. - Acara murid pra sekolah : 50m 5 tahun (P), (L), 50m 6 tahun (P), (L) - Acara murid tahun 1 : 75 m (P), 75 m (L) - Acara murid tahun 2 : 75 m (P), 75 m (L) - Acara murid tahun 3 : 100 m (P), 100 m (L) - Acara murid tahun 4, 5 dan 6 : 100m tahun 4 (P), 100m tahun 4 (L) 100m tahun 5 (P), 100m tahun 5 (L) 100m tahun 6 (P), 100m tahun 6 (L) 200m tahun 4 (P), 200m tahun 4 (L) 200m tahun 5 (P), 200m tahun 5 (L) 200m tahun 6 (P), 200m tahun 6 (L) 4 x 100m tahun 4 (P), 4 x 100m tahun 4 (L) 4 x 100m tahun 5 (P), 4 x 100m tahun 5 (L) 4 x 100m tahun 6 (P), 4 x 100m tahun 6 (L) 4 x 200m tahun 4 (P), 4 x 200m tahun 4 (L) 4 x 200m tahun 5 (P), 4 x 200m tahun 5 (L) 4 x 200m tahun 6 (P), 4 x 200m tahun 6 (L) Tarik tali murid terbuka (P), Tarik tali murid terbuka (L) Tarik bola dalam gelung ibu bapa & pegawai terbuka (P), (L) 1.00 tgh. hari ~ - Penyampaian hadiah kepada pemenang. - Anugerah olahragawan dan olahragawati SK Taman Sri Muda 2013. - Pengumuman juara keseluruhan rumah sukan SK Taman Sri Muda tahun 2013. - Majlis perasmian penutupan Temasya Sukan Tahunan Kali ke-27. 29

Anda mungkin juga menyukai