Anda di halaman 1dari 3

Subjek/kelas Masa Tunjang Tajuk Objektif Hasil pembelajaran

Aktiviti P&P

Refleksi Subjek/kelas Masa Bidang Objektif Hasil pembelajaran

Aktiviti p&p

Subjek/kelas Masa Tunjang Objektif

Hasil pembelajaran

Aktiviti P&P

Subjek/kelas Masa Bidang Tajuk Objektif Hasil pembelajaran

Aktiviti P&P

Refleksi

: Pendidikan Jasmani Tahun 4 : 1100 1130 : Kemahiran : Olahraga Kemahiran acara padang lompat berpagar/berhalangan Pada akhir p&p ini, murid dapat, 1. Melakukan teknik lompat berpagar dengan betul. 2. Mengetahui peraturan semasa acara lompat berpagar. 3. Mengetahui kesilapan kesilapan yang selalu ditunjukkan oleh peserta lompat berhalangan. 1. Murid melihat gambar lompat berpagar. 2. Murid diterangkan alatan yang digunakan semasa acara lompat berpagar. 3. Murid berbincang teknik teknik melompat halangan dengan betul. 4. Murid melakukan aktiviti melompat berhalangan setinggi 0.3-0.4 meter. : : Sains Tahun 4 : 0810 0840 : Teknologi :1.2 Memahami perkembangan teknologi. : Pada akhir p&p ini, murid dapat, 1. Memberi 3 contoh perkembangan teknologi pengangkutan. 2. Mengenalpasti 3 keperluan untuk mempebaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat. 1. Murid melihat gambar dalam buku teks. 2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai perkembangan teknologi pengangkutan manusia (darat, udara, air). 3. Murid menyusun gambar pengangkutan manusia mengikut perkembangan teknologi tersebut. 4. Murid mengumpul maklumat dan membuat folio mengenai perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan. : Pendidikan Kesihatan Tahun 4 : 0840 0910 : Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran : 3.1 Keselamatan api a. Punca Kebakaran b. Cara mengelakkan kebakaran c. Cara menyelamatkan diri semasa berlakunya kebakaran. Pada akhir p&p ini, murid dapat, 1. Memahami dan mematuhi arahan keselamatan api di sekeliling sekolah. 2. Memahami 3 punca kebakaran di sekolah. 3. Menyatakan 3 cara mengelakkan berlakunya kebakaran di sekolah. 4. Menyatakan 3 cara menyelamatkan diri semasa berlakunya kebakaran. a. Murid melawat sekitar sekolah serta memerhatikan alat pencegah kebakaran. b. Dalam kumpulan, murid berbincang punca punca kebakaran. c. Murid membuat peta minda berdasarkan perbincangan di atas. d. Murid bersoal jawab dengan guru cara mengelakkan diri sekiranya berlakunya kebakaran di sekolah dan langkah langkah keselamatan yang perlu dipatuhi di sekolah. : Sains Tahun 5 : 0910 0940 : Menyiasat Bumi dan Alam Semesta : Buruj :1.1 Memahami Buruj : Pada akhir p&p ini, murid dapat, 1. Mengenalpasti buruj 2. Menyatakan kepentingan buruj. 1. Murid melukis bentuk buruj untuk mengkaji corak buruj Belantik, Pari, Biduk dan Skorpio di langit. 2. Murid mengumpul maklumat tentang kepentingan buruj, contoh; a. Untuk menentukan arah bagi pelayar b. Untuk menentukan masa untuk menjalankan aktiviti tertertentu contoh; musim menanam. :

Subjek/kelas Masa Aspek Konsep muzik Sub konsep Objektif

Aktiviti

Subjek/kelas Masa Fokus Standard kandungan Standard pembelajaran Penilaian prestasi Instrumen

: Pendidikan Muzik Tahun 6 : 1100 1200 : Persepsi estetik : Tempo cepat dan lambat Ekspresi kreatif Imrovisasi lirik : Tekanan meter 8 detik Pada akhir p&p ini, murid dapat, 1. Menyanyikan lagu Kiri dan Kanan dengan sebutan yang betul dan jelas. 2. Menyanyikan lagu Kiri dan Kanan dengan tempo cepat dan lambat dengan betul. 3. Mengubah perkataan pada lirik lagu yang ditetapkan dengan perkataan yang sesuai. (improvisasi) i. Guru meminta murid masuk ke dalam kelas sambil berjalan seperti itik mengikut tempo yang diperdengarkan. ii. Murid melakukan aktiviti berjalan dengan menghentak kaki sambil mengikut tempo yang dimainkan oleh guru sehingga semua selesai duduk ditempat masing-masing. iii. Guru meminta murid melakukan sedikit latihan pernafasan. iv. Murid mendengar dengan teliti lagu Kiri dan Kanan. v. Murid memulakan aktivit nyanyian sambil dipandu oleh guru. vi. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan dan meminta murid memulakan perbincangan untuk mencipta lirik berdasarkan kreativiti murid. Pendidikan Kesihatan Tahun 1 : 1200 1230 : Kesihatan mental, emosi dan sosial : 2.5 Mengetahui buli 2.5.3 Bertindak dengan cara yang betul untuk menghadapi dan menangani buli. B6D2E2 1. Murid melakonkan semula situasi peras ugut, mengejek. 1. Murid bersoal jawab dengan guru maksud buli. 2. Murid menceritakan cara mengatasi buli. 3. Guru menerangkan cara mengatasi buli. 4. Murid membuat lembaran kerja. : Pendidikan Jasmani Tahun 1 : 1230 1300 : Kemahiran Berirama : Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan mengikut irama. 1.5.1 Meniru pergerakan pelbagai watak mengikut irama dan muzik 2.4.1 5.3.1 5.4.2 Mengenal pasti pergerakan yang ditiru daripada pergerakan pelbagai watak dan irama Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal. Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Subjek/kelas Masa Fokus Standard kandungan Standard pembelajaran

Penilaian prestasi Instrumen

1. 2.

Subjek/kelas Masa Bidang Objektif Hasil pembelajaran

Aktiviti p&p

Murid membuat aktiviti pemanasan badan. Murid berpasangan dan menyanyikan lagu I love my body berdasarkan melodi lagu Suka Hati sambil tepuk tangan mengikut detik. 3. Sambil berpasangan dan berdiri bersebelahan murid menari tanpa iringan muzik. 4. Murid melakukan aktiviti Tiru Saya dan diselarikan dengan muzik. 5. Untuk bahagian persembahan, murid mencipta sendiri tarian berdasarkan lagu yang diperdengarkan. : Sains Tahun 4 : 0910 0940 : Teknologi :1.2 Memahami perkembangan teknologi. : Pada akhir p&p ini, murid dapat, 3. Memberi 3 contoh perkembangan teknologi komunikasi. 4. Mengenalpasti 3 keperluan untuk mempebaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat. 5. Murid melihat gambar dalam buku teks. 6. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai perkembangan teknologi komunikasi. 7. Murid menyusun gambar peralatan yang digunakan manusia untuk berkomunikasi mengikut perkembangan teknologi tersebut. 8. Murid mengumpul maklumat dan membuat folio mengenai perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi.

Subjek/kelas Masa Bidang Objektif Hasil pembelajaran

Aktiviti p&p

: kemahiran hidup Tahun 5 : 1000 1100 : Keusahawanan : Merancang dan menyediakan jualan : Pada akhir p&p ini, murid dapat, 1. Mengenal pasti cara mendapatkan modal. 2. Menyediakan maklumat barang jualan 3. Membuat rancangan jualan. 4. Menyediakan jadul kerja. 1. Guru menayangkan gambar yang menunjukkan gambar orangberjual beli di pasar. 2. : : Sains Tahun 3 : 1200 1300 : Magnet : 5.2 Mereka cipta objek berasaskan penggunaan magnet : 5.2.1 Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan 5.2.2 Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet. : B4 DS2 E3, B6DS2E1 i. Guru menunjukkan magnet yang berlainan jenis, murid bersoal jawab dengan guru mengenai bentukbentuk magnet berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. ii. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan diberikan penerangan oleh guru untuk menjalankan eksperimen. iii. Murid menjalankan eksperimen mengenai objek yang menarik atau tidak menarik dengan menggunakan objek yang ada disekeliling mereka.Murid melengkapkan jadual yang diberikan. iv. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian. v. Murid membuat lembaran kerja yang diberikan. : : Sains Tahun 4 : 0710 0740 : Teknologi :1.2 Memahami perkembangan teknologi. : Pada akhir p&p ini, murid dapat, 1. Memberi 3 contoh perkembangan teknologi pertanian dan pembinaan. 2. Mengenalpasti 3 keperluan untuk mempebaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat. 1) Murid melihat gambar dalam buku teks. 2) Murid bersoal jawab dengan guru mengenai perkembangan teknologi pertanian dan pembinaan. 3) Murid menyusun gambar peralatan yang digunakan manusia untuk bertani dan pembinaan bangunan mengikut perkembangan teknologi tersebut. 4) Murid mengumpul maklumat dan membuat folio mengenai perkembangan teknologi dalam bidang pertanian dan pembinaan. : : Kemahiran Hidup Tahun 6 : 0840 0940 : Tanaman Sayuran : Penanaman dan Penjagaan : Pada akhir p&p ini, murid dapat, 1. Mengetahui kaedah dan kuantiti siraman yang sesuai. 2. Mengetahui kepentingan langkah penjarangan dan penyulaman 3. Menyatakan kepentingan merumput dan membaja 4. Mengetahui cara untuk mengawal perosak dan jenis jenis penyakit sayuran. 1. Murid ditunjuk oleh guru cara kerja penjagaan seperti penyiraman, membuat penjarangan, merumput dan membaja. 2. Murid diterangkan jenis jenis racun yang digunakan untuk mengawal serangga/haiwan perosak dan jenis jenis penyakit yang biasa didapati pada daun sayuran. 3. Kerja kerja pengawalan perosak dan penyakit yang menggunakan bahan kimia dilakukan oleh guru. :

Refleksi Subjek/kelas Masa Fokus Standard kandungan Standard pembelajaran Penilaian prestasi Instrumen

Refleksi Subjek/kelas Masa Bidang Objektif Hasil pembelajaran

Aktiviti p&p

Refleksi Subjek/kelas Masa Bidang Objektif Hasil pembelajaran

Aktiviti p&p

Refleksi