Anda di halaman 1dari 1

SMK BUKIT KUANG, KEMAMAN PEMBINAAN GEOMETRI SIRI 1 ANAK-ANAK YAKIN BOLEH 1.

. Bina setiga ABC apabila diberi AB=5.5 cm, BC= 6 cm dan AC = 6.5 cm. Sila bina segitiga di belakang lembaran ini. 2. Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis, bina segitiga PQR pada ruangan yang disediakan. Diberi PQ=PR=6.5 cm dan sisi QR telah pun dilukis.

Q 3. Bina pembahagi dua sama serenjang pada garis AB di bawah.

4. Bina garis serenjang AB melalui C.

5. Pada rajah di bawah, E ialah satu titik yang berada pada garis PQ. Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina garis serenjang PQ melalui E.

6. Bina garis serenjang pada garis PQ dan melalui titik R.