CONTOH BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM 2013

PENILAIAN KOKURIKULUM 2013 UNIT KOKURIKULUM SK ASSUNTA SATU NAMA KELAS :…………………………………………………………………… :……………… :……………………….

NO.SURAT BERANAK

A. KEGIATAN SUKAN DAN PERMAINAN & 1M1S : (………………)

Bil 1 2 3 4

Aspek Penilaian Kehadiran Jawatan Disandang Penglibatan Pencapaian JUMLAH (

Prestasi / 15 ) =

Markah / 50 / 10 / 20 / 20 / 100

B. KEGIATAN KELAB DAN PERSATUAN : (……………………)

Bil 1 2 3 4

Aspek Penilaian Kehadiran Jawatan Disandang Penglibatan Pencapaian JUMLAH (

Prestasi / 12) =

Markah / 50 / 10 / 20 / 20 / 100

C. KEGIATAN UNIT BERUNIFORM : (………………………)

Bil 1 2 3 4

Aspek Penilaian Kehadiran Jawatan Disandang Penglibatan Pencapaian JUMLAH (

Prestasi / 12 ) =

Markah / 50 / 10 / 20 / 20 / 100

Borang ini merupakan markah penilaian Kokurikulum bagi murid Tahap 2 sahaja Pemarkahan ini adalah SULIT. 4. 5. 2. Pengiraan jumlah markah penglibatan Kokurikulum adalah seperti yang dilampirkan. 3. .CATATAN : 1. Sekian untuk makluman ibu bapa. Pengisian markah diberikan oleh Guru Penasihat unit masing-masing Jumlah markah keseluruhan akan dikira oleh AJK Penilai yang dilantik oleh pihak sekolah Seorang Tokoh Kurikulum akan dipilih dari kalangan murid Tahun 6.

Aktiviti Kokurikulum 2013 *Sila klik pada jadual di bawah untuk paparan yang lebih besar Jenis Aktiviti Kokurikulum: .

Peruntukan Masa: Kejayaan Kokurikulum 2013 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful