Anda di halaman 1dari 1

Teori Pembelajaran Sosial ialah bagaimana seseorang individu di dalam sesebuah masyarakat menerima pembelajaran.

Pembelajaran bukan sahaja berlaku secara pelaziman klasik dan operan yang mementingkan perkaitan antara rangsangan dan gerak balas (R-G) tetapi juga melalui peniruan.

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL (PERMODELAN) ALBERT BANDURA

Modeling dan peniruan model merupakan unsur terpenting. Satu kajian yang popular oleh Bandura adalah kajiannya ke atas kanak-kanak yangmembuat pemerhatian ke atas tingkah laku orang dewasa .