Anda di halaman 1dari 2

KABANATA # Kabanata 39 Kabanata 40

PAMAGAT Si Donya Consolacion Ang Karapatan at Lakas

Kabanata 41 Kabanata 42

Dalawang Panauhin Ang Mag-asawang De Espadana Mga Panukala Ang Pagunam-gunam sa Kasalanan

NOLI ME TANGERE POKUS Karapatang Igalang Pang-aabuso sa Kapwa Paggalang sa Karapatan ng Tao Pagmamalabis sa Kapangyarihan Karapatang mabuhay ng marangal at di sa panloloko ng kapwa Panloloko Sa Kapwa Di Makabubuti Karapatan sa Pananampalataya Sakramento ng Pangungumpisal Ano ang higit na makapagpapalunas ng sakit: pananampalataya o medisina? Karapatang sa Pagpapahayag ng mga Karaingang Pambayan Insurgency Problem sa Pilipinas

MUNGKAHING GAWAIN Pag-uulat

Pag-uulat

Kabanata 43 Kabanata 44

Pag-uulat ukol sa kahalagahan ng pangungumpisal

Kabanata 45

Ang mga Pinag-usig

Kabanata 46 Kabanata 47

Ang Sabungan Ang Dalawang Senyora

Kabanata 48

Ang Talinghaga

Kabanata 49 Kabanata 50

Tinig ng mg Pinag-usig Ang mga Kaanak ni Elias

Masamang Epekto ng Pagsusugal sa Pamilya,Sarili at Lipunan Karapatang Igalang ang Pagkatao ng Kapwa Epekto ng Inggit Mga Talinghaga ng Buhay Mga Bagay sa ating Buhay na di Inaasahan Karapatang Marinig ang Karaingan Pag-ibig sa Bayan Pagiging Matatag sa mga Pagsubok Karapatang sa Paghahangad ng Pagbabago Pagpapahalaga sa Tamang Pagpapasya Maging Bukas sa mga Pagbabago Karahasan / Mabuting Usapan Para sa Pagbabago

Kabanata 51 Kabanata 52 Kabanata 53

Mga Pagbabago Ang Baraha ng mga Patay at ang mga Anino Ang Mabuting Araw ay Nakikilala sa Umaga

Kabanata 54 Kabanata 55

Lahat ng Lihim ay Nabubunyag Ang Paghihiganti

Paghihiganti o Pagkakaibigan

Pananaliksik at Pag-uulat ng kasalukuyang kalagayan ng mga taong namundok dahil sa sila ay kalaban ng pamahalaan. Tama ba ang ipinaglalaban nilang ideolohiya? Role Play-pagpapakita ng epekto ng pagsusugal Role Play pagpapakita sa masamang dulot ng inggit sa kapwa Pagpapaawit at pagbibigay interpretasyon sa awiting Mahiwaga ang Buhay ng Tao Diyalogo nina Elias at Ibarra Paglalahad sa magkaibang paniniwala nina Elias at Ibarra Repleksyon: Anu-anong mga pagbabago ang gusto mong mangyari sa iyong buhay /sa bayan? Film Clip ng People Power 1 Talakayang Panel - Marahas na Aksyon: Solusyon ba sa pagbabago? Saan dapat magsimula ang pagbabago: sa pamahalaan o sa mga mamamayan? Pagsasatao ng nangyaring pagkakakatuklas ng lihim nina Ibarra at Lucas Repleksyon: Gaano mo pinahahalagahan ang iyong pakikipagkaibigan? Paano mo mapapanatili ang inyong mabuting relasyon? Minsan na bang nasira ang inyong pagkakaibigan? Paano ? Pagsasaliksik ng ilang mga balita na nakasira sa isang tao Pagtalakay sa paggiging responsableng mamamahayag o tagapagbalita

Kabanata 56

Mga Sabi-sabi at Palapalagay

Pag-abuso sa Karapatan sa Pagpapahayag o Pagsasalita Tsismis:Pang-aliw o Kasiraan Paghahanap ng Katotohanan

Kabanata 57

Vae Victis

Karapatang Pantao ng mga Akusado o Bilanggo Karapatang Maipagtanggol ang Sarili Taong may malinis na konsyensiya ay kayang harapin ang katotohanan Bayan muna,bago ang sarili Pagpapakasal sa taong di gusto Mahalagang tungkulin ng isang magulang sa isang anak Pagtanaw ng Utang na Loob Pagtulong ng Walang Kapalit Panghihimasok ng mga Magulang sa Buhay Pag-ibig o Pag-aaasawa ng Anak Pagmamahal ng Magulang

Kabanata 58 Kabanata 59

Ang Isinumpa Pag-ibig sa Bayan at Karapatang Pansarili Ikakasal si Maria Clara

Pag-imbita ng isang taong may nalalaman sa mga karapatang dapat gawin ng isang akusado Monologo ni Ibarra Pagsulat ng liham ng pagdamay kay Ibarra Paglalahad sa kahinaan ni Maria Clara

Kabanata 60

Kabanata 61 Kabanata 62

Ang Pamamaril sa Lawa Ang Pagpapaliwanag ni Padre Damaso Ang Noche Buena

Kabanata 63

News Casting Pagsasadula (ala Maalaala Mo Kaya) Paghingi ng Payo Monologo ni Elias Pagpapakita sa ekesenang pagkamatay ni Sisa Musical Scoring: Paghahanap ng Awiting Babagay sa Kabanata batay sa mga tauhang sina Sisa at Basilio at si Elias.