P. 1
PBS KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1

PBS KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1

|Views: 98|Likes:
Dipublikasikan oleh Kabus Cella
PBS KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1
PBS KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1

More info:

Published by: Kabus Cella on Sep 17, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

KEMAHIRAN TEKNIKAL 76


DOKUMEN ITEM CONTOH (DIC)
BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH
TINGKATAN 1


LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJ ARAN MALAYSIA
1
DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 1

EVIDENCE (MURID) EVIDENCE (BAHAN)
CONTOH
INSTRUMEN
ITEM CONTOH
B1D1E1
Menyatakan tiga jawatan dalam
struktur organisasi bengkel.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan


Lengkapkan struktur organisasi bengkel.
B1D2E1
Menyatakan lima faktor utama
reka bentuk.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Senaraikan lima faktor utama reka bentuk.
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................B1D2E2
Menyatakan tujuh alatan tangan
termasuk mesin.


 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin
dalam reka bentuk.
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….
6. …………………………………………….
7. …………………………………………….


2
B1D2E3
Menyatakan pernyataan masalah
yang hendak diselesaikan.


 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak
diselesaikan.B1D3E1
Menyatakan tiga sumber elektrik
dan tiga jenis wayar.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
A. Nyatakan tiga sumber elektrik.
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….

B. Nyatakan tiga jenis wayar elektrik.
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..

B1D4E1
Menyatakan dua sistem bekalan
air di rumah dan tiga jenis paip. Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
A. Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah.
1. ................................................................
2. ................................................................

B. Nyatakan tiga jenis paip.
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................

B1D5E1
Menyatakan tiga jenis mesin jahit.
 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Nyatakan tiga jenis mesin jahit.
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….Masalah yang saya hadapi ialah
……………………………...........................................
……………………………………………………………

3
B1D6E1
Menyatakan dua jenis keratan
batang.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Nyatakan dua jenis keratan batang.
1. ...............................................................
2. ...............................................................


B1D7E1
Menyatakan rumus rintangan
dalam litar selari.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Tuliskan rumus rintangan dalam litar selari.
...............................................................
...............................................................

B1D7E2
Menyatakan nama empat
bahagian utama meter pelbagai.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Labelkan empat bahagian utama pada meter
pelbagai.


Jawapan :
P : Skala
Q : Skru pelaras sifar
R : Pelaras sifar ohm
S : Tombol pemilih julat


P
Q
R
S


4
B1D7E3
Menyatakan tiga komponen pada
unit kawalan utama bekalan
elektrik domestik.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Rajah 1 menunjukkan Unit Kawalan Utama Bekalan
Elektrik Domestik.


Labelkan komponen tersebut.

Komponen Nama
P
Q
R
S

B1D8E1
Menyatakan satu jenis
pergerakan mekanikal.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Nyatakan satu jenis pergerakan mekanikal.

.......................................................................Rajah 1
P
S
R
Q


5
B1D8E2
Menyatakan tiga jenis gear.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan

Padankan gambar dan nama gear berikut.

Rajah gear NamaGear taji
Gear belitan
Gear heliksGear serong

B1D9E1
Menyatakan empat alat
pembayaran masa kini.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Senaraikan empat alat pembayaran masa kini.
1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................

6
DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 2

EVIDENCE (MURID) EVIDENCE (BAHAN)
CONTOH
INSTRUMEN
ITEM CONTOH
B2D1E1
Menerangkan amalan 4M.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan

Terangkan amalan 4M.

Amalan 4M Penerangan
Membersih

Menyusun atur

Menilai

Mendisiplin

B2D2E1
Menerangkan proses kemasan
menggunakan syelek.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan
syelek.
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. …………………………………………...
4. ……………………………………………

B2D3E1
Menerangkan fungsi tiga alatan
tangan termasuk pena ujian.


 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan


Terangkan fungsi alat tangan berikut.

Alatan tangan Penerangan7
B2D4E1
Menerangkan fungsi tiga paip
yang disambung ke tangki
simpanan air
 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisanTerangkan fungsi paip berikut:
Jenis paip FungsiB2D4E2
Menerangkan fungsi enam jenis
penyambung paip.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Terangkan enam jenis penyambung paip.

Penyambung
paip
PeneranganB2D5E1
Menerangkan fungsi enam
bahagian mesin jahit.


 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan

Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.

Bahagian mesin
jahit
Fungsi

8
B2D6E1
Menerangkan nisbah campuran
medium semaian.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Terangkan nisbah campuran medium semaian.

B2D7E1
Menerangkan dua perbezaan
antara litar siri dan litar selari.
 Kertas jawapan  Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Terangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar
selari.
Litar siri Litar selari


B2D7E2
Menerangkan fungsi tiga
komponen pada unit kawalan
utama bekalan elektrik domestik.

 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Terangkan fungsi tiga komponen pada unit kawalan
utama bekalan elektrik domestik.

Komponen Fungsi
B2D8E1
Menerangkan fungsi dua jenis
gear.
 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Terangkan fungsi dua jenis gear.

Gear Fungsi9
B2D9E1
Menerangkan perniagaan runcit,
borong dan antarabangsa.
 Kertas jawapan

 Ujian bertulis
 Ujian secara lisan
Terangkan perniagaan berikut:
1. Runcit
................................................................
................................................................

2. Borong
..................................................................
..................................................................

3. Antarabangsa
..................................................................
..................................................................


Menerangkan – secara lisan atau bertulis
10
DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 3

EVIDENCE (MURID) EVIDENCE (BAHAN)
CONTOH
INSTRUMEN
ITEM CONTOH
B3D1E1
Membuat dua lakaran reka
bentuk merujuk pernyataan
masalah.

 Kertas jawapan
 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rujuk Lampiran A


B3D2E1
Membuat pendawaian plag 3 pin
13A.


 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rujuk Lampiran B

B3D3E1
Membuat penyenggaraan
perangkap P.

 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rujuk Lampiran C


B3D4E1
Menjahit kertas tanpa benang
pada garisan lurus, berpenjuru
dan melengkung.

 Kertas jawapan
 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rujuk Lampiran D
B3D5E1
Menyemai keratan batang dalam
medium semaian.

 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rujuk Lampiran D


B3D6E1
Membuat pemasangan litar siri.
 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rujuk Lampiran E11
B3D6E2
Mengukur voltan dalam litar siri.

 Kertas jawapan
 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Catatan bacaan voltmeter

Mentol Voltmeter Bacaan
M1 V1
M2 V2
M3 V3
VJ
B3D6E3
Mengira jumlah rintangan dalam
litar selari.

 Kertas jawapan
 Senarai semak
 Laporan aktiviti


 Ujian bertulis


Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik.


Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu.

Jawapan :
Rajah 1
20Ω
10Ω
20Ω


12
B3D6E4
Mengira jumlah rintangan dalam
litar siri.

 Kertas jawapan
 Senarai semak
 Laporan aktiviti


 Ujian bertulis
Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik.


Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu.

Jawapan :

Rj = 10 Ω +20 Ω + 20 Ω
= 50 Ω
B3D6E5
Membaca skala meter ohm pada
meter pelbagai.

 Kertas jawapan
 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rajah 1 menunjukkan perintang tetap yang sedang
diuji.


Bacaan nilai perintang:
20 x 10 ohm = 200 ohm

Rajah 1
20Ω
10Ω 20Ω
Rajah 1


13

B3D6E6
Mengira kuasa elektrik.

 Kertas jawapan
 Senarai semak
 Laporan aktiviti


 Ujian bertulis
Rajah 1 menunjukkan satu peralatan elektrik.


Hitung kuasa peralatan itu.


MIKI DVD Player
240V/ 50Hz /
2 Ampere
Rajah 1


14
DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 4

EVIDENCE (MURID) EVIDENCE (BAHAN)
CONTOH
INSTRUMEN
ITEM CONTOH
B4D1E1
Membuat dua lakaran reka
bentuk merujuk pernyataan
masalah mengikut *peraturan.

 Kertas jawapan
 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rujuk Lampiran A


B4D2E1
Membuat pendawaian plag 3 pin
13A mengikut *prosedur.

 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rujuk Lampiran B


B4D3E1
Membuat penyenggaraan
perangkap P mengikut *urutan.

 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rujuk Lampiran C


B4D4E1
Membuat pemasangan litar siri
dengan *betul.

 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rujuk Lampiran E

15
DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 5

EVIDENCE (MURID) EVIDENCE (BAHAN)
CONTOH
INSTRUMEN
ITEM CONTOH
B5D1E1
Membuat dua lakaran reka
bentuk merujuk pernyataan
masalah dengan *daya usaha.
 Kertas jawapan
 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rujuk Lampiran A


B5D2E1
Membuat pemasangan litar siri
dengan *daya usaha.
 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rujuk Lampiran E


16
DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 6

EVIDENCE (MURID) EVIDENCE (BAHAN)
CONTOH
INSTRUMEN
ITEM CONTOH
B6D1E1
Membuat dua lakaran reka bentuk
merujuk pernyataan masalah dan
melahirkan idea baharu dengan
nilai tambah.

 Kertas jawapan
 Senarai semak
 Laporan aktiviti

 Ujian amali Rujuk Lampiran A
LAMPIRAN


KOD EVIDENCE : ………………

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran


Dilaksanakan oleh, Disahkan oleh,

.......................................... .........................................
( ) ( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.


KOD EVIDENCE : ………………

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran


Dilaksanakan oleh, Disahkan oleh,

.......................................... .........................................
( ) ( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.
LEMBARAN EVIDENCE
LEMBARAN EVIDENCE
LAMPIRAN A

KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1


BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : ……………………......………. Tingkatan : ……………….........


Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.

BAND
KOD
EVIDENCE
PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN
3 B3D1E1
Membuat dua lakaran reka bentuk
merujuk pernyataan masalah.

4 B4D1E1
Membuat dua lakaran reka bentuk
merujuk pernyataan masalah
mengikut *peraturan.

5 B5D1E1
Membuat dua lakaran reka bentuk
merujuk kepada pernyataan
masalah dengan *daya usaha.

6 B6D1E1
Membuat dua lakaran reka bentuk
merujuk pernyataan masalah dan
melahirkan idea baharu dengan
nilai tambah.


** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.Dilaksanakan oleh, Disahkan oleh,


.......................................... .........................................
( ) ( )Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

LAMPIRAN B

KOD EVIDENCE: B3D2E1 / B4D2E1


BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : ……………………......………. Tingkatan : ……………….........


Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.

BAND
KOD
EVIDENCE
PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN
3 B3D2E1
Membuat pendawaian plag 3 pin
13A.


4 B4D2E1
Membuat pendawaian plag 3 pin
13A mengikut *prosedur.** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.


Dilaksanakan oleh, Disahkan oleh,


.......................................... .........................................
( ) ( )Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.
LAMPIRAN C

KOD EVIDENCE: B3D3E1 / B4D3E1


BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : ……………………......………. Tingkatan : ……………….........


Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.

BAND
KOD
EVIDENCE
PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN
3 B3D3E1
Membuat penyenggaraan
perangkap P.


4 B4D3E1
Membuat penyenggaraan
perangkap P mengikut *urutan.** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.


Dilaksanakan oleh, Disahkan oleh,


.......................................... .........................................
( ) ( )Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.LAMPIRAN D

KOD EVIDENCE: B3D4E1 / B3D5E1 / B3D6E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6


BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : ……………………......………. Tingkatan : ……………….........


Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.

BAND
KOD
EVIDENCE
PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN
3
B3D4E1
Menjahit kertas tanpa benang
pada garisan lurus, berpenjuru dan
melengkung.
B3D5E1
Menyemai keratan batang dalam
medium semaian.


B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri.


B3D6E2 Mengukur voltan dalam litar siri.


B3D6E3
Mengira jumlah rintangan dalam
litar selari.


B3D6E4
Mengira jumlah rintangan dalam
litar siri.


B3D6E5

Membaca skala meter ohm pada
meter pelbagai.


B3D6E6

Mengira kuasa elektrik.
** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.


Dilaksanakan oleh, Disahkan oleh,


.......................................... .........................................
( ) ( )


Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti


LAMPIRAN E

KOD EVIDENCE: B3D6E1 / B4D4E1/ B5D2E1


BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : ……………………......………. Tingkatan : ……………….........

No. Kad Pengenalan : ………...............……..

Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.

BAND
KOD
EVIDENCE
PENERANGAN EVIDENCE ** CATATAN TARIKH
3

B3D6E1

Membuat pemasangan litar siri.


4
B4D4E1

Membuat pemasangan litar siri
dengan *betul.5
B5D2E1

Membuat pemasangan litar siri
dengan *daya usaha.
** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.Dilaksanakan oleh, Disahkan oleh,


.......................................... .........................................
( ) ( )Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LAPORAN AKTIVITI

TARIKH
KOD EVIDENCE
Alatan : Bahan :
.................................................................. ......................................................................
.................................................................. ......................................................................
.................................................................. ......................................................................
.................................................................. ......................................................................
.................................................................. ......................................................................

LANGKAH KERJA
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Disediakan oleh Disahkan oleh

.................................................. .....................................................
( ) ( )


Lembaga Peperiksaan,
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 1, 2, 5 – 15, Blok E11,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya

Tel. : 03-88843787
Faks : 03-88843783

Web http://www.moe.gov.my/lp
e-mel weblpm@moe.gov.my

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->