Anda di halaman 1dari 25

PANDUAN MENGISI BORANG TUNTUTAN PETUGAS PEPERIKSAAN UPSR 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ISIKAN/TUKARKAN MAKLUMAT YANG BERTANDA MERAH DI HELAIAN TNT 1 TERLEBIH DAHULU DAN KEMUDIAN DI SEMUA HELAIAN . ISIKAN NAMA TEMPAT JARAK YANG TERDEKAT SAMADA DARI RUMAH ATAU PEJABAT DI HELAIAN TNT 2 SILA BUAT PENAMBAHAN PERJALANAN JIKA DIARAH BERGERAK KE SESUATU TEMPAT OLEH PEGAWAI PASTIKAN KELAS TUNTUTAN YANG BETUL DI HELAIAN MAKLUMAT TUNTUTAN SILA TUKAR SECARA MANUAL PADA KADAR SEN , JIKA KELAS TUNTUTAN ADALAH B DAN C DI TNT 3 JIKA JUMLAH KM MELEBIHI 500KM , SILA MASUKKAN DATA SECARA MANUAL DI HELAIAN TNT 3 LENGKAPKAN MAKLUMAT DAN JUMLAH TOL DI HELAIAN TOL CETAK BORANG SENARAI SEMAK IKHTISAS DENGAN KERTAS WARNA MERAH DAN BIRU BAGI PERJALANAN CETAK SEMUA BORANG DAN SUSUN BORANG IKUT URUTAN SEPERTI DALAM SENARAI SEMAK IKHTISAS DAN PERJALANAN

KELAS TUNTUTAN PETUGAS


Kelas Lingkungan Gaji Sukatan Selinder

A B C D E

Tidak kurang dari RM2625.45 sebulan Tidak kurang dari RM2333.00 sebulan Tidak kurang dari RM1820.75 sebulan Kurang dari RM1820.75 sebulan Kurang dari RM1820.75 sebulan

1400 s.s ke atas 1000 s.s ke atas Di bawah1000 s.s Tidak kurang 175 s.s Di bawah 175 s.s

KADAR BAYARAN PETUGAS UPSR


JAWATAN
PENYELIA KAWASAN KETUA PENGAWAS TIMBALAN KP PENGAWAS PEMBERSIH BILIK

ELAUN
RM80 + 10P + 2S RM70 + 0.25C + 2S RM60 RM45 + S RM20 + 2H

P - BIL PUSAT PEP. S - BIL SESI ( PAGI DAN PETANG ) C - BIL CALON H - BIL HARI

BA 201
NO.PUSAT

PENGAWAS

JAWATAN

PEPERIKSAAN UPSR TAHUN 2013 SENARAI SEMAK SERAHAN DOKUMEN KEWANGAN PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN IKHTISAS
Nama : Nama Sekolah : No.Tel bimbit : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Semua dokumen hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan / Pentadbir Sekolah / PPD sahaja

SALINA BTE RAHIM SK KAMPUNG PENDAMAR , JALAN TIONG 41050 KLANG 012-6666666 Dokumen

Daerah

KLANG (/)

Borang Pecahan Tuntutan Pengawasan Peperiksaan ..( JPS/SPP-03(Pin 3/12) - (Jika Berkaitan ) Borang Tuntutan Ikhtisas ( LP/Am17A ) Borang Pengesahan Tuntutan dan Jadual Pengawasan Peperiksaan Awam ( JPS/SPP-38 ) Pemantauan / Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( JPS/SPP-68) - utk PBS shj Surat Lantikan / Panggilan Mesyuarat Senarai Nama Calon / Senarai Kehadiran Calon ( JPS/SPP-69 ) - utk PBS shj Salinan Borang LP/Am 29 ( KP shj )** TIDAK PERLU
Salinan Surat Pengesahan Calon CBK / H / T (Jika Berkaitan )

Borang Maklumat Akaun Bank Terkini ( JPS/SPP-43 Pin.2/2012 ) Salinan Buku Bank / Penyata Bank ( Gaji shj ) Salinan Slip Gaji / Cetakan Penyata Gaji

Tandatangan Penuntut

Tandatangan & Cop Penyemak ( SPP )

Tarikh : 12.9.2013

Tarikh :

NOTA KUIRI :

1. Sila kemukakan dokumen di para . ke SPP dalam tempoh SATU MINGGU dari tarikh semakan dibuat. 2. Saya mengesahkan bahawa Perkara 1 di atas telah diambil tindakan.
Tandatangan Penuntut

Tarikh : ..

Vot B41

Jab 211

PTJ 221001

Prog/Akt 040105

Objek

Amaun

Disemak Oleh :

B99

211

310101

Tarikh :

z/spp/4/22/2013 3:36 PM(Pindaan 5)

BA 201
NO.PUSAT

PENGAWAS

JAWATAN

PEPERIKSAAN UPSR TAHUN 2013 SENARAI SEMAK SERAHAN DOKUMEN KEWANGAN PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN PERJALANAN
Nama : Nama Sekolah : No.Tel bimbit : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Semua dokumen hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan / Pentadbir Sekolah / PPD sahaja

SALINA BTE RAHIM SK KAMPUNG PENDAMAR , JALAN TIONG 41050 KLANG 012-6666666 Dokumen

Daerah

KLANG (/)

Borang Pecahan Tuntutan Pengawasan Pep ..( JPS/SPP-03(Pin 3/12) - ( Jika Berkaitan ) Borang Kenyataan Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri ( Lampiran A ) Surat Lantikan / Panggilan Mesyurat Borang Utk Pegawai Bertugas Rasmi Di Luar Pejabat ( JPS/SKPP-KEW/01 ) Borang Bayaran Tol Secara Tunai ( JPS/SPP-29 )/ Cetakan e-Statement Resit Tol ( Asal )
Surat Pengesahan Calon H/T

Borang Maklumat Akaun Bank Terkini ( JPS/SPP-43 Pin.2/2012 ) Salinan Buku Bank / Penyata Bank ( Gaji shj ) Salinan Slip Gaji / Cetakan Penyata Gaji

Tandatangan Penuntut

Tandatangan & Cop Penyemak ( SPP )

Tarikh : 12.9.2013

Tarikh :

NOTA KUIRI :

1. Sila kemukakan dokumen di para . ke SPP dalam tempoh SATU MINGGU dari tarikh semakan dibuat. 2. Saya mengesahkan bahawa Perkara 1 di atas telah diambil tindakan.
Tandatangan Penuntut

Tarikh : ..

Vot B41

Jab 211

PTJ 221001

Prog/Akt 040105

Objek

Amaun

Disemak Oleh :

B99

211

310101

Tarikh :

z/spp/4/22/2013 3:36 PM(Pindaan 5)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TUNTUTAN BAGI BAYARAN IKHTISAS Peperiksaan : Ujian Pencapaian Sekolah Rendah 2013
1. Nama Penuh : (Dalam huruf Besar) PPPBS DG 32 4. Jawatan : PENGAWAS 8. Alamat Ibu Pejabat/Sekolah : 5. Gred : DG32 SALINA BTE RAHIM 2. No.Kad Pengenalan 3. No.Fail Cukai Pendapatan 6. Gaji Pokok : : 761104-10-5333 : 555555 7. No. Gaji

LP/Am17A

IKH

: 55666666666

RM 4050.04 9. No.Tel Pej : 03-33256778 9.1 No.Tel Bimbit : 012-6666666 SK KAMPUNG PENDAMAR , JALAN TIONG 41050 KLANG 9.2 No.Faksimili : 03-3324455 9.3 Alamat E-mail : 11. Alamat Rumah : salinarahim@yahoo.com NO. 2 JALAN KAMPUNG PENDAMAR 41200 KLANG 12. Nama Matapelajaran : 15. Nama Pusat/Tempat :
(Untuk diisi oleh semua Pengawas)

10. No.Akaun Bank : 555555555 10.1 Nama Bank 10.2 Caw Bank : MAYBANK : KLANG

13. Kod Kertas : SR IBNU KHALDUN

14. No.Kod Pemeriksa : 16. No.Pusat Kod : BA 201 Ringgit

17. Bayaran Pengelola :

17.1 Bayaran bagi lain-lain pelantikan RM .. 17.2 Bayaran bagi Penyelia Kawasan/Penyelia Matapelajaran/Ketua Pengawas/Pen.Pengawas RM Jumlah Kecil (17.1 + 17.2 ) 19. Bayaran Pemeriksa :
19.1 Kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar .. senaskah ( seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan)-RM . 19.1.1 Kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar .. senaskah ( seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan)-RM . 19.2 Kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar .. senaskah ( seperti dalam borang penyelarasan pemeriksaan LP/am 19 )-RM . 19.2.1 Kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar . Jumlah Kecil ( 19.1 + 19.2 ) C PENGAWAS

( RM45 + S

A B

49.00
0

18. Bayaran bagi Ahli Panel/Penggubal/Penyelaras/Pentaksir/Juru Tulis/Juru Baca : Bil Kertas MP( )xRM5.00

20. Bayaran Ketua Pemeriksa / Ketua Pemeriksa Bersama : 20.1 Pasukan di bawah jagaan saya dengan kadar RM .. bagi setiap pasukan - RM .. 20.2 Bayaran minima kepada Pemeriksa matapelarajan yang mempunyai seorang sahaja pemeriksa - RM .... D 0 21. Bayaran Ketua Pasukan : . Penolong pemeriksadi bawah jagaan saya dengan kadar RM .. bagi setiap Penolong Pemeriksa. 22. Jumlah Tuntutan EMPAT PULUH SEMBILAN RINGGIT SAHAJA 23. Saya mengaku bahawa butir-butir tersebut di atas ialah bayaran dan perbelanjaan tuntutan yang sebenar. ______________________________ Tandatangan yang membuat tuntutan SALINA BTE RAHIM Nama : 24. Saya mengesahkan bahawa tuntutan yang tersebut di atas adalah benar. ______________________________ Tandatangan Nama : Jawatan ** :
* Potong yang tidak berkenaan.

49.00

Tarikh : 12.9.2013 UNTUK KEGUNAAN UNIT KEWANGAN LP

Tarikh :

Disemak oleh Tarrikh

: :

_____________________

** Nyatakan sama ada Pengarah Pelajaran/Ketua Unit/Ketua Pemeriksa/Ketua Pasukan/Ketua Pengawas atau lain-lain pegawai yang bertanggungjawab

LP/Am17A

IKH

55666666666 555555555 MAYBANK KLANG

emeriksa : BA 201 Sen

49.00
0

.. . 0 0

49.00

AN UNIT KEWANGAN LP

_____________________

LAMPIRAN A

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BULAN SEPTEMBER 2013

MAKLUMAT PEGAWAI Nama (Huruf Besar) : No. K/Pengenalan Gred/Kategori/ [ Kumpulan ( * )] Jawatan SALINA BTE RAHIM 761104-10-5333

: : Gaji

DG32 PPPBS DG 32 PENGAWAS : RM 4050.04 No.Akaun : RM 1100.00 Nama Bank : RM 5150.04 Cawangan : HONDA : WXY 22222 : 1500 :A : 555555555 : MAYBANK : KLANG

Pendapatan (RM)

Elaun-elaun Jumlah Jenis/Model

Kenderaan

No.Pendaftaran Kuasa (c.c.) Kelas Tuntutan

Alamat Pejabat

SK KAMPUNG PENDAMAR , JALAN Jarak dari pejabat TIONG 41050 KLANG ke tempat mesyuarat :

km

Alamat Rumah

NO. 2 JALAN KAMPUNG PENDAMAR 41200 KLANG

Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat :

km

TNT 1

KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Bertolak Tiba Tujuan/Tempat Jarak (KM)

05.09.13 7.00pg 1.00ptg 7.30pg 1.30ptg

TAKLIMAT DI PUSAT PEPERIKSAAN UPSR 2013 Dari rumah ke BA 201 SR IBNU KHALDUN Dari SR IBNU KHALDUN balik ke rumah

10 10

10.09.13 7.00pg 1.00ptg 7.30pg 1.30ptg

MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 Dari rumah ke BA 201 SR IBNU KHALDUN Dari SR IBNU KHALDUN balik ke rumah

10 10

11.09.13 7.00pg 1.00ptg 7.30pg 1.30ptg

MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 Dari rumah ke BA 201 SR IBNU KHALDUN Dari SR IBNU KHALDUN balik ke rumah

10 10

12.09.13 7.00pg 1.00ptg 7.30pg 1.30ptg

MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 Dari rumah ke BA 201 SR IBNU KHALDUN Dari SR IBNU KHALDUN balik ke rumah

10 10

JUMLAH

80

TNT 2 (PENGAWAS)

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Bagi : 500 km Pertama 501 hingga 1000 km 1001 hingga 1700 km 1701 km dan seterusnya 80 0 0 0 km km km km x x x x 0.70 0.65 0.55 0.50 sen/km: RM sen/km: RM sen/km: RM sen/km: RM 56.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAH

RM 56.00 0.00

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi [Resit (Tanpa Resit) ]: RM Bas [Resit (Tanpa Resit) ]: RM Keretapi [Resit (Tanpa Resit) ]: RM Feri [Resit NO. ]: RM Lain-lain [ Tambang gantian kapalterbang ] :RM Pendaftaran Seminar RM JUMLAH Jumlah RM TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN RM RM Jumlah RM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

hari x Elaun Makan sebanyak RM .00 x hari hari x Elaun Harian sebanyak RM x hari JUMLAH

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING ...hari x Bayaran Sewa Hotel RM 120.00/hari: RM *Resit No..+ Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM ............. hari x Elaun Lojing sebanyak RM./hari: RM

JUMLAH
TUNTUTAN PELBAGAI Tol *Resit: ...................+ : Tempat Letak Kereta *Resit: ...................+ : Dobi *Resit: ...................+ : Pos *Resit: ...................+ : Telefon,Teleks,Faks *Resit: ...................+ : Kerugian pertukaran matawang asing @ 3% : [Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja)

Jumlah RM RM RM RM RM RM RM

JUMLAH
JUMLAH SELURUH TNT 3

Jumlah RM RM

0.00 56.00

PENGAKUAN Saya mengaku bahawa: a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi; dibuat atas urusan rasmi; b) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa; c) Perbelanjaan yang bertanda ( * ) berjumlah sebanyak RMtelah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya; d) Panggilan telefon sebanyak RM ................ dibuat atas urusan rasmi ; dan e) Butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya. Tarikh: 12.9.2013 . Tandatangan PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi Tarikh: . Tandatangan . Nama . Jawatan PENDAHULUAN DIRI (JIKA ADA) Pendahuluan Diri diberi Tolak : Tuntutan sekarang Baki dituntut/Baki dibayar balik Catatan: (*) (**) - Jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB - potong mana yang tidak berkenaan : RM : RM : RM

TNT 4

JPS/SKPP-KEW/01(SPP68) (PERJALANAN RASMI:PINDAAN)

BORANG UNTUK PEGAWAI - PEGAWAI YANG BERTUGAS RASMI DI LUAR PEJABAT (*UNTUK URUSAN PENGAWASAN PEPERIKSAAN SAHAJA) 1 Nama Pegawai 2 Jawatan 3 Sektor / Unit : : : SALINA BTE RAHIM PENGAWAS SK KAMPUNG PENDAMAR , JALAN TIONG 41050 KLANG

4 Tugas - tugas Yang Akan Dijalankan , Tempat Dan Tarikh : TARIKH / MASA 05.09.13 10.09.13 11.09.13 12.09.13 PERIHAL TUGAS TAKLIMAT DI PUSAT PEPERIKSAAN UPSR 2013 MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 TEMPAT SR IBNU KHALDUN SR IBNU KHALDUN SR IBNU KHALDUN SR IBNU KHALDUN

5 Cara Perjalanan { Sila tandakan ( / ) }


Kenderaan Sendiri Kereta Api Kenderaan Awam (Bas/Teksi/Dll) Kenderaan Pejabat

Kapal Terbang

Menumpang kereta Pegawai Lain.Sila sebutkan Nama dan Tempat Bertugas Pegawai

6 Alamat tempat berhubung : _____________________ Tandatangan Pemohon Tarikh : 12.9.2013 ___________________________ Tandatangan Pegawai Yang Menyokong Tarikh :

PERAKUAN KETUA JABATAN Permohonan untuk menjalankan tugas-tugas rasmi di luar pejabat seperti di atas adalah * diluluskan / tidak diluluskan. Tiada tuntutan dibuat oleh pegawai Adalah disahkan pegawai ini * perlu / tidak perlu menggunakan kenderaannya sendiri dan diperakukan bahawa beliau perlu dibayar Elaun Hitungan Batu

Tarikh :

___________________________ Tandatangan Ketua Jabatan / Ketua Sektor Nama : Jawatan :

i. ii. iii.

Borang ini hendaklah diisi oleh setiap pegawai sekurang-kurangnya tiga hari sebelum pegawai keluar dari ibu pejabat untuk mendapatkan kelulusan dari Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Sektor Borang ini diisi di dalam dua salinan , satu salinan diserahkan ke Unit Pentadbiran dan salinan ASAL hendaklah disertakan semasa membuat tuntutan perjalanan sebagai dokumen sokongan. Nota * Sila potong mana-mana yang tidak berkenaan

Pindaan /Ogos2012

JPS/SPP - 29

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN SELANGOR


BORANG BAYARAN TOL SECARA * TUNAI BAGI PERJALANAN BULAN SEPTEMBER Nama Pemohon : SALINA BTE RAHIM

2013

BIL
1 2 3 4

TARIKH
5.09.2013 5.09.2013 5.09.2013 10.09.2013

PERJALANAN Dari
PEJABAT SEKOLAH SK BUKIT KEMUNING JPNS SMK RAJA ZARINA

Ke
SK BUKIT KEMUNING JPNS PEJABAT SEKOLAH SK BUKIT RIMAU

PLAZA TOL
TOL KEMUNING TOL SRI MUDA TOL SUNGAI RASAU TOL KEMUNING

BAYARAN PERGI
2.00 2.00

BAYARAN BALIK

1.00 2.00 2.00

JUMLAH
CATATAN :

1. * Potong yang tidak berkenaan

2. Lekatkan resit tol di lampiran berasingan & ketip bersama borang ini ( jika bayaran TUNAI ) 3. Cetak e-Statement 'On line' jika menggunakan Kad Touch N Go

______________________ ( Tandatangan Penuntut )

Tarikh :

12.9.2013

JPS/SPP - 29

JUMLAH 2.00 2.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00

a bayaran TUNAI )

JPS/SPP-43 (PIN2/2012)

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN SELANGOR PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN PERJALANAN

Maklumat Akaun Bank Terkini


( dilampirkan bersama setiap baucer manual )

Nama Penerima No. Kad Pengenalan Alamat Sekolah / Pejabat

: : :

SALINA BTE RAHIM 761104-10-5333

SK KAMPUNG PENDAMAR , JALAN TIONG 41050 KLANG

No. Gaji No. Akaun Bank Nama Bank Cawangan Bank No.Telefon Bimbit No.Telefon Pejabat No.Faks Pejabat Alamat E-mail

: : : : : : : :

55666666666 555555555 MAYBANK KLANG 012-6666666 03-33256778 03-3324455


salinarahim@yahoo.com

JPS/SPP-38(Pin.3/2013)

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN SELANGOR

PENGESAHAN TUNTUTAN DAN JADUAL PENGAWASAN PEPERIKSAAN UPSR 2013 A. MAKLUMAT PETUGAS : : : : SALINA BTE RAHIM 761104-10-5333 BA 201 SR IBNU KHALDUN 3. Jawatan : 5. Bil Calon : PENGAWAS 0 Calon

1 Nama 2 No. Kad Pengenalan 4 No Pusat 6 Nama Pusat B.

JADUAL BERTUGAS / PENGAWASAN * HARI / SESI ( PAGI / PETANG ) / / / / * HARI / SESI ( PAGI / PETANG )

BIL 1 2 3

TARIKH 10.09.13 11.09.13 12.09.13

BIL

TARIKH

JUMLAH SIDANG
* SESI PAGI ( Sidang 1 , Sidang 2 )

C.

JUMLAH TUNTUTAN
1 2 3 4 5 ELAUN CALON ( KP shj ) ELAUN SIDANG / HARI ELAUN PUSAT (PK shj) ELAUN PEMBANTU CALON Lain - Lain ( Pengawas ) ( ( ( 0 4 0 X 0.25 + RM70 ) X1) X 10 + RM80 ) (S) (10 P) : : : RM RM RM RM RM 0.00 4.00 0.00 0.00 45.00

JUMLAH BESAR

RM 49.00

________________________ SALINA BTE RAHIM t.t Petugas D. PENGESAHAN ________________________ ( ) Cop Jawatan

Tarikh :

12.9.2013

Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai