Anda di halaman 1dari 12

AQIDAH TERAS KEHIDUPAN MANUSIA BERTANGGUNGJAWAB.

Surah Al-Anam ayat 161 - 165 Bahagia n ALQURAN 5 Tajuk kecil Surah al-Anam ayat 161 - 165 - Menyatakan maksud keseluruhan ayat - Mengetahui perkara utama dalam kenhidupan seperti; - Islam agama lurus (benar) - Ajaran Nabi Muhammad kekal hingga akhir zaman - Manusia dijadikan untuk beribadat kepada Allah swt - Manusia dilarang mensyirikkan Allah - Manusia adalah khalifajh di muka bumi - Setiap amalan akan dinilai - Peranan pelajar dalam membentuk iklim dini di sekolah - Peranan/tugas manusia sebagai khalifah - Kesan buruk tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah - Pengertian islam sebagai ad-Din - Kumpulan manusia yang diredahai Allah; - Para ulamaSahabat Rasul - Al-Auliya - Iktibar dari kumpulan yang dimurkai Allah; - Kaum Thamud - Nabi Palsu - Balasan Allah bagi setiap perbuatan manusia - Sifat manusia yang menderhakai Allah berdasarkan surah ar-Rum ayat 41 - Implikasi apabila ingkar melaksanakan perintah Allah swt - Tugas seorang muslim Cadanga n Soalan

Maksud Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang betul lurus, (kepada) ugama yang tetap teguh, iaitu ugama Nabi Ibrahim yang ikhlas, dan tiadalah ia dari orang-orang musyrik". Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiada sekutu bagiNya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku (di antara seluruh umatku) adalah orang Islam yang awal pertama - (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahNya)". Katakanlah: "(Sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah diri kepadaNya) patutkah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia lah Tuhan bagi tiaptiap sesuatu?

Dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan oleh tiaptiap seorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya; dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja); kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali, lalu Ia menerangkan kepada kamu akan apa yang kamu berselisihan padanya. Dan Dia lah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat, kerana Ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakanNya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksaNya, dan sesungguhnya Ia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Umat Nabi Muhammad telah diberi petunjuk (hidayat) oleh kejadian yang benar dan diredai olehNya iaitu agama Islam

INTISARI AYAT
Umat Islam dituntut mengerjakan ibadat solat & ibadat lain yg ditentukan oleh syarak sebagai menunaikan perintah Allah

Umat Islam juga hendaklah berpegangn teguh pada ajaran Islam dengan mematuhi segala yang diperintah dan meninggalkan segala laranganNya Orang yang teguh imannya tidak akan mensyirikkan Allah dan sesuatu yang lain

Allah memberi peringatan bahawa setiap individu bertanggungjaw ab terhadap perbuatannya semasa di dunia dan di akhirat

MATLAMAT HIDUP MUKMIN MATLAMAT HIDUP MUKMIN Nikmat Utama: Islam dan Nikmat Utama: Islam dan Iman Iman [Insan yang mulia] [Insan yang mulia] Hendaklah memelihara Iman dan Islam dgn sentiasa Hendaklah memelihara Iman dan Islam dgn sentiasa berdoa dan melakukan ibadat semata-mata kerana berdoa dan melakukan ibadat semata-mata kerana Allah swt Allah swt Menyerahkan semua urusan hidup kerana Allah swt Menyerahkan semua urusan hidup kerana Allah swt sebagaimana yg kita lafazkan dalam solat sebagaimana yg kita lafazkan dalam solat Semua kerja yang dilakukan hendaklah berlandaskan Semua kerja yang dilakukan hendaklah berlandaskan keimanan [jujur dan khlas] keimanan [jujur dan khlas] Untuk menjadi Insan yang mulia, kita hendaklah bertqwa. Untuk menjadi Insan yang mulia, kita hendaklah bertqwa. Kemewahan dan kesempurnaan fisikal juga penting Kemewahan dan kesempurnaan fisikal juga penting dalam menentukan taraf seseorang. dalam menentukan taraf seseorang.

Semua rasul, [Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir]] dgn tujuan yg Semua rasul, [Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir]] dgn tujuan yg sama mengajak manusia ke jalan yg lurus, menyembah Allah swt dan sama mengajak manusia ke jalan yg lurus, menyembah Allah swt dan menekankan aqidah tauhid[hubungan dgn Allah dan hubungan dgn menekankan aqidah tauhid[hubungan dgn Allah dan hubungan dgn manusia] manusia] Hubungan Allah seperti solat, puasa, haji, membaca al-Quran dan Hubungan Allah seperti solat, puasa, haji, membaca al-Quran dan berzikir berzikir Hubungan dgn mausia sedekah,[hubungan dgn Allah dan hubungan Hubungan dgn mausia sedekah,[hubungan dgn Allah dan hubungan dgn manusia] dgn manusia] Hubungan Allah seperti solat, puasa, haji, membaca al-Quran dan Hubungan Allah seperti solat, puasa, haji, membaca al-Quran dan berzikir berzikir Hubungan dgn manusia seperti bersedekah,berjual beli dan amalan Hubungan dgn manusia seperti bersedekah,berjual beli dan amalan berjiran berjiran ISLAM AGAMA LURUS ISLAM AGAMA LURUS Manusia bertanggungjawab atas semua perbuatan Manusia bertanggungjawab meliputin3 bidang utama - Khalifah Allah di atas muka bumi ini. - Dianugerahkan pelbagai kelebihan berbanding makhluk lain seperti akal, imu pengetahuan -Tujuannya adalah untuk makluman pelbagai suruhan-Nya di samping tidak melanggar larangan yang disyariatkan. -Orang Islam hendaklah melakukan amalan salih dan amal kebaikan disamping menjauhkan diri daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah

Setiap individu bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya semasa di dunia sama ada baik, jahat, kecil oleh Allah Allah akan memberi balasan kepada hamba-Nya dengan adil

Terhadap Allahtaat pada perintahnya dan menjauhi larangan-Nya

Terhadap diriberibadat dan menuntut ilmu

Terhadap masyarakat- tolongmenolong dan berakhlak mulia

Terhadap alam sekitarmemulihara dan memelihara alam ini

Al-Ibadah

Manusia dicipta utk mengabdikan kepada Allah swt. Ibadat merangkumi ibadat umum contohnya;mempelajari ilmu dan kemahiran terkini Membina kekusaan di uka bumi untuk menjalankan perintah Allah swt dan system hidup yang berteraskan pengabdian diri kepada Allah. Contohnya empayar Khulafa al-Rasyidin

Al-Khilafah [pemerinta h]

Al- marah

Membina prasarana dalam pelbagai bidang pembangunan spritual danmaterial utk membentuk negara maju, hidup dalam kemakmuran dan

Mengapa dilaranga n Buruk Sangka

manusia hidup dalam keadaan yang tidak tenang

menjatuhkan maruah dan mengaibkan seseorang mewujudkan masyarakat yang berpecah belah

mengelakkan fitnah dan pergaduhan

mengelakkan orang yang tidak bersalah menderita

e. Kesan Hidayah 1. Setiap orang Islam hendaklah sentiasa berdoa memohon petunjuk dan hidayat kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang benar 2. Seseorang yang mendapat hidayat daripada Allah akan berubah daripada seorang yang tidak baik kepada seorang yang baik dan taat pada agama Allah.Hal ini demikian kerana dirinya sentiasa diberi petunjuk oleh Allah sama ada pemikiran, tindakan, percakapan atau perbuatan 3. Jiwa dan perasaan mereka yang mendapat hidayat daripada Allah sentiasa berada dalam keadaan tenang, tenteram dan bahagia. 4. Dalam melakukan sesuatu perkara, mereka yang mendapat hidayat daripada Allah selalu melakukan perkara-perkara yang baik dan mengajak orang lain supaya melakukan kebaikan 5. Orang-orang mukmin hendaklah sentiasa melakukan amal-amal kebaikan dan menunaikan perintah Allah, menjaga kebersihan zahir dan batin dan menjauhi perkara-perkara maksiat agar sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah

d. Kelebihan Darjat Sebagai Ujian Allah 1. Allah menjadikan manusia dalam keadaan yang berbeza dan berlainan antara satu dengan yang lian. Perbezaan tersebut dapat dilihat sama ada pada bentuk fizikal, rupa paras, harta, kedudukan, kekuatan dan sebagai 2. Segala 3. Segala keadaan harta ini Allah jadikan yang untuk menguji keimanan dan kepada seseorang ketabahan hamba-Nya dalam menjalani kehidupan kekayaan dianugerahkan merupakan dugaan dan ujian daripada Allah.Pada hari akhirat akan bertanya tentang bagaimana harta itu dapat?, bagaimana harta itu dijaga ? dan ke mana harta tersebut dibelanjakan? 4. Ketinggian darjat atau kedudukan yang dianugerahkan kepada seseorang adalah untuk menguji dirinya dalam menggunakan kedudukan yang dimilikinya 5. Allah menyuruh manusia berusaha untuk memperoleh kejayaan dahulu dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh-Nya

SOALAN 1. Matlamat hidup mukmin Tandakan Ya pada perkataan yang etul dan Tidak bagi yang salah.

a) Mulia disisi manusia b) Bebas melakukan apa saja c) Bertaqwa kepada Allag swt d) Dihormati oleh masyarakat e) Mendapat keredaan Allah swt f) Beribadat supaya dipuji oleh orang ramai

2. Islam agama yang lurus Isikan tempat yang kosong i. Sejak Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad saw, ajaran Islam menegakkan prinsip hidup yang berteraskan.iaitu : [aqidah] -.[hablu minallah] yang bermaksud hubungan dengan Allah dan yang bermaksud hubungan sesama manusia. ii. 1. Apakah pengertian Hidayah Pengertian Hidayah ialah; Petunjuk daripada Allah SWT atau penyuluh hidup seseorang pada jalan yang benar bagi mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. 2. Bagaimanakah cara untuk memperoleh hidayah Allah SWT:- Bertafakur menggunakan fikiran dengan cermat berlandaskan wahyu Allah. - Bergaul dengan para cendekiawan dan ulama yang alimin (beramal dengan ilmunya) - Menjaga hubungan baik sesame manusia - Meningkatkan ibadat - Sentiasa berdoa kepada Allah swt - Menyelidik dan mendalami ilmu pengetahuan.

- Berdoa kepada Allah memohon hidayah. - Niat kerana hendak mendapat petunjuk Allah. 3. Contoh orang/mereka yang mendapat hidayah Allah:Orang yang mati dalam beriman seperti ASiah isteri Firaun, Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar. 4. Nyatakan ciri orang yang tidak mendapat hidayah Allah :- Individu itu sentiasa berada dalam kesesatan dan kejahilan - Individu itu lebih gemar mengamalkan akhlak yang tidak baik. - Individu itu benci kepada kebaikan dan suka kejahatan. - Individu itu sentiasa berada dalam keadaan keluh kesah, takut dan kecewa. - Individu itu akan ingkar pada perintah Allah swt. 5. Contoh orang yang tidak mendapat hidayah Allah SWT:Orang yang mati dalam kekafiran seperti anak Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh dan Abu Jahal. 6. Bagaimanakah hidayah berperanan dalam kehidupan umat Islam . Peranan hidayah dalam kehidupan umat Islam: Memperolehi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Mendapat keberkatan dan keredhaan Allah SWT atas setiap apa-apa yang dilakukan di dunia. Mendapat keredaan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Mendorong seseorang melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Menyebabkan seseorang itu sentiasa sabar dan tenang dalam menghadapi dugaan hidup. 7. Mengapakah manusia perlu bertanggungjawab? Manusia perlu bertanggungjawab kerana:-

Menusia dianugerahkan pelbagai kelebihan berbanding makhluk lain seperti akal, ilmu pengetahuan dan lain-lain untuk melakukan pelbagai suruhan-Nya disamping tidak melanggar larangan yang disyariatkan.

Setiap individu bertanggungjawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan di dunia sama ada yang baik ataupun yang sebaliknya. Setiap balasan yang Allah SWT turunkan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh hamba-Nya di dunia.

8. Nyatakan hikmat Allah manjadikan manusia kaya, miskin, tinggi, rendah Hikmat Allah manjadikan manusia kaya, miskin, tinggi, rendah dan sebagainya:- Untuk menguji keimanan dan ketabahan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. - Sebagai dugaan kepada hamba-Nya. - Untuk menguji dirinya dalam menggunakan kedudukan yang dimiliki-Nya itu. - Allah SWT menyuruh manusia berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memperolehi kejayaan dalam hidup. 9. Nyatakan 2 kelebihan golongan yang mendapat hidayah Allah SWT a) Dijamin mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat. b) Mendapat keredaan-Nya 10. Mengapakah setiap orang bertanggungjawab di atas apa yang dilakukan semasa di dunia? a) Manusia telah dibimbing oleh Rasulullah SAW b) Manusia mempunyai pedoman Al-Quran c) Manusia mempunyai kuasa berfikir untuk memilih yang mana baik dan sebaliknya. 11. Bagaimanakah peranan akal membawa kebaikan kepada manusia?

Peranan akal untuk membawa kebaikan kepada manusia ialah:a) Berfikir perkara-perkara yang baik dan berfaedah. b) Berfikir yang berlandaskan wahyu Ilahi. c) Berfikir melakukan sesuatu untuk kebaikan ramai.

12. Apakah kesan bertindak mengikut akal fikiran tanpa berpandukan Al-Quran? Kesan bertindak mengikut akal fikiran tanpa berpandukan Al-Quran ialah: a) Membawa kepada kegagalan. b) Tidak diredai Allah SWT c) Banyak dipengaruhi oleh kepentingan diri. d) Didorong oleh hawa nafsu. 13. Bagaimanakah anda memanfaatkan akal fikiran untuk memperolehi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat? Saya memanfaatkan akal fikiran untuk memperolehi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan:a) Memastikan bahawa sesuatu perkara yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam. b) Sentiasa mencari jalan yang dibenarkan dalam Islam untuk mendapatkan rezeki. c) Sentiasa berikhtiar untuk mendapatkan keredaan Allah terhadap segala usaha yang dilakukan.

14. Mengapakah manusia disuruh berpandukan Al-Quran dalam melaksanakan sesuatu perkara:Manusia disuruh berpandukan Al-Quran dalam melaksanakan sesuatu perkara kerana:a) Akan mendapat keredhaan Allah. b) Untuk menemui jalan yang benar bagi mencapai keberkatan Allah. c) Supaya tidak berlaku penyelewengan terhadap tindakan yang dilakukan yang akan mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai.

15. Surah Al-Anam, ayat 161-162 merupakan ikrar setiap muslim dalam solat bahawa hidup dan mati kerana Allah SWT semata-mata. Apakah kesan ikrar tersebut terhadap kepatuhan seseorang pada perintah Allah SWT? Kesan ikrar tersebut terhadap kepatuhan seseorang pada perintah Allah SWT ialah:a) Mendorong seseorang supaya mentaati/mengingati Allah SWT b) Melakukan ibadat dengan sempurna c) Menjauhi perkara mungkar berakhlak mulia menjaga hubungan baik sesame manusia d) Melaksanakan segala perintah Allah SWT dengan bersungguh-sungguh. e) Merasakan dirinya seorang hamba yg lemah yang mesti patuh dan taat pada perintah-Nya. 16. Nyatakan pengakuan Nabi Muhammad SAW yang diperintah oleh Allah SWT menyatakannya kepada kaumnya:Pengakuan Nabi Muhammad SAW: a) Allah memberi hidayah mengikut jalan yang lurus. b) Solat, ibadat, hidup, dan mati untuk Allah. c) Tiada sekutu bagi Allah. d) Setiap orang menanggung dosanya masing-masing. 17. Apakah yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus dalam ayat di atas? Maksud jalan yang lurus ialah agama Allah (Islam) seperti agama yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu.

18. Hidayah itu anugerah Allah, Bagaimanakah memelihara hidayah itu agar sentiasa kekal? a) berdoa memohon terus dipelihara hidayah. b) Berdisiplin dan beramal. c) Istiqamah melakukan kebaikan. d) Reda dengan ujian Allah

19. Beri beberapa bukti menunjukkan Islam itu agama lurus. Bukti Islam adalah agama yang lurus kerana a) Islam mengajar manusia ikhlas melakukan sesuatu yang benar kerana Allah b) Islam mengajar manusia berkasih sayang dan saling nasihatmenasihati c) Segala larangan dan suruhan yang ada dalam Islam semuanya dengan fitrah naluri manusia d) Islam memelihara hak manusia e) Islam sesuai dipraktikkan bagi semua zaman f) Islam mewajibkan umatnya menghormati dan menunaikan hak orang lain yang menjadi kewajipan bersama