CONTOH BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM 2013

PENILAIAN KOKURIKULUM 2013 UNIT KOKURIKULUM SK ASSUNTA SATU NAMA KELAS :…………………………………………………………………… :……………… :……………………….

NO.SURAT BERANAK

A. KEGIATAN SUKAN DAN PERMAINAN & 1M1S : (………………)

Bil 1 2 3 4

Aspek Penilaian Kehadiran Jawatan Disandang Penglibatan Pencapaian JUMLAH (

Prestasi / 15 ) =

Markah / 50 / 10 / 20 / 20 / 100

B. KEGIATAN KELAB DAN PERSATUAN : (……………………)

Bil 1 2 3 4

Aspek Penilaian Kehadiran Jawatan Disandang Penglibatan Pencapaian JUMLAH (

Prestasi / 12) =

Markah / 50 / 10 / 20 / 20 / 100

C. KEGIATAN UNIT BERUNIFORM : (………………………)

Bil 1 2 3 4

Aspek Penilaian Kehadiran Jawatan Disandang Penglibatan Pencapaian JUMLAH (

Prestasi / 12 ) =

Markah / 50 / 10 / 20 / 20 / 100

CATATAN : 1. . Pengisian markah diberikan oleh Guru Penasihat unit masing-masing Jumlah markah keseluruhan akan dikira oleh AJK Penilai yang dilantik oleh pihak sekolah Seorang Tokoh Kurikulum akan dipilih dari kalangan murid Tahun 6. 3. Borang ini merupakan markah penilaian Kokurikulum bagi murid Tahap 2 sahaja Pemarkahan ini adalah SULIT. Pengiraan jumlah markah penglibatan Kokurikulum adalah seperti yang dilampirkan. 4. 2. Sekian untuk makluman ibu bapa. 5.

Aktiviti Kokurikulum 2013 *Sila klik pada jadual di bawah untuk paparan yang lebih besar Jenis Aktiviti Kokurikulum: .

Peruntukan Masa: Kejayaan Kokurikulum 2013 .