Anda di halaman 1dari 79

Teste matematike 2

Teste
Matematika
gjithmon me ju

2
Botimet shkollore Albas

Teste matematike 2

Java I
Kapitulli I - Kuptimi i numrit
Msimet: 1 5
1. Vendos shenjn >,< n kuti q mosbarazimi t jet i sakt.

(9 pik)

20

19,

17,

15

18,

20

20,

17,

12

10,

20

12,

18

13.

2. Plotso bashksit me numra.

(9 pik)

njshifror

dyshifror

______, ______
_____

treshifror
______, ______
_____

______, ______
_____

3. Shno me X prgjigjen e sakt.

(2 pik)

A fitohet nj numr pasardhs po ti shtojm nj numri nj njsi?


PO

JO

4. Plotso.
A fitohet nj numr pasardhs po ti shtojm nj numri nj njsi?
PO

JO

Numrat 1, 2, 3, 4..... q prdoren pr t kryer veprimet quhen _______________

(1 pik)

5. Shkruaj numra paraardhs e pasardhs pr do numr.

(4 pik)

_____
_____
_____
_____

20 _____
19 _____
36 _____
49 _____

6. do numr sht shok me nj rrokje.


Rradhiti nga m i madhi te m i vogli numrat dhe do t zbulosh nj urim.
n
12

7
sn

e6
2

20
suk

kla

se 17

15
se

t 2

(5 pik)

dy
5

Teste matematike 2

Pikt

07

Vlersimi

Dobt

8 16
Mjaftueshm

17 24

25 - 30

Mir

Shum mir

1. Ani ngjyrosi 8 rrath. Beni ngjyrosi 6 rrath m shum. Sa rrath ngjyrosi Beni?

(7 pik)

Zgjidhje __________________________________________________
Prgjigja _________________________________________________

2. Fjona vizatoi 14 flamuj. Ajo vizatoi 6 flamuj m shum se Elio.


Sa flamuj vizatoi Elio?

3. A sht e vrtet se:


- Numri 8 sht 4 m i vogl se numri 12?

___________

- Numri 8 sht 6 m i madh se numri 14? ___________


- Numri 5 sht 6 m pak se 11?

___________

Teste matematike 2

Java II
Kapitulli I - Kuptimi i numrit
Msimet: 6 10
1. Prcakto numrin q mungon n barazimet e mosbarazimet e mposhtme.
6 < __
__ > 8

5 = __
10 > __

(6 pik)

7 < __
2 > __

2. Vizato dhe plotso.

(5 pik)
3 m shum

2 m pak

4
3. Plotso tabeln sipas modelit.

(8 pik)

30

40
60
80
90
20

50

4. Zbulo rregulln. Plotso vargun e numrave.

(10 pik)

30, 32, ___, ___, ___, ___, ___


5, 10, ___, ___, ___, ___, ___
5. Plotso fjalt q mungojn n pohimet e dhna.

(2 pik)

Kur numrojm dy e nga dy, do numr sht ________________ se numri paraardhs.


Kur numrojm pes e nga pes, do numr sht _______________ se numri __________
6. Zbrthe numrat.

(4 pik)

24 = _____ dhjetshe,
31 = _____ dhjetshe,
42 = _____ dhjetshe,
91 = _____ dhjetshe,
Vlersimi
Pikt
4

Dobt
09

____ njshe
____ njshe
____ njshe
____ njshe
Mjaftueshm
10 19

Mir
20 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Java III
Kapitulli I - Kuptimi i numrit
Msimet: 11 15
1. Paraqit numrat me shufra e kube.
Plotso tabelat.

(10 pik)

61

Dh

Nj

38

Dh

Nj

42

Dh

Nj

57

Dh

Nj

83

Dh

Nj

2. Shno me V nse barazimet jan t vrteta dhe me G nse jan t gabuara.

138 = 1 Q + 3 Dh + 8 Nj ___

704 = 7 Q + 0 Dh + 4 Nj ___

402 = 4 Q + 0 Dh + 0 Nj ___

540 = 5 Q + 4 Dh + 4 Nj ___

290 = 2 Q + 0 Dh + 9 Nj ___

290 = 6 Q + 9 Dh + 4 Nj ___

3. Plotso pohimin.

(6 pik)

(3 pik)

Klasa e thjesht ka rendet I, II, III.


______, ______, ________.

Teste matematike 2

4. Shkruaji numrat me fjal.

(6 pik)

30 _____________________

300 _______________________

320 ____________________

450 _______________________

100 ____________________

230 _______________________

5. Shkruaji numrat me shifra.

(4 pik)

Treqind e njzet
________________.
Pesqind e tetdhjet
________________.
Nntqind e dyzet
________________.
Gjashtqind e shtatdhjet _______________.
6. Zbulo rregulln. Plotso vargun e numrave.

(6 pik)

100, 200, 300, ____, ____, ____, ____, ____.

Vlersimi

Dobt

Mjaftueshm

Mir

Shum mir

Pikt

09

10 19

20 28

29 - 35

1. Mira ka 14 lapsa. Erli ka 7 lapsa m pak.

Sa lapsa ka Erli?

2. N kotec ishin 7 pula. Pas pak u larguan po aq. Sa pula mbetn n kotec?

3. Zbulo rregulln. Plotso vargun e numrave.


97, 99 ______, ______, ______, ______, ______, ______
4. Plotso.
(7 + ____) + 6 = 16
3 + (8 + ____) = 13
18 + 1 = 9 + (_____ + 2)
(3 + ____) + 6 = 7 + 6 + 3
6

Teste matematike 2

Java IV
Kapitulli I - Kuptimi i numrit
Msimet: 16 20
1. Nnvizo me t verdh numrat tek dhe me blu numrat ift.

(10 pik)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2. Qarko pohimet e sakta.

(2 pik)

A. Nj numr dyshifror ose treshifror sht numr ift, n qoft se shifra e fundit sht numr ift ose zero.
B. Nj numr dyshifror ose treshifror sht numr ift, n qoft se shifra e fundit sht numr tek.
C. Nj numr dyshifror ose treshifror sht numr tek, n qoft se shifra e fundit sht numr tek.
3. Nnvizo me t kuqe vetm numrat tek.
25

42

89

63

(5 pik)
51

28

37

72

4. Shkruaj numrat rreshtor.


i pari

38
(8 pik)

i treti

5. Plotso pohimet me fjal.

(3 pik)

Shuma e dy numrave ift sht ______________.


Shuma e dy numrave tek sht ______________.
Shuma e nj numri tek me nj numr ift sht __________.
6. Zbulo rregulln. Plotso vargun numerik.
12

(6 pik)

16

Numrat e ktij vargu jan tek apo ift? __________________________

Vlersimi
Pikt

Dobt
09

Mjaftueshm
10 19

Mir
20 28

Shum mir
29 - 35
7

Teste matematike 2

Test prmbledhs 1
Kapitulli I - Kuptimi i numrit
Msimet: 1 20
1. Prcakto numrin q mungon n barazime e mosbarazime.
7 < __
__ > 9

4 = __
12 > __

(6 pik)

15 < __
20 > __

2. Vizato dhe plotso.

(4 pik)

3 m
shum

2 m pak

3. Nnvizo me t verdh numrat tek dhe me blu numrat ift.

(9 pik)

21, 75, 34, 46, 55, 13, 47, 38, 10.

4. Shno me V nse barazimet jan t vrteta dhe me G nse jan t gabuara.


238 = 2 Q + 3 Dh + 8 Nj ___
502 = 5 Q + 0 Dh + 0 Nj ___

(6 pik)

7 Q + 0 Dh + 4 Nj = 704___
4 Dh + 7 Nj= 47 ___

83 = 8 Dh + 3 Nj ___
53 = 3 Dh + 5 Nj ___
5. Zbulo rregulln. Plotso vargun e numrave.

(10 pik)

11, 13, __, __, __, __, __


10, 15, __, __, __, __, __

Vlersimi

Dobt

Mjaftueshm

Mir

Shum mir

Pikt

09

10 19

20 28

29 - 35

Teste matematike 2

Java V
Kapitulli I - Kuptimi i numrit
Msimet: 21 25
1. Nnvizo me ngjyr t verdh njshet dhe me t kuqe dhjetshet n numrat e mposhtm. (9 pik)
19,

27,

6,

44,

85.

2. Shkruaj numrat.

(4 pik)

2 Dh, 4 Nj = ___
3 Q, 9 Nj = ___
5 Q, 3 Dh, 2 Nj = ___
2 Q, 8 Dh = ____
3. Shno me V nse mosbarazimet jan t vrteta dhe G nse jan t gabuara.
47 > 38 ___
25 < 96 ___
73 > 93 ___

(6 pik)

49 > 50 ___
37 < 67 ___
18 < 28 ___

4. Shkruaj numrat m t mdhenj se 27 dhe m t vegjl se 38.

(10 pik)

5. Shkruaj tre numra treshifror, ku shifra 6 t tregoj njshet, dhjetshet dhe qindshet.
(3 pik)
___________, _________, __________.

6. Qarko pohimin e sakt.


(2 pik)
Kur krahasojm numrat dyshifror.
A. N fillim krahasojm shifrat e dhjetsheve t dy numrave.
B. Numri q ka shifrn e dhjetsheve m t vogl sht m i madh.
C. N qoft se shifrat e dhjetsheve jan t barabarta, krahasojm shifrat e njsheve.
Vlersimi
Pikt

Dobt
09

Mjaftueshm
10 19

Mir
20 28

Shum mir
29 - 34

Teste matematike 2

Java VI
Kapitulli I - Kuptimi i numrit
Msimet: 26 30

1. Shkruaj numrin m t madh me tri shifra ______


Shkruaj numrin m t vogl me katr shifra ______

(2 pik)

2. Shkruaj 4 numra, ku shifra 3 t jet n rendin e njsheve, dhjetsheve, qindsheve e mijsheve.


(4 pik)
__________, __________, _________, __________ .
3. Plotso barazimet.

(3 pik)

2 Q + 3 Dh + 1 Nj = _____
4 Q + 0 Dh + 3 Nj = _____
9 Q + 3 Dh + 0 Nj = _____
4. Plotso.

(3 pik)

1000 = ___ Q + ___ Dh + ___ Nj


5. Gjej numrin e njsheve.

(5 pik)

5 Dh = _____ Nj
8 Q = ____ Nj
3 Q 4 Dh = _____ Nj
1 M = _____ Nj
3 Dh 2 NJ = _____ Nj
6. Me numrat 5, 3, 7 formo numra treshifror.
________, _______, _______, ______, ______.
Renditi nga m i madhi, te m i vogli.
________, _______, _______, ______, ______.

10

(7 pik)

Teste matematike 2

7. Krahaso numrat.

(8 pik)

17

19

761

354

965

962

523

543

81

94

894

893

700

300

901

900

8. Qarko pohimin e sakt.

(2 pik)

Kur krahasojm numra treshifror:


A. fillojm nga e majta, krahasojm shifrat e qindsheve;
B. n qoft se shifrat e qindsheve jan t barabarta, krahasojm njshet;
C. n qoft se shifrat e qindsheve e t dhjetsheve jan t barabarta, krahasojm njshet.
Vlersimi

Dobt

Mjaftueshm

Mir

Shum mir

Pikt

09

10 19

20 28

29 - 34

1. Geri pr dy dit lexoi 23 faqe. Ditn e par lexoi 10 faqe. Sa faqe lexoi ditn e dyt?

2. Shkruaj numrat pr t cilat sht i vrtet mosbarazimi.


2+6<3+

< 20

3. Libri ka 50 faqe. Kejsi lexoi 3 faqe. Sa faqe i mbetn pr t lexuar?

4. Zbulo rregulln. Plotso.


19, 16, 13,

7,

11

Teste matematike 2

Java VII
Kapitulli I - Kuptimi i numrit
Msimet: 31 35
1. Shkruaj thyesat q paraqesin pjesn e pangjyrosur.

(3 pik)

2. Shkruaj thyesat q paraqesin pjesn e ngjyrosur.

(3 pik)

3. Ngjyros shiritat duke i ndar n nj t dyta, t treta, t katra, t pesta, t dhjeta.

1/2

1/3

1/4

1/5

1/10

12

(5 pik)

Teste matematike 2

4. Krahaso thyesat (duke prdorur shiritat e ngjyrosur).

1
3

1
;
2

1
4

2
3

1
;
4

2
5

9
10

4
;
5

1
2

1
;
5

1
5

1
;
10

2
;
4

3
10

1
;
5

2
;
4

1
5

3
;
5

(9 pik)

5. Plotso pohimet me fjalt q mungojn.

(2 pik)

Ndarja n pjes ______________________ na jep thyes.


Thyesat q tregojn t njjtn pjes t s trs jan _______________________.

6. Plotso thyesat q mungojn duke i paraqitur me figura (sipas shembullit).

(8 pik)

2
=
4
8
1
=
2
4
2
=
3
9

Vlersimi

Dobt

Mjaftueshm

Mir

Shum mir

Pikt

07

8 16

17 24

25 - 30

1. N ballkon jan 12 vazo me lule. Indriti ujiti 12 vazo me lule. Sa vazo me lule mbetn pa ujitur?

2. Shkruaj numrat pr t cilat sht i vrtet mosbarazimi.


7+
< 11
+6<3+8

Zgjidhje _____________________
Prgjigje: ____________________

Teste matematike 2

Java VIII
Kapitulli I - Kuptimi i numrit
Msimet: 36 40
1. Prcakto thyesat e barabarta duke ngjyrosur figurat.

(9 pik)

2. Paraqit n boshtin numerik thyesat:

3 5 4 2 1 6
, , , , , .
7 7 7 7 7 7

(4 pik)

Shkruaji thyesat nga m e madhja te m e vogla. ____, ____, ____, ____, ____, ____,
3. Shno me X prgjigjen e sakt. Ndiq shembullin.
1 2
>
7 7

V G

1 6
>
7 7

V G

2 4
>
7 7

V G

4 5
>
7 7

V G

(6 pik)

6 3
>
7 7

V G

5 3
>
7 7

V G

4. Paraqit n thyes pjesn e ngjyrosur. Qarko thyesn m t madhe.


,

5. Paraqit n thyes pjesn e ngjyrosur. Qarko thyesn m t vogl.

Vlersimi
Pikt
14

1
=
3

,
Dobt
07

(4 pik

6. Shkruaj thyesa t barabarta me thyesat e dhna.


1
=
2

(4 pik)

.
(3 pik)

1
=
4
Mjaftueshm
8 16

Mir
17 24

Shum mir
25 - 30

Teste matematike 2

Test prmbledhs 2
Kapitulli I - Kuptimi i numrit
Msimet: 21 40
1. Qarko numrat tek.
38

41

53

(5 pik)
72

65

47

88

56

49

2. Zbrthe numrat.

(3 pik)

385 = ___ Q + __ Dh + __ Nj
402 = ___ Q + __ Dh + __ Nj
45 = ___ Dh + __ Nj
3. Krahaso numrat.

(6 pik)

29

27

865

862

82

62

600

500

894

890

425

424

4. Me numrat 4, 2, 6 formo numra treshifror.

(7 pik)

_____, _____, _____ , ______, _____, ______.


Renditi nga m i madhi te m i vogli.
_____, _____, _____ , ______, _____, ______.
5. Shkruaj thyesa t barabarta duke ngjyrosur figurat.

(9 pik)

6. Zbulo rregulln. Plotso vargun.

(5 pik)

8, 11, ___, ___, ___, ___ .


Vlersimi
Pikt

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Test prmbledhs 3
Kapitulli I - Kuptimi i numrit
Msimet: 1 40

1. Qarko mosbarazimin e sakt.


8 < 15
19 < 20

(4 pik)

20 > 11
9<7

17 < 8
6 <7

2. Qarko mosbarazimin e sakt.

(2 pik)

a. Para numrit 9 sht 8, pas tij 7.


b. Para numrit 9 sht 8, pas tij 10.
c. Para numrit 12 sht 11, pas tij 13.
. Para numrit 13 sht 12, pas tij 11.
3. Lidh me shigjet.

(3 pik)

4 Q + 6 Dh + 3 Nj
7 Q + 0 Dh + 4 Nj
5 Q + 9 Dh + 0 Nj

704
590
463

4. Shkruaj numrat q jan:

(4 pik)

4 m shum se 6 ________
5 m shum se 9 ________
3 m shum se 8 ________
3 m shum se 10 ________
5. Plotso vargun numerik.
0- 2 -

6. Rretho numrat tek.


6, 18, 65, 37, 21, 14, 20, 80, 81, 100.

(4 pik)

7. Shkruaj 4 numra ku shifra 3 t jet n rendin e:

(4 pik)

njsheve,
__________,

16

(3 pik)

dhjetsheve, qindsheve, mijsheve.


__________, __________, _________

Teste matematike 2

8. Rendit numrat nga m i vogli tek m i madhi


28,
______,

32,
______,

42,
______,

(2 pik)

16,
______,

26,
______,

9. Plotso thyesat q mungojn.

(2 pik)

3
=
6

1
=
3

10. Shkruaj thyesat nga m e vogla te m e madhja.


4 ,
6

Vlersimi
Pikt

8
______

1 ,
6

Dobt
07

3 ,
6

2 ,
6

5 ,
6

Mjaftueshm
8 - 16

(2 pik)

6
6

Mir
17 - 24

Shum mir
25 - 30

1. N oborr ishin 11 pula dhe 9 pata. M pas, 4 shpend u larguan.


Sa shpend mbetn n oborr?
Zgjidhje _____________________________________________________________________

Prgjigje ____________________________________________________________________

Teste matematike 2

Java IX
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 1 5
1. Emrto kufizat e mbledhjes.
5
___________

(3 pik)

___________ ___________

2. Shno kufizat e zbritjes.


9
___________

(3 pik)
3

___________ ___________

3. Paraqite numrin 6 si shum mbledhorsh t barabart.

(2 pik)

6 = _____ + _____
6 = _____ + _____ + _____
4. Shkruaj prbrjen e numrave.
+
+

5. Krahaso numrat. Gjej ndryshesn.


1.....9
_______

Vlersimi
Pikt
18

Dobt
09

(6 pik)

8......10
_______

6. Vendos shenjn e duhur >, <, = .


2 + 8 ___ 9 - 1
4 + 5 ___ 6 + 3
0 + 9 ___ 10 2

9 .......3
_______

9
-

(14 pik)

(6 pik)
1 + 5 ___ 9 - 6
2 + 2 ___ 10 2
6 + 4 ___ 7 7
Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 34

Teste matematike 2

Java X
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 6 10
1. Gjej shumn duke veuar 10.

(4 pik)
17 + 1 = ___ + ___+ ___
= ___

14 + 4 = ___ + ___ + ___


= ___
2. Gjej shumn me mbledhor t barabart.
6+8

(4 pik)

9 + 6 = ___ + ___ + ___


= ___ + ___
= ___

= ___ + ___ + ___


= ___ + ___
= ___

3. Gjej numrat.

(4 pik)

4 m i madh se 12 ______________
3 m i vogl se 11 ______________
4 m i madh se 9 ______________
8 m i vogl se 19 ______________
4. Plotso.

(10 pik)
-

+
-

12

14

5. Vendos n kuti numrin q i bn t vrteta barazimet e mosbarazimet.


12 = 10 +
16 = 12 +
12 = 17 18 = 20 -

4+
19 13 +
7-

> 10
> 14
< 10
< 15

6. Shno me X prgjigjen e sakt.

(5 pik)

12 + 4 > 14 3
16 - 2 < 11 + 2
18 - 3 < 12 + 6
14 + 6 < 19 6

V
V
V
V

G
G
G
G

19 - 5 > 11 + 2

Vlersimi
Pikt

Dobt
09

(8 pik)

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Java XI
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 11 15
1. Shkruaj barazime pr numrat e dhn.

12

(4 pik)

______+ ______ = ______,

______ - ______ = ______

______+ ______ = ______,

______ - ______ = ______

2. Plotso barazimet.

(8 pik)

40 + 30 = ______

70 = 20 + _____

90 40 = ______

70 = 90 - _____

80 = 50 + ______

100 = 30 + ____

50 = 80 - ______

30 = 100 - ____

3. Emrto ndryshe numrat.

(4 pik)

57 = ____ + _____
68 = ____ + _____
82 = ____ + _____
36 = ____ + _____
4. Gjej shumn gjat n rresht.

43 + 14 = ( ___ + ___ ) + ( ___ + ___ )


= ( ___ + ___ ) + ( ___ + ___ )
= ___ + ___
= _____

20

(4 pik)

Teste matematike 2

5. Gjej shumn dhe ndryshesn n shtyll shkurt.


66 13 =

72 + 18 =

64 + 23 =

40 + 30 =

48 25 =

90 20 =

66
- ____,
13

+ ____,

- _____,

+ _____,

(6 pik)

+ _____,

- _____?

6. Vendos shenjn >, <, =.

(6 pik)

54 + 23

62 + 14

47 + 22

98 - 54

72 + 14

95 32

75 + 12

16 + 23

53 + 40

98 5

12 + 80

47 - 12

Problem
7. Bj skemn dhe zgjidh problemn.

(3 pik)

N oborr jan 31 pula dhe 16 pata. Sa shpend jan n oborr?


Skema

Zgjidhje: ____________________________________________
Prgjigje: ____________________________________________

Vlersimi

Dobt

Mjaftueshm

Mir

Shum mir

Pikt

09

10 - 19

20 - 28

29 - 35

N pjat kishte 12 qershi. Pasi Eni hngri disa, mbetn 6 qershi. Sa qershi hngri Eni?
Zgjidhje: ____________________________________________
Prgjigje: ____________________________________________

Teste matematike 2

Java XII
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 16 20
1. Zbrthe numrat.

(4 pik)

76 = ____ dhjetshe ____ njshe


17 = ____ dhjetshe ____ njshe

48 = ____ dhjetshe ____ njshe


96 = ____ dhjetshe ____ njshe

2. Gjej shumn n rresht.

(8 pik)
68 + 24 = ( ___ + ___ ) + ( ___ + ___ )

48 + 9 = ( ___ + ___ ) + ____


= ____ + ( ___ + ___ )
= ___ + ___
= _____

= ( ___ + ___ ) + ( ___ + ___ )


= ___ + ___
= _____

3. Gjej shumn n shtyll gjat e shkurt.


45
+38

(4 pik)
36
+29

45
+38

36
+29

;
+

4. Zbrit shkurt n shtyll.


46 15 =
48 24 =
86 39 =
80 65 =
35 19 =
94 - 33 =

(6 pik)

_______, _______, _______, _______, ________

Problema
5. Bj skemn. Zgjidh problemn.
N klas ka 12 vajza. Djem jan 8 m shum. Sa nxns jan n klas?

(4 pik)

Skema
Zgjidhje
1. ________________________
Prgjigje: __________________
22

2. __________________________

Teste matematike 2

6. Bj skemn. Zgjidh problemn.


N oborr jan 23 lule t kuqe. Lule t verdha jan 4 m pak. Sa lule ka n oborr?

Skema

Zgjidhje
1. ________________________

(4 pik)

2. __________________________

Prgjigje: __________________

Vlersimi
Pikt

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

1. N klas ishin 36 nxns. Pasi u larguan disa nxns n klas mbetn 27 nxns.
Sa nxns u larguan?

2. N oborrin e pallatit luanin 10 vajza dhe djem po aq m shum. Sa vajza dhe djem luajn
para pallatit?
Zgjidhje: ____________________________________________
Prgjigje: ____________________________________________

Teste matematike 2

Test prmbledhs 4
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 1 20
1. Plotso.

(10 pik)
+

13

13

2. Gjej numrat.
(4 pik)
3 m i madh se 14 ______________
9 m i vogl se 14 ______________
6 m i madh se 8 ______________
4 m i vogl se 12 ______________
3. Gjej shumn n rresht.

(4 pik)

34 + 15 = ( ___ + ___ ) + ( ___ + ___ )


= ( ___ + ___ ) + ( ___ + ___ )
= ___ + ___
= _____
4. Vendos numrat n kuti, q t bhet i vrtet barazimi ose mosbarazimi.

24

13 = 10 +

14 = 17 -

4+

> 11

17 = 12 +

19 = 20 -

13 +

< 19

(6 pik)

Teste matematike 2

5. Rretho prgjigjen e sakt.

(3 pik)

53 + 23 > 62 + 12

62 + 14 < 95 - 11

19 - 5 < 11 + 2

6. Gjej shumn ose ndryshesn shkurt n shtyll.

(4 pik)

64 28
45 + 28
34 + 23

_____,

______,

_____,

______

98 43
Problem
7. Bj skemn. Zgjidh problemn.

(4 pik)

N oborrin e shkolls jan 32 nxns t klass s par.


Nxns t klass s dyt jan 4 m shum. Sa nxns jan n oborr?
Skema

Zgjidhje
1. ___________________________
2. ____________________________
Prgjigje: __________________

Vlersimi

Dobt

Mjaftueshm

Mir

Shum mir

Pikt

09

10 - 19

20 - 28

29 - 35

N kutin e par ka 30 fletore. N kutin e dyt ka 20 fletore.


Sa m pak fletore se e para ka kutia e dyt?
Zgjidhje: ____________________________________________
Prgjigje: ____________________________________________

Teste matematike 2

Java XIII
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 21-25
1. Plotso vargun duke zbuluar rregulln.
3, 7, 11, ___, ___, ___, ____, ___
86, 82, 78, ___, ___, ___, ____, ___

(10 pik)

2. Shuma e dy mbledhorve sht 13.


Ndryshesa midis tyre sht 5.
Gjej numrat? _____
______

(2 pik)

3. Vendos n kuti numrin q t bhet i vrtet barazimi.

(6 pik)

16 + __ = 20

19 - __ = 13

35 + __ = 50

36 - __ = 30

__ + 12 = 38

__ - 5 = 8

4. Qarko V nse sht e vrtet dhe G nse sht e gabuar.


Pr iftin e numrave 12, 37
shuma sht 49
ndryshesa sht 27
Pr iftin e numrave 19, 23
shuma sht 35
ndryshesa sht 4

V
V

G
G

V
V

G
G

5. Gjej shumn ose ndryshesn n shtyll shkurt.


26 + 37
67 37
47 + 25
98 64
32 + 59
73 45

26

______, _______, ________, _______, ________, ______

(4 pik)

(6 pik)

Teste matematike 2

Problem
6. Bj skemn. Zgjidh problemn.

(4 pik)

N oborrin e ferms ishin 50 kafsh. 28 lop, 16 dele dhe pran tyre ishin qengjat. Sa qengja ishin
n oborr?
Skema

Zgjidhje
1. ___________________________
2. ____________________________
Prgjigje: __________________

7. Harto nj problem sipas veprimeve t mposhtme. Bj skemn.

(3 pik)

18 + 5 = 23
18 + 23 = 41
Skema

Problema _______________________________________________
_______________________________________________________

Vlersimi

Dobt

Mjaftueshm

Mir

Shum mir

Pikt

09

10 - 19

20 - 28

29 - 35

1. Jam 4 m i madh se numri 7. Gjej cili numr jam?


____________________________________________________________

Teste matematike 2

Java XIV
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 26 - 30
1. Prcakto prmasat e rreshtimeve.

(3 pik)

2. Plotso rreshtimet sipas prmasave.

(3 pik)

3. Plotso tabelat duke plotsuar n fillim prmasat e rreshtimit.


______

5
_____

(5 pik)

4
_____

4. Vizato rreshtime sipas mbledhorve.

(12 pik)
4
+4
+4

3
+3

2 tresha =

5
+5
+5
+5

2
+2
+2

=
28

Teste matematike 2

5. Gjej prodhimin.

(9 pik)

42=

82=

72=

22=

25=

32=

6
2

2
9

7
2

6. Problem
(3 pik)
Ana mori pr ditlindje 2 buqeta me lule. do buqet kishte 6 lule. Sa lule mori Ana?
(Paraqite me vizatim).
Zgjidhje: ____________________________________________________
Prgjigje: ___________________________________________________
Vlersimi

Dobt

Mjaftueshm

Mir

Shum mir

Pikt

09

10 - 19

20 - 28

29 - 35

1. Plotso
+7

2 4

2. Krahaso
5 2 ....... 1 5

2 + 2 ..... 2 2

4 3 ....... 3 4

3 5 ...... 4 + 4

3. Qarko faktort me prodhimin 36.


6

4. Plotso.
Te numri 85 shifra e njsheve sht 3 m _____________ se shifra e dhjetsheve.
Te numri 73 shifra e dhjetsheve sht _______________ m e madhe se shifra e njsheve.
5. Shkruaj numrat nga bashksia {1, 2, 3, 4, 5} q e bjn t vrtet barazimin ose
mosbarazimin:
barazimi

2=8

mosbarazimi

> 12

mosbarazimi

<8

Teste matematike 2

Java XV
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 31 - 35
1. Gjej faktort dhe prodhimin.

(10 pik)

2. Rretho prgjigjen e sakt.

(10 pik)

33=9

7 2 = 14

4 3 = 12

3 5 = 16

5 4 = 22

5 5 = 26

6 3 = 18

4 8 = 32

7 3 = 20

9 2 = 18

3. Problem.
(4 pik)
Mira dhe Ani mbolln 4 rreshta me nga 3 pem. Sa pem mbolln fmijt? (Paraqiti pemt me vizatim).
Zgjidhje: _____________________________
Prgjigje: _____________
4. Gjej prodhimin.

(11 pik)

8 2 = ___
6 3 = ___
7 4 = ___

4
4

4
8

5
6

5
8

3
7

5 5 = ___
9 3 = ___
Vlersimi
Pikt

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

1. Vendos +, - ose q t jet i vrtet barazimi ose mosbarazimi.

30

4=8

2>7

4=4

1>4

1=6

5<3

6
4

Teste matematike 2

Test prmbledhs 5
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 1 - 40
Grupi A
1. Rretho prgjigjen e sakt.

(4 pik)

3+1>2+3

3+2>1+3

4+0=1+2

2+2>1+2

2. Lidh me shigjet mbledhort me shumn.


2+6

(6 pik)

8+3

13

9+4
6+7

10

8+2

16

8+8

11

3. Gjej ndryshesn pr do ift numrash n rresht.


8

____________

15

_____________

4. Plotso.

(3 pik)
12

____________

(3 pik)
+

16 =

5. Plotso mbledhorin q mungon.


16 = 12 +

13 = 17 -

15 = 19 -

19 = 13 +

(4 pik)

Teste matematike 2

6. Shkruaj barazime me nurmat e dhn n bashksi.

(4 pik)

______________

______________

______________

______________

15

7. Gjej shumn n rresht e n shtyll.

(3 pik)

36 + 23 = ( ____ + ____) + ( ____ + ____)


= ( ____ + ____) + ( ____ + ____)

36
23

= ( ____ + ____)
8. Gjej shumn ose ndryshesn n shtyll
67 + 18

63 - 25

59 + 29

56 - 28

(4 pik)

9. Bj skemn. Zgjidh problemn. Geri, Deni e Alisa harxhuan 95 lek s bashku. Geri harxhoi 24
lek, Deni 34 lek. Sa lek harxhoi Alisa?
Skema

(4 pik)

Zgjidhje ___________________________________________________
Prgjigje ___________________________________________________

32

Vlersimi

Dobt

Mjaftueshm

Mir

Shum mir

Pikt

09

10 - 19

20 - 28

29 - 35

Teste matematike 2

Grupi B
1. Gjej numrin.

(4 pik)

4 m i madh se 12 _____________

5 m i vogl se 13 _____________

8 m i madh se 7 _____________

9 m i vogl se 14 _____________

2. Gjej shkurt shumn ose ndryshesn n shtyll.

(6 pik)

37 + 25
77 27
42 + 39

______, _______, ________, _______, ________, ______

92 64
26 + 47
65 29
3. Shuma e dy mbledhorve sht 15. Ndryshesa mes tyre sht 3.

(2 pik)

Gjej numrat _______, ______.

4. Krahaso.
54 + 23

(9 pik)
64 + 13

62 + 14

13 8

17 5

13 8

5. Rretho prgjigjen e sakt.

(8 pik)

3 4 = 12

8 2 = 16

5 5 = 20

3 8 = 25

6 2 = 12

6 6 = 36

5 7 = 36

9 2 = 18

Teste matematike 2

6. Problem
N oborrin e shkolls 5 nxns mbolln nga 7 lule secili.
Sa lule mbolln n oborr?

(3 pik)

Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
36 12 = 24
36 + 24 = 60

7. Harto nj problem sipas veprimeve. Bj skemn.


Problema: _________________________________

(3 pik)

Zgjidhje: __________________________________
Prgjigje: __________________________________
8. Plotso.
18 = 12 +
15 = 18 14 = 17 Vlersimi
Pikt

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

1. Qarko numrat me ndryshes 6.


2
1

5
6

8
11

6
12

2. Shuma e dy numrave sht 48. Njri nga mbledhort sht 19. Sa sht mbledhori tjetr?
____________________________________________
3. Megi kishte disa karamele. Ajo hngri 7 karamele dhe i mbetn 5. Sa karamele kishte Megi?
Zgjidhje: __________________________________

Prgjigje: __________________________________
34

Teste matematike 2

Java XVI
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 36 - 40
1. Lidh me shigjet faktort dhe prodhimin.

(4 pik)

45

30

95

48

55

20

86

45

67

42

77

63

10 3

25

97

49

2. Gjej prodhimet.
9
6

7
8

(6 pik)
7
0

9
5

8
6

4
9

3. Emrto faktort.
42

(4 pik)

(____)

48

(____)

56

(____)

28

4. Vizato trekndsha sipas faktorve. Gjej faktort dhe prodhimin.

X
X
X
X

4
7

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

(____)

(2 pik)

F
F
P

5. Plotso.
F

(5 pik)

32

6
6

54

35

24

35

Teste matematike 2

6. Vendos kufizn q mungon.

(3 pik)

= 54

9 = 72

= 32

7 = 28

= 48
7 = 49

7. Vrojto rregulln dhe plotso.

12

42

(3 pik)

56

8. Prodhimi i numrave sht 18 dhe 24. Shkruaj t gjitha iftet e faktorve.

(4 pik)

18 = (________) (________) (________) (________)

24 = (________) (________) (________) (________)

9. Problem.
N nj kopsht parashkollorsh jan 8 tavolina. do tavolin ka 4 karrige.
Sa karrige ka kopshti?

(4 pik)

Zgjidhje: _________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
Vlersimi
Pikt

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

1. Plotso.
Shkruaj numrin 6 si ndryshes e dy numrave ift ___________________.
Shkruaj numrin 18 si ndryshes e dy numrave tek __________________.
Xhoi bleu 14 fletore shkrimi. Ato ishin 12 m pak se fletoret e matematiks.
Sa fletore matematike bleu Xhoi?
36

Teste matematike 2

Java XVII
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 41 - 46
1. Vizato rreshtime, gjej prodhimin duke coptuar.
4

(3 pik)

8 4 =______
=______
=___

78

=______
=______
=___

96

=______
=______
=___

2. Shumzo duke coptuar faktorin m t madh.

(4 pik)

7 8 =______

8 7 =______

8 5 =______

5 7 =______

6 7 =______

3 10 =______

9 9 =______

8 9 =______

3. Shumzo n shtyll.
8
9

(4 pik)

9
7

8
8

9
1

7
6

4. Plotso.

9
0

9
9

6
9
(3 pik)

10 = 50
8 = 0

10 = 10
10 = 100

9 = 81
9 = 72

5. Plotso tabelat e mposhtme.


8

(6 pik)

10

90

10

36

45
6
18

32

72

Teste matematike 2

6. Vrojto rregulln dhe plotso.

(3 pik)
7

4
6

24

7. Plotso.

(4 pik)

16

24

12 +

20 -

19 +

29 -

8. Plotso tabelat.

(5 pik)
Lule U

Nr. i petaleve

16

Nr. i javve
Nr. i ditve

10

10

21

9. Problem
Era prgatiti 7 kurora me lule. Nora prgatiti 3 her m shum se Era.
Sa kurora me lule prgatitn t dyja vajzat?

(3 pik)

Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
Vlersimi
Pikt
38

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Java XVIII
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 47 - 51
1. Pjesto duke provuar.

(5 pik)

27 : 3 = 9,

sepse

9 3 = 27

24 : 3 = __,

sepse

__ __ = __

18 : 3 = __,

sepse

__ __ = __

36 : 4 = __,

sepse

__ __ = __

28 : 4 = __,

sepse

__ __ = __

32 : 4 = __,

sepse

__ __ = __

2. Qarko prgjigjen e sakt.

(4 pik)

32 : 4

10 : 2

15 : 3

24 : 3

5, 7, 8

4, 5, 6

4, 5, 6

7, 8 ,9

3. Plotso tabelat.

(7 pik)

:2

:3

:4

20

24
16
32
20

27
30
24
18

20
16
18
12

18

28

15

14
10
16

4. Plotso si modeli.

(6 pik)

8 2 = 16

5 3 = __

8 3 = __

9 4 = __

2 8 = 16

____ = __

____ = __

____ = __

16 : 8 = 2

__:__ = __

__:__ = __

__:__ = __

16 : 2 = 8

__:__ = __

__:__ = __

__:__ = __

Teste matematike 2

5. Vrojto rregulln dhe plotso.

15

(3 pik)

16

12

24

5
6. Vizato rreshtime me:
12

(4 pik)
12

Sa katra ka rreshtimi?

___ : ___ = ___

Sa tresha ka rreshtimi?

___ : ___ = ___

12

12

Sa dysha ka rreshtimi?

Sa gjashta ka rreshtimi?

___ : ___ = ___

___ : ___ = ___

Problema
7. Ani prgatiti 16 flamuj. Ylli prgatiti 12 flamuj. Sa flamuj prgatitn dy shokt?

(3 pik)

Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
8. N nj kopsht jan mbjell 53 fidan me pem. Nga kto 22 jan kumbulla.
(2 pik)
Sa fidan jan pem t tjera?
Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
9. Marini mbushi 4 shporta me nga 9 kg domate. Sa kg domate voli Marini gjithsej?

(2 pik)

Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
Vlersimi
Pikt
40

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Java XIX
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 52 - 56

1. Gjej hersin.

5 30

(3 pik)

9 27

7 35

8 32

6 24

7 49

2. Emrto faktort e ktyre prodhimeve.


15

35

(3 pik)

24

53

46

18

38

36

__ __ __ __

30

__ __ __ __

__ __

3. Plotso vendet bosh.

(3 pik)

4 __ = 12

6 __ = 30

9 __ = 9

__ 4 = 16

8 8 = __

35 : __ = 5

72 : 8 = __

49 : 7 = __

63 : 7 = __

4. Plotso tabelat.

(4 pik)
:

:5

35
40
25
45
20

__ __

54
36
24
48
18

:8

28
35
49
42
21

56
48
32
24
72

5. Shno me V prgjigjen e sakt dhe me G prgjigjen e gabuar:


36 : 6 = 4 G

48 : 6 = 8 __

24 : 6 = 5 __

63 : 7 = 6 __

56 : 7 = 7 __

32 : 4 = 8 __

45 : 5 = 9 __

42 : 6 = 7 __

54 : 6 = 9 __

(3 pik)

Teste matematike 2

6. Vrojto, gjej rregulln dhe plotso.

(3 pik)

6
42

64

54

72

7. Kryej veprimet.

(4 pik)

8 7 =__

60 : 6 =__

6 8 =__

45 : 9 =__

6 9 =__

56 : 8 =__

7 9 =__

63 : 7 =__

7 6 =__

48 : 6 =__

5 8 =__

54 : 6 =__

8. Plotso tabelat.
2

(8 pik)
4

5
4

16

36

10

54

Problem

(4 pik)

9. Meri kishte 32 lapsa me ngjyra. Ajo i futi n 4 kuti, duke i ndar n mnyr t barabart.
Sa lapsa me ngjyra kishte do kuti?
Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
Vlersimi
Pikt

42

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Test prmbledhs 6
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 36 56
1. Emrto prodhimet.
8
7

(5 pik)

5
6

9
8

7
6

4
8

9
4

6
9

9
7

8
8

2. Emrto prodhimet me ifte faktorsh.

24

5
9

(4 pik)

18

36

12

3. Krahaso.

(6 pik)

3 9 __ 7 4;
4 5 __5 6;

9 0 __ 0 10;
7 8 __ 8 10;

1 9 __ 6 2
5 2 __ 4 2

4. Plotso tabelat:

(5 pik)

7
3

25

18

:9

:6

40

45

24

27

36

48

35

32

72

24

50

48

63

54

10

56

36

5. Plotso si modeli.

(3 pik)

7 8 = 56
8 7 = 56
56 : 7 = 8
56 : 8 = 7

9 6 = __
__ __= __
__ : __= __
__ : __= __

7 9 = __
__ __= __
__ : __= __
__ : __= __

6 8 = __
__ __= __
__ : __= __
__ : __= __

6. Vrojto rregulln dhe plotso.


20

(1 pik)
35

Teste matematike 2

7. Plotso vendet bosh.

(4 pik)

7 __ = 42

__ 8 = 72

9 __ = 9

__ 8 = 56

9 __ = 81

0 7 = __

54 : 6 = __

63 : 7 =__

6 __ = 30

Problema.
8. N nj lulishte jan mbjell 4 rreshta me nga 8 rrnj trndafilash dhe 5 rreshta me nga 6 rrnj
zambaksh. Sa lule jan mbjell n kopsht?
(2 pik)
Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
9. 42 lapsa u vendosn n pako me nga 6 lapsa. A mund t gjesh sa pako u prdorn gjithsej?
(1 pik)
Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
10. N shtpin e Bons jan 3 mace dhe 4 kotele. A mund t gjesh sa kmb kan gjithsej macet
dhe kotelet?
(2 pik)
Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________

44

Intervali

08

9 17

18 25

26 33

Vlersimi

Dobt

Mjaftueshm

Mir

Shum mir

Teste matematike 2

Java XX
Kapitulli II- Veprime me numra
Msimet: 57 60
1. Kryej veprimet.

(3 pik)

9 81

9 63

6 63

9 9

8 72

7 63

2. Gjej numrin.

(4 pik)

Sa shtata ka numri 49? (__) Pse?

Sepse __ __ = 49

Sa nnta ka numri 72?

(__) Pse?

Sepse __ __ = 72

Sa teta ka numri 56?

(__) Pse?

Sepse __ __ = 64

Sa gjashta ka numri 54? (__) Pse?

Sepse __ __ = 54

3. Lidh me shigjet.
78
69
49
98
80

(5 pik)

36

72

54

56

72 : 8
64 : 8
81 : 9
48 : 6
35 : 7

4. Plotso tabelat.
:
30

(4 pik)
6

24

24
48
42

5. Kryej veprimet.
70 : 7 =__
30 : 10 = __
50 : 10 = __

(3 pik)
20 : 20 = __
54 : 9 = __
100 : 10 = __

80 : 8 = __
80 : 10 = __
81 : 9 = __

Teste matematike 2

Problema.
6. far mund t gjesh?

(4 pik)

N 8 shporta jan 80 kokrra moll.


Sa...........................................................................
_____________________________________________

Me 72 lule u ndrtuan 9 kurora.


Sa.........................................................................
_____________________________________________
7. N nj tavolin ulen 2 nxns. Sa tavolina duhen pr tu ulur 20 nxns?

(4 pik)

Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
8. Nj puntor hapi nj kanal 32 metra t gjat pr 4 dit. Sa metra kanal hapi puntori n nj dit?
(4 pik)
Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
9. N liqenin artificial t Tirans lundronin 5 varka me nga 8 njerz secila.
Sa njerz kan varkat gjithsej?

(4 pik)

Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
Vlersimi
Pikt

46

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Java XXI
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 61 65

1. Plotso.

(1 pik)

2. Mblidh gjat dhe shkurt.

+
+
+
+

235
458
13 (__+__)
80 (__+__)
600 (__+__)

(2 pik)
378
216

235
458

+
+
+
+______

378
+ 216
(__+__)
(__+__)
(__+__)

3. Mblidh shkurt.
274
+ 371

717
+ 235

(5 pik)
853
+ 136

438
+ 139

444
+ 446

4. Mblidh gjat.
537
+ 348

468
+ 127

(5 pik)
475
+ 384

285
+ 116

538
+ 147

5. Vendos mbledhort n shtyll dhe gjej shumn shkurt.


737 + 156 =____
476 + 253 =____

448 + 237 =____


370 + 150 =____

560 + 180 =____


416 + 329 =____

(6 pik)

Teste matematike 2

6. Plotso.

(5 pik)

+ 1
124

+ 4
134

+ 5
785

+ 2
132

+ 3
536

7. Plotso tabeln dhe zbrit shkurt.


+
6
66
80

(5 pik)

12
72

+
4
10

85
91

86

12

93

46
28

58
19

73
27

8. Shno me V prfundimin e sakt dhe me G prfundimin e gabuar. Bj rregullimin e tyre.


(4 pik)
1

1 1

7 17

87

143

91

28
59

+194
337

+47
44

671

36

237

+ 234 V
905

+ 85
81

+198 G
425

8 11

Problem.
9. Nj magazin u furnizua me 160 arka me moll dhe 60 arka me limon.
Sa arka ka gjithsej n magazin?

(2 pik)

Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
Vlersimi
Pikt

48

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Java XXII
Kapitulli II - Veprime me numra
Msimet: 66 70

1. Shkruaj me fjal ose me shifra numrat.

(4 pik)

437 ____________________________
593 ______________________________
Tetqind e katr __________________
Gjashtqind e tet __________________
2. Zbrit n shtyll.

(12 pik)

858
454

862
247

647
223

543
114

95
27

373
258

73
37

506
109

365
148

854
143

700
187

708
233

3. Qarko numrin m t madh dhe at m t vogl.


835

874

144

(1 pik)

954

909

4. Me tri shifrat e dhna shkruaj sa m shum numra treshifror.

939
(1 pik)

(9; 8; 7;) ______, ______, ______, ______, ______, ______.


5. Shkruaj t gjith numrat q formohen me shifrat 8, 3 dhe 5.

(1 pik)

______, ______, ______, ______, ______, ______.


Nga numrat e formuar qarko ata q jan numra treshifror ift.
6. Kryej veprimet.
438
+257

(6 pik)
166
+214

358
+143

974
384

425
113

503
137

Teste matematike 2

7. Plotso.

(4 pik)

1
124

446 452 2 =
918 8 =

= 449 6
-3
-6

8. Prgjigju me PO ose JO. A sht e vrtet se:

785 + 15 < 500 + 350 ? ____

2000 1 = 1459 + 540? ___

609 153 > 300 + 100? ____

548 100 < 500 + 40 + 7? ___

Problem.

(4 pik)

(2 pik)

9. Mami shpenzoi 246 lek pr frutat, 374 lek pr ushqimet dhe 60 lek pr bukn.
Sa lek shpenzoi mami?
Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________

50

Teste matematike 2

Test prmbledhs 7
Kapitulli III - Gjeometria
Msimet 57-70

1. Gjej hersin duke br provn.

9 45

9 27

8 72

(4 pik)

7 63

8 56

4 32

6 54

2. Plotso.

5 45
(4 pik)

i5
2

i5

i8
0

+100

i3
3

i7

i1
0

i10

3. Lidh me shigjet.
38

49

36

24

(4 pik)
76
42

66

64 : 8

25

70 : 7

56 : 7

35 : 5

10

4. Kryej mbledhjet gjat.

(4 pik)

562
+ 134

348
+ 127
475

687
+109

784
+ 27

467
+189

5. Kryej zbritjet n shtyll.


829
- 167

(5 pik)
483
- 156

607
- 142
2

751
- 163

822
- 561

6. Me tri shifrat e dhna shkruaj sa m shum numra treshifror dhe pastaj qarko numrat tek.
(3 pik)
7, 5, 8 ____, ____, ____, ____, ____, ____.
3, 9, 6 ____, ____, ____, ____, ____, ____.

Teste matematike 2

7. Radhit numrat nga m i madhi te m i vogli.

134,

75,

659, 991, 897,

(1 pik)

23, 969, 158.

____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____.


8. Shums s numrave 456 dhe 138 hiqi ndryshesn e numrave 227 dhe 149.

___________

_____________

(3 pik)

___________

9. Krahaso.

(4 pik)

687 + 100

1000 300

350 + 350

900 160

960 500

350 110

190 + 600

1000 350

Problem.
(3 pik)
10. Eva lexoi gjat vers nj libr me 250 faqe. Andi lexoi nj libr me 135 faqe m shum se Eva.
Sa faqe lexuan t dy shokt gjithsej? Bj skemn.
Skema:
Zgjidhje: _____________________________________
Prgjigje: _____________________________________

52

Pikt

0 9

10 18

19 27

28 35

Vlersimi

Dobt

Mjaftueshm

Mir

Shum mir

Teste matematike 2

Java XXIII
Kapitulli III - Gjeometria
Msimet: 1 5
1. Emrto trupat gjeometrik.

___________,

(3 pik)

____________,

___________,

__________,

___________, ___________.

2. Lidh trupat me sendet q u ngjasojn.

(2 pik)

3. Vizato trupat gjeometrik sipas emrtimeve n etiketa.

(4 pik)

kub

sfer

piramid

4. Vizato kuboidin dhe cilindrin. Trego di pr to.


Kuboidi

Kuboidi ka ____ brinj, ____ faqe, ___ kulme.


Cilindri ka ____ brinj, ____ faqe, ___ kulme.

kon

(4 pik)
Cilindri

Teste matematike 2

5. Plotso tabeln duke shkruar prbri trupave gjeometrik emrat e 2-3 objekteve q ngjasojn me
trupat e dhn.
(5 pik)

bredhi i Vitit t Ri

hinka

6. Lidh me shigjet.

(5 pik)
Kuboid
Cilindr
Piramid
Sfer
Kub

7. Shno me + n vendin e duhur.


Ka 6
faqe

Vlersimi
Pikt
54

Ka 12
faqe

Dobt
09

Ka 8
kulme

(12 pik)
Ka 4
faqe

Ka 3
faqe

Mjaftueshm
10 - 19

Nuk ka
brinj

Mir
20 - 28

Ka 4
brinj

Faqet
ansore i ka
trekndsh

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Java XXIV
Kapitulli III- Gjeometria n plan
Msimet: 1- 5
1. Emrto figurat e mposhtme.

_________

__________

(5 pik)

__________

__________

__________

2. Lidh trupat gjeometrik me figurat gjeometrike q prftohen.

(4 pik)

3. Vizato figurat gjeometrike sipas emrtimeve.

(3 pik)

katror

trekndsh

drejtkndsh

trapez

rreth

4. Vizato drejtkndshin me brinj 5 cm dhe 3 cm dhe nj trekndsh me brinj 3 cm.


Trego di pr to.
(4 pik)
Drejtkndshi

Drejtkndshi ka ______ brinj, _____ kulme.


Trekndshi ka ______ brinj, ______ kulme.

Trekndshi

Teste matematike 2

5. Shno me + n vendin e duhur.


Ka 4
brinj t =

Ka 3
kulme

Ka 4
kulme

(5 pik)
I ka brinjt
2 e nga 2 t
barabarta

Ka brinj t
ndryshme

Ka 3 brinj

sht vij
e lakuar e
mbyllur

6. Emrto figurat n trupin e njeriut.

(5 pik)

7. Sa katror dhe drejtkndsha kan figurat?

(2 pik)

8. Emrto figurat gjeometrike dhe gjej numrin e kulmeve dhe brinjve.

(5 pik)

Rreth

______

______

_______

kulme
brinj

56

Vlersimi
Pikt

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Java XXV
Kapitulli III - Shndrrimet gjeometrike
Msimet: 1- 5

1. Emrto figurat gjeometrike, vizato drejtzat e simetris dhe trego numrin e tyre.

trapez dybrinjnjshm,

(4 pik)

1
2. Vizato figura simetrike n lidhje me drejtzn e dhn.

(10 pik)

3. Ngjyros me t njjtn ngjyr vetm figurat simetrike.

(5 pik)

4. Zmadho figurn.

(2 pik)

Teste matematike 2

5. Shno sa drejtza simetrike kan figurat e mposhtme.

(5 pik)

6. Zvoglo figurn.

(2 pik)

7. Vizato drejtzn e simetris n figurn e dhn. Sa drejtza simetrie jan?

(2 pik)

__________________
8. Vizato rrugn q ndjek djali nga nisja, deri n mbrritje sipas shigjetave n tabel. (5 pik)
N
M

Nisja
Mbrritja

58

Vlersimi
Pikt

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Java XXVI
Kapitulli IV - Matja
Msimet: 1- 5
1. Shno me nj kryq objektin m t vogl dhe me dy kryqe objektin m t madh.

(8 pik)

- m t gjat, m t shkurtr

- m t rnd, m t leht

- q nx m shum, nx m pak.

2. Sa koh ka kaluar?

(4 pik)

Nga ora 14 deri n orn 16 e nj erek ___ or e ___ min.


1
e ors = ___ min; ora 10 e mbrmjes ___
4
3. Qarko prgjigjen e sakt.
Albi kishte 480 lek. Ai i dha motrs 150 lek. Albit i mbetn:
a) 330 lek
Vlersimi
Pikt

b) 150 lek
Dobt
09

(2 pik)

c) 230 lek
Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

4. Plotso tabeln.
Lek

(3 pik)
10 lek

20 lek

50 lek

100 lek

90 L
140 L
420 L

5. Plotso skemn.

(5 pik)
200 monedha
100 monedha
10 monedha
4 monedha
2 monedha

200 lek

___ lekshe
___ lekshe
___ lekshe
___ lekshe
___ lekshe

6. Ora msimore zgjat 45 minuta. Msimi i matematiks fillon n orn 9 e 10 minuta. N far ore do
t mbaroj msimi?
(3 pik)
Zgjidhje: ________________________

Prgjigje: ________________________

7. a. Sa kartmonedha 100-lekshe duhen pr t prftuar 1000 lek? Po 2500 lek? Po 5000 lek?
b. Sa kartmonedha 200-lekshe duhen pr t prftuar 1000 lek? Po 2000 lek? Po 5000 lek?
(6 pik)
a. ________________
__________________
__________________
b. ________________

__________________

__________________

8. far mund t gjesh?


Ersi kishte 950 lek. Ai bleu nj tort 350 lek, nj akullore 200 lek dhe nj okollat 120 lek.
(4 pik)
- Sa lek ______________________________?
___
___
____ = ____
- Sa lek ______________________________?
___
____ = ____
Prgjigje ____________________________________.
Vlersimi
Pikt
60

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Java XXVII
Kapitulli IV - Matja
Msimet: 6 - 10

1. Ditt e javs jan:


e _____________,
e _____________,

e _____________,
e _____________,

Muajt e vitit jan:


1 _______________
2_______________
3_______________

4______________
5______________
6______________

e _____________,
e _____________.

7______________
8______________
9______________

2. Prdor vizoren pr t matur figurat m posht.

rreth ________ cm

(9 pik)
e _____________,

10______________
11______________
12______________
(3 pik)

rreth ________ cm

3. Sa t larta jan kuboidet?

rreth ________ cm
(5 pik)

6 _________________________________________________________________________
5 _________________________________________________________________________
4 _________________________________________________________________________
3 _________________________________________________________________________
2 _________________________________________________________________________
1 _________________________________________________________________________
0 _________________________________________________________________________

4. Qarko prgjigjen e sakt.


Nj muaj ka:
a) 3 jav
b) 4 jav

c) 5 jav

Teste matematike 2

5. Plotso.

(3 pik)
___ dit
___ dit
___ dit

Muaji ka

___ dit
Viti ka
___ dit

6. Prgjigju pyetjeve t mposhtme duke u bazuar te kalendari i ktij viti.

(4 pik)

a. N dit t javs sht 5 Maji? ______________


b. N dit t javs sht ditlindja juaj? _____________
c. dat sht e diela e par e muajit nntor? __________
. dat sht e hna e dyt e dhjetorit? __________
7. Vizato nj segment 3 cm.

(4 pik)

Vizato nj segment 2 her


m t gjat se segmenti i par.
Vizato nj segment 2 cm
m t gjat se segmenti i dyt.
Vizato nj segment
sa gjysma e segmentit t tret.
8. Lira bri nj shtitje nga Kodrat e Liqenit pr 3 or. N shtpi u kthye n orn 14:00 pas dreke.
N or doli Lira pr shtitje?

(2 pik)

Prgjigje: ________________________________________________________________
9. Mat dhe shno me metra ose centimetra.

(5 pik)

- gjatsia e tavolins s ngrnies ______.


- gjatsia e krevatit tuaj _____.
- gjatsia e dritares s dhoms s gjumit _____.
- gjersia e ants s librave _____.
- gjatsia e stilolapsit q shkruan _____ .
Vlersimi
Pikt

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

1. N pjat ka 2 dardh, kurse moll 5 her m shum. Sa moll ka n pjat?

62

Teste matematike 2

Test prmbledhs 8
Kapitulli III dhe IV
1. Plotso diagramet e mposhtme.

(4 pik)

Trupat
gjeometrik

Figurat
gjeometrike

2. Rretho prgjigjen e sakt.

Ai q shikon sht:
a. trup gjeometrik
b. figur gjeometrike
Quhet:
a. katror
b. kub
c. kuboid

3. Vizato trupat gjeometrik kubin dhe piramidn trekndore. Trego di pr to.


Kub
Piramid

_____________________

(2 pik)

(4 pik)

____________________

Kubi ka _________ brinj, _______ faqe, _________ kulme.


Piramida ka ______ brinj, _______ faqe, _________ kulme.
4. Vizato figurat simetrike n lidhje me drejtzn e simetris.

(3 pik)

Teste matematike 2

5. Zvoglo figurn.

Zmadho figurn.

(4 pik)

6. Vizato nj drejtkndsh me gjatsi 6 cm dhe gjersi 4 cm.


Prcakto drejtzat e simetris.

(2 pik)

7. Sa katror ka figura e dhn?

(4 pik)

Sa drejtkndsha ka figura?

Sa trapeza ka figura?

Sa trekndsha ka figura?

8. Vizato segmentin AB = 5 cm.

Vizato segmentin CD, 2 cm m t madh se segmenti AB.

Vizato segmentin MN, 3 cm m t madh se segmenti CD.


Segmenti EF t jet sa gjysma e segmentit MN.

64

(4 pik)

Teste matematike 2

Problema
9. Orfeo kishte 800 lek. Ai harxhoi 230 lek pr fruta, 340 lek pr perime

(3 pik)

dhe 160 lek pr mblsira. Sa lek kusur mori djali nga shitsja?
Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
10. Ndeshja e futbollit mes klasave t dyta filloi n orn 10 e 15 min.

(3 pik)

Pjesa e par zgjati 45 minuta. A mund t gjeni se n koh filloi pjesa e dyt e lojs?
Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
Pikt

0 8

9 17

18 25

26 33

Vlersimi

Dobt

Mjaftueshm

Mir

Shum mir

Teste matematike 2

Java 28
Kapitulli V - Algjebra dhe Funksioni
Msimet: 1- 5
1. Plotso.
(8 pik)
Keisi ka vizituar 4 figura t ndryshme. Ngjyros figurn sipas ngjyrave t lapsave n tabel.

E kuqe

2. Nora ka 2 kukulla. Ajo mund tu vendos 3 kapela t ndryshme. Plotso tabeln.

(3 pik)

3. Trego far ndryshojn makinat funksion?

(4 pik)
Formn

66

E gjelbr

E verdh

Teste matematike 2

4. far del nga makina?

(2 pik)

43

+9

63

:7

74

-13

10

5. Plotso. Makina q punon pr dy.

(4 pik)

19

+4

+6

16

-3

+4

6. Plotso.

(8 pik)

21

+4

54

:6

-4

23

-7

:6

+7

7. Cilt numra fshihen pas petzave? (Petzat me form t njjt fshehin t njjtin numr).
(6 pik)
:
=
8
+
= 35

Vlersimi
Pikt

= 64

= 81

= 18

= 100

Dobt
09

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Java XXIX
Kapitulli V - Algjebra dhe funksioni
Msimet: 6 - 10
1. Plotso.
K

(3 pik)
B

= 25

20

13

17
9

25

2. Plotso.
V

(3 pik)
Gj

=7
14
7

23

41

3. Zgjidh ekuacionet dhe inekuacionet.

{4, 5, 6, 7, 8}

68

(12 pik)

+ 14 = 20

> 40

+ 14 > 20

+ 14 <20

8 = 56

10 < 45

{3, 4, 6, 7}

{35, 30, 15, 20}

50 -

= 20

50 -

<20

50 -

>20

{2, 4, 5, 10}

20 :

=5

20 :

<5

20 :

>5

Teste matematike 2

4. Shno far bn makina.

36

(3 pik)

10

32

56

5. Jam nj numr ift. Jam m i madh se 15 dhe m i vogl se 18. Cili jam?
(2 pik)
Zgjidhje: __________________
Prgjigje: _______________________
6. N qoft se zbriten 34 nga numri 79 prfundimi del 45.
Shkruaje kt veprim duke prdorur shenjat (+; - ; dhe = )
__________________________

(2 pik)

_________________________

7. Zgjidh ekuacionin.

(2 pik)

+ 3 + 10 = 20
8. Plotso.
10 +

3 +

10 +

8 +

+ 6

4 = ______

= _____

9. Vrojto rregulln dhe plotso.


3

16

21

26

95

92

89

Vlersimi
Pikt

Dobt
09

10

(6 pik)
13

Mjaftueshm
10 - 19

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Java XXX
Kapitulli VI - Probabiliteti dhe statistika
Msimet: 1- 5
1. Formo bashksi duke qarkuar figurat sipas cilsive t prbashkta.

(3 pik)

Kam formuar ____ bashksi.


2. Miri mati punn e kryer nga nxnsit e shkolls n mbledhjen e pemve dhe mori kto t dhna.
(3 pik)
60
50
40
30
20
10
0
kl. I
kl. II
kl. III
kl. IV
kl. V
a) Cila klas mbolli m shum pem? ______
b) Cila klas mbolli m pak pem? _____
c) Sa pem mbolln t gjitha klasat? ______
3. Nxnsit e klass s dyt jan ndar n 3 grupe. N grupin e par 6 nxns
(8 pik)
luajn futboll, n grupin e dyt 10 nxns luajn basketboll dhe n grupin e tret 8 nxns luajn volejboll.
Plotso grafikun duke ngjyrosur me ngjyr t kuqe, blu dhe t verdh tre grupet.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Sa nxns luajn futboll? ____ nxns


Sa nxns luajn basketboll? ____ nxns
Sa nxns luajn volejboll? ____ nxns
Sa nxns luajn? ____ nxns

Grupi I
70

Grupi II

Grupi III

Teste matematike 2

4. Shno me X Fatjoni ka n nj kuti 3 gogla t kuqe dhe 2 t gogla t verdha.

(5 pik)

A mund t t prcaktosh se far mund t nxjerr Fatjoni nga kutia?


sht e mundur t nxjerr nj gogl t kuqe?

Po

Jo

sht e sigurt q po nxjerr nj gogl?

Po

Jo

Ka m shum mundsi t nxjerr nj gogl t gjelbr, sesa t verdh?

Po

Jo

sht e mundur q Fatjoni t nxjerr nj gogl blu.

Po

Jo

Ka m pak mundsi q Fatjoni t nxjerr nj gogl t verdh, sesa t kuqe.

Po

Jo

5. Shno me X nse sht i sigurt, i mundur, i pamundur secili nga rastet e mposhtme.
(4 pik)
i sigurt

i mundur

i pamundur

Pas dits vjen nata


N shtator do t bjer shi
Dita dhe nata jan 25 or
Java ka 8 dit

6. Shkruaj.

(4 pik)

Cili sht numri m i vogl treshifror? __________________________


Cili sht numri m i madh treshifror? __________________________
Gjej shumn dhe ndryshesn e numrave q gjete.________________

_______________

7. Vrojto, zbulo rregulln. Shno me X numrin q prish rregulln dhe vazhdo vargun. (2 pik)

24

34

44

54

57

64

8. Formulo nj problem sipas ksaj skeme.


35

Ana

35

Vlersimi
Pikt

Dobt
09

Era

Mjaftueshm
10 - 19

(6 pik)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Mir
20 - 28

Shum mir
29 - 35

Teste matematike 2

Test prmbledhs 9
Kapitulli V dhe VI
1. Plotso.

(2 pik)
+8

+9

-5

+ 10

64

2. A sht e vrtet se:

(4 pik)

30 + 30 = 70? ____

Pse?

Sepse __________

25 > 20 4? _____

Pse?

Sepse __________

82 + 3 < 90 6 ? ___

Pse?

Sepse __________

103 + 18 > 150 30?

Pse?

Sepse __________

dhe plotso tabeln.

3. Vendos shenjn +; - n
2

10

8
18
12

10

(6 pik)

6 = 18

18

9= 3

8 = 60

4. Shkruaj numrat pr t cilt barazimi ose mosbarazimi sht i vrtet.


{3, 4, 5, 6,7}

72

+ 8 = 13

{2, 4, 6, 8}

= 36

{5, 6, 7, 8, 9}

20 -

= 12

{3, 4, 6, 7}

24 :

=4

+ 8 > 13

(4 pik)

+ 8 <13

> 36

< 36

20 -

<12

20

> 12

24 :

<4

24 :

>4

Teste matematike 2

5. Zbulo rregulln dhe plotso.


+2

-2

+12

(2 pik)
-3

+22

-4

+32

20
6. N testimin e matematiks nxnsit e klass s dyt u vlersuan si n tabel.
Nr. i nxnsve
18
12
2
1

(2 pik)

- Cili vlersim kishte numrin m t madh? __________

Vlersimi
Shum mir
Mir
Mjaftueshm
Dobt

- Cili vlersim ishte me numr m t vogl? _________


- Sa nxns u vlersuan me notn mir dhe shum mir? ______
- Sa nxns morn notn mjaftueshm dhe dobt? ___________

7. Shno me + n tabel dhe plotso numrat para pas.

(6 pik)

Numrat

jan

10;5

4; 8

32

230

9; 10

19

821

50;30

20

120

Shum

Ndryshes

Prodhim

Hers

Para

Pas
300

a) e sigurt
8. Qarko prgjigjen e sakt.
b) e mundur
Rrethi ka pafundsi drejtzash simetrie.
c) e pamundur
a) e sigurt
N Hn ka jet.
b) e mundur
c) e pamundur
Problema
9. Ada sht 15 vjee. Noeli sht katr vje m i vogl se Ada.
Sa vje sht Noeli? _______________________________________
Sa vje do t jen fmijt pas 4 vjetsh?
Ada____________________
Noeli ___________________

(2 pik)

10. Formulo nj problem sipas skems s dhn dhe zgjidhe at.

(4 pik)

(3 pik)

156
Eni

35

67

Meri
Ina
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Pikt
Vlersimi

09
Dobt

10 18
Mjaftueshm

19 27
Mir

28 35
Shum mir

Teste matematike 2

Test prfundimtar

1. Emrto kufizat.

(2 pik)

5 9 = 45
__ __ __

70 + 6 = 76
__ __ __

2. Shkruaj me numr ose me fjal.


507
___

(2 pik)

________________
tetdhjet e pes

3. Plotso dhe kryej veprimet.

(2 pik)

= 63

86+

= 60

49 : 7 +

= 30

= 40

88+

= 40

81 : 9 -

=2

464
- 146

567
- 265

309
9
- 489

365
- 148

4. Ngjyros aq sa tregon thyesa. Vizato nj figur dhe ngjyros

900
- 178

506
- 106
3
.
5

(2 pik)

2
6

5. Plotso.

(3 pik)

3
e ors = ___ min.
4
Ora 9 e mbrmjes sht ___.
Sa koh ka kaluar nga ora 15 deri n orn 18 e nj erek? ___ or e ____ min.
6. Shno numrat pr t cilt barazimi ose mosbarazimi sht i vrtet.
{3, 4, 6, 7}

74

> 20

7 = 21

(3 pik)
9 < 45

Teste matematike 2

7. N boshtet e dhna vendos thyesat dhe ngjyros aq sa tregojn ato.

(3 pik)

1
4
3
4
2
3

8. Mat brinjt e trapezit dhe gjej perimetrin.


D

(3 pik)

AB = ______
BC= ______
CD = ______
AD =______
P = ____________________________

Problema
9. Nj nxns lexoi nj libr nga faqja 3 deri n faqen 17. Sa faqe lexoi nxnsi?

(2 pik)

Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________
10. Msimi fillon n 800. do or sht 45 minuta. Llogarit sa do t jet ora pas
ors s dyt t msimit?

(3 pik)

Zgjidhje: ________________________________________________________________
Prgjigje: ________________________________________________________________

Pikt
Vlersimi

09
Dobt

10 18
Mjaftueshm

19 27
Mir

28 35
Shum mir

Teste matematike 2

USHTRIME PLOTSUESE

1. Gjej numrin i cili sht m i madh se 6 8 dhe m i vogl se 5 10.

2. Shno me V nse sht i vrtet dhe me G nse sht i gabuar barazimi ose mosbarazimi.
9 7 = 56 ?

68<86 ?

9 6 > 45 ?

9 8 > 6 10 ?

3 6 < 12 ?

85<59?

3. Nj makin ka katr rrota.


Sa rrota kan 9 makina? _____________
Po 8 makina? _________
Sa makina kan 40 rrota? _________________.
4. Prodhime sht 36, faktort jan , .
Shkruaj dy faktor t tjer q kan prodhimin 36? __________; __________.
5. Gjej numrin q sht 5 m i madh se prodhimi i 7 me 8.
Cili sht ky numr? ___________
6. Plotso.
9 i2

: 3

8 i5

: 4

6 i3

: 9

4 i6

: 8

9 i4

: 6

7 i5

: 7

7. Pushimet verore Era i kaloi: 2 jav n Sarand, 3 jav n plazhin e Shngjinit dhe nj jav n
Turqi. Sa dit kaloi Era n plazh?

8. Formo nj problem sipas ksaj skeme dhe ktyre t dhnave.


604
235
76

127

Teste matematike 2

9. Nola u ndau 538 lek 3 shoqeve. Emit i dha 123 lek. Merit i dha 204 lek. Sa lek i dha Teas?

10. Shno me V pohimet e vrtet dhe me G pohimet e gabuara.


299 < 301 < 305 ____
520 < 3999 > 378 ___

370> 208 < 299 ____


329 < 600 < 608 ____

11. Shuma e shifrave sht 9. Shifra e qindsheve sht 2. Shifra e dhjetsheve sht 2 her m e
madhe se shifra e qindsheve. Shifra e njsheve sht sa gjysma e numrit 6. Sa sht numri?

12. Numrit 287 shtoi ndryshesn e numrave 935 me 589. Cili sht ky numr?

13. Krahaso cilsit e kubit nga ato t kuboidit.

14. Zbulo numrin e trekndshave dhe t trapezeve.


- trekndsha
- trapez

- trapez

Teste matematike 2

15. Vizato figurat simetrike n lidhje me drejtzn e simetris.


d

16. Vizato drejtzat e simetris te figurat e dhna dhe shno numrin e tyre.

17. A mund t blesh dy okollata 400 lekshe me tri kartmonedha 100 lekshe dhe 2 kartmonedha
200 lekshe?

18. Nj libr ka 40 faqe. Sa her sht prdorur shifra 3 pr t shnuar faqet e librit.

19. Vizato nj objekt m t rnd se ai q ke n figur.

<

<

<

<

20. Andi doli t luante n orn 15:15. Loja zgjati 1 or e 15 minuta. N or e mbaroi lojn Andi?

78

Teste matematike 2

21. Zbulo rregulln dhe plotso.


9

72

48

40

24

13

17

22. Vizato nj segment n cm sa gjysma e numrit 8.


- Vizato nj segment tjetr 3 cm m t gjat.
- Segmenti i tret t jet 1 cm m i gjat se segmenti i dyt.
- A mund t ndrtosh nj katror q t ket t gjith gjatsin e brinjve sa gjatsia e
segmentit t tret?

23. Zbulo operatorin dhe plotso.


5 85 76 68 59 47 37 28 19
90

24. Shkruaj numrat pr t cilt barazimi ose mosbarazimi sht i vrtet.


A = {10, 5, 6, 7, 8}
48 : = 8
________

48 :
<8
_______

48 :
>8
________

25. Formulo nj problem sipas skems s dhn.


Goni
136
Miti

18

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

36