Anda di halaman 1dari 10

Padankan ayat dengan gambar yang sesuai.

1.

Bobo ada bola

2.

Ini Bobo

3.

Bobo main bola di padang bersama rakan-rakannya.

4.

Bola Bobo warna biru

Isi tempat kosong.

main

bola

oren

Ini Bobo. Bobo ada ________________. Bola Bobo warna _______________. Bobo suka _______________ bola.

Isi tempat kosong dengan suku kata yang sesuai.

1.

+ la pa + + ri

2.

3.

Baca dan warnakan perkataan dibawah.

Suaikan dengan suku kata yang betul.

1.

bo

la li lu

2.

pa

ka ki ku

ra
3.

fe

ri ru

Cantumkan suku kata di bwah.

1.

bo + la = pa + ku = fe + ri = yo + yo =

2.

3.

4.

Padankan gambar di bawah. Warnakan.

1.

ayam

feri
2.

bola
3.

paku
4.

Isi tempat kosong.

1.

2.

3.

4.

Sebutkan huruf dan isi tempat kosong.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

bola = b + o + l + ayam = a + y + paku = susu = feri = adik =


p

+ +u + i + +

+ + +

+k + + + +

+u +

oren = o +

Anda mungkin juga menyukai