Anda di halaman 1dari 51

TEORI REALITI WILLIAM GLASSER

Disediakan oleh: Ridzuan Mahmud

TAJUK UTAMA
BIODATA DAN PENGENALAN PANDANGAN TERHADAP MANUSIA KONSEP-KONSEP UTAMA MATLAMAT KAUNSELING PERANAN KAUNSELOR DAN KAUNSELI PROSEDUR KE ARAH PERUBAHAN: SISTEM WDEP TEKNIK YANG DIGUNAKAN PROSES KAUNSELING KEKUATAN & KELEMAHAN TEORI REALITI

Biodata
Dilahirkan pada 1925 Merupakan anak bongsu dari 3 beradik Isterinya Naomi Judith Silver Mendapat pendidikan di Cleveland Tamat pengajian perubatan di Universiti Case Western Reserve pada tahun 1953

Umur 19 tahun menjadi engineer kimia Umur 28 tahun menjadi ahli fizik 1956- jadi konsultan psikatri di Sek Perempuan Ventura 1961-terbit buku Mental Health or Mental Illness? 1965 buku Reality Therapy Bina institud- aplikasikan teorinya

Pandangan Terhadap Manusia


1. Setiap individu memerlukan identiti. 2. Individu memiliki tenaga untuk berkembang. 3. Individu memiliki keperluan asas. 4. Emosi terganggu disebabkan oleh tingkah laku yang tidak sesuai. 5. Masalah penyesuaian timbul dari kegagalan individu memenuhi keperluan-keperluannya. ( Amir Awang, 1987)

Setiap manusia memiliki identiti sendiri. Masalah akan wujud daripada kegagalan bertingkahlaku secara bertanggungjawab. Pembelajaran seumur hidup. Manusia perlu disayangi n dipunyai, worth (kebebasan), kekuasaaan, dan keseronokkan.
( Gladding,2005)

1. Setiap individu memerlukan identiti.


i. Identiti yang dipunyai oleh seseorang berbeza dengan orang lain. ii. Berbeza dari segi tingkah laku, perasaan, pemikiran, fisiologi . iii. Dua golongan IDENTITI. Iaitu :a.IDENTITI BERJAYA b.IDENTITI GAGAL iv. Semua orang berusaha mencapai identiti berjaya.

v. Identiti berjaya akan memberikan rasa kepuasan dan keselesaan. vi. Identiti gagal membawa perasaan tidak seronok dan menyakitkan. vii. Identiti berjaya atau identiti gagal terhasil daripada tindakan atau keputusan yang dibuat sendiri oleh individu berkenaan. viii.Manusia sendiri yang mempunyai keupayaan untuk mengubah identitinya. ix. Jadi, untuk mengubah identiti perlu ubah tingkah laku.

InDIVIDU mEmIlIkI TEnaga UnTUk BErkEmBang.


Pemilikan tenaga untuk berkembang ini akan mendorong individu untuk :berfikir merasa bertindak dengan cara tertentu. Elemen-elemen tersebut akan membawa kepada identiti berjaya atau identiti gagal.

Individu Memiliki Keperluan Asas


keperluan asas utama yang diperlukan manusia. Rasa dipunyai keperluan untuk berkawan, berkeluarga dan keperluan untuk menyayangi. Kuasa keperluan untuk meningkatkan esteem diri, diperakukan dan persaingan. Kebebasan keperluan untuk membuat pilihan dan keputusan. Keseronokkan keperluan untuk bermain, bergelak ketawa, belajar dan berekreasi. ( Gladding, 2005)

Emosi terganggu disebabkan oleh tingkah laku yang tidak sesuai.


Bagi mengelakkan emosi yang tidak tenteram , individu perlu bertindak secara yang sesuai dan kena

Masalah penyesuaian timbul dari kegagalan individu memenuhi keperluankeperluannya.


Jika keperluan-keperluan asas tidak dipenuhi maka akan wujud masalah dalam diri manusia.

KONSEP-KONSEP UTAMA
1. Menolak konsep sakit jiwa. Titik beratkan tingkah laku yang TIDAK NORMAL kerana penolakkan tanggungjawab. 2. Fokus kepada tingkah laku dan tidak kepada perasaan dan sikap. Bila tingkahlaku berubah, sikap dan perasaan juga akan berubah. 3. Fokus kepada keadaan klien pada masa kini. Tidak hirau peristiwa lampau

- Masa Lampau sejarah yang tidak boleh di ubah lagi. - Masa depan boleh menimbulkan kebimbangan dan kerisauan. 4. Tingkah laku masa kini menekankan aspekaspek positif ( potensi individu, kejayaankejayaan, kelebihan serta kualiti positif. Namun tidak pula mengabaikan harapan, kebimbangan dan nilai kaunseli. Individu dilihat mempunyai banyak potensi dan tidak sebagai seorang pesakit yang mempunyai banyak masalah.

Menggalakkan klien meneliti dan menilai tingkah laku. Adakah tingkahlaku itu merosakkan atau membina. 6. Terapi realiti tidak menekankan pemindahan. Maksudnya kaunselor haruslah merupakan orang yang dapat memenuhi keperluannya pada masa kini. 7. Terapi realiti menekankan aspek sedar personaliti. 8. Terapi realiti tidak menggunakan denda sebagai alat mengubah tingkah laku 9. Terapi realiti menekankan tanggungjawab. Justeru kaunselor perlu melaksanakan peranan mengajar secara yang berkesan. 10. Individu hendaklah menilai tingkahlakunya sendiri. Aspek yang berkaitan dengan moral, standard, nilai dan kebolehan menentukan tingkah laku yang betul daripada yang salah sangat dipentingkan oleh terori ini. 11. Semua persetujuan dan semua peraturan yang ditetapkan oleh kaunselor atau institusi hendaklah dipatuhi secara ketat.
5.

MATLAMAT KAUNSELING
1. Menolong individu mencari cara yang berkesan untk memenuhi keperluan untuk dipunyai, berkuasa dan berseronok. 2. Membantu klien menjadi lebih kuat dari segi psikologi, dan lebih rasional. Dapat memenuhi keperluan diri tanpa menjejaskan orang lain. 3. Tingkatkan kesedaran klien tentang tingkah laku yang tidak berkesan untuk mengawal dunianya dan menerima alternatif lain.

MATLAMAT KAUNSELING
4. Klien perlu bertanggungjawab dan membuat keputusan yang bertanggungjawab serta menyedari akibat-akibatnya. 5. Menolong individu mencapai kuasa autonomi. 6. Kaunseli dapat merancang strategi untuk mencapai matlamatnya yang ditentukan sendiri. 7. Fokus kepada perlakuan masa kini. 8. Menghapuskan dasar-dasar menghukum diri.

PROSES MENUKAR PERSONALITI


(PERSONALITY CHANGE PROCESS)

Dalam realiti terapi, perubahan terdiri daripada orang mengambil tanggungjawab dalam memilih perubahan t/laku yang berlainan dan lebih berkesan serta tanggungjawa yang memenuhi keperluan. Dalam perubahan t/laku yang lebih berkesan, seseorang mesti menyedari dalam menggunakan pelbagai pilihan dalam pelbagai situasi. Glasser (1992), menyatakan manusia berubah apabila mereka menyedari bahawa t/laku seseorang tidak menggambarkan apa yang mereka inginkan dan t/laku yang lain adalah mungkin lebih baik dalam membawa kejayaan.

PERANAN KAUNSELOR
Peranan kaunselor dan hubungan antara kaunselor dan klien adalah berkait rapat dengan matlamat utama kaunseling. Glasser (2000) menegaskan bahawa 'matlamat berterusan terapi realiti adalah untuk mewujudkan hubungan teori pilihan di antara klien dan kaunselor'.Dengan mengalami hubungan yang memuaskan, pelanggan boleh belajar banyak mengenai cara meningkatkan sebenar bermasalah untuk hubungan yang mereka cuba kaunseling.

PERANAN KAUNSELOR
Hubungan klien-kaunselor adalah sangat penting dalam terapi ini dimana jika hubungan gagal dibina dengan baik, klien tidak akan berubah. Peringkat pertama dalam proses kaunseling ini dikenali sebagai making friend berdasarkan rasa hormat, sempadan, dan pilihan. Wubbolding (1998) kaunselor berkesan berdasarkan akronim ABCDEFG
A B Always be (sentiasa) C Courteous (sopan) D Determined (ditentukan) E Enthusiastic - (bersemangat) F Firm ( G Genuine

PERANAN KAUNSELOR
Fokas kepada situasi semasa. Gunakan unsur humor. Menggunakan Emphatic confrontation.

Perkara yang perlu dielak (Wubbolding) Tidak mengunakan alasan Tidak membantah dan mengkritik Tidak cepat menyerah kalah.

PERANAN KAUNSELOR
Kaunselor mewujudkan perhubungan kaunseling dengan kaunseli mesra, ikhlas, akrab dan berempati. Mengajak kaunseli berdepan realiti dan fokus apa yang dilakukan masa kini. Kaunselor sebagai instruktor, guru dan model. Kaunselor aktif dan mengarah.

PERANAN KAUNSELOR
Bimbing klien menilai t/laku dan kenalpasti t/laku yang perlu diubah serta t/laku yang perlu dipelajari agar sesuai dengan keadaan nyata. Menetapkan struktur dan had sesi kaunseling. Membina rapport berasaskan prihatin dan hormat Fokus kepada kekuatan dan potensi individu.

PERANAN KAUNSELOR
T/laku bertanggungjawab klien akan dipuji dan t/laku sebaliknya akan diabaikan tetapi tiada hukuman. Kaunselor terima klien tanpa banyak kritik atau syarat tetapi klien harus bersedia berdepan dengan realiti. Kaunselor harus ikat kontrak dengan klien iaitu ke arah capai kejayaan. Klien perlu lapor kejayaan atau kegagalan. Jika gagal perbincangan alternatif baru disediakan.

PERANAN KAUNSELOR
Kaunselor menggalakkan klien mencurahkan segala-galanya. Kaunselor tidak akan menerima alasan-alasan bagi mengelak tanggungjawab. Kaunselor tidak mudah putus asa dengan kepercayaannya dalam kebolehan klien mencari kehidupan yang lebih bertanggungjawab w/pun klien menunjukkan usaha yang sangat sedikit. Orang yg beridentiti gagal mengaharapkan orang lain tidak berputus asa dengan mereka.

PERANAN Klien
Klien dalam realiti terapi mesti berusha untuk memfokas dan membuat perubahan perubahan tingkah laku secara keseluruhan Klien perlu faham tiada masa untuk meneroka mendalam pengalaman masa lalu. Menerima konsep here n now dan memfokas secara terbuka dan seorang educated

PERANAN Klien
Klien digalakkan tumpu perhatian pada t/ laku. Setelah menilai tingkah laku klien akan buat keputusan ubah tingkah laku. Buat perancangan strategi untuk ubah tingkah laku yang gagal dan diganti dengan tingkah laku yang berjaya.

PERANAN KLIen
Setelah rancang strategi klien perlu laksanakan dengan penuh komited. Klien tidak boleh salahkan sesiapa atau memberi alasan atas kegagalan. Klien menilai dan mengkritik tingkah laku secara realistik tetapi kecaman tidaklah terlalu berlebihan. Gantikan t/laku yang menggagalkan matlamat dengan t/laku yang lebih sesuai.

PROSEDUR KE ARAH PERUBAHAN: SISTEm WDEp


Andaian bahawa manusia apabila dimotivasikan akan : 1-Yakin bahawa t/laku masa kini tidak dapat menolongnya mendapat apa yang ia kehendaki. 2-Percaya bahawa ia boleh memilih t/laku lain yang mendekatkannya kepada apa yang diingini.

akronIm WDEp
Glasser (1965,1990), Wubbolding & Brickell (1999) dan Wubbolding (1991, 2000: Wubbolding & Associates, 1998) menggunakan akronim WDEP sebagai kata kunci yang menerangkan aplikasi Terapi Realiti. Setiap perkataan merujuk kepada strategi membantu klien.
W = Wants, Needs and Perceptions D = Direction and Doing E = Evaluation P = Planning and Commitment

WanT
Menilai apa yang mahu, diperlukan dan persepsi klien terhadap diri sendiri, orang lain dan persekitaran. Kaunselor menolong klien dengan lebih jelas dalam mengenal pasti kompenan utama kualiti kehidupan dunia sebenar atau gambaran kehidupan. Contoh : What do you want ?
What are you not getting from your relationships that you would like to get?

W = Meneroka wants, needs dan perceptions


Soalan yang sering digunakan: 1. Apa yang anda mahu dari orang lain? 2. Apa yang anda mahukan anda telah dapat? 3. Apa yang anda mahukan yang anda tidak dapat? 4. Apa yang anda telah dapat yang anda tidak mahu? 5. Jika anda ingin jadi seseorang dalam hidup anda, orang yang macam mana yang anda harapkan ? 6. Adakah kehendak ibu bapa dan kehendak anda serasi? 7. Adakah anda betul-betul bersedia hendak berubah?

W = Berkongsi kehendak dan persepsi


Kenalpasti keinginan klien selaras dengan matlamat dan persepsi klien Dengar keutamaan klien Beri perhatian kepada keperluan asas klien iaitu kegembiraan, rasa kepunyaan, kebebasan, berkuasa membuat keputusan dan percaya bahawa klien akan dapat meneruskan kelangsungan hidupnya

W = Membuat komitmen
Komitmen yang di sarankan oleh Wubbolding & Brickell (1999) adalah sebagaimana berikut :

1. I dont want help. You have nothing to offer me. Leave me alone. Get of my back. Get out of my life. Komitmen ini menandakan komitmen yang paling rendah. Pernyataan yang disuarakan jelas menunjukkan klien menentang dan rasa terpaksa untuk hadir kaunseling. Klien pun bersedia untuk tidak mahu berubah dan ingin kekal dengan cara lama.

DIrECTIon n DoIng
Dalam langkah ini kaunselor bertanyakan arah kehidupan semasa pelanggan. Cara terbaik kaunselor menilai arah semasa klien adalah melihat berdasar t/laku klien. Menggunakan Automobile analogy - Peranan kaunselor semasa langkah ini, bertujuan untuk menerangkan bagaimana empat roda membimbing pelanggan. - Gunakan, What are you doing ( MS 336)

D : Membincangkan Arahan Tingkah Laku dan melakukannya (T/ laku keseluruhan)


Penerokaan keseluruhan pada peringkat permulaan dengan bertanya soalan tentang keseluruhan tingkah laku kini (Glasser 1985, 1986 dan 1990). Soalan genrik what are you doing? di mana setiap perkataan mempunyai makna tertentu bagi terapis. What : menyifatkan terapis bertanya dengan terperinci Are : menekankan kepentingan masa kini You : berfokus pada klien Doing : keseluruhan tingkah laku, penerokaan arahan, tindakan khusus, fikiraan, perasaan dan simptom fizikal klien

EValUaTIon
E : Membantu Klien Membuat Penilaian

Penilaian kendiri klien adalah merupakan perkara yang paling utama dalam terapi realiti (Glasser 1990, 1990a; Wubbolding 1990, 1991a). Wubbolding & Brickell (1999) mengatakan bahawa jantung kepada terapi realiti adalah penggunaan soalan penilaian kendiri oleh kaunselor.

EValUaTIon
Dalam kedua-dua langkah-langkah sebelumnya, kaunselor dan klien telah menemui apa yang pelanggan mahu dana apa yang pelanggan sedang lakukan. The E step puts these two pieces of information together when the clunseor asks;
Is what you are doing getting you what you want ? or How well is what youre doing getting what you want?

EValUaTIon
Jika jawaban positif,(yes... Pretty well) Maka klien dilihat tidaka mengalami masalah dan kaunselor tidak perlu meneruskan perkara tersebut dalam mencapai matlamat therapuetic. Jika jawaban adalah negatif (nonot very well) Pelanggan boleh membuat pilihan yang sama dan mendapat sambutan (keputusan) yang sama atau pelanggan boleh memilih yang berbeza dan kemudian menilai semula untuk menentukan kejayaan relatif pilihan baru

EValUaTIon
Pada peringkat penilaian, tugas utama kaunselor 'untuk memudahkan assessement pelanggan keberkesanan apaapa tingkah laku yang dipilih. Kaunselor harus ingat dalam menyampaikan kepada pelanggan bahawa tingkah laku yang tidak berkesan semasa tidak menjadikan klien seorang yang tidak baik tetapi merupakan pilihan terbaik pelanggan boleh membuat pada bila-bila masa yang diberikan. Kaunseling adalah mengenai permbelajaran dalam membuat pilihan baru dan satu proses pembelajaran untuk menilai pilihan masa depan.

P : PLAN (PERANCANGAN)
Berkesan sekiranya diasaskan pada penilaian dalaman klien. Perancangan berkesan sekiranya di bawa klien, mempunyai kualiti yang akan diterangkan dalam akronim SAMI2C3. (Glasser 2004, Wubbolding, 2004) S. A. Simple (Mudah): Perancangan bukanlah komplikated. Attainable (Dapat dicapai) : Jika perancangan sukar atau jangka yang panjang, klien akan merasa lemah dan tidak mampu mengikut keseluruhannya. Measureable (Dapat diukur) : Perancangan mesti tepat dan ditir. Klien digalakkan untuk menjelaskan jawapan yang jelas Bila anda akan melakukannya.

M.

I. I.

C.

C.

C.

Immediate (segera): Perancangan boleh dilakukan secepat yang mungkin. Involved (penglibatan): Pembantu adalah terlibat jika penglibatannya adalah bersesuaian. Penglibatan ini adalah dalam lingkungan standard etika dan memudahkan klien tidak bergantung. Controlled by the client (klien yg kawal) : perancangan yang efektif bukan kontigen pada tindakan orang lain tetapi dalam kawalan klien. Comitted to (beriltizam) : Terapis membantu klien untuk mengandaikan dengan tegas untuk meletakkan perancangan dalam tindakan. Consistent : Perancangan yang ideal adalah boleh berulang.

TEKNIK YANG DIGUNAKAN


1. Merancang tindakan baru 2. Pembelajaran semula 3. Mengimbangi kedua-dua faktor manusia dan persekitaran supaya tidak terlebih fokus sama ada manusia atau persekitaran 4. Mengajar 5. Memfokus bincang alternatif 6. Menilai baik/buruk 7. Membantu klien membuat rancangan /plan dan ada komitmen terhadap plannya.

TEKNIK YANG DIGUNAKAN


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Kaunselor tidak menyalahkan klien Tidak berputus asa dgn klien Main peranan Gunakan humor-berseloroh Membuat konfrantasi role modeling Memperjelaskan limitasi kepada klien Beri maklumbalas Libatkan diri dgn klien

PROSES KAUNSELING
STAGE 1 -MEMBINA PERHUBUNGAN +pentingkan kemesraan, tengok tingkah laku STAGE 2 KENALPASTI MASALAH +lihat perlakuan yang spesifik dan kini

PROSES KAUNSELING
STAGE -KLIEN NILAI BAIK/BURUK + belum sepenuhnya membina matlamat + klien dan kaunselor nilai perlakuan + klien beri nilai kepada perlakuannya sendiri sama ada menguntungkan atau merugikan + beritahu kesan akibat perlakuan, mahu klien bertanggungjawab dengan perlakuan sendiri

PROSES KAUNSELING
STAGE 4 +bentuk matlamat yang boleh diukur dan dilihat STAGE 5 +dapatkan komitmen klien, tulis kontrak dalam bentuk perlakuan yang boleh diukur +saya tak akan berinternet setiap hari +boleh juga libatkan kontrak bersama ibu bapa, guru, rakan-rakan atas persetujuan klien.

PROSES KAUNSELING
STAGE 6 -FOLLOW UP /SUSULAN + periksa sama ada berjalan lancar/ tidak STAGE 7 -TIDAK MENGHUKUM +tidak sindir, ataupun perli w/pun klien tidak ikut, tetapi terus motivate +you are good student but why did you do that? +gunakan ketulenan saya dah bosan suruh awak .. Perlakuan..utk kebaikan. +tidak terima alasan-alasan klien

KEKUATAN TEORI REALITI


1. 2. 3. 4. 5. 6. Pendekatan yang jelas dan terang bagi perkembangan, pertumbuhan dan perubahan dalam diri manusia sendiri. Fokus terapi adalah jangka pendek dan menangani masalah tingkah laku secara sedar. Kaunselor dan kaunseli boleh mengukur tahap perubahan Tekniknya mudah digunakan Sesuai bagi pelbagai sesi spt kaunseling ind., kelompok, keluarga dan kelamin. Pandangan terhadap manusia boleh bertanggungjawab adalah satu penghormatan.

KELEMAHAN
1. Konsep dan pendekatannya agak terlalu mudah hingga menimbulkan keraguan tentang keberkesannnya. 2. Kaunselor perlu menjadi serba tahu 3. Pergantungan klien kepada kaunselor 4. Penolakan pada masa lampau menyebabkian kaunselor kurang memahami pengalaman lepas yang menyebabkan pemasalahan timbul.

SEKIAN TERIMA KASIH