Anda di halaman 1dari 31

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (FPTV)

Programme Educational Objectives PEO


NO. 1 PE0 Menguasai ilmu pengetahuan serta kemahiran pendidikan dan disiplin berkaitan untuk berperanan sebagai guru yang kompeten dan berkeyakinan dalam menjalankan tugas-tugas mendidik selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah dengan pemikiran kritikal, membudayakan penambahbaikan berterusan dalam kerja melalui pembelajaran sepanjang hayat. Menjalankan tugas dengan penuh semangat keserakanan, memikul tanggungjawab sosial secara berakauntabiliti dan berintegriti berlandaskan etika perkhidmatan. Berkepimpinan serta mampu mengurus peruntukan secara berhemah serta bekebolehan menggunakan peluang keusahawanan bagi menambahbaik pengurusan kewangan institusi yang dipimpin.

Programme Learning Outcomes PLO


No. PLO Mengaplikasi pengetahuan berkaitan dengan konsep-konsep teras, alatan inkuiri serta struktur disiplin dalam bidang pendidikan. Domain

Pengetahuan

Mengaplikasi kemahiran untuk merancang persekitaran pembelajaran berdasarkan keperluan isi kandungan kursus, keperluan pelajar dan matlamat kurikulum.

Kemahiran Teknikal

Berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai lapisan dalam organisasi dan komuniti menggunakan pelbagai media dan teknologi komunikasi.

Kemahiran Komunikasi

Kemahiran Mengenalpasti dan menyelesai masalah yang dihadapi menggunakan pemikiran kritikal dan teknik penyelesaian Menyelesaikan yang bersesuaian. Masalah & Pemikiran Kritikal Berfungsi sebagai ahli kumpulan yang berkesan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memerlukan kerja berpasukan. Kemahiran Kerja Kumpulan Pembelajaran Sepanjang Hayat & Pengurusan Maklumat Kemahiran Keusahawana

Mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat serta pengurusan maklumat yang berkesan dalam menangani cabaran profesion perguruan.

Mengenalpasti dan membina peluang keusahawanan dalam bidang yang diceburi.

Mengamalkan etika dan profesionalisme serta sahsiah perguruan yang terpuji.

Etika Profesional dan Moral

Mempamerkan kemahiran kepimpinan yang tinggi dan berkesan.

Kemahiran Kepimpinan

PTV)

Kemahiran

CS

CTPS

TS

LL

KK

EM

LS

Matrix of Course Learning Outcome and Programme Learning Outcome Delivery and Assessment
Pusat/Fakulti: Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Program: Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif) Kod dan Nama Kursus: BBF45302 Etika dalam Penggunaan Komputer Sesi/Semester: 2 2012/2012 Programme Learning Outcome (PLO) Critical Thinking & Problem Solving Entrepreneurship Skills Leadership Skills PL0 9 Delivery Kuliah Assessment Kuiz Peperiksaan Akhir Tugasan Projek KPI* Professionalism, Moral Communication Skills Technical Skills Team Working Skills

This template to be used together with: 1. Programme Educational Objective (PEO) 2. Programme Learning Outcome (PLO)

Taxonomy Level (Please indicate level) Course Learning Outcomes (CLO) Menjelaskan isu etika, CLO 1 penyalahgunaan, jenayah dan keselamatan komputer. (C2,PLO1) Menjejaki undang-undang yang berkaitan dengan harta intelektual, CLO 2 tandatangan digital, teleperubatan dan jenayah komputer. (P3,PLO3) Mencadangkan langkah asas dalam menyelesaikan masalah yang CLO 3 berkaitan dengan permasalahan etika. (A3,PLO8)

PL0 1 C2

PL0 2

PL0 3 PL0 4 PL0 5 PL0 6 PL0 7 PL0 8 P3 A3 Compliance to PLO (Please 'X' once only for each CLO)

Life-long Learning, Information

Knowledge

Perbincangan

70% mencapai gred B- dan ke atas.

Kuliah dan Amali

Tugasan Projek

Note: * KPI = Key Performance Index (according to CAD's recommended value) Indicating CLO for "Cognitive" domain Indicating CLO for "Psychomotor" domain Indicating CLO for "Affective" domain PLO1 PLO2 PLO4 Mengaplikasi pengetahuan berkaitan dengan konsep-konsep teras, alatan inkuiri serta struktur disiplin dalam bidang pendidikan. Mengaplikasi kemahiran untuk merancang persekitaran pembelajaran berdasarkan keperluan isi kandungan kursus, keperluan pelajar dan matlamat kurikulum. Mengenalpasti dan menyelesai masalah yang dihadapi menggunakan pemikiran kritikal dan teknik penyelesaian yang bersesuaian.

ghazally spahat

ghazally spahat

ghazally spahat

ghazally spahat

JADUAL PENTAKSIRAN KURSUS DBK 14702 PENGATURCARAAN KOMPUTER


Perkara (Item ) Kuiz (Quiz) 10% Tugasan (Assignment ) 10% Kerja Kursus (Coursework ) Tugasan (Assignment ) 5% Projek (Project) 20% Persembahan (Presentation) 15% Peperiksaan Akhir (Final Examination) JUMLAH (TOTAL) Kognitif (Cognitive) Psikomotor (Psychomotor) Afektif (Affective) Peperiksaan Akhir (Final Examination) Domain Kognitif (Cognitive) Psikomotor (Psychomotor) Psikomotor (Psychomotor) Psikomotor (Psychomotor) Afektif (Affective) Kognitif (Cognitive) Pemberat (Weightage ) % 10 Elemen (Element ) Pengetahuan (Knowledge) Praktikal (Practical) Praktikal (Practical) Praktikal (Practical) KI (Soft-skills) Pengetahuan (Knowledge) Domin Kognatif, Psikomotor dan Afektif
C2: Comprehension Pemahaman P3: Respon Berpandu Guided Respond P3: Respon Berpandu Guided Respond P3: Respon Berpandu Guided Respond A3: Menilai Assessment C2: Comprehension Pemahaman

10

20

15

40

100 50 35 15 100 50.0% 35.0% 50.0% 15.0%

ghazally spahat

ghazally spahat

JADUAL PENGAGIHAN DOMAIN KOGNITIF, PSIKOMOTOR DAN EFEKTIF DI DALAM PENTAKSIRAN


KERJA KURSUS (60%) KUIZ C1 - C2 10 P1-P3 10 P1-P3 5 P1-p3 20 A1-A3 10 10 5 15 15 JUMLAH 40 TUGASAN TUGASAN (Perbincangan) PROJEK PERSEMBAHAN PEPERIKSAAN AKHIR (40%) C1-C4 40

PEMBERAT (%) 50 35 15 100

ghazally spahat

Kognitif (Cognitive) Psikomotor (Psychomotor) Afektif (Affective)

ghazally spahat

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) SENARAI PELAJAR MENGIKUT SEKSYEN SESI : 2012/2013 SEM : 2 NAMA PENSYARAH : 1. Pn Zurina Yasak

KOD KURSUS: BBP45302 SYEKSYEN PROGRAM

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NAMA ABG MOHD SABIRIN BIN ABG MUIS FRANCESCA WILLY MAJINGIN HANA NAQIBAH BINTI KEPLI NOOR AZAH BINTI MD LASIM NOR AMALINA ALIAA BINTI ZAHRI NORAMIRA BINTI MOHD ADZAHAR NORSOLEHAN BINTI MAHAMUD NUR AIN BINTI YA'AKUB NUR AZLINDA BTE JAINURI NUR UMI SHAFIQAH BINTI SALLEH SITI NUR MASTURA BT AHMAD SYAREZA AZREEN BINTI SAMAD WAN HANISAH BINTI MEGAT HANIF

TAHUN

MATRIK DB120090 DB120027 DB120036 DB120094 DB120016 DB120001 DB120013 DB120088 DB120087 DB120081 DB120014 DB120080 DB120042

NO. K/P 901029136939 891102125624 901230016314 910118015746 910121035422 900419086100 880825085810 890831115026 880821235316 911205016442 900818075572 900629075848 900824025598

NO. TEL

E-MAIL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PENSYARAH Zurina Zurina Zurina Zurina Zurina Zurina Zurina Zurina Zurina Zurina Zurina Zurina Zurina

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)


SENARAI MARKAH PELAJAR (TEORI) SESI : 2012/2013 SEM : 2 NAMA PENSYARAH : 1. Pn Zurina Yasak

KOD KURSUS: BBP45302

SYEKSYEN

BIL

NAMA

PROGRAM

kuiz 1 MATRIK Kognitif 10 9 7 9 9 1 10 7 5 6 5 6 10 2

kuiz 2 Kognitif 10 8 6 10 10 10 8 8 8 8 8 6 8 9

kuiz 3

kuiz 4

KUIZ Kognitif

TUGASAN Psikomotor 10 10.00 7.86 10.00 7.14 8.57 9.29 7.14 7.14 10.00 7.14 7.14 8.57 7.14

TAHUN

TUGASAN (Perbincangan) Psikomotor 5 5.00 0.63 5.00 1.25 2.50 3.75 0.94 0.00 2.50 0.00 0.00 5.00 0.63

PROJEK Psikomotor 20 16.00 15.00 16.00 15.00 16.00 15.00 13.00 15.00 15.00 15.00 13.00 15.00 13.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ABG MOHD SABIRIN BIN ABG MUIS FRANCESCA WILLY MAJINGIN HANA NAQIBAH BINTI KEPLI NOOR AZAH BINTI MD LASIM NOR AMALINA ALIAA BINTI ZAHRI NORAMIRA BINTI MOHD ADZAHAR NORSOLEHAN BINTI MAHAMUD NUR AIN BINTI YA'AKUB NUR AZLINDA BTE JAINURI NUR UMI SHAFIQAH BINTI SALLEH SITI NUR MASTURA BT AHMAD SYAREZA AZREEN BINTI SAMAD WAN HANISAH BINTI MEGAT HANIF

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF BBF

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DB120090 DB120027 DB120036 DB120094 DB120016 DB120001 DB120013 DB120088 DB120087 DB120081 DB120014 DB120080 DB120042

10 8 9 8 9 8 9 8 9 9 6 9 8 0

10 3 1.5 8 2.5 2.5 2.5 1.5 2 1.5 2.5 2.5 1.5 1.5

20 8.5 8 9.5 9.5 9 9.5 8 8.5 8.5 7 7.5 9 5.5

10 4.25 4.00 4.75 4.75 4.50 4.75 4.00 4.25 4.25 3.50 3.75 4.50 2.75

PEMBENTANG AN Afektif 15 11.00 12.00 11.00 12.00 11.00 12.00 9.00 12.00 12.00 12.00 9.00 12.00 9.00

PEPERIKSAAN AKHIR Kognitif 100 59.50 53.00 60.00 75.00 45.50 46.50 60.50 57.50 58.50 54.00 46.50 56.50 50.00 40 23.8 21.2 24.0 30.0 18.2 18.6 24.2 23.0 23.4 21.6 18.6 22.6 20.0

JUMLAH JUMLAH PB (60%) 46.25 39.48 46.75 40.14 42.57 44.79 34.08 38.39 43.75 37.64 32.89 45.07 32.52 70.05 60.68 70.75 70.14 60.77 63.39 58.28 61.39 67.15 59.24 51.49 67.67 52.52

Gred kuiz1 B+ BB+ B+ BBC+ BB C+ C B C 7 7 8.5 6 9 7 5 9 9 8 10 7 5 8.5 8.5 9 9 8.5 8.5 9 9 8.5 7 8.5 8.5 8.5 10 10 10 4 10 9 10 10 10 6 8 9 8 9 8 9 8 9 9 6 9 8 0 9.25 7.75 9.5 9.5 8.75 7.75 9.5 9 9.5 9 10 7.75 7.25

CLO ANALYSIS FOR DBK10702


CLO 1 (COGNITIVE) CLO 2 (PSYCHOMOTOR) CLO 3 AFFECTIVE) PEMBENTANGAN 15% 15% 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 9.0 12.0 12.0 12.0 9.0 12.0 9.0 10 73.8%

TUGASAN

ASSESSMENT TOOLS
KUIZ

PEPERIKSAAN AKHIR

Norm. %

TUGASAN (Perbincangan)

Norm. % PROJEK

Norm. %

Assessment Value (%) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Name ABG MOHD SABIRIN BIN ABG MUIS FRANCESCA WILLY MAJINGIN HANA NAQIBAH BINTI KEPLI NOOR AZAH BINTI MD LASIM NOR AMALINA ALIAA BINTI ZAHRI NORAMIRA BINTI MOHD ADZAHAR NORSOLEHAN BINTI MAHAMUD NUR AIN BINTI YA'AKUB NUR AZLINDA BTE JAINURI NUR UMI SHAFIQAH BINTI SALLEH SITI NUR MASTURA BT AHMAD SYAREZA AZREEN BINTI SAMAD WAN HANISAH BINTI MEGAT HANIF Average CLO Achievement Matric No. Seksyen DB120090 1 DB120027 1 DB120036 1 DB120094 1 DB120016 1 DB120001 1 DB120013 1 DB120088 1 DB120087 1 DB120081 1 DB120014 1 DB120080 1 DB120042 1

10% 50% 8.5 8.0 9.5 9.5 9.0 9.5 8.0 8.5 8.5 7.0 7.5 9.0 5.5 83.1%

40% 23.8 21.2 24.0 30.0 18.2 18.6 24.2 23.0 23.4 21.6 18.6 22.6 20.0 2 55.6% 64.6% 58.4% 67.0% 79.0% 54.4% 56.2% 64.4% 63.0% 63.8% 57.2% 52.2% 63.2% 51.0%

10% 10.0 7.9 10.0 7.1 8.6 9.3 7.1 7.1 10.0 7.1 7.1 8.6 7.1 82.4%

5% 35% 5.0 0.6 5.0 1.3 2.5 3.8 0.9 0.0 2.5 0.0 0.0 5.0 0.6 8 41.8%

20% 16.0 15.0 16.0 15.0 16.0 15.0 13.0 15.0 15.0 15.0 13.0 15.0 13.0 88.6% 67.1% 88.6% 66.8% 77.3% 80.1% 60.2% 63.3% 78.6% 63.3% 57.6% 81.6% 59.3%

73.3% 80.0% 73.3% 80.0% 73.3% 80.0% 60.0% 80.0% 80.0% 80.0% 60.0% 80.0% 60.0%

Pensyarah Zurina Yasak Zurina Yasak Zurina Yasak Zurina Yasak Zurina Yasak Zurina Yasak Zurina Yasak Zurina Yasak Zurina Yasak Zurina Yasak Zurina Yasak Zurina Yasak Zurina Yasak

15.4%

61.5%

FAIL
Cognitive 15.4%

FAIL
Psychomotor 61.5% FAIL

76.9% PASS
Affective 76.9%

Section 1

FAIL

10

PASS

Total CLO Achievement for DBK 10702


Section Section 1 CLO Achievement CLO 1 CLO 2 CLO 3 15.4% 61.5% 76.9% FAIL FAIL PASS

Average CLO Achievement for DBK 10702


76.9%
61.5%

15.4%

CLO 1

CLO 2

CLO 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E D D D D D CCCCCC C

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

C C C C+ C+ C+ C+ C+ BBBBBB B B B B B+ B+ B+ B+ B+ AAAAAA A A A A A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Continual Quality Improvement (CQI) for DBK 10702

CQI for

Additional Class

Additional Exercises

Different Delivery Approaches

Specific Tips in Answering

Selfassessment

Others

CLO 1
(Please '' at related place)

/ / / / Show how to answer final examination paper. Instead of giving lecture, student exposed to games, roles play and debates. Giving extra quizes

Motivation Session

Special Seminar

Special Observation

Attitude Learning

Sosial Learning

Others

CQI for

CLO 2
(Please '' at related place)

/ / Giving reminder to the students using social media, make sure the students post the assignment to the blog provided and making discussion thru it.

CQI for

Computeraided Instruction

Special Exposure

Additional Skill Development

Reconfigure Equipment

Providing Direct Feedback

Others

CLO 3
(Please '' at related place)

(Give your detail description here)

JADUAL SPESIFIKASI ITEM BAGI SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Code : BBP45302 Semester : 2 Question Numbers
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

COURSE CONTENT/ TOPICS

Course : ETIKA DALAM PENGGUNAAN KOMPUTER Session: 2012/2013 BLOOMS TAXONOMY (COGNITIVE LEVEL)
Knowledge 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comprehension Application Analysis Synthesis Evaluation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Etika Profesional Teknologi Maklumat Etika Profesional Teknologi Maklumat Etika Profesional Teknologi Maklumat Etika Profesional Teknologi Maklumat Etika Profesional Teknologi Maklumat Keselamatan Komputer: Serangan Pencerobohan dan Perlindungan Keselamatan Komputer: Serangan Pencerobohan dan Perlindungan Keselamatan Komputer: Serangan Pencerobohan dan Perlindungan Keselamatan Komputer: Serangan Pencerobohan dan Perlindungan Keselamatan Komputer: Serangan Pencerobohan dan Perlindungan Perisian: Isu Pemilikan dan Hakcipta Perisian: Isu Pemilikan dan Hakcipta Perisian: Isu Pemilikan dan Hakcipta Perisian: Isu Pemilikan dan Hakcipta Perisian: Isu Pemilikan dan Hakcipta Undang-undang Jenayah Komputer Siber Undang-undang Jenayah Komputer Siber Undang-undang Jenayah Komputer Siber Undang-undang Jenayah Komputer Siber Undang-undang Jenayah Komputer Siber

Soalan Objektif

S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

Wajib Jawab

S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31

Etika Profesional Teknologi Maklumat Etika Profesional Teknologi Maklumat Keselamatan Komputer: Serangan Pencerobohan dan Perlindungan Keselamatan Komputer: Serangan Pencerobohan dan Perlindungan Perisian: Isu Pemilikan dan Hakcipta Perisian: Isu Pemilikan dan Hakcipta Perisian: Isu Pemilikan dan Hakcipta Undang-undang Jenayah Komputer Siber Undang-undang Jenayah Komputer Siber Undang-undang Hakcipta Dan Komputer Undang-undang Hakcipta Dan Komputer

2 2 2

3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5

Soalan Struktur

3 2 2

2 3 3 3

S28

Keselamatan Komputer: Serangan Pencerobohan dan Perlindungan Undang-undang Jenayah Komputer Siber Undang-undang Hakcipta Dan Komputer

25 25 25

25 25 25

Esei

S29 S30

Pilih 1 sahaja

TOTAL MARKS

21
20

59
60

18
5

2
2.5

0
0

0
0

100
100

24

40

Wajib Jawab

20

55
Pilih 1 sahaja

25

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

post/10 comment/5 ABG MOHD SABIRIN BIN 7 ABG MUIS 10.0 8 FRANCESCA WILLY MAJINGIN 5.5 7.9 1 HANA NAQIBAH BINTI KEPLI 7 10.0 8 NOOR AZAH BINTI MD 5 LASIM 7.1 2 NOR AMALINA ALIAA BINTI 6 ZAHRI 8.6 4 NORAMIRA BINTI MOHD 6.5 ADZAHAR 9.3 6 NORSOLEHAN BINTI MAHAMUD 5 7.1 1.5 NUR AIN BINTI YA'AKUB 5 7.1 0 NUR AZLINDA BTE JAINURI 7 10.0 4 NUR UMI SHAFIQAH BINTI 5 SALLEH 7.1 0 SITI NUR MASTURA BT 5 AHMAD 7.1 0 SYAREZA AZREEN BINTI 6SAMAD 8.6 8 WAN HANISAH BINTI MEGAT 5 HANIF 7.1 1

5.0 0.6 5.0 1.3 2.5 3.8 0.9 0.0 2.5 0.0 0.0 5.0 0.6

15.0 8.5 15.0 8.4 11.1 13.0 8.1 7.1 12.5 7.1 7.1 13.6 7.8