Anda di halaman 1dari 4

RUJUKAN PANITIA SAINS (SULIT) SEK. KEB.

PARIS 3 KINABATANGAN

Nama Guru No. K/P Pengalaman Ajar Sains (Tahun @ bulan) OPSYEN

:_____________________________ :_____________________________ :_____________________________ :_____________________________

Sila jawab soalan berikut untuk rujukan dan panduan PANITIA Untuk merangka PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI

BAHAGIAN (A) Minat dalam (sila lakukan 2 pilihan dengan tanda 'X') 1) Kajian Tindakan (khusus kepada murid/ kelas/ guru/ iklim sekolah) 2) Projek Mini (landskap/ taman botani/ kolam hiasan) 3) Lawatan (antara sekolah/ agensi kerajaan @ swasta/ pusat pembelajaran@IPTA/S) 4) Merangka Program Kecemerlangan AKADEMIK (motivasi/ bengkel untuk murid@guru/ masyarakat) 5) PELAKSANA program sains yang dirancangkan (luar@dalam sekolah/ 6) Pertemuan individu@kelompok (perbincangan murid@guru/ dalam@luar sekolah/ kerja luar) Lain-lain sila NYATAKAN dengan JELAS A)

MMK_Februari2011

RUJUKAN PANITIA SAINS (SULIT) SEK. KEB. PARIS 3 KINABATANGAN

B)

BAHAGIAN (B) (BULATKAN JAWAPAN YANG BERKAITAN) Kelemahan DALAMAN (1) Kurang pengalaman MENGAJAR (2) Kurang pengetahuan strategi PNP (sains) (3) Kurang pendedahan (LDP) sains (4) Tidak mahir teknologi (5) Tidak minat SUBJEK SAINS Lain-lain sila nyatakan: (i) Kekuatan (1) Berpengalaman mengajar lebih 3 tahun (2) Mengetahui SPS/SMS dan KBKK dalam PNP (sains) (3) Minat mencari maklumat tentang kaedah baru PNP (4) Menggunakan komputer DAN internet dengan baik (5) Suka berkongsi maklumat DAN sumbang idea/pendapat Lain-lain sila nyatakan: (i)

(ii)

(ii)

Catatan Ketua Panitia

MMK_Februari2011

RUJUKAN PANITIA SAINS (SULIT) SEK. KEB. PARIS 3 KINABATANGAN

LUARAN

(1) Tidak punyai peruntukan kewangan (2) Tiada kesefahaman dengan PANITIA (3) Kurang BBM/ ABM (sekolah@panitia) (4) Murid bermasalah disiplin (5) Masalah peribadi (antara murid/guru/keluarga) Lain-lain sila nyatakan: (i)

(1) Sumber dana mencukupi (2) Kolaborasi antara PANITIA dengan BAIK dan SIHAT (3) Alat BBM/ ABM DAN penggunaan sumber TEKNOLOGI cukup (4) Murid tiada masalah disiplin (5) Mendapat sokongan dari banyak pihak (PIBG) Lain-lain sila nyatakan: (i)

(ii) Catatan Ketua Panitia

(ii)

BAHAGIAN (C) Sila nyatakan dengan JELAS berdasarkan pernyataan anda di bahagian (B)

PELUANG YANG SAYA ADA (untuk baiki kelemahan) 1) Waktu kini (2011 hingga 2013) a. b. c.

PELUANG YANG SAYA ADA (untuk tingkatkan kekuatan) 1) Waktu kini (2011 hingga 2013) a. b. c.

MMK_Februari2011

RUJUKAN PANITIA SAINS (SULIT) SEK. KEB. PARIS 3 KINABATANGAN

d.

d.

*Maklumat ini adalah sulit di peringkat PANITIA dan SEKOLAH.

*Sila hantar kepada PANITIA pada tarikh :________________________ *Terima kasih atas kerjasama anda.

MMK_Februari2011