Anda di halaman 1dari 5

Contoh Format Penulisan

LAPORAN CERAMAH/BENGKEL
PROGRAM BINA INSAN GURU
TAHUN 2013
NAMA PELAJAR
AMBILAN
SEMESTER
OPSYEN
PERINGKAT
TARIKH
TEMPAT

PPG : _____________________________________
: ____________________________________
: ____________________________________
: ____________________________________
: 2
: ___________________ _________________
: _____________________________________

LAPORAN REFLEKTIF:
TAJUK :
(A)
LAPORAN AKTIVITI/PERISTIWA (Laporan umum, sila sertakan gambar
sebagai bukti)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ISU / MASALAH (Jika ada)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(B)
Analisis SWOT
(i)
KEKUATAN
1.
2.
3.
4.
5.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(ii)
1.
2.
3.
4.
5.

KELEMAHAN
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(iii)

PELUANG

1.
2.
3.
4.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(iv) ANCAMAN
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
(1) REFLEKSI KENDIRI (Laporan individu)
(i)

MANFAAT PROGRAM BIG

1. ______________________________________________________________________________
.Jelaskan
_______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
(ii)

PENAMBAHBAIKAN

1. ______________________________________________________________________________
Jelaskan______________________________________________________________________
__
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________

Tandatangan Pelapor:
oleh penyelia:

(NAMA:
(TANDATANGAN DAN NAMA)

ala2013

Disahkan

Contoh Format Penulisan


LAPORAN KHIDMAT MASYARAKAT
PROGRAM BINA INSAN GURU
TAHUN 2013
NAMA PELAJAR
PPG : _____________________________________
AMBILAN
: ____________________________________
SEMESTER
: ____________________________________
OPSYEN
: ____________________________________
PERINGKAT
: 2
TARIKH
: ___________________ _________________
TEMPAT
: _____________________________________
KEHADIRAN MURID
: __________(Bil. Murid Lelaki =_______; Bil. Murid
Perempuan = ______)
MURID TIDAK HADIR
: __________
LAPORAN REFLEKTIF:
TAJUK :
(C)
LAPORAN AKTIVITI/PERISTIWA (Laporan umum, sila sertakan gambar
sebagai bukti)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ISU / MASALAH (Jika ada)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(D)
Analisis SWOT
(i)
KEKUATAN
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
(ii)

KELEMAHAN

1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________
(iii)

PELUANG

1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
(iv)

ANCAMAN

1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
(2) REFLEKSI KENDIRI (laporan individu)
(i)

MANFAAT PROGRAM BIG

1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
(ii)

PENAMBAHBAIKAN

1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________

Tandatangan Pelapor:
oleh penyelia:

(NAMA:
(TANDATANGAN DAN NAMA)

ala2013

Disahkan