Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesihatan


Tunjang : Kesihatan Diri dan Keluarga
Tajuk : Kepentingan hubungan kekeluargaan
Sub Tajuk : kepentingan hubungna kekeluargaan
Tahap : Satu
Tahun : Tiga
Bilangan Murid : 30 orang
Tarikh : 24-06-2008
Hari : Selasa
Masa : 7.45 hingga 8.15
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat -:
1. munujukkan contoh cara yang baik dalam hubungan
kekeluargaan
2. mengenal pasti cara mewujudkan hubungan baik dalam
keluarga.
3. menunjukkan minat dan bersemangat sepanjang
pengajaran dan pembelajaran.
Penyebatian KBKK : Menghuungkait, mengelas, menjanakan idea
Penerapan nilai : Minat, perihatin, kerjasama
Sumber P&P : Buku rukjukan, buku teks
Penggabungjalinan : Agama Islam
Bahagian Aktiviti Fokus pembelajaran Organisasi Catatan

Aktiviti 1 Soal jawab - guru bertanyakan khabar kepada Keseluruhan Verbal


bersama murid murid kelas linguistic
Permulaan - guru bersoal jawab berpandukan
(5 minit) soalan-: Interpersonal
adakah kamu sayang
kepada ibu bapa kamu Intrapersonal
bagaimana menunjukkan
sayang kepada ibu bapa
kamu

Aktiviti 2 Perbincangan - perbincangan berdasarkan soalan Perbincangan Verbal


antara guru dan yang diberi oleh guru -: guru denga murid linguistic
Perkembangan murid -apakah peranan seorang anak
(5minit) Perbincangan yang baik Interpersonal
murid dengan - bagaimana untuk menjadi anak
murid yang baik Intrapersonal
- peranan anak kepada ibu bapa

Aktiviti 3 Membuat - murid diminta memberikan contoh- individu


latihan contoh bagaimana untuk menjadi
Perkembangan anak yang baik
(5minit)

Aktiviti 4 Lakonan - murid diminta untuk melakonkan Berkumpulan Kinetic


watak seorang anak yang baik
Kemuncak kepada keluarga contohnya kepada Interpersonal
(10minit) ibu bapa
Intra personal

Aktiviti 5 Refleksi - guru merumus tajuk pelajaran


keseluruhan - perbincangan dengan murid dengan
Penutup guru bag masalah yang dihadapi
(5minit) dalam pelajaran yang diajar.