Anda di halaman 1dari 3

CARTA ALIR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (MODEL KREATIF TERARAH) MATA PELAJARAN : TINGKATAN TAJUK WAKTU OBJEKTIF

: : : SAINS 4 PERUBAHAN KEADAAN JIRIM 70 MINIT (2 WAKTU) : a) Menerangkan teori kinetik jirim

b) Menghubungkait perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah c) Menghuraikan perubahan bagi ketiga-tiga keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim KUMPULAN : 15 : NURAIREEN BINTI JARA

DISEDIAKAN OLEH

MOHD YUSOF BIN BRAHIM LANGKAH LANGKAH PERSEDIAAN SOLAN ARAS RENDAH KE KBAT Meletakkan ais di dalam bikar dan perhatikan apa yang berlaku Soalan: Apakah yang berlaku pada ais tersebut? (LOTS) Seterusnya perhatikan di permukaan luar bikar dan perhatikan apa yang berlaku. Soalan: Apakah yang terdapat di permukaan bikar? (LOTS) Soalan : Kenapakah ada titisan air pada permukaan bikar tersebut? (HOTS) LANGKAH IMAGINASI Dengan menggunakan biji jagung, panaskan dengan api perlahan dan seterusnya dipanaskan dengan kuat sehingga menjadi bertih bagi menunjukkan pergerakan zarahzarah apabila dipanaskan.

Soalan: Apakah keadaan jagung sebelum ia dipanaskan, semasa dipanaskan dengan perlahan dan dipanaskan dengan kuat? (LOTS) Soalan : Apakah hubungkait diantara haba dan pergerakan zarah? (HOTS) Dengan menggunakan ais dan ais kering, aktiviti-aktiviti berikut dijalankan iaitu: a)peleburan Soalan: Apakah proses yang berlaku? (LOTS) Kenapa ais menjadi cecair? (HOTS) b)pendidihan Soalan: Apakah proses yang berlaku? (LOTS) Apakah yang berlaku pada cecair bila ia dididihkan? (LOTS) Bagaimana cecair bertukar menjadi gas?(HOTS) c)kondensasi Soalan: Apakah yang terhasil pada piring penyejat? (LOTS) Apakah proses yang berlaku pada piring penyejat? (LOTS) Bagaimana cecair boleh terbentuk pada piring penyejat? (HOTS) d)pembekuan Soalan: Apakah proses yang berlaku? (LOTS) Nyatakan perubahan keadaan jirim

LANGKAH PERKEMBANGAN

tersebut? (LOTS) Bagaimanakah proses cecair berubah menjadi pepejal (HOTS)

e)pemejalwapan Soalan: Apakah perubahan keadaan yang berlaku ais kering? (LOTS) Nyatakan proses yang berlaku semasa perubahan tersebut? (LOTS) Hubungkaitkan teori kinetic jirim dengan proses pemejalwapan (HOTS) Daripada semua aktiviti yang dijalankan guru meminta pelajar untuk membuat kesimpulan Soalan: Lukiskan gambar rajah zarah yang menunjukkan perubahan keadaan jirim (HOTS)