Anda di halaman 1dari 6

Sa pamamagitan ng PANURING (Modifier)

MGA PANURING

PANG-URI
(adjective)

naglalarawan naglalarawan

PANGNGALAN PANGHALIP

Nakatira sa isang maliit na barung-barong si Aling Marta.

PANG-ABAY
(adverb)

naglalarawan

PANG-URI PANDIWA PANG-ABAY

naglalarawan
naglalarawan

Talagang napakadumi ni Andres Reyes. Mabilis na tumakbo ang batang si Andres Reyes. Talagang mabilis na tumakbo ang batang si Andres Reyes.

Mga Uri ng Pang-abay


PAMANAHON sumasagot sa tanong na kailan (oras o panahon) Nakipag-usap ang konsehal sa senador kahapon. PANLUNAN sumasagot sa tanong na saan (lugar) Namigay sila ng mga pagkain sa isang ampunan.

Mga Uri ng Pang-abay


PAMARAAN sumasagot sa tanong na paano (paraan ng pagsasagawa ng kilos) Nag-aaral siya nang mabuti para sa ina. PANGGAANO sumasagot sa tanong na gaano (timbang o sukat) Tumangkad si Ana ng dalawang pulgada. PANG-AGAM nagsasaad ng di-katiyakan Marahil marami ang nagulat sa pagdating niya.

Mga Uri ng Pang-abay


KUNDISYUNAL nagsasaad ng kondisyon Kapag nagkaisa tayo, tayo ay magtatagumpay. PANANG-AYON sumasang-ayon Talagang mabait ang Diyos. PANANGGI tumatanggi Ayaw ng mga tao makinig sa kanya. KAWSATIBO nagsasaad ng dahilan Nangunguna siya sa klase dahil sa pag-aaral nang mabuti.

Mga Uri ng Pang-abay


BENEPAKTIBO nagsasaad ng benepisyo Naghanda siya sa para sa mga batang lansangan. PANGKAUKULAN pinangungunahan ng tungkol, hinggil o ukol Nagpulong sila hinggil sa proyektong gagawin.