Anda di halaman 1dari 8

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2
TEMA : SAINS HAYAT
TOPIK ; MANUSIA

Soalan 1 ( aras mudah)


1. Warnakan keperluan asas manusia.

Baju

Air

Pisang

Udara

Rumah

Basikal

Soalan 2 ( aras sederhana)


2. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang diberikan.
bernafas

Rumah

mengawal

tenaga

1. ______________ melindungi kita


daripada bahaya, kepanasan, dan hujan.

2. Kita perlu makan untuk mendapatkan


_________________ .

3. Manusia memerlukan udara untuk


____________ .

4. Kita perlu minum air untuk _____________


suhu badan.

soalan 3 ( aras tinggi)


3. Kelaskan makanan di bawah mengikut fungsinya.

Makanan yang.........................

1. memberi kita tenaga

2. membantu kita

3. menjaga kesihatan kita

membesar

a) ..............................................
b) ..............................................
c) ..............................................

a) ............................................
b) ...........................................
c)..............................................

a) ............................................
b).............................................
c)..............................................

Topik : Haiwan
Soalan 1 ( aras senang)
1. Padankan haiwan di bawah dengan makanan yang sesuai untuknya.

Soalan 2 ( aras sederhana)


2. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
melompat

menjalar

berenang

terbang

merangkak

berjalan

2.

1.

4.

5.

3.

6.

Soalan 3 ( aras tinggi)


3. Kelaskan haiwan-haiwan yang berikut mengikut cara haiwan membiak.

Haiwan yang beranak...

Haiwan yang bertelur...

1)....................................................

1)....................................................

2).....................................................

2).....................................................

3)....................................................

3)....................................................

4).....................................................

4).....................................................

5)....................................................

5)....................................................

6)....................................................

6)....................................................

Skema jawapan
Tajuk : manusia
1. Pisang, rumah, air, dan udara

2. 1. Rumah 2. Tenaga 3. Bernafas

4. Mengawal

3. 1 (a) Nasi (b) Kentang goreng (c) Roti 2 (a) Ikan (b) Telur (c) Daging ayam
3 (a) Bayam (b) kacang bendi (c) Betik

Tajuk : Haiwan

2.( 1) merangkak (2) berjalan

(3) terbang (4) berenang (5) menjalar (6) melompat

3. (1) haiwan yang beranak : kucing, tikus, arnab, biri-biri, kanggaru, dan rusa.
(2) haiwan yang bertelur : semut, kutu, katak, kura-kura, lalat, dan ikan.