Anda di halaman 1dari 7

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

HUBUNGAN ANTARA TEORI PEMEROLEHAN BAHASA DENGAN STRATEGI PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Terdapat berbagai-bagai pendekatan, kaedah dan teknik yang berbeza dalam pengajaran bahasa Kemahiran guru menggunakan kaedah dan teknik mengajar yang berkesan Melahirkan murid-murid yang boleh berkomunikasi dengan berkesan

Guru mestilah berusaha untuk membolehkan murid-murid bertutur dalam bahasa itu terlebih dahulu sebelum mengajarkan bacaan dan penulisan Guru harus menyedari bahawa murid-murid ada kebolehan semula jadi untuk berbahasa Guru perlu menggunakan pengetahuan bahasa murid semasa merancang dan menentukan bahan-bahan pengajaran yang akan diajarkan nanti

BANDING BEZA TEORI MENTALIS DAN TEORI INTERAKSIONALIS


TEORI MENTALIS Noam Chomsky ASPEK PELOPOR TAHUN Tidak bersetuju dengan teori sebelumnya. Memperkenalkan analisis bahasa Transformasi generatif (Chomsky). Bahasa adalah sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh satu proses dalam otak di mana aktiviti mental itu merupakan satu kebolehan semula jadi manusia. Manusia dilahirkan bersama Alat Penguasaan Bahasa (Language Acquisition Device) yang menyebabkan mereka berkebolehan untuk menguasai bahasa Mempunyai jangka waktu kritikal -masa subur untuk bahasa mereka berkembang secara aktif. KONSEP Berpandangan bahawa kognitif tidak boleh menjelaskan penguasaan bahasa - hanya mentafsirkan makna yang tidak menjamin dilahirkan dalam bentuk bahasa. TEORI INTERAKSIONALIS Halliday M.A.K, Bowerman, Schlesinger, Cromer dan Wells. Berkembang pada tahun 60-an dan 70an

-Pemerolehan bahasa mementingkan proses pemikiran.

PENEKANAN

-Mementingkan aktiviti komunikasi. -Pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa.

-Mengutamakan kemahiran membaca dan menulis.

1. Pembelajaran bahasa diajar secara berperingkat. 2. Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar.

KELEBIHAN

1. Merupakan interaksi sosial harian. 2. Banyak menggunakan simbol seperti isyarat, gerak geri, lambang dan sebagainya dalam proses mencipta hubungan sosial.