Anda di halaman 1dari 9

TAHUN 2

Mata Pelajaran : Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Matematik Nombor dan Operasi Darab Murid dibimbing untuk:

4.1 Menulis ayat bagi operasi darab Standard Pembelajaran: (i) Murid berupaya untuk: Menulis ayat matematik tambah berulang :

a. Dua-dua b. Empat-empat c. Lima-lima Objektif eksplisit : Murid dapat menjawab empat daripada lima soalan yang diberikan oleh guru Masa: 60 minit (2 waktu) Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Bekerjasama, Kreativiti Bahan Bantu Mengajar: Gula-gula, pundi kacang, kad gambar, lembaran kerja Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui pemerhatian semasa P&P Nilai-nilai murni : Kreativiti dan Bekerjasama

Fasa 1. Persediaa n Pemerhatian (Set Induksi) (5 minit)

Cadangan Aktiviti (a) Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan gula-gula yang diletakkan oleh rakan di atas meja. Kumpulan dua-dua

Cadangan Komunikasi

1. Bberapa jumlah gula-gula di atas meja? 2. AAda berapa biji gulagula dalam satu kumpulan ? Catatan: galakkan murid untuk membilang

Analisa

(b) Guru meminta seorang murid keluar untuk menyatakan bilangan gula-gula yang terdapat diatas meja

40

15
5

17 8 15

22

Refleksi: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Pengayaan Lampiran A Lembaran Kerja

Nama :_________________________________________ Kelas:________________________ Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. 1.

2.

3.

+ 4.

Pemulihan Padankan gambar dengan bilangan yang betul 1.

dua

2. lima

3.

empat

4.

sepuluh

5.

enam

6.

lapan

Bahan Bantu Mengajar yang Digunakan 1.

Gula-Gula

2.

Pundi Kacang 3.

Kad Gambar

4.

Papan Putih